SFL:n kilpailusäännöt ja kurinpito

Suomessa järjestetävissä kilpailuissa noudatetaan PDGA:n sääntökirjaa, jonka uusi suomenkielinen painos on valmistunut kaudelle 2018.

Sääntömuutoksia ja tarkennuksia on tullut, ne löytyvät myös PDGA:n sivuilta sähköisenä englanninkielisenä versiona.

Lisäksi noudatetaan suomennettua kilpailuopasta, joka poikkeaa tietyin osin englanninkielisestä.

Kilpailuoppaat ovat maakohtaisia. joten Suomen kilpailuissa noudatetaan suomalaista kilpailuopasta, sekä kansallisia kilpailusääntöjä.

Lisäksi noudatetaan vuosittain päivittyvän PDGA International Guiden ohjeita ja standardeja.

 

Kansalliset määräykset

SFL:n alaisissa kilpailuissa noudatetaan em. sääntöjen lisäksi kansallisia määräyksiä. Lista kansallisista määräyksistä päivitetään SFL:n kotisivulle materiaalipankkiin.

  • pro-pelaaja amatööriluokassa
  • palkitsemiskäytännöt amatööriluokissa
  • SFL:n alaisten kiertueiden säännöt
  • kilpailunjärjestäjän lisenssi
  • SFL:n ja kilpailunjärjestäjän väliset vaatimusmäärittelyt 1) pro-tourin osakilpailuissa, 2) SM-kilpailuissa ja 3) muissa kilpailuissa. Mahdollisten arvokilpailujen osalta vaatimusmäärittelyt räätälöidään erikseen.

Lisäksi SFL julkaisee kilpailunjärjestäjän tueksi TD-oppaan.

Tupakointisääntö

Pro-tourilla, amatööritoureilla, SM-kilpailuissa sekä kaikissa SFL:n alaisissa A- ja B-tier -kilpailuissa kaikkien tupakkatuotteiden (tupakka, sikari, piippu, nuuska, purutupakka) ja sähkösavukkeiden sekä vesipiipun käyttö on kierroksen aikana kielletty. Kielto on voimassa pelaajakokouksissa sekä 2 min ilmoituksesta aina tuloskortin palautukseen saakka.

Kieltoa rikkovaa rangaistaan säännön 801.04 G mukaan.

Muissa SFL:n alaisissa kilpailuissa suositellaan välttämään tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja vastaavien tuotteiden käyttöä pelitilanteessa. Siirtymät, jonotus/odotus eivät ole pelitilanteita. Näissäkin tilanteissa on noudatettava sääntöä 801.04

2017 SUEK:n (vrt. Antidopingtoimikunta) julkaiseman listan mukaisesti nikotiini ei ole kielletty aine. Se on seurannan kohteena oleva piriste, kuten kofeiini. Nikotiinipurukumi, nikotiinilaastari ja nikotiinitabletit luetaan lääketeollisuuden nikotiinikorvaushoitotuotteisiin.

 

Rating ja pro-/amatööristatus

Pelaaja itse vastaa pelaamisestaan oikeassa luokassa ja oikealla statuksella.

PDGA:n ylläpitämä rating sekä status määrittävät osallistumisoikeuden ja pelaajan on pelattava luokassa, johon tämä rating ja status oikeuttavat.

Kaudella 2018 sallitaan kilpailunjohtajan päätöksellä pro-pelaajan osallistuminen sellaiseen amatööriluokkaan, johon rating oikeuttaa.

Oman ratingin ja statuksen voi varmistaa tarvittaessa frisbeegolfliiton sihteeriltä.

 

Statuksen muuttaminen

Pro-pelaajaksi rekisteröityneet pelaajat voivat anoa PDGA Tour managerilta statuksen palauttamista amatööriksi. Käytännössä statuksen palauttaminen voi onnistua aikaisintaa vuoden kuluttua siitä, kun pelaaja on viimeksi vastaanottanut rahapalkinnon. Lisätietoja saa frisbeegolfliiton toiminnanjohtajalta.

 

Vedonlyönti

Vedonlyönti on kielletty henkilöiltä, jotka osallistuvat vedonlyönnin kohteena olevaan kilpailuun pelaajana tai toimitsijana.

 

Tietojen toimittaminen TD:lle

Pelaajan tulee toimittaa TD:n ohjeiden mukaisesti, mahdollisimman pian kilpailun päättymisen jälkeen, tarvittavat tiedot palkinnon maksamista varten.

Kilpailun TD:n tulee lähettää PDGA:lle määräajassa kilpailuraportti, jossa vahvistetaan kilpailijoiden palkintosummat. Kilpailuraportin määräajat ovat vuonna 2017

  1. A-tier -kilpailussa 1 viikon kuluessa kilpailun päättymisestä
  2. B-tier ja C-tier -kilpailuissa 2 viikon kuluessa kilpailun päättymisestä.

Rahapalkinnosta kieltäytyvän pelaajan tulee ilmoittaa kieltäytymisestään viipymättä, TD:n julkaisemien ohjeiden mukaisesti.

 

Kurinpito

PDGA Europen toimintaohjeen mukaan Euroopassa järjestettävien kilpailujen kurinpitoprosessi etenee näin:

Kaikissa kansallisten liittojen kilpailuissa tapahtuvat ongelmatilanteet lähetetään aina kansalliselle liitolle, Suomessa SFL:lle. Mikäli raportoidun tapahtuman katsotaan vaativan käsittelyn, se ohjataan tietoineen PDGA Europen kurinpitokomitealle.

EuroTourien, EM-kisojen ja Euroopan Major-tasoisten kisojen tapahtumat raportoidaan suoraan PDGA Europen kurinpitokomitealle. Raportteihin pitää aina liittää täytetty PDGA Disciplinary Action Form.

PDGA Europen kurinpitokomitea käsittelee tapauksen ja lähettää raportin PDGA:lle rangaistussuosituksineen, joka julkaisee viralliset rangaistukset omalla rangaistuslistallaan.

Käsittelyn yksityiskohtaiset vaiheet löytyvät PDGA International Program Guidesta .