PDGA International Guide

PDGA:n toiminta Pohjois-Amerikan ulkopuolella 2022

Englanninkielinen versio Brian Hoeniger & Matĕj Verl
Lyhentäen kääntänyt Tapani Aulu

Päivitykset punaisella

Sisällys

 1. Johdanto
 2. Visio ja palvelut
 3. PDGA:n sääntöjen ja kilpailuoppaan noudattaminen Suomen kilpailuissa
 4. Kilpailuoppaan voimassaolo Pohjois-Amerikan ulkopuolella
 5. PDGA:n jäsenyys ja kipailujen käytännöt
 6. Pelaajaluokat
 7. 2022 kilpailujen vaatimukset
 8. Kurinpitokäytännöt
 9. PDGA Europe
 10. PDGA Europe Disc Golf Development Fund

1.    Johdanto

PDGA on frisbeegolfin pelaajien kansainvälinen kattojärjestö. Liiton missio on kehittää frisbeegolfista tunnettu kilpaurheilu- ja liikuntalaji kaikkialla maailmassa. PDGA:n kansainvälinen ohjelma International Program aloitettiin vuonna 2005 ja sen jälkeen PDGA on kasvanut eksponentiaalisesti Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Oseaniassa ja viime vuosina alkanut kasvaa myös latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Tämä kehitys on ollut mahdollista PDGA:n, kansallisten liittojen, paikallisten seurojen ja kaikkien vapaaehtoisten ansiosta.

PDGA:n kansainvälistä ohjelmaa johtavat PDGA:n kansainvälinen johtaja (International Director) sekä vuonna 2021 aloittanut jäsenasioista ja kasvusta vastaava johtaja (Director of Membership & Growth). Ohjelmassa ovat tiiviisti mukana myös maakoordinaattorit (Country Coordinators) ja kansalliset liitot. Ohjelmaa tukee PDGA Globalin toimisto USA:ssa, joka ylläpitää PDGA:n verkkosivuja (www.pdga.com), jäsentietokantaa, organisoi PDGA:n MM-kisoja sekä antaa päivittäin tukea kentälle. Tukitoimet voivat liittyä esimerkiksi jäsentietoihin, kilpailutuloksiin, ratingeihin, sosiaaliseen mediaan, PR:ään, sponsorointeihin ja tukeen kilpailupaikalla kansainvälisisissä Majoreissa ja alueellisissa mestaruuskisoissa, ongelmanratkaisuun ja taloudelliseen neuvonantoon.

PDGA Europe perustettiin 1. syyskuuta 2017, jolloin sen ensimmäinen hallitus alkoi valmistella yhdistyksen rekisteröintiä laatimalla yhdistykselle säännöt. Maaliskuussa 2019 PDGA Europe palkkasi PDGA Euro Tour Managerin ja syyskuussa 2019 yhdistys rekisteröitiin Suomen Patentti- ja rekisterihallituksessa. PDGA Europella on nyt täysipäiväinen kiertuemanageri (PDGA Europe Tour Manager) sekä lähes täysiaikainen toiminnanjohtaja (Administrator) sekä toimisto Suomessa  Sporttitalolla. Suunnitelman mukaan vuonna 2022 PDGA Europe on täydessä toiminnassa erillisenä yksikkönä.

Vuoden 2021 lopussa PDGA:lla on yli 17 700 aktiivista jäsentä ja yli 2100 rataa Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Vuonna 2021 järjestettiin yli 1150 kilpailua Euroopassa, Aasiasa, Oseaniassa, latinalaisessa Amerkassa ja Afrikassa. PDGA:n alla on tällä hetkellä 46 kansallista liittoa tai partneria.

PDGA toimii myös tietolähteenä ja tarjoaa resursseja lajin kasvattamiselle ruohonjuuritasolla. PDGA tukee maiden kehitystä myös rahallisesti esimerkiksi uusissa maissa Marco Polo -ohjelman kautta http://www.pdga.com/marco-polo-program sekä pian julkaistavan PDGA Europe Disc Golf Development Fund -rahaston kautta.

Tähän dokumenttiin on kirjattu kansainvälisen ohjelman periaatteet ja käytännöt, kuten maanosaliittojen ja kansallisten liittojen sekä PDGA:n suhteet, PDGA:n tarjoamat palvelut sekä standardit, jotka koskevat kilpailuja Pohjois-Amerikan ulkopuolella. Lisätietoja englanniksi: www.pdga.com/international ja www.pdga.com/europe

Tähän dokumenttiin liittyvät kysymykset voi lähettää International Directorille osoitteeseen bhoeniger@pdga.com tai Suomen maakoordinaattorille osoitteeseen pdga@frisbeegolfliitto.fi

2.    Visio ja palvelut

PDGA:n kansainvälisen ohjelman tavoitteina on:

 • edistää ja tukea frisbeegolfin kasvua kaikkialla maailmassa
 • tukea kansallisten frisbeegolfliittojen ja frisbeelajien liittojen kasvua
 • tukea lajin tuomista uusille alueille ja uusiin maihin
 • luoda globaalit standardit pelaajien luokitteluun luokan ja statuksen mukaan
 • luoda kiertuestandardit kansainvälisille kilpailuille
 • tukea sääntökirjan ja kilpailuoppaan kääntämistä jäsenmaiden kielille
 • vahvistaa PDGA:n brändia globaalina pelaajien yhdistyksenä ja frisbeegolfin ohjaavana tahona kaikkialla.

PDGA:n jäsenilleen tuottamia palveluita ovat:

 • lajin säännöt, kilpailuopas ja tekniset standardit sekä muut käytännöt
 • kilpailujen sanktiointi ja promootio osana maailmanlaajuista PDGA Touria
 • jäsenedut kuten pelaajarating
 • pelaaja-, kilpailu-, ja tilastotietokannat pdga.com
 • kilpailunjärjestämiseen liittyvät ohjelmistot kuten PDGA Tournament Manager, Disc Golf Scene, sähköiset tuloskortit ja live-tulokset.
 • rahallinen tuki sääntöjen kääntämiseen
 • oikeudet käyttää PDGA:n logoja ja nimeä esimerkiksi bannereissa

3.    PDGA:n sääntöjen ja kilpailuoppaan noudattaminen Suomen kilpailuissa

PDGA:n sääntökirjasta ja kilpailuoppaasta julkaistiin kauttaaltaan päivitetty versio, joka astui voimaan 1.1.2022. Sääntökirja on julkaistu suomeksi verkkoversiona täällä: https://frisbeegolfliitto.fi/frisbeegolfin-virallinen-saantokirja-ja-kilpailuopas/ Suomenkielinen verkkoversio päivittyy aika ajoin. Englanninkieliseen verkkoversioon päivitetään kaikki muutokset välittömästi, kun ne tulevat voimaan. Mikäli suomenkielinen versio eroaa englanninkielisestä, noudatetaan englanninkielistä.

Sääntökirja englanniksi https://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf
Kilpailuopas englanniksi https://www.pdga.com/rules/competition-manual-disc-golf-events

Tärkeimmät muutokset koottuna englanniksi: https://www.pdga.com/news/pdga-official-rules-disc-golf-competition-manual-updated-2022

Tärkeä huomio kilpailunjärjestäjille. Kilpailuissa tulee noudattaa kaikkia SFL:n ja PDGA:n sekä valtion, sairaanhoitopiirin ja kunnan COVID-19-määräyksiä, rajoituksia, suosituksia ja ohjeita.

SFL:n ohjeet löytyvät osoitteesta: https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/

4.    Kilpailuoppaan voimassaolo Pohjois-Amerikan ulkopuolella

PDGA:n tavoite on saattaa kaikki kilpailuoppaan kohdat voimaan kaikissa PDGA:n sanktioimissa kilpailuissa. Standardoimalla kilpailukäytännöt kaikkialla parannetaan lajin asemaa ja taataan, että kilpailijoita kohdellaan tasavertaisesti joka maassa. Silti osa kilpailuoppaan kohdista on kirjoitettu pääosin USA:n ja Kanadan kilpailuja varten ja lisäksi kaikilla mailla on oma frisbeegolfkulttuurinsa. Siksi vuonna 2018 kansallisille liitoille tehdyn kyselyn perusteella osa kilpailuoppaan kohdista on ehdollisia ja niitä noudatetaan hieman eri tavoin eri maissa.

SFL tai TD voi anoa poikkeusta sääntöihin tai kilpailuoppaan käytäntöihin PDGA-maakoordinaattorin (pdga@frisbeegolfliitto.fi) kautta PDGA Europen Tour Managerilta.

Kilpailuoppaan kohdat, jotka ovat suosituksia. Kaikki muut kohdat ovat pakollisia kaikkialla maailmassa:

1.01 B

PDGA:n jäsenyys tulee olla voimassa. Tämä koskee kaikki A-tierejä ja korkeampia maailmassa sekä EuroTourin B-tierejä.

Suomessa koskee kaikkia kilpailuja paitsi L-tieriä ja WGE-kilpailuja.

1.02.D.4 Joissakin maissa seuran jäsenten ilmoittautuminen koskee seuran sijasta kansallista liittoa.

Suomessa tämä kohta koskee seuroja.

1.03

Mailla voi olla omat peruutus- ja palautuskäytännöt. Maat itse päättävät käytännöt.

1.06

Pelaajien jakaminen ryhmiin ja lohkoihin.

Kaikkien maiden tulisi noudattaa tätä, mutta tietyissä maissa on pitkät perinteet ryhmien luomisessa niin, että toisella kierroksella ryhmät jaetaan vain tuloksen mukaan, ei luokittain. Siksi näissä maissa B- ja C-tier-kilpailuissa pelaajat voidaan ryhmitellä tulosten mukaan toisella kierroksella, mikäli kilpailussa pelataan vähintään 3 kierrosta. Viimeisellä kierroksella ja kaikilla kierroksilla toisen kierroksen jälkeen pelaajat tulee ryhmitellä aina luokittain tuloksen mukaan.

Suomessa tämä kohta on pakollinen normaalimuodossaan.

1.08.C

Karsintaraja (cut) pitää asettaa viimeiselle palkintosijalle

Suomessa tämä kohta on pakollinen normaalimuodossaan.

1.13

Lasten ja nuorten turvallisuus.

Tätä kohtaa suositellaan vahvasti, mutta maat voivat järjestää tämän haluamallaan tavalla.

Suomessa tämä kohta on pakollinen normaalimuodossaan.

3.07

Myynti kilpailuissa

Suomessa noudatetaan SFL:n omia kisa- ja kiertuekohtaisia myyntiin liittyviä ohjeita.

3.08.H

Kansallinen liitto päättää kilpailun tason pudottamisesta.

 

5.    PDGA:n jäsenyys ja kilpailujen käytännöt

 1. PDGA-jäsenyys
  Suomessa PDGA-jäsenyys sisältyy aina SFL:n kilpailulisenssiin. Pelaajan ostettua kilpailulisenssin Suomisportista, liitto tilaa PDGA-jäsenyyden automaattisesti, jolloin sitä ei ole tarvetta eikä syytä hankkia itse suoraan PDGA:lta. Halutessaan pelaaja voi näin tehdä, mutta SFL:n kilpailulisenssi on joka tapauksessa pakollinen liiton kilpailuissa (poislukien L-tier), joten se tulee maksaa täysimääräisenä.

  PDGA:n jäsenenä pelaaja saa PDGA:n jäsenkortin, oman jäsensivun, josta näkee kaikki tuloksensa, virallisen PDGA-ratingin, oikeuden pelata PDGA:n kilpailuissa, sekä muita vuosittaisia etuja.

  Jos pelaaja on pelannut PDGA-kisoissa ennen jäsenyyden hankkimista, voi näistä kilpailuista saada ratingin takautuvasti liittyessään lähettämällä viestiä osoitteeseen tournament-errata@pdga.com (Suomessa vain L-tier-kilpailussa tai WGE-kilpailussa voi pelata ilman PDGA-jäsenyyttä).

  b. Toimitsijakoe
  Toimitsijakokeen (Certified Official Exam) voi suorittaa suomeksi osoitteessa http://www.pdga.com/rules/exam. Koetta tehdessä saa käyttää apuna sääntökirjaa ja kokeen voi uusia niin monta kertaa, että pääsee läpi. Kun koe on suoritettu onnistuneesti, pelaajan tulee maksaa 10 $ sen hyväksymisestä. Hyväksytty toimitsijakoe on voimassa 3 vuotta. Toimitsijakoe on pakollinen kaikille kilpailunjohtajille ja SFL maksaa kilpailunjohtajien kokeet. Tätä varten kilpailunjohtajan tulee pyytää alennuskoodi PDGA-koordinaattorilta (pdga@frisbeegolfliitto.fi). Pelaajilta kokeen suorittamista edellytetään Majoreissa, kaikissa SM-kilpailuissa, Suomen pro-tourilla sekä muissa erikseen määrätyissä kilpailuissa.

  c. Kilpailujen sanktiointi
  Kaikki PDGA-kilpailut pitää ensin hyväksyttää kansallisella liitolla ennen PDGA-sanktiointia (poislukien Majorit ja EuroTourit). Suomessa tämä tapahtuu lähettämällä kilpailuhakemus liitolle. Lue ohjeet täältä: https://frisbeegolfliitto.fi/kilpailun-haku-ja-jarjestaminen/ Huom. Toisessa maassa järjestettävä kisa tulee hyväksyttää kyseisen maan kansallisella liitolla.

  SFL:n sihteeri tekee varsinaisen sanktioinnin PDGA:lle hakemusten perusteella, eli kilpailunjohtaja ei voi itse sanktioida kilpailua. Kilpailunjohtajalla ja apulaiskilpailunjohtajilla tulee olla voimassa oleva kilpailulisenssi ja toimitsijatesti jo kilpailun sanktiointivaiheessa. SFL maksaa sanktiointimaksun sanktioinnin yhteydessä ja laskuttaa sen järjestävältä seuralta myöhemmin. Kilpailujen sanktiointimaksut: L-tier 25 $, C-tier 50 $, B-tier 75 $, A-tier 100 $. Sanktioinnin jälkeen kilpailunjohtaja saa sähköpostitse tunnuksen kilpailun tietoihin PDGA:n Tournament Manageriin: https://www.pdga.com/help/tournament-management.

  EuroTour-kilpailut sanktioidaan PDGA Europen Tour Managerin kautta.

  d. Kilpailuraportit
  Kaikkien kilpailujen raportit tehdään sähköisesti osoitteessa https://www.pdga.com/help/tournament-management. Raportissa ilmoitetaan osallistumismaksut, palkintorahat, pelaajapakettien arvot, sekä tulokset. Tournament managerilla voi myös laskea pay-outin ja tulostaa voittosummat. Ohjeita englanniksi: https://www.pdga.com/help/tournament-management

  Jos raportti on myöhässä, PDGA ottaa yhteyttä kilpailunjohtajaan raportin saamiseksi. Yli 90 päivää myöhässä olevan kilpailun kilpailunjohtaja ei voi järjestää kilpailuita ennen kuin raportti on toimitettu.

  Kun raportti on lähetetty, kilpailun tulokset vahvistetaan. Viralliset ratingit julkaistaan joka kuun toisena tiistaina.

  e. Kilpailutukilinja (Event Support Hotline)

  Lokakuussa 2021 PDGA avasi tukilinjan, josta kilpailunjohtaja voi kysyä tukea sähköpostitse eventsupport@pdga.com tai puhelimitse +1-762-253-2200 ma-pe klo 9-17 UTC-5 ja vikonloppuisin 12-17 UTC-5.

  f. Kysymykset, korjaukset ja muutokset

  Kilpailuihin liittyvät kysymykset: mverl@pdga-europe.com
  Erityisluvat säännöille (waiver) : mverl@pdga-europe.com
  Jäsenasiat: eventsupport@pdga.com
  Muut asiat: office@pdga-europe.com

6.    Pelaajaluokat

PDGA:n pro- ja amatööriluokat ovat voimassa kaikkialla maailmassa. Luokkataulukko täällä englanniksi: https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/divisions-ratings-and-points-factors.

PDGA:n ikäluokkien määrittely
Pelaajan PDGA-ikä määritellään kalenterivuoden mukaan, ei syntymäpäivän mukaan. Tämän ansiosta pelaaja on oikeutettu pelaamaan ikäluokissa vuoden alusta lähtien, vaikka ei olisi vielä täyttänyt vaadittavaa ikää. Esimerkiksi:

 • Jos 39-vuotias mies täyttää 40 vuotta missä tahansa vaiheessa vuoden aikana, hänen PDGA-ikänsä on 40 ja hän voi pelata MP40- tai MA40-luokissa heti vuoden alusta lähtien.
 • Jos 15-vuotias tyttö täyttää 16 vuotta missä tahansa vaiheessa vuoden aikana, hänen PDGA-ikänsä on 16, joten hän ei voi pelata FJ15-luokassa koko kalenterivuonna.

Pelaajan sukupuolen määrittely:
Naiset voivat pelata M-luokissa (mixed), mutta miehet eivät voi pelata F-luokissa (female). PDGA noudattaa Kansainvälisen olympiakomitean standardeja transsukupuolisten osallistumisesta. Ohjeita englanniksi: https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/divisions-ratings-and-points-factors

Pelaajan statuksen määrittely (pro/am):

 • Pelaaja luopuu amatööristatuksestaan ottaessaan rahapalkinnon vastaan pro-luokassa tai ostaessaan PDGA pro-jäsenyyden.
 • Jos amatööripelaaja ottaa rahapalkinnon sijasta tuotepalkinnon tai kieltäytyy rahapalkinnosta, hän säilyttää amatööristatuksensa.
 • Amatööristatusta voi hakea takaisin, mikäli tietyt kriteerit täyttyvät http://www.pdga.com/faq/pdgatour/reclassification

Kohtuullisen mukautuksen (reasonable modification) periaate.
Vammaisurheilijalla on mahdollisuus anoa kohtuullista mukautusta sääntöihin, mikäli heidän on muuten mahdotonta osallistua kilpailuihin. Tällaiset erityisoikeudet, kuten apuvälineiden käyttö, myönnetään vuodeksi kerrallaan, eikä niitä myönnetä tilapäisiin vammoihin. Lue lisää: https://www.pdga.com/medical/reasonable-modification-request

7.    2022 kilpailujen vaatimukset

 • Nämä vaatimukset koskevat kaikkia Pohjois-Amerikan ulkopuolisia kisoja lukuunottamatta Majoreita ja Euro Tour -kilpailuja.
 • Nämä kriteerit ottavat huomioon eri maiden erilaiset frisbeegolfkulttuurit. Kansalliset liitot valvovat, että TD:t noudattavat näitä vaatimuksia.
 • Kaikki PDGA-kilpailut pitää ensin hyväksyttää kansallisella liitolla ennen PDGA-sanktiointia (katso kohta 5 c).
 • Järjestävä maa päättää oman maan pelaajien jäsenyysvaatimukset kilpailuun osallistumiselle. PDGA vaatii, että ulkomaalaisten PDGA-jäsenien tulee pystyä osallistumaan kilpailuun ilman erillistä maksua. Tämä ei koske kansallisia mestaruuskilpailuja, jotka ovat avoimia vain kansalaisille (katso X-tier alla). Suomessa vaaditaan suomalaisilta SFL:n kilpailulisenssi kilpailuun osallistumiseen.
 • SFL tai TD voi anoa poikkeusta näihin sääntöihin tai käytäntöihin PDGA-maakoordinaattorin (pdga@frisbeegolfliitto.fi) kautta PDGA Europen Tour Managerilta.

Kansainvälisten kilpailujen standardit

A-tier

B-tier

C-tier

Taulukon määritelmät ovat minimivaatimuksia

Sanktiointimaksu

100 $

75 $

50 $

Sanktiointi ennen kilpailua

90 päivää

30 päivää

14 päivää

TD-vaatimus

PDGA-jäsenyys ja toimitsijatesti voimassa

Virallisten toimitsijoiden vaatimus

1 ei-pelaava td. 1 virallinen toimitsija joka radalla

1 virallinen toimitsija joka radalla

1 virallinen toimitsija

PDGA-jäsenyys pelaajilla

PDGA-jäsenyys voimassa (Suomessa kaikissa kisoissa)

Kilpailun pituus

2-4 päivää

1-3 päivää

1-3 päivää

Väylien vähimmäismäärä*

54

36

18 (36 suositus)

Luokat

Järjestäjän päätettävissä

Pro-luokkien vähimmäispotti rahapalkintojen osalta

3200 €

800 €

0 €, suositus 200 €

Muistopalkinnot

Luokkien voittajat

Luokkien voittajat

Luokkien voittajat (suositus)

Palkintojakauma

Top 25 % kaikissa luokissa, top 33 % suositus

Top 20 % kaikissa luokissa, top 25 %+ suositus

0 %, top 20 %+ suositus

Palkintorahojen osuus pelaajamaksuista

75 % +

50 % +

0 % +, 33 % + suositus

Amatöörien palkintojen arvo

75 % +

50 % +

0 % +, 33 % + suositus

Tulosten syöttäminen PDGA:lle

Joka kierroksen jälkeen

Joka päivä

24 h kilpailun päättymisestä

TD-raportin lähettäminen

48 h kilpailun päättymisestä

72 h kilpailun päättymisestä

7 päivää kilpailun päättymisestä

*jokaisella kierroksella tulee olla vähintään 13 väylää, jotta kierrokselta voidaan laskea ratingit

Vaatimusmäärittelyt

A-tier

 • kansallisen huipputason kilpailut, jotka tarjoavat laadukkaan kokemuksen ja palvelun pelaajille
 • sähköinen ilmoittautuminen
 • livetulospalvelu
 • verkkosivut, joilta löytyy kattavat tiedot esimerkiksi majoituksesta, saapumisesta, ilmoittautumisvaiheista jne.
 • pelaajaopas (caddy book)
 • kilpailun yhteistyökumppaneiden tuki kattaa suurimman osan kilpailun budjetista. Ihannetilanteessa 100 % osallistumismaksuista palautuu pelaajille
 • vähintään 5 hengen staff
 • videotuotanto
 • laadukkaat heittopaikat, huolletut väylät, yksiselitteisesti merkityt OB-alueet, 10 m ja 3 m ringit merkattu
 • rata valmiina vähintään 3 päivää ennen kilpailua
 • WC:t radalla (vähintään kisakeskuksessa ja 9 väylän välein)
 • vesipisteet (vähintään kisakeskuksessa ja 9 väylän välein)
 • määritellyt lämmittelyalueet ja yleisöalueet
 • katsojaoppaat painettuna tai verkossa, mukaan lukien käytösohjeet
 • vähintään 20 vapaaehtoista spotteria, tuloskirjaajaa, pelaajien opastajaa jne.

B-tier

 • alueellisen tason kilpailut, jotka tarjoavat laadukkaan kokemuksen ja palvelun pelaajille
 • sähköinen ilmoittautuminen
 • livetulospalvelu suositellaan
 • verkkosivu, jolta löytyy perustiedot kisasta
 • katettu kisakeskus (teltta, rakennus radan lähellä)
 • tasaiset heittopaikat, huolletut väylät, yksiselitteisesti merkityt OB-alueet, 10 m ringit merkattu
 • rata valmiina vähintään 1 päivä ennen kilpailua
 • WC:t ja vesipisteet
 • yhteistyökumppanit kattavat osan kuluista
 • kilpailun staff ja ei-pelaavat vapaaehtoiset
 • määritellyt lämmittelyalueet ja yleisöalueet
 • parhaat B-tier-kilpailut kattavat osan A-tierin vaatimuksista

C-tier

 • paikallisen tason kilpailut
 • voidaan järjestää minimistaffilla 1 radalla 1 päivässä
 • voi olla myös suurempi kilpailua (yli 100 pelaajan) ja jakaa isompiakin palkintoja
 • vähintään Facebook-sivu, Metrix-sivu tai vastaava infosivu verkossa
 • rata pelattavassa kunnossa sääntöjenmukaisilla perusmerkinnöillä
 • kilpailu noudattaa frisbeegolfin virallisia sääntöjä ja kilpailuopasta
 • parhaat C-tier-kilpailut kattavat osan B- ja A-tierin vaatimuksista

 Osallistumismaksut

 • PDGA suosittelee, että kaikki maat noudattaisivat mahdollisimman tarkasti tätä osallistumismaksutaulukkoa.

Tier

MPO

FPO

muut pro-luokat

amatöörit

juniorit

A-tier

60-120 €

60-120 €

60-120 €

35-60 €

30-50 €

B-tier

30-60 €

30-60 €

30-60 €

20-40 €

20-35 €

C-tier

0-40 €

0-40 €

0-40 €

0-30 €

0-25 €                              

 X-tier-tarkenne

 • X-tier-kilpailut ovat erikoisia tai kokeellisia pelimuotoja tai muuten normaalista poikkeavia kilpailuja, kuten parifrisbeegolf, joukkuefrisbeegolf, reikäpeli jne.
 • X-tarkennetta käytetään myös sellaisissa kilpailuissa, joissa osallistuminen rajoitetaan järjestävän maan kansalaisille, esimerkiksi SM-kilpailut.
 • X-tarkenne lisätään kilpailun tieriin, esimerkiksi XA, XB, XC
 • Kilpailun tulokset tulee olla mahdollista muuttaa PDGA:n järjestelmän ymmärtämään muotoon. Siksi esimerkiksi pro/am- tai sekaparifrisbeegolfia ei voi olla samassa kilpailussa, vaan ne pitää sanktioida erikseen.

Rating-luokat (Ratings based events) ja pro-pelaajat amatööriluokissa (Pro’s Playing Am)

Kansalliset liitot päättävät itse ovatko Rating-luokat tai Pro’s Playing AM käytössä maan kilpailuissa. Molemmat ovat käytettävissä Suomessa. Näiden erikoismuotojen ohjeet englanniksi: https://www.pdga.com/files/2022_tour_standards_v12.pdf

PDGA-liigat (L-tier)

 • PDGA-liigat sanktioidaan kuten muutkin kilpailut. L-tierin sanktiointimaksu on 25 $ per liiga. Osakilpailuilla ei ole erillistä sanktiointimaksua. Lisäksi tulee maksaa pelaajakohtainen maksu 1 $ per pelaaja per osakilpailu. Liiga raportoidaan viimeisen osakilpailun jälkeen.
 • L-tierin kilpailuformaatti on rajoitettu ja kaikkien liigojen tulee noudattaa tätä standardia. Formaatit ja muut tiedot täällä: http://www.pdga.com/leagues

Muita erikoismuotoja

Aito amatööri (True Amateur). PDGA suosittelee käyttämään amatöörikilpailuissa aitoa amatööripayoutia, jossa suurin osa palkinnoista annetaan pelaajapaketin muodossa kaikille pelaajille, joiden lisäksi jaetaan vain muistopalkinnot parhaille. Lisäohjeita englanniksi: http://www.pdga.com/files/pdga_true_amateur_event_guidelines.pdf

Eri tierit. Yhdessä kilpailussa voi olla eri tierit pro-luokille ja amatööriluokille. Tällaisen kilpailun sanktiointimaksu on korkeamman tierin maksu.

Jaetut kilpailut. Jaetussa kilpailussa pelataan eri luokat eri päivinä, esimerkiksi amatöörit lauantaina ja prot sunnuntaina. Tällaisessa kilpailussa sama pelaaja voi pelata molempina päivinä eri luokissa, joten kilpailu tulee raportoida kuin kaksi erillistä kilpailua. Kilpailun voi kuitenkin sanktioida yhtenä kilpailuna.

Kilpailun keskeytys. PDGA:n ohjeet kilpailun keskeyttämiseksi tai peruuttamiseksi huonon sään vuoksi. Ohjeet englanniksi: http://www.pdga.com/files/pdga_true_amateur_event_guidelines.pdf

Aliedustetut luokat

 • PDGA suosittelee lajin kasvun kannustimeksi tarjoamaan naisten, juniorien ja yli 50-vuotiaiden luokkia mahdollisimman monissa kilpailuissa.
 • PDGA suosittelee, että nämä luokat järjestetään aina kun luokkaan on ilmoittautunut yksikin pelaaja.
 • Lisäksi suositellaan varmistamaan näiden luokkien ratingkelpoisuus peluuttamalla layoutia, jota pelaa luokissa yhteensä vähintään 3 ratingkelpoista pelaajaa (propagator).
 • PDGA suosittelee, että kansallisissa mestaruuskisoissa järjestetään kaikki mahdolliset luokat

Erityishuomioita tiettyihin sääntöihin

Väyläkohtaiset erityishuomiot: Kilpailunjärjestäjän tulee tarjota lista väyläkohtaisista huomioitavista seikoista. Myös ratakarttaa suositellaan.

Mandot: Enintään 10 metrin etäisyydellä mandosta tulee olla drop zone. Jos mandolla ei ole drop zonea enintään 10 metrin etäisyydellä, tulee mandolle hakea poikkeuslupa PDGA Europe Tour Managerilta.

Tulosten kirjaaminen pelaajille, jotka eivät aloita kierrosta tai pelaa kierrosta loppuun: Mikäli pelaaja ei ole ilmoittanut TD:lle jäävänsä pois jatkokierrokselta, hänen tuloksekseen merkitään 888. Mikäli pelaaja on todistettavasti manipuloinut ratingiaan pelaamalla huonosti tai jättämällä kierroksen kesken suojellakseen ratingiaan, hänen tuloksekseen merkitään 888. Kaikissa muissa tapauksissa kierroksen kesken tai kokonaan pelaamatta jättämisestä merkitään tulokseksi 999. Jos pelaaja ei tule kisaan ollenkaan, ei merkitä tulokseen mitään, vaan pelaaja poistetaan kokonaan tuloslistoilta vaikka pelaaja jäisi pois ilmoittamatta.

Pakollinen PDGA-numero, jotta voi ottaa vastaan rahapalkinnon: Kilpailuoppaan kohta 1.10 A varmistaa, että pelaaja ei voi ottaa vastaan rahapalkintoa PDGA-kisassa, sen jälkeen liittyä PDGA:han amatöörinä ja jatkaa amatööriluokissa pelaamista.

Vesipisteet ja WC:t radalla: PDGA on julkaissut suositukset englanniksi täällä: https://www.pdga.com/pdga-documents/tour-documents/pdga-water-and-bathroom-recommendations SFL:llä on omia suosituksia SM-kisojen ja kiertueiden toimintakäsikirjoissa

Korivaatimukset
Näitä korivaatimuksia tulee noudattaa kaikissa PDGA-kilpailuissa. Kilpailu voi anoa poikkeusta näistä vaatimuksista. PDGA:n tekniset standardit englanniksi: https://www.pdga.com/technical-standards/manufacturer-guidelines
Teknisiä standardeja suomeksi: https://frisbeegolfliitto.fi/tekniset-standardit/

Korivaatimukset1

Major

A-tier

B-tier

C-tier

PDGA:n hyväksymät Championship2-korit. Yhden radan kaikilla väylillä yhden valmistajan yksi malli.

x

x

x

x

PDGA:n hyväksymät Standard2-korit. Yhden radan kaikilla väylillä yhden valmistajan yksi malli suositus.

 

 

x

x

PDGA:n hyväksymät Basic2-korit tai hyväksymättömät korit.

 

 

 

x

PDGA:n hyväksymä muu kohde3 kuin kori.

 

 

X-tier

X-tier

1 Vaatimuksesta poikkeaminen vaatii erityisluvan Tour Managerilta.

2  Korien luokittelu löytyy teknisistä standardeista: https://www.pdga.com/technical-standards/manufacturer-guidelines

3 Muu kuin korimaali on sallittu XB- tai XC-tiereissä, mutta tämä pitää kirjata sanktioinnin yhteydessä

Suositellut minimietäisyydet samanaikaisten kilpailujen välillä

Majoreilla, Euroopanmestaruuskilpailuilla ja EuroTour-kilpailuilla on etusija kaikkiin muihin kilpailuihin nähden. Pelkästään pro-luokkia ja pelkästään amatööriluokkia tarjoavat kisat voi järjestää samaan aikaan ilman minimietäisyyttä.

Tier

Major

A

B

C

L

A

1000 km

600 km

300 km

150 km

100 km

B

500 km

300 km

200 km

100 km

50 km

C

200 km

150 km

100 km

50 km

20 km

 

8.    Kurinpitokäytännöt

PDGA-kilpailussa tapahtuva kurinpitoa edellyttävä rikkomus menee ensin kansalliselle liitolle, joka arvioi, onko asia syytä viedä PDGA:lle. Kaikissa eteenpäin toimitetuissa tapauksissa tulee olla englanniksi täytetty PDGA:n kurinpitolomake https://www.pdga.com/documents/disciplinary-action-form. Jos liitto arvioi, ettei asiaa ole syytä viedä eteenpäin, eri mieltä oleva jäsen voi itse nostaa asian lähettämällä kurinpitolomakkeen, jonka on allekirjoittanut vähintään 10 PDGA-jäsentä.

Euroopassa kaikki kurinpitoasiat arvioi seuraavaksi PDGA Europen kurinpitokomitea (PDGA Europe Disciplinary Committee) osoitteessa office@pdga-europe.com. Käsittelynsä jälkeen PDGA-E-DC lähettää tiedot USA:n DC:lle, joka toimittaa ehdotetut kurinpitotoimet PDGA Globalin hallitukselle hyväksyttäväksi.

Suomessa SFL on liittynyt urheiluperheen yhteiseen keskitettyyn kurinpitoon muiden liittojen kanssa. Tämä tulee käyttöön vuoden 2022 aikana. Tässä elimessä käsitellään liiton muissa toiminnoissa kuin PDGA-kisoissa tapahtuvia kurinpidollisia asioita.

Lisätietoja kurinpidosta englanniksi: https://www.pdga.com/files/pdga_disciplinary_process_final_01012020.pdf

9.    PDGA Europe

PDGA Europe perustettiin alun perin 2006 komiteana (Steering Committee), johon kuuluivat kaikkien silloisten jäsenmaiden PDGA-koordinaattorit, PDGA Europe Tour Manager ja PDGA International Director.

Komitea hyväksyi yhdessä PDGA Globalin hallituksen kanssa vuonna 2017 International Directorin suunnitelman, jonka mukaan PDGA Europesta tule itsenäinen yhdistys, jolla on oma hallitus ja joka hallinnoi PDGA:n toimia Euroopassa.

PDGA Europe on rakentunut sen jälkeen näin:

 • PDGA Europen ja PDGA Globalin oikeudet ja vastuut määriteltiin
 • Tehtiin kysely kaikille PDGA Europen maille liittyen jäsenpaketin tuotteisiin
 • Kuukausittaiset verkkokokoukset
 • Kaksi PDGA Europen hallituksen ja PDGA Globalin edustajien kokousta Euroopassa
 • EuroTourin organisointi ja kehittäminen nykymuotoon
 • Täysipäiväisen Europe Tour Managerin palkkaus ja kouluttaminen maaliskuussa 2019
 • PDGA Europen rekisteröinti viralliseksi yhdistykseksi syyskuussa 2019
 • Toiminnanjohtajan palkkaaminen 2021
 • Toimiston avaaminen Sporttitalossa Helginsissä 2021
 • Strategian kehittäminen 2021
 • Laajennettu budjetti 2022

PDGA Europen materiaalit ja yhteystiedot osoitteessa www.pdga.com/europe. Lisätietoja PDGA Europen hallituksen jäseniltä tai työntekijöiltä.

Puheenjohtaja

Seamus Scanlon

sscanlon@pdga-europe.com

Varapuheenjohtaja

William Woodward

wwoodward@pdga-europe.com

Rahastonhoitaja

Tiina Riekkola

triekkola@pdga-europe.com

Sihteeri

Lars Lau Jensen

ljensen@pdga-europe.com

Hallituksen jäsen

Maxime Tanghe

mtanghe@pdga-europe.com

Hallituksen jäsen

Teija Soukkile

tsoukkila@pdga-europe.com

Hallituksen jäsen

Leiv Aspen

laspen@pdga-europe.com

Toiminnanjohtaja

Kalle Vainikka

kvainikka@pdga-europe.com

Europe Tour Manager

Matěj Verl

mverl@pdga-europe.com

10. PDGA Europe Disc Golf Development Fund

Vuoden 2022 budjetissaan PDGA Europe perustaa kehitystukirahaston. Tämän rahaston kautta PDGA Europe jakaa jäsenmaksuista ja sanktioinneista saatuja rahoja takaisin Eurooppaan. Tämä rahasto korvaa Marco Polo -ohjelman Euroopassa. Tukirahastosta voi anoa tukea uusille radoille, ratojen päivityksille, nais- ja junioriohjelmille, kouluprojekteille ja muille hyvin perustelluille hankkeille. Tarkemmat tiedot ohjelmasta julkaistaan vuoden 2022 aikana.