Sammandrag på svenska

Finlands frisbeegolfförbund (Suomen frisbeegolfliitto) är en paraplyorganisation för discgolf (på finska frisbeegolf) i Finland. Frisbeegolfförbundet har över 200 medlemsföreningar i Finland. Förbundet grundades år 1998 för att främja verksamheten för de individuella frisbeesportgrenarna.

Förbundet fungerar som nationell takorganisation för frisbeegolf och nationell representant för PDGA samt organiserar frisbeetävlingar och -evenemang i Finland.

I den mest populära grenen, frisbeegolf (discgolf), ordnas bl.a FM-tävlingar.

På vissa orter ordnar lokala frisbeeföreningar s.k. veckotävlingar (oftast en vardagskväll per vecka), där nybörjare lätt kan bekanta sig med sporten och få information om reglerna, utrustningen och föreningsverksamheten. Dessutom brukar det ordnas en skild vinterserie.

Det finns frisbeegolfbanor av varierande kvalitet och svårighetsgrad. På de flesta får man spela helt gratis och utan förhandsbokning. USA, Sverige och Finland är bland de frisbeegolftätaste länderna och antalet banor och spelare ökar hela tiden.

Intresserad av discgolf?

Lista av discgolf banor i Finland (på finska)

Lista av discgolfföreningar i Finland (på finska)

Disc Golf Team Finland (på finska) – landslag av Finland

FM-tävlingar (på finska)

Lista av regionella ansvariga (på finska)

Regionella ansvariga av Finlands frisbeegolfförbund stöttar discgolfföreningar med fokus på tävlingar. Medlemsföreningar och personer som ordnar tävlingar kan ta kontakt med deras regionella ansvariga som samarbetar med verksamhetsledare.

Media

Bildbank av Finlands frisbeegolfförbund

Från bildbank kan man finna bilder av tävlingar som är organiserade i samarbete med Finlands frisbeegolfförbund. Man kan fritt publisera bilder med information om fotograf (SFL / namnet av fotograf om information kan finnas). 

Youtube-kanal av Finlands frisbeegolfförbund

Du kan finna korta utbildningar av olika kasttekniker för frisbee på Youtube-kanal av Finlands frisbeegolfförbund.

Tähtiseurat – kvalitetsprogram för föreningar

Programmet Tähtiseurat är Olympiska Kommitténs, grenförbundens och distriktsorganisationernas kvalitetsprogram. Olympiska Kommittén och grenförbunden beviljas stjärnmärket som en symbol för idrottsföreningar vars verksamhet uppfyller de fastställda kvalitetsfaktorerna inom de delområden som föreningarna valt.

Det finns tre delområden, alltså målgrupper: barn och unga (grönt stjärnmärke), vuxna (rött stjärnmärke) samt toppidrottare (blått stjärnmärke). En kvalitetsförening som uppfyller kriterierna i alla tre delområden får ett fullt stjärnmärke i tre färger. En Tähtiseurat-förening kan ha ett stjärnmärke i flera delområden.

Idrottens ansvarsprogram

Finlands frisbeegolfförbund är en medlem av Finlands olympiska kommitté. Finländska paraplyorganisationer av idrott har formulerad, för första gången, ett gemensamt idrottens ansvarsprogram för år 2020-2024. Program var formulerad i samarbete med paraplyorganisationer av idrott.

Idrotta som folk – Idrottens ansvarsprogram (på svenska)

Frisbeegolftjänstens säkerhet

Tukes anvisning om frisbeegolftjänstens säkerhet.

Dopingövervakning 

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf ansvarar för dopingövervakningen i Finland. 

Antidopinganvisningar för idrottare.

Läkemedelssökning i KAMU.

Ansvarsfulla tränare webbkurs på svenska

På webbkursen för ansvarsfulla tränare får du bekanta dig med ansvarsfull och bra träning och lära dig hur du främjar en fysiskt, mentalt och socialt säker verksamhetsmiljö. Genom att genomföra kursen visar du att du förbinder dig till ansvarsfull träning. Denna kurs är avsedd för alla ledare och tränare som är verksamma inom idrott och motion. Kursen tar ca 1–1,5 h att gå igenom. Webbkursen är gratis.

Kontakt

Tapani Aulu
Verksamhetsledare
+358 (0) 50 596 0310
toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi

Leo Piironen
Koordinator av ungdom och utbildning 
+358 (0) 50 330 0685
leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi 

Annika Nyström
Sekreterare
+358 (0) 50 554 2260
sihteeri@frisbeegolfliitto.fi 

Thomas Tuovinen

Kommunikation assistent
+358 (0)50 321 5459
thomas.tuovinen@frisbeegolfliitto.fi