PDGA International Guide

PDGA:n toiminta Pohjois-Amerikan ulkopuolella 2021

Englanninkielinen versio Brian Hoeniger
Lyhentäen kääntänyt Tapani Aulu

Sisällys

 1. Johdanto
 2. Visio ja palvelut
 3. PDGA:n sääntöjen ja kilpailuoppaan noudattaminen Suomen kilpailuissa
 4. Kilpailuoppaan voimassaolo Pohjois-Amerikan ulkopuolella
 5. PDGA:n jäsenyys ja kipailujen käytännöt
 6. Pelaajaluokat
 7. 2021 kilpailujen vaatimukset
 8. Kurinpitokäytännöt

1.    Johdanto

PDGA on frisbeegolfin pelaajien kansainvälinen kattojärjestö. Liiton missio on kehittää frisbeegolfista tunnettu kilpaurheilu- ja liikuntalaji kaikkialla maailmassa. PDGA:n kansainvälinen ohjelma International Program aloitettiin vuonna 2005 ja sen jälkeen PDGA on kasvanut eksponentiaalisesti Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Oseaniassa ja viime vuosina alkanut kasvaa myös latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Tämä kehitys on ollut mahdollista PDGA:n, kansallisten liittojen, paikallisten seurojen ja kaikkien vapaaehtoisten ansiosta.

PDGA:n kansainvälistä ohjelmaa johtaa PDGA:n kansainvälinen johtaja (International Director), joka toimii PDGA:n toimitusjohtajan (Executive Director) ja hallituksen (Board of Directors) alaisuudessa. Ohjelmassa ovat tiiviisti mukana myös maakoordinaattorit (Country Coordinators) ja kansalliset liitot. Ohjelmaa tukee PDGA USA:n toimisto (www.pdga.com) PDGA Globalin tietokantoja käyttäen. Tukitoimet voivat liittyä esimerkiksi jäsentietoihin, kilpailutuloksiin, ratingeihin, sosiaaliseen mediaan, PR:ään, sponsorointeihin ja tukeen kilpailupaikalla kansainvälisisissä Majoreissa ja alueellisissa mestaruuskisoissa, ongelmanratkaisuun ja taloudelliseen neuvonantoon.

PDGA Europe perustettiin 1. syyskuuta 2017, jolloin sen ensimmäinen hallitus alkoi valmistella yhdistyksen rekisteröintiä laatimalla yhdistykselle säännöt. Maaliskuussa 2019 PDGA Europe palkkasi PDGA Euro Tour Managerin ja syyskuussa 2019 yhdistys rekisteröitiin Suomen Patentti- ja rekisterihallituksessa. Vuoden 2020 aikana PDGA Europen piti palkata toiminnanjohtaja ja avata toimisto Suomessa sekä aloittaa strategisen suunnitelman kehittäminen, mutta koronapandemian vuoksi nämä ovat siirtyneet vuoteen 2021. Suunnitelman mukaan 2021 päästään aloittamaan näitä askelia PDGA Europen siirtymisessä virallisesti maanosajärjestöksi, eli omaksi yksikökseen.

Vuoden 2020 lopussa PDGA:lla on 11 900 aktiivista jäsentä. PDGA:n tietokantaan on kirjattu yli 2100 rataa Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Koronan takia kansainvälisten kilpailujen määrä laski vuonna 2020 tuhannesta noin 750:een, mutta vuonna 2021 niiden odotetaan taas kääntyvän kasvuun. PDGA:n alla on tällä hetkellä 43 kansallista liittoa.

Tähän dokumenttiin on kirjattu kansainvälisen ohjelman periaatteet ja käytännöt, kuten maanosaliittojen ja kansallisten liittojen sekä PDGA:n suhteet, PDGA:n tarjoamat palvelut sekä standardit, jotka koskevat kilpailuja Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Lisätietoja englanniksi: www.pdga.com/international ja www.pdga.com/europe

Tähän dokumenttiin liittyvät kysymykset voi lähettää International Directorille osoitteeseen bhoeniger@pdga.com tai Suomen maakoordinaattorille osoitteeseen pdga@frisbeegolfliitto.fi

2.    Visio ja palvelut

PDGA:n kansainvälisen ohjelman tavoitteina on:

 • edistää ja tukea frisbeegolfin kasvua kaikkialla maailmassa
 • tukea kansallisten frisbeegolfliittojen ja frisbeelajien liittojen kasvua
 • tukea lajin tuomista uusille alueille ja uusiin maihin
 • luoda globaalit standardit pelaajien luokitteluun luokan ja statuksen mukaan
 • tukea sääntökirjan ja kilpailuoppaan kääntämistä jäsenmaiden kielille
 • vahvistaa PDGA:n brändia globaalina pelaajien yhdistyksenä ja frisbeegolfin ohjaavana tahona kaikkialla.

PDGA:n jäsenilleen tuottamia palveluita ovat:

 • lajin säännöt, kilpailuopas ja tekniset standardit sekä muut käytännöt
 • kilpailujen sanktiointi ja promootio osana maailmanlaajuista PDGA Touria
 • jäsenedut kuten pelaajarating
 • pelaaja-, kilpailu-, ja tilastotietokannat pdga.com
 • kilpailunjärjestämiseen liittyvät ohjelmistot kuten PDGA Tournament Manager, Disc Golf Scene, sähköiset tuloskortit ja live-tulokset.
 • rahallinen tuki sääntöjen kääntämiseen
 • oikeudet käyttää PDGA:n logoja ja nimeä esimerkiksi bannereissa

3.    PDGA:n sääntöjen ja kilpailuoppaan noudattaminen Suomen kilpailuissa

Voimassa oleva PDGA:n sääntökirja ja Kilpailuopas löytyvät aina PDGA:n verkkosivuilta. Englanninkieliseen verkkoversioon päivitetään kaikki muutokset välittömästi, kun ne tulevat voimaan. Mikäli suomenkielinen versio eroaa englanninkielisestä, noudatetaan englanninkielistä.

Sääntökirja englanniksi https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf
Kilpailuopas englanniksi https://www.pdga.com/rules/competition-manual-disc-golf-events

Molemmat kirjat suomeksi https://frisbeegolfliitto.fi/wp-content/uploads/2018/03/Frisbeegolfin-s%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6t-ja-kilpailuopas.pdf (vuoden 2018 versio)

Vuodelle 2021 sääntöihin ja kilpailuoppaaseen tuli lukuisia muutoksia. Päivitysten lyhennelmä englanniksi täällä: https://www.pdga.com/news/updates-coming-pdga-official-rules-disc-golf-competition-manual-2021

Tärkeä huomio kilpailunjärjestäjille. Kilpailuissa tulee noudattaa kaikkia SFL:n ja PDGA:n sekä valtion, sairaanhoitopiirin ja kunnan COVID-19-määräyksiä, rajoituksia, suosituksia ja ohjeita.

SFL:n ohjeet löytyvät osoitteesta: https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/
PDGA:n ohjeet löytyvät osoitteesta: https://www.pdga.com/news/updates-coming-pdga-official-rules-disc-golf-competition-manual-2021.

 

4.    Kilpailuoppaan voimassaolo Pohjois-Amerikan ulkopuolella

PDGA:n tavoite on saattaa kaikki kilpailuoppaan kohdat voimaan kaikissa PDGA:n sanktioimissa kilpailuissa. Standardoimalla kilpailukäytännöt kaikkialla parannetaan lajin asemaa ja taataan, että kilpailijoita kohdellaan tasavertaisesti joka maassa. Silti osa kilpailuoppaan kohdista on kirjoitettu pääosin USA:n ja Kanadan kilpailuja varten ja lisäksi kaikilla mailla on oma frisbeegolfkulttuurinsa. Siksi vuonna 2018 kansallisille liitoille tehdyn kyselyn perusteella osa kilpailuoppaan kohdista on ehdollisia ja niitä noudatetaan hieman eri tavoin eri maissa.

SFL tai TD voi anoa poikkeusta sääntöihin tai kilpailuoppaan käytäntöihin PDGA-maakoordinaattorin (pdga@frisbeegolfliitto.fi) kautta PDGA Europen Tour Managerilta.

Kilpailuoppaan pakolliset kohdat kaikkialla maailmassa.

1.01 A

Pelaajan kilpailukelpoisuus

1.01 B

PDGA:n jäsenyys tulee olla voimassa. Tämä koskee kaikki A-tierejä ja korkeampia maailmassa. Suomessa koskee kaikkia kilpailuja paitsi L-tieriä ja WGE-kilpailuja.

1.05

Harjoituskierrokset ja pelin aloitus, myöhästyminen

1.07

Pelin keskeyttäminen

1.08

Karsinta jatkokierroksille (cut) A-B & D-) *Katso kansainvälisten kilpailujen palkintorahavaatimukset tässä dokumentissa

1.09

Tasatulosten ratkaisu

1.10 B

Amatööripelaaja, joka pelaa pro-luokassa, ei saa ottaa rahapalkinnon sijasta tuotepalkintoa Major-kilpailussa, National Tour -kilpailussa tai A-tier-kilpailussa. Rahapalkinnon voi vaihtaa tuotepalkinnoksi B- ja C-tier-kilpailuissa.

1.10 D-G

Palkintojen jakaminen

1.11 A,B,D

Sääntötesti (Certified Official Exam)

1.12

Virallinen toimitsija

2.01-2.05 D

Pelaajaluokat ja kelpoisuus. Voimassa kokonaisuudessaan kaikissa PDGA-kilpailuissa

3.01-3.06

Pelaajien käyttäytyminen

3.08

Kilpailunjohtajan oikeudet ja vastuut

Kilpailuoppaan suositellut osiot kaikkialla maailmassa

1.02

Kilpailuun ilmoittautuminen. Euroopassa on perinteisesti annettu kilpailuihin rajoitettu määrä villejä kortteja ja tätä käytäntöä voidaan jatkaa. 

1.03 & 1.04

Osallistumisen varmistus

1.06

Pelaajien jakaminen ryhmiin ja lohkoihin.

Kaikkien maiden tulisi noudattaa tätä, mutta tietyissä maissa on pitkät perinteet ryhmien luomisessa niin, että toisella kierroksella ryhmät jaetaan vain tuloksen mukaan, ei luokittain. Siksi näissä maissa B- ja C-tier-kilpailuissa pelaajat voidaan ryhmitellä tulosten mukaan toisella kierroksella, mikäli kilpailussa pelataan vähintään 3 kierrosta. Viimeisellä kierroksella ja kaikilla kierroksilla toisen kierroksen jälkeen pelaajat tulee ryhmitellä aina luokittain tuloksen mukaan.

1.08 C

Karsintaraja (cut) pitää asettaa viimeiselle palkintosijalle

1.10 C

Kilpailun tason (Tier) vaatimat lisätyt palkintorahat (added cash) tulee jakaa kaikkien pro-luokkien kesken maksettujen osallistumismaksujen suhteessa.

1.13

Lasten ja nuorten turvallisuus
Tätä kohtaa suositellaan erittäin vahvasti, mutta maat voivat päättää miten tätä protokollaa noudatetaan.

3.07

Myynti kilpailuissa

 

Kilpailuoppaan osiot, joka eivät ole voimassa Pohjois-Amerikan ulkopuolella

1.01 C

Muissa PDGA-kilpailuissa ei-jäsenet voivat osallistua maksamalla ei-jäsenen osallistumismaksun. Tämä maksu vaaditaan kaikilta muilta paitsi junioriluokissa pelaavilta. Suomessa ei-jäsenet voivat osallistua vain L-tier-kilpailuihin sekä WGE-kilpailuun, eikä silloin tarvitse maksaa lisämaksua.

1.10 A

Tämä kohta on poistettu kokonaan

1.11 C

CO-testivaatimus Elite Series -, National Tour – ja Major-kilpailuissa. Tämä koskee Suomessa Majoria, mutta myös kaikkia kansallisia mestaruuskisoja sekä pro-touria.

Erityishuomioita tiettyihin sääntökohtiin:

 • 02 C Muistutus: Enintään 10 metrin etäisyydellä mandosta tulee olla drop zone. Jos mandolla ei ole drop zonea enintään 10 metrin etäisyydellä, tulee mandolle hakea poikkeuslupa Tour Managerilta.
 • Tulosten kirjaaminen pelaajille, jotka eivät aloita kierrosta tai pelaa kierrosta loppuun. Mikäli pelaaja ei ole ilmoittanut TD:lle jäävänsä pois jatkokierrokselta, hänen tuloksekseen merkitään 888. Mikäli pelaaja on todistettavasti manipuloinut ratingiaan pelaamalla huonosti tai jättämällä kierroksen kesken suojellakseen ratingiaan, hänen tuloksekseen merkitään 888. Kaikissa muissa tapauksissa kierroksen kesken tai kokonaan pelaamatta jättämisestä merkitään tulokseksi 999. Jos pelaaja ei tule kisaan ollenkaan, ei merkitä tulokseen mitään, vaan pelaaja poistetaan kokonaan tuloslistoilta vaikka pelaaja jäisi pois ilmoittamatta.
 • Kohtuullisen mukautuksen (reasonable modification) periaate. Vammaisurheilijalla on mahdollisuus anoa kohtuullista mukautusta sääntöihin, mikäli heidän on muuten mahdotonta osallistua kilpailuihin. Tällaiset erityisoikeudet, kuten apuvälineiden käyttö, myönnetään vuodeksi kerrallaan, eikä niitä myönnetä tilapäisiin vammoihin. Lue lisää: https://www.pdga.com/medical/reasonable-modification-request

5.    PDGA:n jäsenyys ja kilpailujen käytännöt

 1. PDGA-jäsenyys
  Suomessa PDGA-jäsenyys sisältyy aina SFL:n kilpailulisenssiin. Pelaajan ostettua kilpailulisenssin Suomisportista, liitto tilaa PDGA-jäsenyyden automaattisesti, jolloin sitä ei ole tarvetta eikä syytä hankkia itse suoraan PDGA:lta. Halutessaan pelaaja voi näin tehdä, mutta SFL:n kilpailulisenssi on joka tapauksessa pakollinen liiton kilpailuissa (poislukien L-tier), joten se tulee maksaa täysimääräisenä.

  PDGA:n jäsenenä pelaaja saa PDGA:n jäsenkortin, oman jäsensivun, josta näkee kaikki tuloksensa, virallisen PDGA-ratingin, oikeuden pelata PDGA:n kilpailuissa, sekä muita vuosittaisia etuja.

  Jos pelaaja on pelannut PDGA-kisoissa ennen jäsenyyden hankkimista, voi näistä kilpailuista saada ratingin takautuvasti liittyessään lähettämällä viestiä osoitteeseen tournament-errata@pdga.com (Suomessa vain L-tier-kilpailussa tai WGE-kilpailussa voi pelata ilman PDGA-jäsenyyttä).

  b. Toimitsijakoe
  Toimitsijakokeen (Certified Official Exam) voi suorittaa suomeksi osoitteessa http://www.pdga.com/rules/exam. Koetta tehdessä saa käyttää apuna sääntökirjaa ja kokeen voi uusia niin monta kertaa, että pääsee läpi. Kun koe on suoritettu onnistuneesti, pelaajan tulee maksaa 10 $ sen hyväksymisestä. Hyväksytty toimitsijakoe on voimassa 3 vuotta. Toimitsijakoe on pakollinen kaikille kilpailunjohtajille ja SFL maksaa kilpailunjohtajien kokeet. Tätä varten kilpailunjohtajan tulee pyytää alennuskoodi PDGA-koordinaattorilta (pdga@frisbeegolfliitto.fi). Pelaajilta kokeen suorittamista edellytetään Majoreissa, kaikissa SM-kilpailuissa, Suomen pro-tourilla sekä muissa erikseen määrätyissä kilpailuissa.

  c. Kilpailujen sanktiointi
  Kaikki PDGA-kilpailut pitää ensin hyväksyttää kansallisella liitolla ennen PDGA-sanktiointia (poislukien Majorit ja EuroTourit). Suomessa tämä tapahtuu lähettämällä kilpailuhakemus liitolle. Lue ohjeet täältä: https://frisbeegolfliitto.fi/kilpailun-haku-ja-jarjestaminen/ Huom. Toisessa maassa järjestettävä kisa tulee hyväksyttää kyseisen maan kansallisella liitolla.

  SFL:n sihteeri tekee varsinaisen sanktioinnin PDGA:lle hakemusten perusteella, eli kilpailunjohtaja ei voi itse sanktioida kilpailua. Kilpailunjohtajalla ja apulaiskilpailunjohtajilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi ja toimitsijatesti jo kilpailun sanktiointivaiheessa. SFL maksaa sanktiointimaksun sanktioinnin yhteydessä ja laskuttaa sen järjestävältä seuralta myöhemmin. Kilpailujen sanktiointimaksut: L-tier 25 $, C-tier 50 $, B-tier 75 $, A-tier 100 $. Sanktioinnin jälkeen kilpailunjohtaja saa sähköpostitse tunnuksen kilpailun tietoihin PDGA:n Tournament Manageriin: https://www.pdga.com/help/tournament-management.

  EuroTour-kilpailut sanktioidaan PDGA Europen Tour Managerin kautta.

  d. Kilpailuraportit
  Kaikkien kilpailujen raportit tehdään sähköisesti osoitteessa https://www.pdga.com/help/tournament-management. Raportissa ilmoitetaan osallistumismaksut, palkintorahat, pelaajapakettien arvot, sekä tulokset. Tournament managerilla voi myös laskea pay-outin ja tulostaa voittosummat. Ohjeita englanniksi: https://www.pdga.com/help/tournament-management

  Myös excel-muotoinen raportti on mahdollista lähettää, esimerkiksi joukkuekilpailuista tai muista, joiden formaattia sähköinen raportti ei tunne. Excel-muotoisesta raportista veloitetaan 25 $ käsittelymaksu.

  Jos raportti on myöhässä, PDGA ottaa yhteyttä kilpailunjohtajaan raportin saamiseksi. Yli 90 päivää myöhässä olevan kilpailun kilpailunjohtaja ei voi järjestää kilpailuita ennen kuin raportti on toimitettu.

  Kun raportti on lähetetty, kilpailun tulokset vahvistetaan. Viralliset ratingit julkaistaan joka kuun toisena tiistaina.

  e. Kysymykset, korjaukset ja muutokset

  Jäsenyyksiin ja kilpailuihin liittyvissä ongelmissa tai kysymyksissä voi ottaa yhteyttä PDGA Europeen osoitteessa office@pdga-europe.com. Esimerkiksi jos pelaaja ei ole saanut maksamaansa jäsentuotetta tai pelaajan nimi tai osoite vaihtuu tai osoitetiedoissa on jokin virhe. Samoin PDGA Europeen voi ottaa yhteyttä, mikäli kilpailun tiedoissa on virheitä.

6.    Pelaajaluokat

PDGA:n pro- ja amatööriluokat ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Luokkataulukko täällä englanniksi: https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/divisions-ratings-and-points-factors.

PDGA:n ikäluokkien määrittely
Pelaajan PDGA-ikä määritellään kalenterivuoden mukaan, ei syntymäpäivän mukaan. Tämän ansiosta pelaaja on oikeutettu pelaamaan ikäluokissa vuoden alusta lähtien, vaikka ei olisi vielä täyttänyt vaadittavaa ikää. Esimerkiksi:

 • Jos 39-vuotias mies täyttää 40 vuotta missä tahansa vaiheessa vuoden aikana, hänen PDGA-ikänsä on 40 ja hän voi pelata MP40- tai MA40-luokissa heti vuoden alusta lähtien.
 • Jos 15-vuotias tyttö täyttää 16 vuotta missä tahansa vaiheessa vuoden aikana, hänen PDGA-ikänsä on 16, joten hän ei voi pelata FJ15-luokassa koko kalenterivuonna.

Pelaajan sukupuolen määrittely:
Naiset voivat pelata M-luokissa (mixed), mutta miehet eivät voi pelata F-luokissa (female). PDGA noudattaa Kansainvälisen olympiakomitean standardeja transsukupuolisten osallistumisesta. Ohjeita englanniksi: https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/divisions-ratings-and-points-factors

Pelaajan statuksen määrittely (pro/am):

 • Pelaaja luopuu amatööristatuksestaan ottaessaan rahapalkinnon vastaan pro-luokassa tai ostaessaan PDGA pro-jäsenyyden.
 • Jos amatööripelaaja ottaa rahapalkinnon sijasta tuotepalkinnon tai kieltäytyy rahapalkinnosta, hän säilyttää amatööristatuksensa.
 • Amatööristatusta voi hakea takaisin, mikäli tietyt kriteerit täyttyvät http://www.pdga.com/faq/pdgatour/reclassification

7.    2021 kilpailujen vaatimukset

 • Nämä vaatimukset koskevat kaikkia Pohjois-Amerikan ulkopuolisia kisoja lukuunottamatta Majoreita ja Euro Tour -kilpailuja.
 • Nämä kriteerit ottavat huomioon eri maiden erilaiset frisbeegolfkulttuurit. Kansalliset liitot valvovat, että TD:t noudattavat näitä vaatimuksia.
 • Kaikki PDGA-kilpailut pitää ensin hyväksyttää kansallisella liitolla ennen PDGA-sanktiointia (katso kohta 5 c).
 • Järjestävä maa päättää oman maan pelaajien jäsenyysvaatimukset kilpailuun osallistumiselle. PDGA vaatii, että ulkomaalaisten PDGA-jäsenien tulee pystyä osallistumaan kilpailuun ilman erillistä maksua. Tämä ei koske kansallisia mestaruuskilpailuja, jotka ovat avoimia vain kansalaisille (katso X-tier alla). Suomessa vaaditaan suomalaisilta SFL:n kilpailulisenssi kilpailuun osallistumiseen.
 • SFL tai TD voi anoa poikkeusta näihin sääntöihin tai käytäntöihin PDGA-maakoordinaattorin (pdga@frisbeegolfliitto.fi) kautta PDGA Europen Tour Managerilta.

Kansainvälisten kilpailujen standardit

A-tier

B-tier

C-tier

Taulukon määritelmät ovat minimivaatimuksia

Sanktiointimaksu

100 $

75 $

50 $

Sanktiointi ennen kilpailua

90 päivää

30 päivää

7 päivää

TD-vaatimus

PDGA-jäsenyys ja toimitsijatesti voimassa

Virallisten toimitsijoiden vaatimus

1 ei-pelaava td. 1 virallinen toimitsija joka radalla

1 virallinen toimitsija joka radalla

1 virallinen toimitsija

PDGA-jäsenyys pelaajilla

PDGA-jäsenyys voimassa (Suomessa kaikissa kisoissa)

Kilpailun pituus

2-4 päivää

1-3 päivää

1-2 päivää

Väylien vähimmäismäärä*

54

36

18 (36 suositus)

Luokat

Järjestäjän päätettävissä

Pro-luokkien vähimmäispotti rahapalkintojen osalta

3500 €

700 €

0 €

Muistopalkinnot

MPO & FPO top 3 + muiden luokkien voittajat

Luokkien voittajat

Palkintojakauma

Top 25 % kaikissa luokissa, top 33 % suositus

Top 20 % kaikissa luokissa, top 25 %+ suositus

0 %, top 25 % suositus

Palkintorahojen osuus pelaajamaksuista

75 %+

50 %+

0 %+

Amatöörien palkintojen arvo

75 %+

50 %+

0 %+

Tulosten syöttäminen PDGA:lle

Joka päivä

24 h kilpailun päättymisestä

24 h kilpailun päättymisestä

TD-raportin lähettäminen

48 h kilpailun päättymisestä

1 viikko kilpailun päättymisestä

2 viikkoa kilpailun päättymisestä

*jokaisella kierroksella tulee olla vähintään 13 väylää, jotta kierrokselta voidaan laskea ratingit

 Osallistumismaksut

 • PDGA suosittelee, että kaikki maat noudattaisivat mahdollisimman tarkasti tätä osallistumismaksutaulukkoa. PDGA suosittelee käyttämään amatöörikilpailuissa aitoa amatööripayoutia, jossa suurin osa palkinnoista annetaan pelaajapaketin muodossa kaikille pelaajille, joiden lisäksi jaetaan vain muistopalkinnot parhaille. Ks. Aito amatööri tässä dokumentissa.
 • Taulukossa on pelaajan maksama osallistumismaksu. Yllä olevan Tier-standardi-taulukon tarkoittama nettomaksu (Net Entry Fee) tarkoittaa maksua tiettyjen vähennysten jälkeen. Näitä vähennyksiä voivat olla:
  1. Kansallisen liiton tai seuran maksu (ei käytössä Suomessa)
  2. Ratamaksu, maanomistajan maksu ja / tai paikallisen viranomaisen maksu (pelimaksu)

Tier

MPO

FPO

muut pro-luokat

amatöörit

juniorit

A-tier

60-100 €

60-100 €

60-100 €

35-50 €

25-40 €

B-tier

35-60 €

35-60 €

35-60 €

20-35 €

12-25 €

C-tier

0-45 €

0-45 €

0-45 €

0-25 €

0-18                               

 X-tier-kilpailut

 • X-tier-kilpailut ovat erikoisia tai kokeellisia pelimuotoja tai muuten normaalista poikkeavia kilpailuja, kuten parifrisbeegolf, joukkuefrisbeegolf, reikäpeli jne.
 • X-merkintää käytetään myös sellaisissa kilpailuissa, joissa osallistuminen rajoitetaan järjestävän maan kansalaisille, esimerkiksi SM-kilpailut.
 • Kilpailun tulokset tulee olla mahdollista muuttaa PDGA:n järjestelmän ymmärtämään muotoon. Siksi esimerkiksi pro/am- tai sekaparifrisbeegolfia ei voi olla samassa kilpailussa, vaan ne pitää sanktioida erikseen.

Rating-luokat (Ratings based events) ja pro-pelaajat amatööriluokissa (Pro’s Playing Am)
Kansalliset liitot päättävät itse ovatko Rating-luokat tai Pro’s Playing AM käytössä maan kilpailuissa. Molemmat ovat käytettävissä Suomessa. Näiden erikoismuotojen ohjeet englanniksi: https://www.pdga.com/files/2021_pdga_tour_standards.pdf

L-tier (PDGA-liigat)

 • PDGA-liigat sanktioidaan kuten muutkin kilpailut. L-tierin sanktiointimaksu on 25 $ per liiga. Osakilpailuilla ei ole erillistä sanktiointimaksua. Lisäksi tulee maksaa pelaajakohtainen maksu 0,5 $ per pelaaja per osakilpailu. Liiga raportoidaan viimeisen osakilpailun jälkeen.
 • L-tierin kilpailuformaatti on rajoitettu ja kaikkien liigojen tulee noudattaa tätä standardia. Formaatit ja muut tiedot täällä: http://www.pdga.com/leagues

Muuta

 • Aliedustetut luokat. PDGA suosittelee lajin kasvun kannustimeksi tarjoamaan naisten, juniorien ja yli 50-vuotiaiden luokkia mahdollisimman monissa kilpailuissa. PDGA suosittelee, että nämä luokat järjestetään aina kun luokkaan on ilmoittautunut yksikin pelaaja. Lisäksi suositellaan varmistamaan näiden luokkien ratingkelpoisuus peluuttamalla layoutia, jota pelaa luokissa yhteensä vähintään 3 ratingkelpoista pelaajaa (propagator).
 • Aito amatööri (True Amateur). PDGA suosittelee käyttämään amatöörikilpailuissa aitoa amatööripayoutia, jossa suurin osa palkinnoista annetaan pelaajapaketin muodossa kaikille pelaajille, joiden lisäksi jaetaan vain muistopalkinnot parhaille. Lisäohjeita englanniksi: http://www.pdga.com/files/pdga_true_amateur_event_guidelines.pdf
 • Eri tierit. Yhdessä kilpailussa voi olla eri tierit pro-luokille ja amatööriluokille. Tällaisen kilpailun sanktiointimaksu on korkeamman tierin maksu.
 • Jaetut kilpailut. Jaetussa kilpailussa pelataan eri luokat eri päivinä, esimerkiksi amatöörit lauantaina ja prot sunnuntaina. Tällaisessa kilpailussa sama pelaaja voi pelata molempina päivinä eri luokissa, joten kilpailu tulee raportoida kuin kaksi erillistä kilpailua. Kilpailun voi kuitenkin sanktioida yhtenä kilpailuna.
 • Kilpailun keskeytys. PDGA:n ohjeet kilpailun keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi huonon sään vuoksi. Ohjeet englanniksi: http://www.pdga.com/files/pdga_true_amateur_event_guidelines.pdf

Korivaatimukset
Näitä korivaatimuksia tulee noudattaa kaikissa PDGA-kilpailuissa. Kilpailu voi anoa poikkeusta näistä vaatimuksista. PDGA:n tekniset standardit englanniksi: https://www.pdga.com/technical-standards/manufacturer-guidelines
Teknisiä standardeja suomeksi: https://frisbeegolfliitto.fi/tekniset-standardit/

Korivaatimukset1

Major

A-tier

B-tier

C-tier

PDGA:n hyväksymät Championship2-korit. Yhden radan kaikilla väylillä yhden valmistajan yksi malli.

x

x

x

x

PDGA:n hyväksymät Standard2-korit. Yhden radan kaikilla väylillä yhden valmistajan yksi malli suositus.

 

 

x

x

PDGA:n hyväksymät Basic2-korit tai hyväksymättömät korit.

 

 

 

x

PDGA:n hyväksymä muu kohde3 kuin kori.

 

 

X-tier

X-tier

1 Vaatimuksesta poikkeaminen vaatii erityisluvan Tour Managerilta.

2  Korien luokittelu löytyy teknisistä standardeista: https://www.pdga.com/technical-standards/manufacturer-guidelines

3 Muu kuin korimaali on sallittu XB- tai XC-tiereissä, mutta tämä pitää kirjata sanktioinnin yhteydessä

Suositellut minimietäisyydet samanaikaisten kilpailujen välillä

Majoreilla, Euroopanmestaruuskilpailuilla ja EuroTour-kilpailuilla on etusija kaikkiin muihin kilpailuihin nähden. Pelkästään pro-luokkia ja pelkästään amatööriluokkia tarjoavat kisat voi järjestää samaan aikaan ilman minimietäisyyttä.

Tier

Major

A

B

C

L

A

2000 km

1000 km

500 km

300 km

100 km

B

1000 km

500 km

300 km

200 km

50 km

C

500 km

300 km

200 km

100 km

0

 

8.    Kurinpitokäytännöt

PDGA-kilpailussa tapahtuva kurinpitoa edellyttävä rikkomus menee ensin kansalliselle liitolle, joka arvioi, onko asia syytä viedä PDGA:lle. Kaikissa eteenpäin toimitetuissa tapauksissa tulee olla englanniksi täytetty PDGA:n kurinpitolomake https://www.pdga.com/documents/disciplinary-action-form. Jos liitto arvioi, ettei asiaa ole syytä viedä eteenpäin, eri mieltä oleva jäsen voi itse nostaa asian lähettämällä kurinpitolomakkeen, jonka on allekirjoittanut vähintään 10 PDGA-jäsentä.

Euroopassa kaikki kurinpitoasiat arvioi seuraavaksi PDGA Europen kurinpitokomitea (PDGA Europe Disciplinary Committee) osoitteessa disciplinary@pdga-europe.com. Käsittelynsä jälkeen PDGA-E-DC lähettää tiedot USA:n DC:lle, joka toimittaa ehdotetut kurinpitotoimet PDGA Globalin hallitukselle hyväksyttäväksi.

Lisätietoja kurinpidosta englanniksi: https://www.pdga.com/files/pdga_disciplinary_process_final_01012020.pdf

9.    PDGA Europe

PDGA Europe perustettiin alun perin 2006 komiteana (Steering Committee), johon kuuluivat kaikkien silloisten jäsenmaiden PDGA-koordinaattorit, PDGA Europe Tour Manager ja PDGA International Director.

Komitea hyväksyi yhdessä PDGA Globalin hallituksen kanssa vuonna 2017 International Directorin suunnitelman, jonka mukaan PDGA Europesta tule itsenäinen yhdistys, jolla on oma hallitus ja joka hallinnoi PDGA:n toimia Euroopassa.

PDGA Europe on rakentunut sen jälkeen näin:

 • PDGA Europen ja PDGA Globalin oikeudet ja vastuut määriteltiin
 • Tehtiin kysely kaikille PDGA Europen maille liittyen jäsenpaketin tuotteisiin
 • Kuukausittaiset verkkokokoukset
 • Kaksi PDGA Europen hallituksen ja PDGA Globalin edustajien kokousta Euroopassa
 • EuroTourin organisointi ja kehittäminen nykymuotoon
 • Täysipäiväisen Europe Tour Managerin palkkaus ja kouluttaminen maaliskuussa 2019
 • PDGA Europen rekisteröinti viralliseksi yhdistykseksi syyskuussa 2019

Askelmerkit vuodelle 2021 (riippuen koronatilanteesta)

 • PDGA Europen toiminnanjohtajan palkkaaminen ja toimiston perustaminen Suomeen
 • PDGA Euro Tourin järjestäminen ja kaikkien osakilpailujen videoiminen
 • Strategian luominen seuraavalle 3-5 vuodelle

PDGA Europen materiaalit ja yhteystiedot osoitteessa www.pdga.com/europe. Lisätietoja PDGA Europen hallituksen jäseniltä tai työntekijöiltä.

Puheenjohtaja

Seamus Scanlon

sscanlon@pdga-europe.com

Varapuheenjohtaja

Mehdi Bourakabila

mboukarabila@pdga-europe.com

Rahastonhoitaja

Kajsa Wickström

kwickstroem@pdga-europe.com

Sihteeri

Lars Lau Jensen

ljensen@pdga-europe.com

Hallituksen jäsen

Natalie Holloköi

nhollokoei@pdga-europe.com

Hallituksen jäsen

Tiina Riekkola

triekkola@pdga-europe.com

Toiminnanjohtaja

Kalle Vainikka

kvainikka@pdga-europe.com

Europe Tour Manager

Matěj Verl

mverl@pdga-europe.com