Frisbeegolfin säännöt ja kilpailuopas päivittyvät vuodelle 2024

Muutokset astuvat voimaan 1.1.2024

Sääntökirja ja kilpailuopas päivittyvät vuosittain. Tähän on kerätty kaikki merkittävistä muutoksista pieniin tarkennuksiin. Kaikki muutokset astuvat voimaan 1.1.2024

Merkittävät muutokset

Sääntökirja

803.01 Haitan siirtäminen

Tämä muutos laajentaa aluetta, jolta voi siirtää irrallista haittaa. Muutoksella vastataan pelaajien toiveeseen siirtää irrallisia haittoja vauhdinoton tieltä.

B.1. Pelaaja saa siirtää lien takana olevaa pelialustalla olevaa irrallista haittaa (casual obstacle).

808 Tulosten kirjaaminen

Kaikkien pelaajien tulee nyt kirjata kaikkien pelaajien tulokset. Tämä on ollut Suomessa isoissa kisoissa ja useimmissa pienissäkin kisoissa käytössä jo vuosia, nyt kaikkialla. Lisäksi tarkennetaan sitä, että pelaaja ei saa rangaistusta, jos joku muu palauttaa virheellisen tuloskortin.

A. Jokaisen pelaajan tulee kirjata kaikkien ryhmän pelaajien tulokset. Jos kilpailija kieltäytyy kirjaamasta, hänet voidaan sulkea kilpailusta.

B. Pelaaja voi siirtää kirjaamisvastuunsa vain omalle caddielleen.

C. Jokaisen väylän jälkeen jokainen kirjaa ryhmän jokaisen pelaajan tuloksen sellaisella tavalla että jokaisen pelaajan tulos tulee varmasti selväksi koko ryhmälle. Mahdolliset varoitukset tai rangaistukset tulee myös kirjata väylätuloksen yhteydessä.

F. Jokaisen pelaajan tulee varmistaa ryhmän kanssa tulosten yhtenevyys ja palauttaa/lähettää tuloskortti 30 minuutin kuluessa siitä kun hänen ryhmänsä on päättänyt kierroksensa. Pelaajalle, joka ei palauta tuloskorttiaan ajoissa, lisätään kaksi rangaistusheittoa.

G.2. Jos pelaaja palauttaa tuloskortin, jossa hänen yhteistuloksensa tai väylätuloksensa on kirjattu väärin, laskettu väärin tai puuttuu kokonaan, lisätään pelaajan kierrostulokseen kaksi rangaistusheittoa. Rangaistusheittoja ei lisätä, jos pelaaja on palauttanut muuten oikein täytetyn tuloskortin, mutta tulosta on muutettu palauttamisen jälkeen havaittujen sääntörikkomusten vuoksi.

G.3. Pelaajalle ei lisätä rangaistusheittoja jos joku muu hänen ryhmästään palauttaa virheellisen tuloskortin.

Kilpailuopas

1.05 Harjoituskierrokset ja pelin aloitus, myöhästyminen

Nämä muutokset liittyvät yllä kuvattuun tuloskirjaamisen muutoksiin. Pelaajaa koskevat tuloskirjausmuutokset ovat sääntökirjassa ja kilpailunjohtajaa koskevat kilpailuoppaassa.

G. Kilpailunjohtajan pitää varata tuloskortti jokaisen ryhmän jokaiselle pelaajalle (moninkertainen kirjaus). Tuloskortit voivat olla fyysisiä tai sähköisiä, kunhan ne täyttävät säännön 808 vaatimukset.

1.06 Pelaajien jakaminen ryhmiin ja lohkoihin

Luokkien sekoittamisen mahdollisuus C-tierien ensimmäisellä kierroksella poistuu.

B. C-Tier-kilpailuissa voidaan käyttää arvottuja ryhmiä myös luokkien kesken (koskee vain ensimmäistä kierrosta). Poikkeuksena junioriluokat Junior ≤15, Junior ≤12, Junior ≤10, Junior ≤08, Junior ≤06 voidaan sekoittaa vain keskenään, ei muiden luokkien kanssa.

1.09 Tasatulosten ratkaisu

Päivitys määrittelee sudden death -ratkaisupelin ja lisää tasapelin ratkaisuksi monen väylän uusinnan.

B. Kohdassa 1.09 D mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkien luokkien voitot ratkaistaan aina ratkaisupelissä (sudden death). Samoin tehdään aina karsittaessa pelaajia jatkokierrokselle. Missään tilanteessa ensimmäisen sijan tasapelin ratkaisuun ei saa käyttää mitään muuta tapaa, kuten parasta kierrosta tai pelaajien keskinäisiä kierrostuloksia.

1. Ratkaisupeli (sudden death) on pelimuoto, jossa alimman väylätuloksen pelannut pelaaja tai pelanneet pelaajat jatkavat seuraavalle väylälle ja muut putoavat pelistä. Jos jäljellä on vain yksi pelaaja, hän on voittanut ja ratkaisupeli päättyy. Ratkaisupelissä noudatetaan frisbeegolfin sääntöjä ja kilpailuopasta, mutta ratkaisupelin väylätuloksia ei lisätä pelaajien kierrostulokseen.

2. Monen väylän uusinta on ratkaisupeli, jossa pelataan korkeintaan kuuden väylän uusintakierros. TD määrittelee väylien määrän ja pelattavat väylät. Uusinnan voittaa pienimmän yhteistuloksen pelannut pelaaja. Uusinnan jälkeinen tasapeli ratkaistaan normaalilla ratkaisupelillä (sudden death) samoilla väylillä, ellei TD ole määritellyt eri väyliä ratkaisupeliin.

3. Ratkaisupeli, myös uusinta, aloitetaan aina samalta radalta ja saman layoutin ensimmäiseltä väylältä kuin viimeisin kilpailukierros, ellei kilpailunjohtaja ole ennen kilpailun alkua muuta ilmoittanut.

4. Ratkaisupelissä noudatetaan aina samaa pelimuotoa (reikäpeli, eri joukkuepelimuodot jne.) kuin viimeisimmällä kilpailukierroksella, ellei kilpailunjohtaja ole ennen kilpailun alkua muuta ilmoittanut. Joukkupelissä jokainen joukkue katsotaan pelaajaksi. Joukkuepelikilpailussa voidaan käyttää yksilöpelimuotoa ratkaisupelissä tai yksilökilpailussa joukkuemuotoa vain pakottavasta syystä ja se tulee hyväksyttää etukäteen PDGA:n Director of Event Supportilla.

6. Tasatulokseen päättyneen ratkaisupeliväylän jälkeen aloitusvuoro kiertää niin, että edellisen väylän aloittaja heittää jäljellä olevista pelaajista viimeisenä ja toisena heittänyt aloittaa jne.

7. Monen väylän uusinnassa aloitusvuoro vaihtuu normaalin säännön 802.2 Heittojärjestys mukaan

8. Jos monen väylän uusinnan lopuksi kaksi tai useampia pelaajia on edelleen tasatuloksessa, aloitusvuoro määräytyy:

a. uuden ratkaisupelin ensimmäisellä väylällä normaalin säännön 802.2 Heittojärjestys mukaan, ja
b. seuraavilla väylillä ratkaisupelin säännön 1.09.B.6 mukaan.

9. Pelaaja voi kieltäytyä osallistumasta ratkaisupeliin. Tällöin heidän sijoituksensa määräytyy säännön 1.08.D ratkaisupelin viimeiselle sijalle ja hän saa sen mukaisen palkinnon.

3.02 Sujuva pelin kulku

Tällä muutoksella tarkennetaan, että sujuva pelinopeus koskee yksittäisen pelaajan lisäksi koko peliryhmää, ja lisätään sääntöihin koko ryhmän ”kellottaminen”.

A. Pelaajien tulee pelata ilman viivyttelyä ja parhaansa mukaan pysyä edellä menevän ryhmän tahdissa. Viivyttely tarkoittaa sellaista viivytystä, joka vaikuttaa ryhmän perässä tulevan ryhmän pelin sujuvuuteen ja joka ei ole sääntöjenmukaisen pelin aiheuttamaa.

B. Loppuun pelatun väylän jälkeen pelaajien ja ryhmien tulee siirtyä seuraavalle heittoalueelle viivyttelemättä, jotta eivät vaikuta perässään tulevan ryhmän pelinopeuteen.

Väylällä pelaajien ja ryhmän toiminta tai toimettomuus ei saa aiheuttaa tarpeetonta viivytystä.

C. Jos pelaaja aiheuttaa tarpeetonta viivytystä, voi hänen ryhmänsä tai virallinen toimitsija tuomita liiallisen ajankäytön rikkeen (katso 802.03).

D. Jos ryhmä kokonaisuutena aiheuttaa tarpeetonta viivytystä, virallisen toimitsijan tulee tuomita liiallisen ajankäytön rike (katso 802.03). Esimerkkejä tästä ovat:

1. ryhmä jää kirjaamaan tuloksia loppuun pelatun väylän korille.
2. ryhmä ei käynnistä kelloa kadonnutta kiekkoa etsittäessä (katso 805.03)
3. ryhmän peliin liittymättömät toimet hidastavat peliä tai pysäyttävät pelin

E. Jos ryhmä aiheuttaa tarpeetonta viivytystä, kilpailunjohtaja tai virallinen toimitsija voi harkintansa mukaan kellottaa ryhmää.

1. Kellottaminen tarkoittaa, että virallinen toimitsija seuraa ryhmää ja aktiivisesti ottaa aikaa jokaiselta pelaajalta varmistaen, että pelinopeus noudattaa sääntöä 802.03 ja kohtia 3.02 A-D. Toimitsija antaa varoituksia tai rangaistuksia tarvittaessa sääntökohtien mukaisesti.

2. Virallisen toimitsijan tulee ilmoittaa kellotuksen aloittamisesta ryhmälle niin, että jokainen pelaaja ymmärtää, että heitä kellotetaan.

3. Kun ryhmä ei enää aiheuta tarpeetonta viivytystä kellotus lopetetaan. Eli virallinen toimitsija ei enää aktiivisesti ota aikaa joka suorituksesta.

4. Virallisen toimitsijan tulee ilmoittaa kellotuksen lopettamisesta ryhmälle niin, että jokainen pelaaja ymmärtää, että heitä ei enää kelloteta.

5. Jos ryhmää kellotetaan toistuvasti, ryhmän kaikille pelaajille voidaan antaa rangaistuksia säännön 802.03 ja kohdan 3.02 C mukaisesti.

3.03 Käytösrikkeet

Alkoholin käyttö ja esillä pitäminen aiheuttaa nyt automaattisen hylkäämisen C-tiereissä. Nyt myös määritellään kilpailuvaroitus.

B. Kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan antaa ensimmäisestä rikkeestä kilpailuvaroituksen (paitsi kohdan 3.03.C-rikkeistä). Kilpailuvaroitus on voimassa kilpailun kaikkien kierrosten ja mahdollisen ratkaisupelin tai uusinnan ajan. Muussa tapauksessa kilpailunjohtajan tulee sulkea pelaaja kilpailusta välittömästi. Käytösrikkeitä ovat muun muassa:

5. Alkoholin käyttö tai pitäminen julkisesti esillä kahden minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen C-tierin tai alempien tasojen kilpailuissa (katso. 303.C.4 korkeampien tasojen kilpailuiden osalta). Tämä sääntö ei koske L-tierin kilpailuja, joissa alkoholin käyttö on sallittua, mikäli kilpailun säännöt eivät sitä erikseen kiellä (katso 1.14.C.4).

C. Näistä käytösrikkeistä seuraa välitön sulkeminen kilpailusta ilman varoitusta:

4. Alkoholin käyttö tai pitäminen julkisesti esillä kahden minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen BC-tierin tai ylempien tasojen kilpailuissa, tai kannabiksen käyttö tai pitäminen julkisesti esillä kahden minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen missä tahansa PDGA-kilpailussa, vaikka käyttö muuten olisi laillista tai sallittua. Tämä sääntö ei koske PDGA-liigoja, joissa alkoholinkäyttöä ei ole kielletty, mikäli lait ja paikalliset säännöt sen sallivat täysi-ikäisille (katso 1.14.C.4).

Osa 4. Majorit ja Elite Series -kilpailut

Tähän uuteen osioon on kirjattu majoreiden ja elite series -kisojen vaatimusmäärittelyt, joista osa on aiemmin ollut erillisessä Tour Standards -dokumentissa.

4.01 Määrittelyjen noudattaminen

A. Major- ja Elite Series -kilpailuissa noudatetaan kaikkia frisbeegolfin virallisia sääntöjä ja kilpailuoppaan osioita 1-3 sekä PDGA:n Tour Standards -dokumentin määrittelyjä, mikäli tässä osiossa ei toisin määrätä. Kilpailut, jotka ovat osa Elite Series -kiertuessa, mutta eivät major- tai ES-tieriä, katsotaan näiden määrittelyjen osalta ES-kilpailuiksi.

B. Nämä määrittelyt eivät koske muita kilpailutasoja, ellei toisin määrätä frisbeegolfin virallisissa säännöissä tai kilpailuoppaan osioissa 1-3 tai PDGA:n Tour Standards -dokumentissa.

C. Tässä osioissa voidaan määrätä erilaisia rangaistuksia kuin frisbeegolfin virallisissa säännöissä tai kilpailuoppaan osioissa 1-3 tai PDGA:n Tour Standards -dokumentissa.

4.02 Osallistumisoikeus

A. MPO-pelaajan PDGA-rating tulee ilmoittautumishetkellä olla vähintään 935 ja FPO-pelaajan 825, jotta hän voi ilmoittautua Majoriin tai Elite Series -kilpailuun.

B. Muissa luokissa osallistumisoikeudelle ei ole määritelty vähimmäisratingia Majoriin tai Elite Series -kilpailuun.

C. Pelaajalla tulee olla PDGA:n virallisen toimitsijan testi voimassa ennen ilmoittautumista ja voimassaolon tulee jatkua kilpailun päättymistä pidemmälle, jotta voi ilmoittautua ja kilpailla Majorissa tai Elite Series -kilpailussa.

4.03 Caddiet ja ryhmät

A. Caddie on pelaaja, joka kulkee pelaajan mukana pelin aikana.

B. Ryhmä voi koostua vain

1. pelaajista itsestään
2. jokaisen pelaajan henkilökohtaisest caddiesta.

Ryhmän mukana voi kulkea vain

3. kohdan 1.13. B mukainen huoltaja,
4. TD:n määräämä kilpailun edustaja
5. akkreditoitu median edustaja.

Ryhmän mukana ei voi kulkea muita henkilöitä. Kaikki muut (mukaan lukien jo kierroksensa päättäneet pelaajat) ovat katsojia ja heidän tulee liikkua katsojille varatuilla alueilla poissa ryhmän välittömästä läheisyydestä.

C. Caddien tulee aina radalla tai pelaaja-alueilla ollessaan pitää akkrediointi (esim liivi tai passi) näkyvillä. Jos kilpailussa ei ole käytettävissä akkreditointia, pelaajan tulee nimetä caddiensä muulle ryhmälle ennen kierroksen alkua.

D. Caddieta ei voi käyttää suuntaamisen apuna säännön 813.02 sääntöjen vastainen apuväline mukaisesti.

E. Kaikki muut tämän osion rikkeet ovat käytösrikkeitä (katso 812.C), ja ne koskevat caddien pelaajaa.

4.04 Käyttäytyminen

A. Kohdan 3.03.G mukaisesti tupakkatuotteiden käyttäminen tai pitäminen julkisesti esillä on kielletty Major- ja ES-kilpailuissa seuraavasti:

1. PDGA:n junioreiden MM-kilpailuissa aina, koskien kilpailunjärjestäjiä, pelaajia ja caddieitä.

2. Kaikissa muissa PDGA Majoreissa ja Elite Series -kilpailuissa 2 minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen asti.

B. Kaikkien PDGA-kilpailujen pelaajien ja toimitsijoiden tulee pukeutua asianmukaisesti ja huolitellusti kilpailualueilla ja kilpailuun liittyvissä tapahtumissa.

1. Kaikkien pelaajien tulee pukeutua ylävartaloa peittävään vaatteeseen. Paita tulee olla istuva ja kauluksellinen. Paita voi olla hihaton tai hihallinen. Naiset saavat käyttää myös urheilumekkoa, joissa on vähintään tuuman levyiset olkaimet. Tank-top-paitoja ei sallita.

2. Tavallista t-paitaa saavat käyttää vain juniorit ja amatöörit – hekin vain alkukierroksilla. Juniorit ja amatöörit eivät saa käyttää t-paitaa semifinaali- tai finaalikierroksilla. Crew neck tai v-aukkopaidat teknisistä materiaaleista, kuten Dry-Fit tai Cool-Max, ovat sallittuja.

3. Jos paidan helma ulottuu pelaajan shortsien helman alapuolelle, tulee se laittaa housuihin.

4. Revittyjä paitoja, shortseja tai housuja ei saa käyttää radalla, mukaan lukien saumattomat tai revityt ”tuuletusaukot” paidan kauluksessa.

5. Missään vaatteissa ei sallita loukkaavia, rienaavia tai säädyttömiä iskulauseita, mainoslauseita tai logoja. Junioripelaajat eivät saa käyttää vaatteita, joiden sloganit tai logot viittaavat alkoholiin, huumausaineisiin tai tupakkaan.

C. Tätä pukeutumisetikettiä noudatetaan kilpailun alusta loppuun ja kaikkien kierrosten aikana.

D. Jatkokierroksilta karsiutuneet pelaajat, jotka jäävät kilpailualueelle, ovat katsojia, eikä heidän tarvitse noudattaa pukeutumisetikettiä.

E. Näiden pukeutumisohjeiden vastaista pukeutumista pidetään käyttäytymisrikkeinä sääntökirjan kohdan 8.12 mukaisesti.

F. Kaikkien pelaajien tulee olla median käytettävissä kilpailualueella ollessaan, paitsi kilpailukierroksen aikana ja 30 minuuttia ennen sen alkua.

4.05 Paikallaolon vahvistaminen ja pelin aloitus

A. Osallistumisen vahvistaminen on pakollista kaikille pelaajille Majoreista ja Elite Series -kilpailuissa.

B. Jos pelaaja ei vahvista osallistumista kilpailunjohtajan määräämässä ajassa, hän menettää paikkansa ja osallistumismaksunsa.

C. Porrastetuilla lähtöajoilla pelattavissa kipailuissa pelaajan tulee myös ilmoittautua lähettäjälle viimeistään 5 minuuttia ennen ryhmän lähtöaikaa ja olla paikalla viimeiset 5 minuuttia ennen lähtöaikaansa kaikilla kierroksilla.

D. Pelaajalle, joka ei ilmoittaudu lähettäjälle viimeistään 5 minuuttia ennen lähtöäaikaa eikä ole paikalla viimeistä 5 minuuttia lisätään 2 rangaistusheittoa.

E. Jos pelaaja myöhemmin katsotaan poissa olevaksi ensimmäisellä väylällä säännön 811.F.5 mukaan, häneltä poistetaan 4.05.D mukainen rangaistus ja hän saa vain poissaolevan pelaajan rangaistuksen.

4.06 Tulosten kirjaaminen

A. Jos PDGA:n sähköinen tuloskortti on Majorin tai ES-kilpailun virallinen kirjaustapa:

1. MPO- ja FPO-luokissa vähintään yhden pelaajan ryhmästä pitää käyttää PDGA:n sähköistä tuloskirjausta ja

2. Kaikkien pelaajien tulee käyttää joko PDGA:n sähköistä tuloskirjausta tai paperista tuloskorttia.

B. Golflähtökisoissa ryhmän kaikkien pelaajien tulee siirtyä tulosalueelle välittömästi kierroksen päätyttyä. Kierros päättyy kun ryhmän kaikki pelaajat ovat pelanneet kierroksen viimeisen väylän loppuun.

Kiertueen vaatimusmäärittelyt (Tour Standards)

Huom, Tour Standards -dokumentti on täysimääräisesti voimassa vain Pohjois-Amerikassa.

A-tiervaatimukset: harjoittelupäivät ja vaaditut luokat

Nämä lisäykset kiristävät A-tiereiden vaatimuksia. A-tierit ovat monelle pelaajalle uran korkein pelitaso.

Viralliset harjoittelupäivät. Kilpailuradan/ratojen tulee olla valmiita kisamuodossaan ja käytettävissä harjoitteluun vähintään 6 tuntia päivänvalolla joka päivä allaolevan taulukon mukaisesti. Harjoittelumahdollisuuksista tulee tiedottaa pelaajia ennen harjoituspäiviä. Viimeisenä harjoituspäivänä kisaradoilla ei saa järjestää sanktioituja kilpailuja tai muita kilpailuun liittyviä tapahtumia, jotka haittaavat näitä harjoitusaikoja.

Vaaditut luokat: A-tierkilpailuissa tulee aina tarjota naisten luokka (Fxx) ja sekaluokka (Mxx), ellei kilpailussa käytetä ratingperusteisia ”väriluokkia” (ratings based divisions). Esimerkiksi:

a. A-tierit, joissa on vain pro-luokkia: pakolliset luokat ovat MPO ja FPO.

b. A-tierit, joissa on vain amatööriluokkia: pakolliset luokat ovat MA1 ja FA1.

c. A-tierit, joissa on sekä pro-, että amatööriluokkia: pakolliset luokat ovat MPO, FPO, MA1 ja FA1.

d. A-tierit, joissa on vain pro-mastersluokkia: pakolliset luokat ovat MP40 ja FP40.

e. A-tierit, joissa on vain amatöörimastersluokkia: pakolliset luokat ovat MA40 ja FA40.

f. A-tierit, joissa on sekä pro-, että amatöörimastersluokkia: pakolliset luokat ovat MP40, FP40, MA40 ja FA40.

g. A-tierit, joissa on sukupuolen mukaan jaettuja pro-luokkia: pakollinen luokka on FPO.

h. A-tierit, joissa on sukupuolen mukaan jaettuja amatööriluokkia: pakollinen luokka on FA1.

i. A-tierit, joissa on sukupuolen mukaan jaettuja pro- ja amatööriluokkia: pakolliset luokat ovat FPO ja FA1.

j. A-tierit, joissa on vain junioriluokkia: pakolliset luokat ovat MJ18 ja FJ18.

Pienemmät muutokset

Sääntökirja

802.05 Heittopaikka (lie)

Tarkennetaan pelilinjaa siinä tapauksessa, jos pelipalusta päättyy.

D. Kaikissa muissa tapauksissa heittopaikka on 20 cm leveä ja 30 cm pitkä suorakulmio merkkauskiekon takareunan takana ja jonka keskilinja on pelilinjalla. Pelilinja on kuvitteellinen linja pelialustalla, joka kulkee väylämaalin keskipisteestä merkkauskiekon keskikohtaan ja siitä taaksepäin. Jos pelialusta päättyy, pelilinja jatkuu samalla janalla lähimmällä pelialustalla. Merkkauskiekko on joko heitetty kiekko, joka on pelialustalla pelialueella (In Bounds) tai minikiekko, jolla heittopaikka on merkitty säännön 802.06 mukaan.

803.02 Vapautus haitasta

Tämä muutos antaa vapautuksen myös lien edessä olevista vaarallisista eläimistä. Aiemmin vapautuksen sai vain jos eläimet olivat liellä tai sen takana. Ihmiset on poistettu listalta. Kilpailunjohtajan tulee hoitaa, ettei väylillä ole ihmisiä.

A. Pelaaja voi saada vapautuksen seuraavista haitoista: moottoriajoneuvot, haitalliset hyönteiset tai eläimet, tai mitkä tahansa muut kilpailunjohtajan määrittelemät haitat tai alueet. Jos pelaaja ottaa vapautuksen, hän merkitsee uuden heittopaikan pelilinjalla korista pois päin lähimpään vapauttavaan paikkaan (kilpailunjohtajan määräyksellä vapautusta voi saada enemmän).

806.05 Rangaistusalue (Hazard)

B. Hazard-viiva on osa hazard-aluetta. Jos viiva on hazardin ja OB:n välinen rajaviiva, viiva on osa OB-aluetta.

811 Virheellinen peli (misplay)

Tässä poistetaan käytännössä identtinen sääntö kuin kohdissa 805.01.C ja 811.F3 ja uudessa kysymyksessä MIS-7.

F.2.Väärä väylämaali (kori). Pelaaja heittää kiekon väylämaaliin, joka ei ole kyseisen väylän väylämaali. Jos virhe havaitaan ennen pelaajan seuraavaa heittoa, peliä jatketaan tältä lieltä. Jos kiekko on korissa, se on pelipinnan yläpuolella, eli peliä jatketaan säännön 805.01 C mukaisesti. Jos pelaaja on jo heittänyt avausheittonsa seuraavalla väylällä, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa.

MIS-7

K: Kiekkoni päätyi väärään koriin. Mitä teen?

V: Kori on kuin mikä tahansa este. Merkitse heittopaikka pelialustalle kiekon alle (katso 805.01.C) ja jatka pelaamista seuraavalla heitolla. Jos huomaat, että olet vahingossa pelannut radan seuraavan väylän (tai lopettanut kierroksesi) pelaamatta edellistä väylää loppuun oikein, olet pelannut väylän väärin. Katso 811.F.2.

QA-LIE-1

Tässä tarkennetaan OB-joen yläpuolella olevan sillan tulkintaa.

Heittoni päätyi sillalle, joka on OB:ksi merkityn puron yläpuolella. Jatkanko sillalta vai onko kiekkoni OB:lla, koska se on OB-alueen yläpuolella? Entä jos olen sillalla kohdassa, jonka alla on maata?

Kilpailunjohtajan tulee määritellä tilanne. Jos väylän säännöt eivät ole yksiselitteiset, pelaa varaheittojen sarja. Yleisesti ottaen, kun veden raja on OB-viiva, on kiekko OB:lla, jos se on kokonaan OB-alueella riippumatta siitä minkä päällä se on. OB-linja tulkitaan pystysuoraksi tasoksi.

Kilpailuopas

1.02 Kilpailuun ilmoittautuminen

Tarkennetaan, että ilmoittautumisen poikkeukset pitää julkaista viimeistään 2 päivää ennen ilmoittautumisen alkua. Lisäksi edellytetään, että rekisteröityneiden pelaajien lista tulee julkaista PDGA:n kilpailusivulla ja korjataan tiettyjä pienempiä virheitä.

Lisäksi mahdollistetaan ilmoittautumisvaihe PDGA-jäsenille (Suomessa tämä ei vaikuta, koska jäsenyyttä edellytetään joka tapauksessa.)

C.1.b
Kaikissa tapauksissa poikkeusjärjestelyiden tulee olla täysin läpinäkyvästi ilmoitettu kilpailun tiedoissa vähintään 48 tuntia ennen ilmoittautumisen alkamista. Poikkeusehtojen täyttämisen tulee olla mahdollista kaikille pelaajille.

2.Sallitut kiintiöttömät poikkeukset

Näitä poikkeuksia ei ole rajoitettu tiettyyn prosenttiosuuteen kilpailun paikoista vaan kilpailunjohtaja voi ilmoittautumisvaiheet näillä perusteilla:

a. PDGA-ratingin mukaan antaakseen korkeimmille ratingeille etusijan. (Esimerkiksi Suomen Pro-tour käyttää tätä).
b. PDGA-sanktioitujen kaikille avoimien karsintakilpailujen kautta. (Esimerkiksi Amatöörien SM-kilpailut ja USDGC).
c. tavallisesti aliedustetuille luokille paremman mahdollisuuden ilmoittautua. Näitä luokkia ovat naisten luokat, junioriluokat ja yli 50-vuotiaiden luokat.
d. PDGA-jäsenille.

3.d. Sallitut kiintiölliset poikkeukset ovat:

1. Seurakohtaiset paikat
Kilpailunjohtaja voi tarjota ilmoittautumisvaiheen järjestävän seuran jäsenille. Seuran tulee olla avoin, eli siihen liittyminen pitää olla mahdollista kenelle tahansa. Seurakohtaisten paikkojen tulee olla julkisia, jotta kuka tahansa voi hyödyntää seurapoikkeusta, mikäli niin tahtoo.

2. Sponsorin paikat
Kilpailunjohtaja voi tarjota ilmoittautumisvaiheen kilpailua sponsoroiville pelaajille tai kilpailun sponsorin määrittämille pelaajille. Sponsorointimahdollisuus tulee olla avoin ja julkinen, jotta kuka tahansa voi hyödyntää sponsorointipoikkeusta, mikäli niin tahtoo.

3. Vapaaehtoisten paikat
Kilpailunjohtaja voi tarjota ilmoittautumisvaiheen vapaaehtoisille talkoolaisille. Vapaaehtoismahdollisuuden tulee olla avoin ja julkinen, jotta kuka tahansa voi hyödyntää poikkeusta, mikäli niin tahtoo.

4. Seuran jäsentenvälinen kilpailu

a. Seura voi järjestää PDGA-kilpailun, joka on avoin vain seuran jäsenille.

G. Ilmoittautuneiden lista ja jonotuslista näkyy SFL:n kilpailujärjestelmässä. Ilmoittautuneiden lista tulee julkaista myös PDGA:n järjestelmässä. Listaa tulee päivittää vähintään viikottain.

1.03 Osallistumisen peruuttaminen ja osallistumismaksun palauttaminen

Tarkennus peruutuksiin ja maksun palautuksiin.

F. Jos pelaaja ei virallisesti peruuta ilmoittautumistaan ennen ilmoittautumisen päättymistä tai jonopaikoilta täyttämistä tai ei saavu turnaukseen, hän menettää koko osallistumismaksun eikä saa korvausta eikä pelaajapakettia. (Tämä ei koske jonotuslistalla olevia pelaajia. Katso 1.03.B).

Pelaaja, joka peruu osallistumisensa viimeisen kahden vuorokauden aikana (48 h) tai, joka peruuttaa osallistumisensa sen jälkeen kun ilmoittautuminen ja jonosta nostaminen on loppunut, ei saa palautusta osallistumismaksusta. Jos kilpailunjohtaja täyttää pelaajan paikan jonotuslistalta ilmoitetun ilmoittautumisen ja jonosta nostamisen loppumisen jälkeen, mutta yli 48 h ennen kilpailua, pelaajalle tulee palauttaa 100 % osallistumismaksusta.

1.04 Osallistumisen varmistus

Tässä määritellään, miten kilpailunjohtajan tulee ilmoittaa osallistumisen varmistuksesta ja määrittelee vaatimukset A-tiereihin.

A. Osallistumisen varmistus kilpailunjohtajan ilmoittamalla tavalla on pakollista A-tier-kilpailuissa, ja sitä suositellaan kaikkiin muihinkin kilpailuihin.

B. Mikäli pelaaja ei varmista osallistumistaan kilpailunjohtajan ilmoittamalla tavalla, hän menettää paikkansa kilpailussa ja osallistumismaksunsa. Kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan lieventää vaatimuksia tai päättää, ettei varmistusta tarvita ollenkaan. Kilpailunjohtajan tulee ilmoittaa varmistuksen käytännöistä kisasivulla ja sähköpostilla viimeistään 48 h ennen varmistuksen alkamisaikaa.

C. Porrastetuilla lähtöajoilla pelattavissa A-tier-kipailuissa pelaajan tulee myös ilmoittautua lähettäjälle viimeistään 5 minuuttia ennen ryhmän lähtöaikaa kaikilla kierroksilla. Pelaajalle, joka ei ilmoittaudu lähettäjälle viimeistään 5 minuuttia ennen lähtöäaikaa lisätään 2 rangaistusheittoa. Tätä suositellaan kaikkiin porrastetuilla lähtöajoilla pelattaviin kilpailuihin.

D. Jos pelaaja myöhemmin katsotaan poissa olevaksi ensimmäisellä väylällä säännön 811.F.5 mukaan, häneltä poistetaan 4.05.D mukainen rangaistus ja hän saa vain poissaolevan pelaajan rangaistuksen.

E. Katso major- ja Elite Series -kilpailujen osallistumisen varmistuksen määrittelyt kohdasta 4.05.

1.06. Pelaajien jakaminen ryhmiin ja lohkoihin

Tarkennetaan, että joukkue- ja parifrisbeegoflissa ryhmän koko voi ylittää 5 pelaajaa.

B.1. Arvotut ryhmät: Luokan sisällä pelaajat arvotaan satunnaiseen järjestykseen. Kaikkien joukkuekilpailujen tulisi käyttää tätä muotoa.

G. Ryhmien koko on rajoitettu viiteen pelaajaan. Korkeintaan neljän hengen ryhmiä tulee käyttää aina kun mahdollista. Joukkue- ja parifrisbeegolfissa ryhmän koko voi ylittää 5 pelaajaa joukkueen koosta tai parittomasta joukkuemäärästä johtuen.

1.07 Pelin keskeyttäminen

Pelin jatkaminen keskeytyksen jälkeen tehdään rangaistavaksi.

Jos pelaaja lopettaa pelaamisen ennen kuin lopetusmerkki on annettu, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa, jos voidaan näyttää pelaajan lopettaneen pelaamisen ennenaikaisesti. Jos pelaaja jatkaa pelaamista kun kisa on keskeytetty, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa jos voidaan näyttää, että pelaaja tiesi keskeytyksestä.

1.10 Palkintojen jakaminen

Tässä tarkennetaan missä kisoissa TD voi vaihtaa rahapalkinnon tuotepalkinnoksi proluokissa ja lyhennetään aikarajaa jonka jälkeen palkintoa ei enää saa.

B. Amatööripelaaja, joka pelaa pro-luokassa (katso 2.04.C) ei saa ottaa rahapalkinnon sijasta tuotepalkintoa A-tier-kilpailussa tai sitä korkeamman tason kilpailuissa, mutta voi vastaanottaa mahdollisen muistopalkinnon. Kyseisen sijan ja kaikkien alempien palkintosijojen palkinnot siirtyvät sijan alaspäin ja (mahdollisesti) yksi uusi pelaaja nousee palkintosijoille. Alemman tason kilpailuissa TD voi harkintansa mukaan tarjota tuotepalkintoa rahapalkinnon sijasta. Muussa tapauksessa kyseisen sijan ja kaikkien alempien palkintosijojen palkinnot siirtyvät sijan alaspäin ja (mahdollisesti) yksi uusi pelaaja nousee palkintosijoille. Tämä ei koske PDGA-liigoja (1.14.C.3)

G.5. Kaikki raha- tai tuotepalkinnot, joita ei ole lunastettu 30 pv kuluessa kilpailusta kilpailunjohtajasta riippumattomista syistä, jäävät kilpailunjärjestäjälle. Kilpailunjohtajan tulee yrittää mahdollisuuksien mukaan ottaa yhteyttä palkinnonsaajaan ja tarjota toimitusta. Pelaaja on lunastanut lahjakortin tai vastaavan palkinnon saadessaan sen, eikä tämä aikaraja määrää sitä koska lahjakortti tai vastaava palkinto tulee käyttää.

3.01 Yleistä

Äänekkäiden laitteiden listaa laajennetaan ja kohdan 3 kieliasua parannetaan.

Pelaajien matkapuhelinten ja muiden laitteiden tulee olla asetettu äänettömälle kilpailukierroksilla. Musiikkisoittimia ja vastaavia laitteita saa käyttää vain kuulokkeilla ja äänenvoimakkuus tulee asettaa niin, etteivät muut pelaajat kuule ääntä, eikä se häiritse pelaajaa itseään tuloksia kirjattaessa. Musiikin kuuntelu ei saa aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi estämällä pelaajaa kuulemasta fore-varoitushuutoa tai kilpailunjohtajan äänimerkkejä. Mikäli musiikin kuuntelu häiritsee pelaajaa estäen asianmukaisen kanssakäymisen ryhmän kanssa, kyseessä on käytösrike ja siitä rangaistaan normaalin käytösrikesäännön mukaisesti.

Laitteet, joista voi lähteä välkkyvää valoa tai korvin kuultavaa ääntä, tulee asettaa niin, ettei niistä lähde välttyvää valoa tai korvin kuultavaa ääntä 2 minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen.

1. Jos pelaajan laitteesta lähtee välkkyvää valoa tai korvin kuultavaa ääntä, hänelle tuomitaan käytösrike (katso 812). Tämä ei koske lääkärin määräämiä laitteita kuten glukoosimittareita.

2. Laitteita, joista lähtee korvin kuultavaa ääntä, saa käyttää vain kuulokkeilla ja äänenvoimakkuus tulee asettaa niin

a. etteivät muut pelaajat kuule ääntä,
b. eikä se häiritse pelaajaa itseään esimerkiksi tuloksia kirjattaessa tai kadonnutta kiekkoa etsimässä, ja
c. ettei se voi aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi estämällä pelaajaa kuulemasta fore-varoitushuutoa tai kilpailunjohtajan äänimerkkejä.

3. Mikäli musiikin kuuntelu häiritsee pelaajaa estäen asianmukaisen kanssakäymisen ryhmän kanssa, kyseessä on käytösrike ja siitä rangaistaan normaalin käytösrikesäännön (812) mukaisesti.

3.03 Käytösrikkeet

Tarkennetaan karkean kielenkäytön määritelmää vastaamaan PDGA:n yhdistyssääntöjen syrjinnänvastaisia periaatteeita.

B.1. Toistuva kiroilu tai muu karkea kielenkäyttö, esimerkiksi pelaajaan tai ryhmään kohdistuvat kommentit, jotka rikkovat PDGA:n sääntöjen kohdan 2.4. syrjinnänvastaisia periaatteita.

Tour Standards

Kilpailunjohtajan vaatimuksiin tarkennus

Vaaditaan, että kaikissa muissa kisoissa paitsi PDGA-liigoissa vaaditaan virallinen toimitsija kisapaikalle.

Minimirating osallistumiseen Majoreissa ja Elite Series -kilpailuissa.

PDGA:n Majors & Elite Series -komitean ja DGPT:n kanssa käytyjen keskustelujen perusteella FPO-pelaajille asetetaan osallistumisen alarajaksi 825 PDGA-rating. Käytännössä tämä on jo toteutunut, koska alemmalla ratingilla on osallistuttu vain alle 10 kertaa edellisten vuosien aikana.

D.9. MPO-pelaajilla tulee olla vähintään 935 rating ja FPO-pelaajila 825, jotta he voivat ilmoittautua Majoriin tai Elite Series -osakilpailuun.

Huom. Tour Standards -dokumentti ei suoraan ole voimassa Euroopassa, mutta nämä muutokset koskevat myös Euroopassa järjestettäviä Major- ja Elite Series -kilpailuja.

Tekstin rakenteen muutoksia

Frisbeegolfin viralliset säännöt

801.03 Sääntöratkaisusta valittaminen

Tämä korjataan vastaamaan kohta 809.02

c. Jos virallista toimitsijaa tai kilpailunjohtajaa ei ole välittömästi tavoitettavissa ratkaisemaan tilannetta, pelaaja voi pelata varaheittojen sarjan (katso 809.02) ja myöhemmin esittää asian kilpailunjohtajan tai virallisen toimitsijan ratkaistavaksi. Jos heittopaikka olisi sama toisella ratkaisulla, ei heitetä varaheittojen sarjaa.

806.02 Pelialueen ulkopuolinen alue (OB)

Tarkennetaan, että pelaajien tulee noudattaa väyläkohtaisia sääntöjä vaikkei PDGA:n erityislupaa olisi saatu epästandardille säännölle.

Kilpailunjohtaja voi rajoittaa näitä vaihtoehtoja vain PDGA Director of Event Supportilta etukäteen haetulla erikoisluvalla. Euroopassa PDGA Europe Tour Managerilta tourmanager@pdga-europe.com. Riippumatta siitä onko lupa saatu, pelaajien tulee kilpailun aikana noudattaa kilpailunjohtajan ilmoittmia väyläkohtaisia sääntöjä.

QA-THR-1

Tarkennettu kieliasua

Heittokäteni osui puun oksaan heiton taaksevedossa, minkä takia kiekko putosi kädestäni maahan ja rollasi heittopaikkani etupuolelle. Lasketaanko se heitoksi?

Ei. –Heiton tulkitaan alkaneeksi vasta, kun kiekko on lähtenyt tarkoitettuun suuntaan päin.– Kädestä taaksevedossa tai sitä ennen pudonnut kiekko ei ole heitto.

QA-OBS-3

Yhdenmukaistettu säännön 803.01 muutoksen mukaisesti.

Kiekkoni päätyi suuren katkenneen, roikkuvan oksan alle. Oksa on selvästi kuollut ja irronnut ja ulottuu kiekkoni takaa sen etupuolelle. Saanko siirtää oksan?

Kyllä. Jos oksan osa pelialustalla heittopaikan takana, saat siirtää sitä, vaikka osa sitä ulottuisi heittopaikkasi etupuolelle.

QA-OBS-4

Yhdenmukaistettu säännön 803.01 muutoksen mukaisesti.

Irtonainen, rikkonainen oksa roikkuu ilmassa juuri merkkauskiekkoni takana, minkä takia minun on vaikea ottaa heittoasentoa. Oksa ei osu maahan. Saanko siirtää sitä? Saanko ottaa vapautuksen?

Et. Koska oksa heittopaikkasi etureunan takana heittoalustalla, se katsotaan puussa kiinni olevaksi terveeksi oksaksi. Sinun pitää kiertää se tavalla tai toisella.

QA-OBS-8

Yhdenmukaistettu säännön 803.01 muutoksen mukaisesti.

Heittopaikkani edessä on valtava hämähäkinseitti. Voinko huitaista sen alas?

Vain jos osa siitä on maassa heittopaiksi etureunan takana, jolloin se voidaan tulkita tilapäiseksi haitaksi. Jos se on vain kiekkosi lentoradalla tai ei osu maahan, et voi poistaa sitä.

QA-OB-5

Korjattu sanamuoto selkeyttää sääntöä eikä luo kokonaan uutta sääntöä.

Heittoni laskeutui OB-ojan reunalle. Oli vaikea sanoa oliko kiekko ojassa vai ei, koska ojan reunalla oli mutaa ja heinää. Toinen pelaaja painoi kiekkoani nähdäkseen onko sen alla vettä. Onko kiekko nyt automaattisesti pelissä, kun toinen pelaaja kävi koskemassa sitä?

Ei. Jos itse siirrät kiekkoasi, joka on ehkä OB:lla, se tuomitaan OB:lle. Ei ole vastaavaa sääntöä, joka tuomitsisi sen pelialueelle (tai pelialueen ulkopuolelle), jos joku muu liikuttaa sitä. Jos joku muu liikuttaa kiekkoasi, kiekko tulee siirtää takaisin alkuperäiselle paikalleen ryhmän päätöksen mukaan.

QA-SCO-2

Tämä muutos liittyy kohdan 808 päivitykseen.

Ryhmäni pelaaja kirjasi tulokset paperiselle tuloskortille. Hänen omat väylätuloksensa ja kierrostuloksensa ovat oikein. Muiden pelaajien tulokset ovat kuitenkin aivan väärin hänen kortissaan. Koska rangaistus tulee vain oman tuloksen väärin kirjaamisesta, voiko hän tehdä näin tarkoituksella?

Vahingossa väärin kirjatuista muiden pelaajien tuloksesta ei tule rangaistusta, mutta satunnaisten numeroiden kirjoittaminen ei ole tulosten kirjaamista. Pelaajan tulee yrittää tosissaan kirjata tulokset ja laskea yhteistulokset oikein. Ryhmän tulee tarkistaa tulosten yhteneväisyys ennen tuloskorttien palauttamista. Sitä ei voi tehdä, jos joku pelaaja ei ole kirjannut tuloksia tosissaan.

QA-MAT-1

Poistaa viittauksen ylimääräisen heittoon, joka ei liity reikäpeliin, vaan joukkuepelimuotoihin.

Vastapelaajani antoi minulle putin, mutta haluaisin silti putata, että puttivireeni pysyy yllä. Voinko putata?

Et voi. Jos vastapelaajasi antaa sinulle putin, olet pelannut väylän loppuun. Tämän jälkeen heitetty heitto on harjoitusheitto. Harjoitusheitto lisätään seuraavan väyläsi heittotulokseen.

Kilpailuopas

2.02 Poikkeustapaukset

Siirtää nämä poikkeukset Tour Standards -dokumentista Kilpailuoppaaseen.

C. Mikään näistä poikkeuksista ei koske pro-pelaajia amatööriluokissa.

1.12 Kilpailun virallinen toimitsija

Tarkennetaan, että kilpailun virallisella toimitsijalla voi olla käytössä sähköinen sääntökirja. Englanninkielisessä on myös tarkennettu sanamuotoa toimitsijan pelaamiseen liittyen. Suomenkielisessä ei tarvetta muuttaa.

D. Jokaisen kilpailun virallisen toimitsijan on pidettävä mukanaan kilpailun radan erikoissäännöt, frisbeegolfin viralliset säännöt sekä kilpailuopas. Nämä voivat olla painettuja tai sähköisiä versioita.

1.11 Sääntötesti (Certified Official Exam)

Tästä osa siirretty Kilpailuoppaan uuteen lukuun 4.

C. Elite Series -kilpailuissa ja Major-kilpaluissa, sekä kaikissa muissa erikseen ilmoitetuissa kilpailuissa pelaajalla tulee olla voimassaoleva PDGA:n sääntökoe.

3.03 Käytösrikkeet

Tästä osa siirretty Kilpailuoppaan uuteen lukuun 4.

G. Tupakkatuotteiden käyttäminen tai pitäminen julkisesti esillä on kielletty kilpailunjärjestäjiltä, kilpailijoilta ja caddieilta kaikissa kilpailuissa, joissa on pelkästään junioriluokkia (eli MJ- ja FJ-luokkia).

Tupakkatuotteiden käyttäminen tai pitäminen julkisesti esillä on kielletty myös kaikissa PDGA Majoreissa ja Elite Series -kilpailuiden kanssa yhdessä järjestettävissä kilpailuissa. Katso Majoreiden ja Elite Seriesin käytännöt kohdasta 4.04.A.

3.04 Pukeutuminen

Pukeutumisohjeet siirretty Kilpailuoppaan uuteen lukuun 4.

D. PDGA suosittelee, että kohdan 4.04 pukeutumisohjetta noudatetaan A-Tierin ja ja alempien tierien kilpailuissa, mutta vaatimus on kilpailunjohtajan harkittavissa.

3.05 Kärryt, caddiet ja ryhmät

Osa siirretty Kilpailuoppaan uuteen lukuun 4. Lisäksi selkiytetään, että kilpailusta suljetut tai kilpailukiellossa olevat pelaajat eivät voi toimia caddieinä.

G. PDGA:n majoreissa ja Elite Series -kilpailuissa ryhmään kuuluvat pelaajat, pelaajien caddiet, kuka tahansa ryhmän mukana kulkeva kilpailun järjestäjä, kuten tulostaulun kantaja tai virallinen toimitsija tai akkreditoitu median edustaja. Kukaan muu ei saa kulkea ryhmässä. Kaikki muut (kuten jo kierroksensa lopettaneet pelaaja) ovat katsojia ja heidän tulee pysyä määrätyillä yleisöalueilla.

Kilpailukiellossa oleva pelaaja (katso PDGA:n kilpailukiellot Current Disciplinary Action -listasta) ei voi toimia caddienä. Sama koskee myös jos pelaaja on suljettu:

1. kyseisestä kilpailusta
2. säännön 2.01.E mukaisesti saman kilpailun toisena päivänä pelaavasta luokasta
3. kilpailun kanssa yhdessä järjestettävissä kilpailuista (kuten A-tier, joka pelataan yhdessä Elite Seriesin kanssa.).

3.06 Media- ja sponsorisuhteet kilpailuissa

Tästä osa siirretty Kilpailuoppaan uuteen lukuun 4.

B. PDGA Elite Seriesiin ja Major-kilpailuihin osallistuvien pelaajien tulee olla median käytettävissä kilpailualueella ollessaan, paitsi kilpailukierroksen aikana ja 30 minuuttia ennen sen alkua.

C.->B. Pelaajien ei tulisi osallistua median haastatteluihin ennen kuin he ovat virallisesti jättäneet tuloskorttinsa kilpailujärjestäjille.

D.->D Päivitetyt mediatiedot löytyvät PDGA Media Policy -ohjeesta. Katso myös kansalliset ohjeet SFL:n sivuilla.