Tähtiseura-ohjelma

Tekstiä, jossa esittellään ohjelman lukuja: 800 seuraa. Pieni kuva lapsijoukkueesta halaamassa.

https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseura-ohjelma/

 

Mistä Tähtiseura-ohjelmassa on kyse?

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa.​ Ohjelma tarjoaa seuroille erilaisia työkaluja ja asiantuntijoiden apua seuran itsearviointiin ja auditointiin sekä helppokäyttöisen Tähtiseura-verkkopalvelun Suomisportissa.

Kaikille seuroille avoin laatuohjelma kutsuu mukaansa niin pienet kuin suuretkin seurat. Tähtiseura-ohjelman materiaalit on koottu seurojen yksilölliset tarpeet huomioiden – jokainen seura voi löytää tukimateriaaleista juuri omalle kehittämisen polulleen soveltuvia työkaluja. Ohjelman avulla jokainen seura voi ottaa omia edistysaskeleita menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa.

Tähtimerkki

Tähtiseura-ohjelman laatutekijät täyttävät seurat tunnistaa Tähtimerkistä. ​

Tähtimerkki on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneessa seurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia, reagoidaan ympärillä tapahtuviin muutoksiin, toimitaan modernisti ja vaikutetaan toimintaympäristöön.​ Tähtiseurassa jokainen voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan kohti omia tavoitteitaan ja kehittyä.

Tähtimerkin osa-alueita ovat: lapset ja nuoret (vihreä tähtimerkki)aikuiset (punainen tähtimerkki) sekä huippu-urheilijat (sininen tähtimerkki). Kaikkien kolmen osa-alueen kriteerit täyttävä laatuseura saa täyden kolmivärisen tähtimerkin.

Miten mukaan Tähtiseura-ohjelmaan?

Seuran kehittäminen on innostavaa ja sitouttaa jäseniä seuran toimintaan. Tuemme kehitystyötä tarjoamalla seuroille maksuttoman Tähtiseura-verkkopalvelun ja paljon erilaisia työkaluja. Toimintaa voi kehittää omaan tahtiin osa-alue kerrallaan.  

Tähtiseura-ohjelmassa kehittämistyötä tehdään lajikohtaisesti. Ohjelmaan voivat ilmoittautua ja Tähtimerkkiä lähteä tavoittelemaan kaikki laadun kehittämisestä kiinnostuneet seurat tai seurojen lajijaostot, joiden lajiliitto on Olympiakomitean jäsenliitto. Suomen frisbeegolfliitto on Olympiakomitean jäsenliitto.

Seuraan kannattaa perustaa kehittämistiimi, jonka tavoitteena on innostaa ja innostua sekä varmistaa, että seura kulkee läpi polun Tähtiseuraksi. Tiimi tuo prosessiin seuran eri toimijoiden ja toimintojen näkökulmia ja varmistaa, että seura varmasti hyötyy prosessista. Suosittelemme, että tiimissä on vähintään 3-5 henkilöä toiminnan eri osa-alueilta. Mukana on hyvä olla vähintään yksi valmennuksen/ohjauksen edustaja ja yksi johdon edustaja.

Kehittämistyöhön sisältyy itsearviointia ja siihen on hyvä varata riittävästi aikaa. Uudelleen auditoitavat seurat 2-4 kk ja uudet Tähtimerkkiä tavoittelevat seurat 3-9 kk.

1. Valitkaa osa-alue tai useampi, jota haluatte lähteä kehittämään (lapset ja nuoret, aikuiset, huippu-urheilu*). Suomen frisbeegolfliitto auditioi tällä hetkellä aikuisten osa-aluetta.

Tähtiseura-ohjelmaa toteuttavat lajiliitot ja osa-alueet, joita lajiliitot auditoivat

2. Kootkaa kehittämistiimi, joka tutustuu ohjelman laatutekijöihin. Tiimi tekee suunnitelman ja aikataulun kehittämisprosessista.

3. Liittykää SuomisportinTähtiseura-verkkopalveluun. 

  • Tähtiseura-verkkopalvelu toimii osana Suomisportin seurapalveluja. Ottaaksenne Tähtiseura-verkkopalvelun käyttöönne, tutustukaa Suomisport Seurapalvelun käyttöönoton ohjeisiin.
    • Jokaisella tiimin jäsenellä tulee olla omat Tähtiseurakäyttäjä-käyttöoikeudet, jotka seuran Suomisport-pääkäyttäjä voi myöntää.
    • Tähtiseura-verkkopalvelun käyttäminen ei edellytä maksupalvelusopimuksen aktivointia, johon tarvitaan yhdistysrekisteriote/seuran nimenkirjoittajien tiedot, vaan verkkopalvelun voi ottaa Suomisportissa käyttöön heti, kun kehittämistiimin käyttöoikeudet ovat kunnossa. Käyttö on maksutonta.

4. Lajiliiton ja aluejärjestön seurakehittäjät auttavat kehittämistyössä ja auditoivat seuran Tähtiseuraksi. 

*Huippu-urheilun osa-alueen kehittäminen edellyttää, että lajiliitto on käynnistänyt huippu-urheilun Tähtiseura-ohjelman osa-alueen ja valinnut seuran mukaan ohjelmaan. 

Tähtiseura-ohjelman sivuille

Tähtiseurat – kvalitetsprogram för föreningar