Visio 2030

Missio

Suomen frisbeegolfliitto ry:n (SFL) tarkoituksena on edistää ja levittää frisbeegolfin harrastusta, kohottaa jäsenkuntansa fyysistä kuntoa ja terveyttä sekä herättää heissä oikeaa urheiluhenkeä. Lisäksi tarkoituksena on edistää frisbeegolfia kilpa- ja huippu-urheilun sekä harrasteliikunnan muotona ja omaehtoista fyysistä aktiivisuutta lajin parissa.

SFL edistää frisbeegolfin yhdenvertaista harrastamista ja sitä, että kynnys harrastuksen aloittamiseen olisi mahdollisimman matala. Tarkoituksena on toimia siten, että lajin parissa on mahdollisuus saada monenlaisia elämyksiä — pelaajana, ohjaajana ja seuratoimijana.

SFL toimii valtakunnallisesti. Liiton jäseniä ovat frisbeegolfseurat ja -jaostot eri puolilla Suomea.

Arvot

  • Yhteisöllisyys: Muiden opettamisen ja lajikulttuurin levittämisen merkitys, yhteisöllisyyden vaaliminen ja yhdessä toiminnan kehittäminen.
  • Yhdenvertaisuus: Matalan kynnyksen laji, kanssapelaajien ja -toimijoiden kunnioitus.
  • Vastuullisuus: Yhteiset säännöt ja etiketti, läpinäkyvyys toiminnassa, liikunnan eettisiin arvoihin ja urheilun reilun pelin sääntöihin sitoutuva toiminta.

Visio ja strategiset valinnat

SFL:n tavoitteena on edistää frisbeegolfia harrastuksena sekä sen kautta toimia myös urheiluyhteisön yhteisten strategisten tavoitteiden eteen. Frisbeegolf on matalan kynnyksen liikkumismuoto, joka on omiaan edistämään eri väestöryhmien fyysistä aktiivisuutta ja terveyttä. SFL on tunnettu ja tunnustettu toimija suomalaisella liikunta- ja urheilukentällä sekä kansainvälisessä frisbeegolfyhteisössä.

SFL edistää erilaisia mahdollisuuksia tutustua lajiin ja löytää sen pariin omaehtoisesti tai yhteisöjen kautta. Eri puolilla Suomea on tarjolla monipuolisia, yhteisöllisiä ja yhdenvertaisia tapoja harrastaa, liikkua ja kehittyä frisbeegolfin parissa.
Liitolla on oleellinen rooli yhdessä jäsenseurojen kanssa levittää kasvavan harrastajakunnan keskuudessa tietoisuutta frisbeegolfarien yhteisestä etiketistä ja vastuullisuudesta.

Lisäksi SFL on toimija, joka mahdollistaa lajin parissa mahdollisuudet kehittyä huipulle pelaajana, ohjaajana ja seurana. Liitto pitää huolta siitä, että näillä eri sektoreilla toimiville on tarjolla tietotaitoa sekä rakenteita, joiden kautta osaaminen leviää käytännön toimintaan.

Toiminnan kehittämiseksi on tehty strategisia valintoja, jotta päästään kohti visiota. Strategiset valinnat on jaettu lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin tavoitteisiin.

Strategisia valintoja visiokaudella ovat:

  • Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö
  • Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
  • Yhdenvertaisuus
  • Huippu-urheilu ja media

Strategisia tavoitteita tarkastellaan vuosittain liiton kokousten yhteydessä sekä osana vuosittaisia toimintasuunnitelmia ja -kertomuksia. Kullekin strategiselle osa-alueelle on määritelty lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita. Vuosittaiset toimintasuunnitelmat konkretisoivat strategiaa ja jakavat sitä pienempiin osatavoitteisiin. Strategia toimii liiton toimintaa ohjaavana ylemmän tason ohjenuorana.

Suomen frisbeegolfliiton visioon 2030 voit tutustua kokonaisuudessaan täällä.