Frisbeegolfin virallinen sääntökirja ja kilpailuopas

Päivitetty 1.1.2024

Kilpailuopas

Sääntökirja

Professional Disc Golf Association
tammikuu 2024

Vuodelle 2024 tulleet muutokset uutisessa:

Sisällys

800 Pelin kuvaus

801 Sääntöjen noudattaminen

801.01 Reiluuden periaate
801.02 Sääntöjen valvonta
801.03 Sääntöratkaisusta valittaminen

802 Heittäminen

802.01 Heitto
802.02 Heittojärjestys
802.03 Liiallinen ajankäyttö
802.04 Avausheitto
802.05 Heittopaikka (lie)
802.06 Heittopaikan merkitseminen
802.07 Heittoasento

803 Haitta ja vapautus

803.01 Haitan siirtäminen
803.02 Vapautus haitasta
803.03 Radan vahingoittaminen

804 Määrätyt reitit

804.01 Määrätyt reitit (mandot)

805 Määritellyt kiekon paikat

805.01 Kiekon paikan määräytyminen
805.02 Kiekko yli kahden metrin korkeudessa
805.03 Kadonnut kiekko (lost disc)

806 Määritellyt alueet

806.01 Puttialue
806.02 Pelialueen ulkopuolinen alue (OB)
806.03 Tilapäinen haitta-alue (Casual Area)
806.04 Vapautusalue (Relief Area)
806.05 Rangaistusalue (Hazard)

807 Väylän pelaaminen loppuun

808 Tulosten kirjaaminen

809 Muut heitot

809.01 Hylätty heitto (Abandoned Throw)
809.02 Varaheitto (Provisional Throw)
809.03 Harjoitusheitto (Practice Throw)

810 Peliin puuttuminen

811 Virheellinen peli

812 Käyttäytyminen

813 Välineet

813.01 Sääntöjen vastainen kiekko
813.02 Sääntöjen vastainen apuväline

Liite A: Reikäpelin säännöt

A.01 Yleistä
A.02 Heittojärjestys
A.03 Rangaistukset
A.04 Tulosten kirjaaminen
A.05 Luovuttaminen
A.06 Ottelun voittaminen

Liite B: Parifrisbeegolfin ja joukkuefrisbeegolfin säännöt

B.01 Yleistä
B.02 Heittojärjestys
B.03 Rangaistukset
B.04 Heittopaikka (lie)
B.05 Pelimuodot

Liite C: Lisätietoja

Liite D: Muuntotaulukko

Liite E: Asiasanahakemisto

Kysymyksiä ja vastauksia


Frisbeegolfin viralliset säännöt

800 Pelin kuvaus

Frisbeegolfissa on tarkoitus suorittaa rata alusta loppuun mahdollisimman pienellä heittomäärällä. Radalla on yleensä 9 tai 18 väylää, joista jokaisesta lasketaan tulos erikseen.

Radan jokainen väylä aloitetaan tiialueelta ja päätetään väylämaaliin, eli koriin. Avausheiton jälkeen pelaajat jatkavat siitä, mihin edellinen heitto pysähtyi. Pelattuaan väylän loppuun pelaajat siirtyvät seuraavan väylän tiialueelle ja pelaavat väylän. Näin jatketaan, kunnes radan kaikki väylät on pelattu.

Frisbeegolfradat on tavallisesti suunniteltu vaihtelevaan metsäiseen maastoon, jonka luonnolliset esteet rajoittavat kiekkojen lentoratoja. Luonnolliset esteet ovat oleellinen osa peliä, eivätkä pelaajat saa missään tapauksessa muuttaa niitä helpottaakseen väylän pelaamista. Pelaajien tulee pelata rata sellaisena kuin se on ja jatkaa siitä, mihin edellinen heitto pysähtyi, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

801 Sääntöjen noudattaminen

801.01 Reiluuden periaate

A. Nämä säännöt on suunniteltu reilun pelin hengen edistämiseksi kaikkien pelaajien keskuudessa. Sääntöjä tulkitessaan pelaajien tulee käyttää sitä sääntöä, joka lähimmin käsittelee kyseistä tilannetta. Jos jotakin tilannetta ei täsmällisesti määritellä säännöissä, noudatetaan reiluuden periaatetta. Yleensä paras tapa on noudattaa tai käyttää päätöksenteon apuna lähintä olemassa olevaa sääntöä tai sen henkeä.

801.02 Sääntöjen valvonta

A. Pelaajat jaetaan jokaiselle kierrokselle ryhmään, joka pelaa väylät yhdessä, kirjaa tulokset yhdessä ja valvoo yhdessä omaa sääntöjen noudattamistaan. Kaikki sääntötulkinnat, joissa koko ryhmä tulkitsee tilannetta tulee tehdä enemmistöpäätöksellä ryhmän sisällä.

B. Pelaajien tulee huomauttaa sääntörikkomuksesta, kun selvä virhe on tapahtunut. Huomautus tulee tehdä aina välittömästi (lukuun ottamatta virheellistä peliä).

C. Pelaaja voi huomauttaa saman ryhmän pelaajan virheestä ilmoittamalla virheestä koko ryhmälle. Toisen pelaajan tekemän huomautuksen voi vahvistaa samalla tavalla ilmoittamalla koko ryhmälle.

D. Kun pelaaja rikkoo tiettyjä sääntöjä ensimmäisen kerran, siitä seuraa varoitus. Myöhemmästä saman säännön rikkomisesta seuraa yksi tai useampia rangaistusheittoja. Jos rikkeestä annetaan varoitus riittää, että yksi pelaaja huomauttaa virheestä. Toisen pelaajan ei tarvitse vahvistaa huomautusta. Varoitukset eivät pysy voimassa myöhemmälle kierrokselle tai katkaisupeliin.

E. Jos rikkeestä seuraa vähintään yksi rangaistusheitto, tulee vähintään toisen pelaajan tai kilpailun virallisen toimitsijan vahvistaa huomautus. Pelaajalle merkitään rangaistusheitto sääntörikkeen tai heittopaikan siirron vuoksi kyseisen säännön mukaisesti.

F. Virallinen toimitsija on kilpailunjohtajan (Director) erikseen nimeämä henkilö, jolla on oikeus tehdä sääntötulkintoja pelin aikana. Virallinen toimitsija voi vahvistaa minkä tahansa pelaajan tekemän huomautuksen tai huomauttaa itse sääntörikkeestä. Virallisen toimitsijan tekemää huomautusta ei tarvitse vahvistaa. Jos virallinen toimitsija pelaa itse, hän ei voi tehdä virallisen toimitsijan ominaisuudessa sääntötulkintoja samassa luokassa pelaavien pelistä.

G. Kilpailunjohtaja on henkilö, joka on vastuussa koko kilpailusta. Kilpailunjohtaja voi olla TD (Tournament Director), ratajohtaja (Course Director) tai liiganjohtaja (League Director). Vain kilpailunjohtaja voi sulkea pelaajan kilpailusta. Kilpailunjohtajan päätökset ovat lopullisia.

H. Jos heitto tai toiminto rikkoo useampaa sääntöä, tuomitaan sen säännön mukaan, josta seuraa eniten rangaistusheittoja. Jos rangaistusheittoja seuraisi yhtä monta, tuomitaan sen säännön mukaan, jota rikottiin ensin.

801.03 Sääntöratkaisusta valittaminen

A. Jos ryhmässä ei saada tehtyä enemmistöpäätöstä, tuomitaan tilanne sen tulkinnan mukaan, joka on edullisin pelaajan kannalta.

B. Kuka tahansa pelaaja voi valittaa ryhmän ratkaisusta viralliselle toimitsijalle tai virallisen toimitsijan ratkaisusta kilpailunjohtajalle ilmoittamalla tästä ryhmälle viipymättä ja selkeästi. Jos virallinen toimitsija tai kilpailunjohtaja on välittömästi tavoitettavissa, ryhmä siirtyy sivuun odottamaan ratkaisua ja antaa muiden ryhmien ohittaa heidät.

C. Jos virallista toimitsijaa tai kilpailunjohtajaa ei ole välittömästi tavoitettavissa ratkaisemaan tilannetta, pelaaja voi pelata varaheittojen sarjan (katso 809.02) ja myöhemmin esittää asian kilpailunjohtajan tai virallisen toimitsijan ratkaistavaksi. Jos heittopaikka olisi sama toisella ratkaisulla, ei heitetä varaheittojen sarjaa.

D. Jos ryhmän tuomio kumotaan, virallinen toimitsija tai kilpailunjohtaja voi korjata pelaajan tuloksen oikean tulkinnan mukaiseksi, tai vaihtoehtoisesti kilpailunjohtaja voi määrätä pelaajan pelaamaan yhden tai useamman väylän uudestaan. Kilpailunjohtajan päätös on lopullinen.

802 Heittäminen

802.01 Heitto

A. Heitto on kiekon lähettäminen tarkoituksella liikkeelle siitä irti päästäen.

B. Kaikki kilpailumielessä tehdyt yritykset muuttaa heittopaikka lasketaan heitoiksi, ellei sitä mitätöidä sääntöjen mukaisesti.
C. Myös mitätöidystä heitosta johtuneet rangaistukset mitätöidään. Heitosta johtuvia rangaistuksia ovat: kiekko pelialueen ulkopuolella (OB), kiekko rangaistusalueella (hazard), väärin pelattu mando, kiekko yli 2 metrin korkeudessa, heittoasentovirhe, heittopaikan merkkausvirhe, vapautuksen ottaminen väärin ja kadonnut kiekko.

802.02 Heittojärjestys

A. Ensimmäisellä pelattavalla väylällä ryhmän pelaajat heittävät avausheittonsa tuloskortin tai -korttien osoittamassa järjestyksessä.

B. Avausheittojärjestys myöhemmillä väylillä määräytyy edellisen väylän tulosten perusteella siten, että edellisellä väylällä parhaan tuloksen saanut heittää ensin. Tasatulokset eivät muuta järjestystä.

C. Kun kaikki ryhmän pelaajat ovat heittäneet avausheittonsa, peliä jatkaa aina kulloinkin kauimpana väylämaalista oleva pelaaja (vuorossa oleva pelaaja).

D. Jos pelaaja heittää uudestaan samalta heittopaikalta, tai heittää uusintaheiton, pelaaja jatkaa vuorossa. Uusintaheitto on ylimääräinen heitto samalta heittopaikalta, joka lasketaan alkuperäisen heiton sijasta.

E. Pelin nopeuttamiseksi myös toinen pelaaja voi heittää ensin, jos seuraavana vuorossa oleva pelaaja siihen suostuu, tai heitto ei vaikuta millään tavalla seuraavana vuorossa olevan pelaajan peliin.

F. Väärällä vuorolla heittäminen on käytösrikkomus.

G. Kilpailun aikana ryhmä ei saa ohittaa edellä pelaavaa ryhmää, ellei virallinen toimitsija niin määrää tai edellä oleva ryhmä väistä sääntöjen edellyttämän syyn vuoksi.

802.03 Liiallinen ajankäyttö

A. Pelaaja on käyttänyt liikaa aikaa, jos hän on paikalla, mutta ei ole heittänyt 30 sekunnin kuluessa;

 1. siitä kun edellisenä vuorossa ollut pelaaja on heittänyt, ja
 2. hänellä on ollut tarpeeksi aikaa siirtyä omalle kiekolleen ja määrittää heittopaikka, ja
 3. on hänen vuoronsa heittää, ja
 4. pelialue pysyy vapaana.

B. Ensimmäisestä liiallisesta ajankäytöstä on pelaajalle annettava varoitus. Jokaisesta varoituksen saamisen jälkeen saman kierroksen aikana tapahtuneesta aikarajan ylityksestä määrätään pelaajalle yksi rangaistusheitto. Katso 811.F.5 miten tuomitaan jos pelaaja ei ole paikalla omalla vuorollaan.

C. Pelaaja voi pyytää ryhmältään ylimääräistä aikaa WC:ssä käymiseen. Jos pelaaja ei palaa kohtuullisessa ajassa, hänet katsotaan poissa olevaksi ja hänelle merkitään väylältä tulokseksi väylän par-lukema + 4 heittoa.

802.04 Avausheitto

A. Jokaisella väylällä peli aloitetaan tiialueelta. Tii tai tiialue on tiimatto tai muusta materiaalista tehty tii. Jos varsinaista tiitä ei ole, tiialue ulottuu 3 metriä tiilinjasta kohtisuoraan taaksepäin. Tiilinja on tiin etureuna tai kahden, tiin ulkoreunoja merkitsevän merkin välinen linja.

B. Kiekon irtoamishetkellä heittäjän on koskettava tiialueen pintaa vähintään yhdellä tukipisteellä, ja kaikkien tukipisteiden on oltava tiipaikan alueen sisäpuolella. Tukipiste on mikä tahansa pelaajan kehon osa, joka on kosketuksissa pelialustaan tai muuhun tukea tarjoavaan esineeseen sillä hetkellä, kun kiekko irtoaa pelaajasta. Ennen kiekon irtoamishetkeä ja sen jälkeen tukipisteitä saa olla myös tiipaikan ulkopuolella, mutta ei irtoamishetkellä.

C. Pelaaja, joka rikkoo sääntöä 802.04 B tekee heittoasentovirheen ja hänelle merkitään yksi rangaistusheitto.

802.05 Heittopaikka (lie)

A. Heittopaikka (lie) on se kohta pelialustalla, jolta pelaaja ottaa heittoasennon. Pelialusta on pinta, joka kantaa pelaajan (yleensä maanpinta) ja, josta on kohtuullisesti mahdollista ottaa heittoasento. Pelialusta voi olla toisen pelialustan ylä- tai alapuolella. Jos on epäselvää onko pinta pelialusta, virallinen toimitsija tai kilpailunjohtaja tekee päätöksen.

B. Väylän ensimmäisen heiton heittopaikka on tiialue.

C. Drop zone on heittopaikka. Drop zone on Kilpailunjohtajan määrittelemä paikka, josta jatketaan peliä tietyissä määritellyissä tilanteissa. Drop zone merkitään ja sieltä pelataan tiialuetta tai heittopaikkaa vastaavalla tavalla. Tiialue voidaan nimetä drop zoneksi.

D. Kaikissa muissa tapauksissa heittopaikka on 20 cm leveä ja 30 cm pitkä suorakulmio merkkauskiekon takareunan takana ja jonka keskilinja on pelilinjalla. Pelilinja on kuvitteellinen linja pelialustalla, joka kulkee väylämaalin keskipisteestä merkkauskiekon keskikohtaan ja siitä taaksepäin. Jos pelialusta päättyy, pelilinja jatkuu samalla janalla lähimmällä pelialustalla. Merkkauskiekko on joko heitetty kiekko, joka on pelialustalla pelialueella (In Bounds) tai minikiekko, jolla heittopaikka on merkitty säännön 802.06 mukaan.

802.06 Heittopaikan merkitseminen

A. Heitetty kiekko, joka on pelialustalla pelialueella (In Bounds), merkitsee heittopaikan ja se katsotaan merkkauskiekoksi.

B. Vaihtoehtoisesti merkkauskiekkona voidaan käyttää minikiekkoa. Minikiekolla heittopaikka merkitään niin, että minikiekko asetetaan pelialustalle pelilinjalle siten, että se koskettaa heitetyn kiekon etureunaa (=väylämaalin puolelle). Minikiekko on pienikokoinen kiekko, jota ei käytetä pelaamiseen ja joka täyttää PDGA:n tekniset minikiekon vaatimukset.

C. Kun heitetty kiekko ei ole pelialustalla pelialueella tai kun heittopaikkaa sääntöjen määräämällä tavalla siirretään, tulee heittopaikka merkitä minillä kyseisen säännön mukaisesti.

D. Heittäminen muulla kuin edellä mainitulla tavalla merkitystä heittopaikasta on heittopaikanmerkitsemisrike. Ensimmäisestä heittopaikanmerkitsemisrikkeestä annetaan pelaajalle varoitus. Jokaisesta myöhemmästä saman kierroksen aikana tapahtuneesta merkitsemisrikkeestä pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto.

802.07 Heittoasento

A. Jos heittopaikka on merkitty merkkauskiekolla, pitää kiekon irrotessa:

 1. vähintään yhden tukipisteen koskea pelialustaa heittopaikalla, ja
 2. kaikkien tukipisteiden olla merkkauskiekon takareunan takana, ja
 3. kaikkien tukipisteiden olla pelialueella (IB).

B. Drop zonelta pelataan kuten tiialueelta (katso 802.04.B) tai merkityltä heittopaikalta (katso 802.07.A).

C. Pelaaja, joka rikkoo sääntöä 802.07 A tai 802.07 B on tehnyt heittoasentovirheen ja hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto.

803 Haitat ja vapautus

803.01 Haitan siirtäminen

A. Pelaajan on valittava sellainen heittoasento, joka liikuttaa vähiten mitä tahansa radan pysyvää ja olennaista haittaa. Kun sääntöjen mukainen heittoasento on saavutettu, pelaaja ei saa siirtää haittoja tehdäkseen tilaa heittoliikkeelle. Pelaajan heittoliike saa kuitenkin tarkoituksettomasti siirtää haittaa.

B. Pelaaja ei saa siirtää mitään radan haittoja lukuun ottamatta näitä poikkeuksia:

 1. Pelaaja saa siirtää lien takana pelialustalla olevaa irrallista haittaa (casual obstacle). Irrallisia haittoja ovat kivet, lehdet tai irtonaiset oksat tai mitkä tahansa muut haitat, jotka kilpailunjohtaja määrittelee irrallisiksi haitoiksi. Tarkoituksella radan tai tapahtuman osaksi asennetut esineet eivät ole irrallisia haittoja, vaikka niitä ei olisi kiinnitetty. 
 2. Pelaaja voi käskeä toista pelaajaa siirtymään tai siirtämään varusteitaan.
 3. Ratavarustuksen saa korjata tarkoituksenmukaiseksi, ja siirretyt haitat voi palauttaa paikoilleen.

C. Jos pelaaja siirtää mitä tahansa muita radan haittoja kuin yllä sallittuja, hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto.

803.02 Vapautus haitasta

A. Pelaaja voi saada vapautuksen seuraavista haitoista: moottoriajoneuvot, haitalliset hyönteiset tai eläimet, tai mitkä tahansa muut kilpailunjohtajan määrittelemät haitat tai alueet. Jos pelaaja ottaa vapautuksen, hän merkitsee uuden heittopaikan pelilinjalla korista pois päin lähimpään vapauttavaan paikkaan (kilpailunjohtajan määräyksellä vapautusta voi saada enemmän).

B. Jos haitta estää pelaajaa ottamasta sääntöjen mukaista heittoasentoa merkkauskiekon takana, tai estää pelialustan ylä- tai alapuolella olevan heittopaikan merkitsemisen, pelaajan pitää merkitä uusi heittopaikka välittömästi haitan taakse pelilinjalla.

C. Jos pelaaja ottaa vapautuksen hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto, elleivät säännöt anna ottaa vapautusta ilman rangaistusta.

D. Pelaaja voi koska tahansa ottaa valinnaisen vapautuksen ilmoittamalla tästä ryhmälle. Pelaaja voi siirtää heittopaikan miten kauas tahansa pelilinjalla korista pois päin. Hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto.

E. Jos heitosta seuraa rangaistus OB:n tai kahden metrin säännön vuoksi, saa pelaaja ottaa valinnaisen vapautuksen ilman lisärangaistusta.

803.03 Radan vahingoittaminen

A. Jos pelaaja tarkoituksellisesti vahingoittaa mitä tahansa radalla olevaa, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa. Pelaaja voidaan myös sulkea kilpailusta Kilpailuoppaan kohdan 3.03 mukaisesti.

804 Määrätyt reitit

804.01 Määrätyt reitit ja kierrettävät kohteet (mandot)

A. Määrätty reitti rajoittaa heiton sallittua reittiä. .

B. Yhdellä tai useammalla kohteella (mando) rajataan pystysuora taso (mandolinja), joka määrittää kielletyn reitin.

C. Jos pelaajan heittämä kiekko läpäisee tämän tason edes osittain, pelaajalle lisätään yksi rangaistusheitto, ja hän heittää seuraavan heittonsa joko mandolle määritellyltä drop zonelta tai jos drop zonea ei ole määritelty, edelliseltä heittopaikalta.

D. Jos merkkauskiekon takareuna on eri puolella mandolinjan pystysuoraa tasoa kuin heitetty kiekko irtoamishetkellä, pelaaja on suorittanut mandon väärin ja peliä jatketaan kohdan 8.04.01.C mukaan. 

Mando on siis suoritettu väärin heti, kun kiekko rikkoo mandolinjan pystysuoran tason riippumatta suunnasta ja riippumatta mihin kiekko lopulta päätyy. Eikä mandolinjan yli voi kurkottaa rikkomatta mandolinjaa.

805 Määritellyt kiekon paikat

805.01 Kiekon paikan määräytyminen

A. Kiekon paikka on se kohta, johon kiekko jää paikalleen ensimmäisen kerran.

B. Kiekon katsotaan jääneen paikalleen, kun se ei enää liiku. Jos kiekko on veden tai puun osien varassa ja liikkuu ainoastaan veden, tuulen tai puun osien liikkeen vuoksi, sen katsotaan jääneen paikalleen.

C. Jos kiekko jää paikalleen pelialustan yläpuolelle, sen paikka on pelialustalla kohtisuoraan kiekon alapuolella. Jos kiekon alapuolella ei ole peilalustaa, kiekon paikka on pelialustalla kohtisuoraan kiekon yläpuolella.
D. Jos heitetty kiekko hajoaa kappaleiksi heiton aikana, kiekon paikka määritetään suurimman palan mukaan.

805.02 Kiekko yli kahden metrin korkeudessa

A. Kahden metrin sääntö viittaa sääntöön 805.02. Kahden metrin sääntö ei ole voimassa, ellei kilpailunjohtaja ole erikseen ilmoittanut sen olevan voimassa koko radalla, tietyillä väylillä tai yksittäisissä paikoissa.

B. Jos kahden metrin säännön ollessa voimassa kiekko jää paikalleen yli kahden metrin korkeuteen pelialueella (IB) (mitattuna kiekon alimmasta kohdasta kohtisuoraan pelialustaan sen alapuolella), pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Kiekon paikka on pelialustalla kohtisuoraan kiekon alapuolella.

C. Kahden metrin sääntö ei koske pelattavan väylän korin kannattelemaa kiekkoa.

D. Jos heittäjä liikuttaa kiekkoa ennen kuin on ratkaistu, onko se yli kahden metrin korkeudella, kiekon tuomitaan olleen yli kahden metrin korkeudella.

805.03 Kadonnut kiekko (lost disc)

A. Kiekko tuomitaan kadonneeksi, mikäli sitä ei löydy kolmen minuutin kuluessa siitä, kun kiekon heittänyt pelaaja saapuu paikalle, jossa kiekon oletetaan olevan. Kuka tahansa ryhmän pelaajista tai virallinen toimitsija voi aloittaa kolmen minuutin ajanoton. Ajanoton aloittamisesta tulee ilmoittaa koko ryhmälle.

B. Ryhmän kaikkien pelaajien on osallistuttava kiekon etsintään. Osallistumatta jättäminen on käytösrike.

C. Kun kiekko on tuomittu kadonneeksi, tuomio pysyy vaikka kiekko löytyisi. Pelaaja voi ottaa kiekon takaisin käyttöön normaalien sääntöjen mukaisesti.

D. Kun pelaajan kiekko tuomitaan kadonneeksi, hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto. Pelaaja jatkaa peliä edelliseltä heittopaikalta. Jos väylälle on määritetty drop zone kadonneita kiekkoja varten, pelaaja voi valita jatkavansa drop zonelta edellisen heittopaikan sijasta.

E. Mikäli ennen kilpailun päättymistä havaitaan, että kadonneeksi julistettu kiekko oli siirretty tai tarkoituksellisesti otettu haltuun ennen kadonneeksi tuomitsemista, rangaistun pelaajan tuloksesta vähennetään kaksi heittoa kyseiseltä väylältä.

F. Jos kadonneita kiekkoja varten on määritetty drop zone, kilpailunjohtaja voi etukäteen sallia, että pelaajat voivat halutessaan mennä suoraan drop zonelle, jolloin tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa.

806 Määritellyt alueet

806.01 Puttialue

A. Mikä tahansa heitto enintään 10 metrin etäisyydellä väylämaalista on putti. Etäisyys mitataan merkkauskiekon takareunasta väylämaalin juureen.

B. Pelaajan on osoitettava pysyvänsä tasapainossa merkkauskiekon takana ennen kuin lähestyy väylämaalia putin jälkeen. Jos pelaaja ei tee tätä, hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto asentovirheestä.

806.02 Pelialueen ulkopuolinen alue (OB)

A. Pelialueen ulkopuolinen alue (OB) on kilpailunjohtajan määrittelemä alue, josta ei saa heittää ja jossa ei saa olla tukipisteitä heitettäessä. Pelialueen rajaviiva (OB-viiva) itsessään on pelialueen ulkopuolista aluetta. Mikä tahansa radan alue, jota ei ole määritetty OB:ksi on pelialuetta (IB).

B. Kiekko on pelialueen ulkopuolella (OB:lla), jos sen paikka on selvästi kokonaan pelialueen ulkopuolella.

C. Jos kiekkoa ei löydetä, se tuomitaan OB-säännön mukaan, jos voidaan kohtuullisen varmasti todeta sen päätyneen pelialueen ulkopuolelle. Jos tällaista näyttöä ei ole, kiekko tuomitaan kadonneeksi ja peliä jatketaan säännön 805.03 mukaan.

D. Jos kiekon tuomitaan olevan pelialueen ulkopuolella, pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Pelaajan seuraava heittopaikka on joku seuraavista:

 1. Edellinen heittopaikka.
 2. Heittopaikka korkeintaan metrin päässä siitä kohdasta, jossa kiekko edellisen kerran oli pelialueella. Uusi heittopaikka tulee merkitä minillä.

  Kilpailunjohtaja voi rajoittaa näitä vaihtoehtoja vain PDGA Director of Event Supportilta etukäteen haetulla erikoisluvalla. Euroopassa PDGA Europe Tour Managerilta tourmanager@pdga-europe.com. Riippumatta siitä onko lupa saatu, pelaajien tulee kilpailun aikana noudattaa kilpailunjohtajan ilmoittmia väyläkohtaisia sääntöjä.

  Kilpailunjohtaja voi antaa pelaajille lisäksi seuraavat mahdollisuudet:

 3. OB:lle määritelty drop zone.
 4. Heittopaikka, joka on korkeintaan metrin etäisyydellä siitä OB-rajan kohdasta, joka on lähimpänä OB:lle päätyneen heitetyn kiekon paikkaa. Uusi heittopaikka tulee merkitä minillä.

E. Jos heitetyn kiekon paikka on pelialueella (in-bounds) alle metrin päässä OB-linjasta, lien voi siirtää mihin kohtaan tahansa 1 metrin janalle, joka alkaa kohtisuoraan OB-linjasta ja kulkee kiekon kautta. Jos kiekko on metrin sisällä pelialueen kulmasta, lien voi siirtää 1 metrin janalle joka alkaa kulmasta ja kulkee kiekon kautta.

F. OB-viiva tulkitaan pystysuoraksi tasoksi. Heittopaikkaa merkittäessä voi enintään metrin vapautuksen ottaa miltä tahansa korkeudelta OB-linjasta.

G. Jos OB:lle päätyneitä heittoja varten on määritetty drop zone, kilpailunjohtaja voi etukäteen määritellä, että pelaajat voivat halutessaan mennä suoraan drop zonelle, jolloin tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa.

H. Kilpailunjohtaja voi etukäteen määritellä tietylle OB-alueelle enemmän kuin 1 metrin vapautuksen.

I. Jos heittäjä liikuttaa kiekkoa ennen kuin on ratkaistu onko kiekko pelialueella, kiekon tuomitaan olleen pelialueen ulkopuolella.

806.03 Tilapäinen haitta-alue (Casual Area)

A. Tilapäinen haitta-alue on tilapäinen vesi tai mikä tahansa kilpailunjohtajan erikseen ennen kierrosta tilapäiseksi haitta-alueeksi määrittämä alue. Tilapäinen vesi on mikä tahansa veden kerääntymä, joka on pelialueella (in-bounds) ja jota kilpailunjohtaja ei ole erikseen määrännyt pelattavaksi alueeksi.

B. Tilapäiseltä haitta-alueelta saa siirtää heittopaikan ilman rangaistusta suoraan pelilinjalla väylämaalista pois päin ensimmäiseen vapauttavaan paikkaan (ellei kilpailunjohtaja ole erikseen antanut lupaa siirtää heittopaikkaa vielä kauemmas).

C. Jos pelaaja siirtää heittopaikan hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto, elleivät säännöt anna ottaa vapautusta ilman rangaistusta.

806.04 Vapautusalue

A. Vapautusalue on mikä tahansa kilpailunjohtajan erikseen ennen kierrosta määrittämä alue, josta ei saa pelata. Vapautusalue katsotaan OB-alueeksi ja pelataan täysin samoin kuten OB-alue, mutta pelaajan tulokseen ei lisätä rangaistusheittoa.

806.05 Rangaistusalue (hazard)

A. Rangaistusalue on kilpailunjohtajan määrittämä alue, jonne päätyneestä heitosta pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto.

B. Hazard-viiva on osa hazard-aluetta. Jos viiva on hazardin ja OB:n välinen rajaviiva, viiva on osa OB-aluetta.

C. Rangaistusalueelle heittäneen pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Heittopaikkaa ei muuteta vaan peliä jatketaan normaalisti kiekon paikasta.

D. Jos heittäjä liikuttaa kiekkoa ennen kuin on ratkaistu onko kiekko rangaistusalueella, kiekon tuomitaan olleen rangaistusalueella.

807 Väylän pelaaminen loppuun

A. Väylämaali, esimerkiksi kori, on laite, jonka tarkoitus on määrittää väylän pelaaminen loppuun yksiselitteisesti. Kori on suunniteltu kiekkojen kiinni ottamiseen. Kori koostuu yleensä keskitolppaan kiinnitetystä ketjunkannattimesta, ketjuista ja koriosasta. Kohdemaalissa on yleensä merkitty kohdealue.

B. Koriin pelattava väylä on suoritettu loppuun, kun pelaaja irrottaa kiekosta ja kiekko päätyy koriin koriosan tai ketjujen kannattelemaksi ketjunkannattimen alapuolelle.

C. Kohdemaaliin pelattava väylä on suoritettu loppuun, kun pelaaja irrottaa kiekosta ja kiekko osuu kohdemaalin kohdealueeseen.

808 Tulosten kirjaaminen

A. Jokaisen pelaajan tulee kirjata kaikkien ryhmän pelaajien tulokset. Jos kilpailija kieltäytyy kirjaamasta, hänet voidaan sulkea kilpailusta.

B. Pelaaja voi siirtää kirjaamisvastuunsa vain omalle caddielleen.

C. Jokaisen väylän jälkeen jokainen kirjaa ryhmän jokaisen pelaajan tuloksen sellaisella tavalla että jokaisen pelaajan tulos tulee varmasti selväksi koko ryhmälle. Mahdolliset varoitukset tai rangaistukset tulee myös kirjata väylätuloksen yhteydessä.

D. Kirjaaja merkitsee väylätulokseksi pelaajan heittojen yhteismäärän, mukaan lukien mahdolliset rangaistusheitot. Kierroksen kokonaistulos on väylätulosten yhteistuloksen ja mahdollisten lisärangaistusten summa. Merkinnän puuttumisesta tai minkä tahansa muun merkintätavan kuin numeroiden käyttämisestä rangaistaan säännön 808.G.2 mukaan.

E. Jos pelaajan ilmoittamasta tuloksesta on erimielisyyttä, ryhmän on tarkasteltava väylää uudelleen ja pyrittävä päätymään oikeaan tulokseen. Jos ryhmä ei pääse yhteisymmärrykseen pelaajan tuloksesta, heidän tulee pyytää Virallisen toimitsijan tai kilpailunjohtajan apua heti, kun se on käytännöllistä. Jos ryhmän kaikki pelaajat ovat yhtä mieltä siitä, että tulos on kirjattu väärin, sen voi korjata ennen tuloskortin tai sähköisen tuloksen palauttamista.

F. Jokaisen pelaajan tulee varmistaa ryhmän kanssa tulosten yhtenevyys ja palauttaa/lähettää tuloskortti 30 minuutin kuluessa siitä kun hänen ryhmänsä on päättänyt kierroksensa. Pelaajalle, joka ei palauta tuloskorttiaan ajoissa, lisätään kaksi rangaistusheittoa.

G. Kun tuloskortit tai sähköiset tulokset on palautettu, kirjattu kokonaistulos on lopullinen lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

 1. Tulokseen voidaan lisätä tai poistaa rangaistusheittoja siihen saakka, kunnes kilpailunjohtaja julistaa kilpailun virallisesti päättyneeksi tai kun kaikki muistopalkinnot on jaettu.
 2. Jos pelaaja palauttaa tuloskortin, jossa hänen yhteistuloksensa tai väylätuloksensa on kirjattu väärin, laskettu väärin tai puuttuu kokonaan, lisätään pelaajan kierrostulokseen kaksi rangaistusheittoa. Rangaistusheittoja ei lisätä, jos pelaaja on palauttanut muuten oikein täytetyn tuloskortin, mutta tulosta on muutettu jälkikäteen havaittujen sääntörikkomusten vuoksi.
 3. Pelaajalle ei lisätä rangaistusheittoja jos joku muu hänen ryhmästään palauttaa virheellisen tuloskortin.

809 Muut heitot

809.01 Hylätty heitto (Abandoned Throw)

A. Pelaaja voi halutessaan hylätä viimeisimmän heittonsa ilmoittamalla siitä ryhmälle. Hylätty heitto lasketaan ja lisäksi pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Pelaaja jatkaa samalta heittopaikalta, josta heitti hylkäämänsä heiton. Hylätystä heitosta aiheutuneet rangaistusheitot mitätöidään.

B. Jos hylätylle heitolle on määritelty drop zone, pelaaja voi heittää drop zonelta edellisen heittopaikan sijasta.

809.02 Varaheitto (Provisional Throw)

A. Varaheitto on ylimääräinen heitto, jota ei lasketa pelaajan tulokseen, ellei sitä lopulta käytetä väylän loppuun pelaamiseen. Pelaajan tulee ilmoittaa ryhmälle heittävänsä varaheiton ennen sen heittämistä.

B. Pelaaja voi heittää varaheittoja:

 1. Ajan säästämiseksi. Pelaaja voi ilmoittaa heittävänsä varaheiton koska tahansa, jos:
  a. ei voida heti helposti sanoa onko heitetty kiekko kadonnut, päätynyt OB:lle tai ylittänyt mandolinjan, ja
  b. ryhmä on yhtä mieltä siitä, että varaheitto voi nopeuttaa pelaamista. Heittäjä jatkaa siitä heitosta, jonka ryhmä tai virallinen toimitsija katsoo olevan oikea heittopaikka.
 2. Valittaakseen sääntötulkinnasta, jos eri tulkinnat johtaisivat eri heittopaikkoihin. Väylän voi pelata loppuun varaheittojen sarjana, jos pelaaja on eri mieltä ryhmän päätöksestä ja virallista toimitsijaa ei ole heti saatavilla tai jos pelaaja haluaa haastaa toimitsijan päätöksen. Molempien heittosarjojen tulokset kirjataan tuloskorttiin. Lopullisen päätöksen jälkeen vain käytetty heittosarja lasketaan pelaajan tulokseen.

809.03 Harjoitusheitto (Practice Throw)

A. Harjoitusheitoiksi lasketaan kaikki heitot, joiden tarkoitus ei ole yrittää muuttaa heittopaikkaa, paitsi alle 5 metriä ilmassa lentävät heitot, joiden tarkoitus on joko laittaa sivuun kiekko, jota ei käytä, tai palauttaa kiekko pelaajalle. Kiekon pudottaminen ei ole harjoitusheitto.

B. Harjoitusheiton heittäneen pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Itse heitto mitätöidään eikä sitä lasketa tulokseen.

810 Peliin puuttuminen

A. Jos kiekko on siirtynyt sen jälkeen, kun se on pysähtynyt pelialustalle pelialueella, se palautetaan ryhmän päätöksen mukaan siihen paikkaan, johon se pysähtyi. Jos kiekko pysähtyi muualle, sitä ei tarvitse palauttaa alkuperäiseen paikkaansa, vaan sen paikka määräytyy sen mukaan mihin se ryhmän mukaan pysähtyi.

B. Jos merkkauskiekko on siirtynyt, se palautetaan ryhmän päätöksen mukaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä paikkaansa.

C. Ihmiseen tai eläimeen osumisen jälkeen peliä jatketaan siitä, mihin kiekko jäi paikalleen.

D. Jos pelaajan heitto osuu tahattomasti heittäjään itseensä tai hänen omiin varusteisiinsa, heitto lasketaan ja hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto. Pelaaja jatkaa edelliseltä heittopaikalta. Muut heitosta johtuneet rangaistukset mitätöidään. Jos peliin puututtiin pelaajan pyynnöstä, katsotaan tämä samaksi kuin että pelaaja itse olisi puuttunut peliin.

E. Heitto, jonka kulkuun vaikutettiin tarkoituksellisesti, merkitään ryhmän päätöksen mukaan siihen paikkaan, jossa kiekon kulkuun vaikutettiin. Heittäjä voi pelata tältä heittopaikalta tai hylätä heiton ilman rangaistusta. Hylättyä heittoa ei lasketa.

F. Jos pelaaja tietoisesti puuttuu peliin millä tahansa seuraavista tavoista, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa:

 1. Muuttaa heitetyn kiekon lentosuuntaa (muuten kuin estääkseen loukkaantumisen); tai,
 2. Siirtää tai pyrkii piilottamaan heitettyä kiekkoa tai miniä (muuten kuin tunnistaakseen, hakeakseen tai merkitäkseen tai, kuten on säännön 810.H. mukaan sallittua).

G. Pelaajien ei tule seisoa sellaisessa paikassa tai jättää varusteitaan siten, että se voi johtaa peliin puuttumiseen. Pelaaja voi vaatia muita pelaajia väistymään tai siirtämään varusteitaan, jos nämä voivat vaikuttaa heittoon. Kieltäytyminen tästä on käytösrike.

H. Toisen pelaajan heittämän kiekon saa siirtää, mikäli se on heittopaikalla tai sen takana. Siirretty kiekko pitää palauttaa paikalleen heiton jälkeen. Ryhmä arvioi oikean paikan.

811 Virheellinen peli (Misplay)

A. Jokaisen pelaajan vastuulla on pelata rata oikein. Ennen kilpailun alkamista pelaajien odotetaan osallistuvan pelaajakokoukseen ja selvittävän radalla vallitsevat erityisolosuhteet ja -säännöt, kuten lisäväylät, poikkeavat avauspaikat ja väylämaalien vaihtoehtoiset sijainnit, pelialueen rajat, mandot ja drop zonet.

B. Virheellinen peli on tapahtunut, jos pelaaja ei suorita jokaista radan väylää määrätysti ja oikeassa järjestyksessä tai on heittänyt minkä tahansa heiton väärältä heittopaikalta.

C. Jos virheellinen peli havaitaan sen jälkeen, kun pelaaja on palauttanut tuloskorttinsa tai sähköisen tuloksensa, pelaajan tulokseen lisätään rangaistusheittoja kyseisen virheellisen pelin mukaisesti.

D. Asentovirhe tai harjoitusheitto ei ole virheellinen peli.

E. Jos pelaaja pelaa tarkoituksella virheellisesti saavuttaakseen etua, voidaan hänet sulkea kilpailusta Kilpailuoppaan kohdan 3.03 mukaisesti.

F. Virheellisiä pelejä ovat:

 1. Väärä heittopaikka. Pelaaja on heittänyt heittopaikalta, joka ei ole oikea heittopaikka. Esimerkiksi, jos hän on heittänyt:,
  a. avausheittonsa tiialueelta, joka ei ole kyseisen väylän määrätty tiialue; tai
  b. heittopaikalta, joka ei ole edellisen heiton määräämä; tai
  c. pelialueen ulkopuolelta, kuin heittopaikka olisi ollut pelialueella; tai
  d. heittopaikalta, joka oli virheellisesti mandon kiertäneen heiton paikka, tai
  e. vapautusalueelta, kuin heittopaikka ei olisi ollut vapautusalueella.

  Jos virheellisen heiton jälkeen ei ole vielä heitetty jatkoheittoa, heittoa ei huomioida, pelaaja jatkaa oikealta heittopaikalta ja pelaajan tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Jos virhe havaitaan vasta pelaajan seuraavan heiton jälkeen, pelaaja pelaa väylän loppuun ja hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa.

 2. Väylän suorittaminen loppuun virheellisesti. Pelaaja lopettaa kierroksen tai heittää avausheittonsa seuraavalla väylällä suorittamatta edellistä väylää loppuun. Hänen tuloksekseen merkitään virheellisesti pelatulla väylällä heitetyt heitot, yksi heitto väylän pelaamiseksi loppuun sekä kaksi rangaistusheittoa virheellisestä pelistä. Jos pelaaja jättää tahallisesti väylän suorittamatta loppuun, hänen katsotaan keskeyttäneen kilpailun.
 3. Väylien pelaaminen väärässä järjestyksessä. Pelaaja on pelannut väylän tai väyliä loppuun väärässä järjestyksessä. Pelaaja jatkaa radan pelaamista oikeassa järjestyksessä. Väärässä järjestyksessä pelattujen väylien määrästä riippumatta pelaajan tulokseen lisätään yhteensä kaksi rangaistusheittoa virheellisestä pelistä. Loppuun pelattujen väylien tulokset pysyvät ennallaan.
 4. Poissa oleva pelaaja. Jos pelaaja ei ole paikalla omassa ryhmässään kierroksen alkaessa, hänet katsotaan poissa olevaksi, eikä hän pelaa väylää. Pelaaja katsotaan poissa olevaksi myös jos hän ei ole pelannut edellistä väylää eikä ole paikalla kun ryhmä on valmiina aloittamaan seuraavan väylän. Poissa olevan pelaajan tulokseksi merkitään par+4 (väylän par ja lisätään neljä rangaistusheittoa) jokaiselta väylältä jolta hän on poissa. Kilpailunjohtaja määrittelee väylien par-lukemat.
 5. Puuttuva pelaaja. Jos pelaaja on ollut ryhmän mukana, mutta ei ole paikalla omalla vuorollaan, hänelle annetaan 30 sekuntia aikaa liittyä ryhmään. Jos pelaaja puuttuu edelleen 30 sekunnin jälkeen, hänet katsotaan puuttuvaksi pelaajaksi ja hänelle merkitään väylältä tulokseksi par+4 (väylän par ja lisätään neljä rangaistusheittoa). Katso poikkeus tähän sääntöön kohdasta 802.03.C.
 6. Pelaamatta jäänyt väylä. Kierros on päättynyt ja pelaajalta on jäänyt yksi tai useampia väyliä heittämättä. Pelaajalle merkitään jokaiselle pelaamatta jääneelle väylälle tulokseksi kyseisen väylän par ja neljä rangaistusheittoa per väylä.
 7. Väärä väylä. Pelaaja on suorittanut loppuun väylän, joka ei kuulu kyseisen kierroksen rataan, ja jättänyt yhden kierrokseen kuuluvan väylän pelaamatta. Pelaajalle merkitään pelatun väylän väylätulos ja lisätään kaksi rangaistusheittoa.
 8. Ylimääräinen väylä. Pelaaja on suorittanut loppuun väylän, joka ei kuulu kyseisen kierroksen rataan. Pelaajalle merkitään kaksi rangaistusheittoa. Ylimääräisen väylän tulosta ei lasketa.
 9. Väärä aloitusryhmä. Pelaaja on aloittanut pelaamisen väylällä tai ryhmässä, joka on eri kuin johon hänet on määrätty. Pelaajan tulee siirtyä oikeaan ryhmään ja aloittaa peli. Kaikki väärässä ryhmässä heitetyt heitot mitätöidään. Pelaajalle merkitään rangaistusheittoja poissaolosta oikeassa ryhmässä, mikäli hän ei ehdi oikeaan ryhmään ajoissa.
 10. Väärä aloitusväylä. Ryhmä on aloittanut pelaamisen väylältä, joka on eri kuin johon ryhmä on määrätty. Jos yksikin ryhmän pelaajista on heittänyt enemmän kuin yhden heiton väylällä, koko ryhmä on pelannut väylän väärin. Ryhmä pelaa väylän loppuun, ja jokaiselle pelaajalle merkitään väylätuloksen lisäksi kaksi rangaistusheittoa. Muussa tapauksessa niille pelaajille, jotka ovat heittäneet yhden heiton väärällä väylällä merkitään yksi rangaistusheitto ja virheellinen heitto mitätöidään. Ryhmä siirtyy oikealle väylälle ja aloittaa kierroksen.

812 Käyttäytyminen

A. Pelaaja ei saa:

 1. Heittää, jos heitto voi vahingoittaa jotakuta tai häiritä toista pelaajaa.
 2. Heittää väärällä vuorolla ilman vuorossa olevan lupaa tai, jos se voisi vaikuttaa toiseen pelaajaan.
 3. Häiritä tai käyttäytyä epäurheilijamaisesti. Eli pelaaja ei saa:
  a. huutaa (lukuun ottamatta varoittamista, jos on riski että kiekko voi osua),
  b. Kiroilla,
  c. lyödä, potkia tai heittää puiston, radan tai pelaajien välineitä,
  d. liikkua tai puhua, kun toinen pelaaja heittää, tai
  e. siirtyä vuorossa olevan pelaajan etupuolelle.
 4. Jättää varusteitaan paikkaan, jossa ne voivat häiritä pelaajia tai olla heitettävän kiekon tiellä.
 5. Roskata, mukaan lukien tupakantumppien jättäminen.
 6. Antaa polttamansa tupakan savun häiritä toista pelaajaa.

B. Pelaajan pitää:

 1. Toimia sääntöjen mukaan, mukaan lukien:
  a. auttaa etsimään kadonnutta kiekkoa ja
  b. siirtää varusteitaan pyydettäessä ja
  c. kirjata tuloksia asianmukaisesti.
 2. Seurata oman ryhmänsä muiden pelaajien heitot, jotta voi varmistaa, että heitot ovat sääntöjen mukaisia, ja jotta voi auttaa kiekkojen paikantamisessa.

C. Ensimmäisestä käytösrikkeestä pelaajalle merkitään varoitus. Mistä tahansa myöhemmästä äytösrikkeestä saman kierroksen aikana seuraa yksi rangaistusheitto. Kuka tahansa pelaaja tai virallinen toimitsija voi varoittaa tai vahvistaa käytösrikkeen. Kilpailunjohtaja voi sulkea pelaajan kilpailusta toistuvasta käyttäytymissääntöjen rikkomisesta.

813 Välineet

813.01 Sääntöjen vastainen kiekko

A. Pelikiekkojen pitää olla PDGA-hyväksyttyjä ja niiden on noudatettava kaikkia PDGA:n teknisiä standardeja (Official PDGA Technical Standards Document). Kaikki hyväksytyt kiekot löytyvät osoitteesta: pdga.com/technical-standards/equipment-certification/discs

B. Valmistuksen jälkeen sallitut muutokset kiekkoihin:

 1. normaali kuluminen käytössä
 2. normaalin kulumisen jälkien tai valuvirheiden kohtuullinen hiominen
 3. merkkaaminen tussilla tai värjäysaineella

C. Valmistuksen jälkeen kiellettyjä muutoksia on esimerkiksi:

 1. muutokset, jotka muuttavat kiekon alkuperäisiä lento-ominaisuuksia.
 2. merkittävä hiominen
 3. kaivertaminen, vuoleminen, etsaus
 4. havaittavan paksuinen pintakerroksen lisääminen, esimerkiksi maalaaminen
 5. tarkoituksellinen kiekon muodon muuttaminen niin, ettei se ole enää pyöreä ja kiekon muotoinen.

D. Jos kilpailunjohtaja julistaa kilpailussa käytettävän pimeällä tai lumessa pelaamisen sääntöjä, pelaajat saavat lisätä kiekkoihin materiaalia tai laitteita, jotka auttavat kiekkojen löytämisessä.

E. Kiekko, jossa on reikä tai joka on murtunut on sääntöjen vastainen.

F. Jos toinen pelaaja tai virallinen toimitsija epäilee kiekon sääntöjenmukaisuutta, kiekkoa pidetään sääntöjen vastaisena, ellei kilpailunjohtaja sitä erikseen hyväksy.

G. Sääntöjen vastaista kiekkoa kierroksen aikana heittävän pelaajan tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa. Pelaaja, joka toistuvasti heittää tällaista kiekkoa, voidaan sulkea kilpailusta Kilpailuoppaan kohdan 3.03 mukaisesti.

H. Kaikki pelikiekot paitsi minit, on merkittävä yksilöllisesti. Pelaajan heittäessä merkitsemätöntä kiekkoa ensimmäisen kerran hänelle annetaan varoitus. Toistuvista rikkeistä määrätään kustakin rangaistusheitto.

813.02 Sääntöjen vastainen apuväline

A. Pelaaja ei saa käyttää sellaisia apuvälineitä, jotka suoraan auttavat heittämisessä.

B. Suuntaamisen apuna ei saa käyttää mitään välinettä tai esinettä.

C. Ihon kulumista ehkäisevien välineiden (kuten hanskat, teippi, harso, siteet), pitoa parantavien aineiden (pöly, magnesium, jne) sekä lääketieteellisten välineiden (kuten nilkka- ja polvituet) käyttäminen on sallittua.

D. Pyyhkeen, pehmusteen tai vastaavan käyttäminen tukipisteen alla on sallittua, kunhan se on korkeintaan 1 cm paksuinen litistettynä.

E. Jos toinen pelaaja tai virallinen toimitsija epäilee välineen sääntöjenmukaisuutta, sitä pidetään sääntöjen vastaisena, ellei kilpailunjohtaja sitä erikseen hyväksy.

F. Sääntöjen vastaista välinettä kierroksen aikana käyttävän pelaajan tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa. Pelaaja, joka toistuvasti käyttää sääntöjen vastaista välinettä, voidaan sulkea kilpailusta Kilpailuoppaan kohdan 3.03 mukaisesti.

Liite A: Reikäpelin säännöt

A.01 Yleistä

A. Reikäpelissä kaksi pelaajaa kilpailee toisiaan vastaan kierroksella pelattavien väylien voitoista. Enemmän väyliä voittanut voittaa ottelun.

B. Reikäpelissä noudatetaan normaaleja frisbeegolfin virallisia sääntöjä, paitsi niissä kohdin, joissa nämä reikäpelin säännöt poikkeavat niistä.

C. Kahden toisiaan vastaan pelaavan pelaajan kanssa samassa ryhmässä tulee olla vähintään toinen pelaava pari tai virallinen toimitsija.

A.02 Heittojärjestys

A. Parit heittävät avausheittonsa tuloskortin tai -korttien osoittamassa järjestyksessä.

B. Parien sisällä ensimmäisellä pelattavalla väylällä pelaajat heittävät avausheittonsa tuloskortin tai -korttien osoittamassa järjestyksessä. Myöhemmillä väylillä edellisen väylän voittanut aloittaa. Tasapelit eivät muuta järjestystä.

A.03 Rangaistukset

A. Vain pelaajan oma vastapelaaja voi huomauttaa virheestä tai varoittaa pelaajaa. Kuka tahansa ryhmän muista pelaajista tai virallinen toimitsija voi vahvistaa tuomion.

B. Väylien välillä annetut rangaistukset ja varoitukset lasketaan seuraavan väylän tulokseen.

A.04 Tulosten kirjaaminen

A. Reikäpeliottelun tulokset lasketaan voitettuina väylinä. Ottelu aloitetaan tasatilanteesta (all square). Kun ottelu etenee, enemmän väyliä voittanut pelaaja on niin monta väylää voitolla (up) ja vastustaja yhtä montaa väylää häviöllä (down).

B. Pelaaja voittaa väylän kun hän suorittaa väylän loppuun vähemmillä heitoilla kuin vastustajansa. Voittaneelle pelaajalle merkitään tulokseksi 1. Vastapelaaja ei saa pistettä ja hänelle voidaan merkitä tulokseksi esimerkiksi kenoviiva. Kun kumpikin pelaaja käyttää väylään saman heittomäärän, väylä menee tasan eikä kumpikaan saa tulosta. Tuloskorttiin voidaan merkitä molemmille pelaajille esimerkiksi kenoviiva.

C. Pelaaja voi varmistaa toiselta pelaajalta kuinka monta heittoa hän on heittänyt väylällä. Mikäli toinen pelaaja valehtelee tuloksensa, hän häviää väylän.

A.05 Luovuttaminen

A. Pelaaja voi luovuttaa ottelun milloin tahansa ennen sen ratkeamista. Vastustaja voittaa ottelun.

B. Pelaaja voi luovuttaa väylän koska tahansa ennen kuin molemmat ovat pelanneet väylän loppuun. Vastustaja voittaa väylän.

C. Pelaaja voi antaa vastustajalle heiton. Heiton katsotaan suorittaneen väylän loppuun.

D. Pari voi sopia pelattavan väylän menevän tasan eli molemmat antavat vastapelaajalle seuraavan heiton.

E. Annettua heittoa tai luovutusta ei voi perua, eikä siitä voi kieltäytyä.

A.06 Ottelun voittaminen

A. Kun pelaaja on voitolla (up) enemmän kuin väyliä on jäljellä, hän on voittanut ottelun.

B. Jos pari on tasoissa viimeisen väylän jälkeen, ottelu on päättynyt tasan. Kilpailunjohtaja päättää miten tasapelit ratkaistaan.

Liite B: Parifrisbeegolfin ja joukkuefrisbeegolfin säännöt

B.01 Yleistä

A. Parifrisbeegolfin joukkueessa on kaksi pelaajaa. Muitakin joukkuekokoja voidaan käyttää ja niiden pelimuotojen säännöt voi johtaa näistä säännöistä.

B. Pari- ja joukkuefrisbeegolfissa noudatetaan normaaleja frisbeegolfin virallisia sääntöjä, paitsi niissä kohdin, joissa nämä säännöt poikkeavat niistä.

B.02 Heittojärjestys

A. Ensimmäisellä pelattavalla väylällä joukkueet heittävät avausheittonsa tuloskortin tai -korttien osoittamassa järjestyksessä. Myöhemmillä väylillä edellisen väylän voittanut aloittaa. Tasapelit eivät muuta järjestystä.

B. Kun kaikki joukkueeet ovat heittäneet avausheittonsa, peliä jatkaa aina kulloinkin kauimpana väylämaalista oleva joukkue.

C. Samalta heittopaikalta heittävät saman joukkueen pelaajat voivat heittää haluamassaan järjestyksessä.

B.03 Rangaistukset

A. Heitosta aiheutuvat rangaistukset merkitään kyseisen heiton heittäneelle pelaajalle. Kaikki muut varoitukset ja rangaistukset koskevat koko joukkuetta riippumatta pelimuodosta.

B. Heitto, joka ei voi mitenkään parantaa joukkueen tulosta on ylimääräinen heitto. Ensimmäisestä ylimääräisestä heitosta tulee joukkueelle varoitus ja kaikista myöhemmistä vastaavista rikkeistä joukkueen tuloksen lisätään yksi rangaistusheitto riippumatta siitä kuka joukkueen pelaajista tekee rikkeen.

B.04 Heittopaikka (lie)

A. Pelimuodoissa, joissa joukkueen jäsenten pitää heittää samalta heittopaikalta, väärältä heittopaikalta heittäneelle pelaajalle lisätään yksi rangaistusheitto virheellisestä pelistä.

B. Heittopaikka, josta molemmat joukkueen pelaajat heittävät, pitää merkitä samalla merkkauskiekolla. Jos näin ei tehdä, on kyseessä merkkausvirhe.

C. Jos heittopaikka, josta molemmat joukkueen pelaajat heittävät siirretään jostain syystä, molemmat pelaajat heittävät samalta siirretyltä heittopaikalta.

B.05 Pelimuodot

A. Paras heitto (Best Throw/Best Shot)

1. Molemmat joukkueen pelaajat heittävät avausheiton. Joukkue päättää kummalta heittopaikalta jatkavat ja sen jälkeen molemmat pelaajat heittävät jatkoheiton siitä. Joukkue valitsee jatkoheitoista kummalta heittopaikalta jatkavat ja niin edelleen.

2. Väylä on pelattu loppuun kun yksi joukkueen pelaajista pelaa väylän loppuun.

3. Joukkueen tulos on heittopaikoiksi valittujen heittojen määrä ja mahdolliset rangaistusheitot.

4. Jos joukkue nostaa heitetyn kiekon ennen kuin heittopaikkaa on valittu tai merkitty minikiekolla, joukkue ei voi valita nostetun kiekon paikkaa. Jos joukkue nostaa molemmat kiekot ennen kuin heittopaikkaa on valittu, tulkitaan jälkimmäiseksi nostetun kiekon paikka heittopaikaksi. Kiekko palautetaan paikkaansa ryhmän päätöksellä ja joukkue jatkaa peliä siitä.

5. Jos joukkueen toinen pelaaja ei ole paikalla, on myöhässä tai lopettaa pelaamisen, toinen pelaaja voi jatkaa pelaamista, mutta ei heitä puuttuvan pelaajan puolesta. Myöhästynyt pelaaja voi liittyä peliin vain väylien välillä.

B. Muokattu paras heitto (Modified Best Throw)

1. Muokattu paras heitto on muuten sama kuin paras heitto, mutta seuraavalla muutoksella: kilpailunjohtaja voi rajoittaa milloin joukkue voi käyttää heittäjän avausheittoa. Joukkueen tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa joka kerta, kun tätä rajoitusta ei noudateta. Esimerkiksi Max2-pelissä saman pelaajan avausheittoa voi käyttää korkeintaan kahdella peräkkäisellä väylällä.

C. Huonoin heitto (Worst throw/Worst Shot)

1. Molemmat joukkueen pelaajat heittävät avausheiton. Vastajoukkueen pelaajat valitsevat kummasta heittopaikasta todennäköisemmin tulee suurempi väylätulos ja sen jälkeen molemmat pelaajat heittävät jatkoheiton siitä. Vastajoukkue valitsee jatkoheitoista taas huonomman ja joukkue jatkaa taas siitä ja niin edelleen.

2. Väylä on pelattu loppuun kun kaikki joukkueen pelaajista pelaavat väylän loppuun samalta heittopaikalta.

3. Joukkueen tulos on heittopaikaksi valittujen heittojen määrä ja mahdolliset rangaistusheitot.

4. Jos joukkue nostaa heitetyn kiekon ennen kuin heittopaikkaa on valittu tai merkitty minikiekolla, se palautetaan paikalleen ryhmän arvion mukaan ja vastajoukkue valitsee seuraavaksi heittopaikaksi joko palautetun kiekon heittopaikan, toisen kiekon heittopaikan tai palautetun kiekon edellisen heittopaikan.

5. Jos vastajoukkue valitsee selvästi paremman heittopaikoista, kilpailunjohtaja voi sulkea heidät kilpailusta.

6. Jos joukkueen pelaaja ei ole paikalla, on myöhässä, lopettaa pelaamisen tai suljetaan kilpailusta, koko joukkue suljetaan kilpailusta.

D. Vaikea heitto (Tough Throw / Tough Shot)

1. Vaikea heitto on muuten sama pelimuoto kuin huonoin heitto, mutta vain yhden joukkueen pelaajista tarvitsee pelata väylä loppuun.

E. Vuoroheitto (Alternate Throw / Alternate Shot)

1. Joukkue valitsee kumpi pelaajista aloittaa ensimmäisen väylän. Heittäjät vuorottelevat ja heittävät aina edellisen heittäjän heiton tuomasta heittopaikasta.

2. Väylä on pelattu loppuun, kun joku joukkueen pelaajista pelaa väylän loppuun.

3. Joukkueen tulos on joukkueen heittojen määrä ja mahdolliset rangaistusheitot.

4. Väärän pelaajan heittämä heitto on virheellinen peli ja joukkueen tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Tätä heittoa ei huomioida ja oikean pelaajan tulee heittää samalta heittopaikalta. Jos väärän pelaajan heiton jälkeen on jo heitetty jatkoheitto, joukkueen tulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa ja peliä jatketaan.

5. Jos samalta heittopaikalta pitää heittää uudestaan, sama pelaaja heittää uudestaan.

6. Joukkueelle merkitään tulokseksi väylän par ja neljä rangaistusheittoa kaikilta väyliltä, jotka ovat jääneet pelaamatta myöhästyneen tai poissa olevan pelaajan takia. Jos joukkueen pelaaja jättää pelin kesken tai hylätään, koko joukkue suljetaan kilpailusta.

F. Muokattu vuoroheitto (Modified Alternate Throw)

1. Muokattu vuoroheitto on muuten sama kuin vuoroheitto, mutta seuraavalla muutoksella: kilpailunjohtaja voi määrätä kumman pelaajan pitää avata tietyllä väylällä. Esimerkiksi niin, että toinen pelaaja avaa kaikki parilliset väylät ja toinen parittomat.

G. Paras tulos (Best Score)

1. Kumpikin pelaaja pelaa väylän normaalisti henkilökohtaisena pelinä.

2. Joukkue pelaa väylän loppuun, kun joku joukkueen pelaaja suorittaa väylän loppuun sillä hetkellä pienimmällä mahdollisella tuloksella. (Eli jos toinen suorittaa väylän kolmella heitolla, toinen ei heitä enää kolmatta tai sitä myöhempiä heittoja.)

3. Joukkueen tulos väylällä on pienin joukkueen pelaajien tuloksista, mukaan lukien tuloksen heittäneen pelaajan rangaistukset sekä mahdolliset joukkuerangaistukset.

H. Paras tulos vuoroheitoilla (Best Score Alternate Throw)

1. Jokainen joukkueen pelaaja heittää avausheiton. Näistä muodostuu kaksi vuoroheittojen sarjaa (Alternate Throw).

2. Joukkue on pelannut väylän loppuun, kun toinen vuoroheittosarjoista on suoritettu loppuun, eikä toinen sarja voi enää parantaa tulosta.

3. Joukkueen tulos väylältä on paremman vuoroheittosarjan tulos, mukaan lukien tähän heittosarjaan liittyneet rangaistukset, sekä mahdolliset joukkuerangaistukset.

Liite C: Lisätietoja

Säännöt englanniksi: pdga.com/rules/official-rules-disc-golf
Usein kysytyt kysymykset englanniksi: pdga.com/rules/official-rules-disc-golf/questions-and-answers
Kilpailuopas englanniksi: pdga.com/rules/competition-manual-disc-golf-events
PDGA:n ratalistaus: pdga.com/course-directory
Tekniset standardit englanniksi: pdga.com/rules/technical- standards
Ohjeita ja materiaalia kilpailunjohtajielle englanniksi: pdga.com/tdinfo/resources

Liite D: Muuntotaulukko

Kaikki sääntöjen mitat ovat metrimittoja. Tämän listauksen mukaisia yhdysvaltalaisia mittayksiköidenmuunnoksia käytetään, mikäli metrimittaa ei ole käytettävissä.
Metrijärjestelmä………………. Yhdysvaltavalaiset mittayksiköt
10 metriä…………………………. 32 jalkaa 10 tuumaa
3 metriä…………………………… 9 jalkaa 10 tuumaa
2 metriä…………………………… 6 jalkaa 6 tuumaa
1 metri…………………………….. 3 jalkaa 3 tuumaa
30 senttiä………………………… 1 jalka
20 senttiä………………………… 8 tuumaa
1 senttiä………………………….. 1/2 tuumaa

Liite E: Asiasanahakemisto

Drop Zone Drop Zone [802.05.C]
Harjoitusheitto Practice Throw [809.03.A]
Heitto Throw [802.01.A]
Heittopaikka Lie [802.05.A]
Häviöllä Down [A.04.A]
Irrallinen haitta Casual Obstacle [803.01.B.1]
Johdossa Up [A.04.A]
Kahden metrin sääntö Two-meter Rule [805.02.A]
Kiekon paikka Position [805.01.A]
Kilpailunjohtaja Director [801.02.G]
Kohdemaali Object Target [807.A]
Kori Basket Target, or Basket [807.A]
Mini Mini Marker Disc, or Mini [802.06.B]
Merkkauskiekko Marker [802.05.D]
Määrätty reitti Mandatory Route [804.01.A]
Par Par [811.F.5]
Pelaajakokous Players’ Meeting [811.A]
Pelialue In-bounds [806.02.A]
Pelialueen ulkopuolinen alue (OB) Out-of-bounds
[806.02.A]
Pelialusta Playing Surface [802.05.A]
Pelilinja Line of Play [802.05.D]
Putti Putt [806.01.A]
Rangaistusalue Hazard [806.05.A]
Rangaistusheitto Penalty Throw [801.02.E]
Reikäpeli Match Play [A.01.A]
Ryhmä Group [801.02.A]
Tasan Halved [A.04.B]
Tasatilanne All Square [A.04.A]
Tiialue, tii Teeing Area, or Tee [802.04.A]
Tiilinja Tee Line [802.04.A]
Tilapäinen haitta-alue Casual Area [806.03.A]
Tilapäinen vesi Casual Water [806.03.A]
Tukipiste Supporting Point[802.04.B]
Uusintaheitto Re-throw [802.02.D]
Vapautusalue Relief Area [806.04.A]
Varaheitto Provisional Throw, or Provisional
[809.02.A]
Varoitus Warning [801.02.D]
Virallinen toimitsija Tournament Official [801.02.F]
Virallinen toimitsija Official [801.02.F]
Virheellinen peli Misplay [811.B]
Vuorossa oleva pelaaja Away Player [802.02.C]
Väylä Hole [800]
Väylämaali Target [807.A]
Ylimääräinen heitto Extra Throw [B.03.B]

Kysymyksiä ja vastauksia

Sääntöjen soveltaminen

QA-APP-1
Jos yhdessä heitossa tapahtuu useita rikkeitä, mitä sääntöä noudatetaan?

Sitä, josta seuraa ankarin rangaistus. Yhtä suurista rangaistuksista tuomitaan se kumpi tapahtui ensin. Yhdestä heitosta voidaan rangaista vain yhdestä rikkeestä.

QA-APP-2
Kun heitto rikkoo useampaa sääntöä, miten määritellään mikä tapahtui “ensin”, kun mitään sääntöä ei ole rikottu ennen kuin kiekko on pysähtynyt paikalleen?

Tässä “ensin” tulkitaan sen mukaan milloin kiekko on tosiasiassa rikkonut sääntöä vaikka se määräytyykin vasta kiekon pysähdyttyä. Yksi yleinen rikepari yhdellä heitolla on mandon suorittaminen väärin ja kiekon päätyminen OB:lle. Mando on missattu heti, kun kiekko ohittaa mandon eli läpäisee mandon/mandojen rajaaman tason, kun taas kiekko tulkitaan OB:lle vasta kun se on pysähtynyt. Tämän vuoksi mandovirhe tapahtui ensin, vaikka kiekko olisi ylittänyt OB:n rajan ennen mandolinjaa.

QA-APP-3
Voinko valittaa oman ryhmäni toiselle pelaajalle tehdystä sääntötulkinnasta?

Kyllä. Pelaaja, johon tämä vaikuttaa, voi heittää varaheiton myöhempää valituksen käsittelyä varten.

QA-APP-4
Ryhmäni katsoo, että kiekkoni on pelialueen ulkopuolella, mutta omasta mielestäni asia ei ole selvä. Eikö tässä kuulu käyttää pelaajan etua? Eikö kiekkoni ole silloin pelissä?

Pelaajan etu tulee kyseeseen vain silloin, jos ryhmäsi ei osaa tehdä päätöstä, eli esimerkiksi, jos kahden pelaajan mielestä kiekko on sisällä ja kahden pelaajan mielestä OB:lla. Jos enemmistö on sitä mieltä, että kiekko on OB:lla, kiekko on OB:lla.

QA-APP-5
Ryhmäni teki päätöksen, jonka huomattiin myöhemmin olleen väärä. Minun tulkittiin olevan sisällä vaikka olin OB:lla. Pelasin väärältä heittopaikalta. Lisätäänkö tulokseeni rangaistusheittoja?

Olet vastuussa siitä, että pelaat radan oikein. Jos olet eri mieltä ryhmäsi tulkinnasta eikö virallista toimitsijaa ole saatavilla, pelaa varaheitoilla. TD ratkaisee tilanteen myöhemmin.

QA-APP-6
Mitä sääntöjä käytetään, jos pelaan sanktioimatonta kisaa tai mitä tahansa ei-PDGA-kisakierrosta?

Jos ennen kilpailua on ilmoitettu, että käytetään PDGA:n sääntöjä, silloin noudatetaan frisbeegolfin virallisiasääntöjä riippumatta siitä onko kisaa sanktioitu vai ei. Kilpailuopas koskee vain PDGA:n kilpailuja. Jos säännöistä ei ole erikseen ilmoitettu mitään, voitte käyttää mitä tahansa sääntöjä ryhmänne tai kilpailunne osallistujat yhdessä sopivat, mukaan lukien PDGA:n säännöt.

QA-APP-7
Miksi kisassa ei ole kilpailunjohtajaa?

Kaikissa PDGA:n sanktioimissa kilpailuissa on nimetty kilpailunjohtaja. Muussa kisassa tai vapaamuotoisessa pelaamisessa joku voi ottaa hoitaakseen kilpailunjohtajan tehtävät. Jos kukaan ei halua olla kilpailunjohtaja, pitää pelata ilman kilpailunjohtajan toimia. Esimerkiksi ryhmän tekemistä sääntötulkinnoista ei voi silloin valittaa. Osa kilpailunjohtajan tehtävistä hoituu muuta kautta. Esimerkiksi tavallisesti pelaajakokouksessa tai pelaajaoppaassa esitellyt väylätiedot, kuten OB:t tulee katsoa radan opasteista.

QA-APP-8
Kaikki ryhmäni pelaajat ovat suorittaneet PDGA:n toimitsijatestin. Tietyt säännöt vaativat vahvistuksen joko kahdelta ryhmän pelaajalta tai viralliselta toimitsijalta. Voiko vain yksi ryhmän pelaaja tehdä päätöksen, koska olemme kaikki suorittaneet toimitsijatestin?

Ei. Jotta voi tehdä päätöksiä kilpailussa, tulee olla kilpailunjohtajan nimeämä virallinen toimitsija. Toimitsijatestin suorittaminen ei tee kenestäkään automaattisesti virallista toimitsijaa (tätä termiä käytetään säännöissä kilpailunjohtajan nimeämästä toimitsijasta). Lisäksi, virallisilla toimitsijoilla on eri oikeudet riippuen siitä pelaavatko he itse vai ovat vain toimitsijoita. Virallinen toimitsija (mukaan lukien kilpailunjohtaja) ei voi pelatessaan tehdä päätöksiä yksin, jos ne vaikuttavat hänen omaan luokkaansa. Ei-pelaava virallinen toimitsija voi tehdä päätöksen yksin niiden sääntöjen kohdalla, jotka sen sallivat. Spotteri voi tehdä päätöksiä (esimerkiksi mistä kiekko meni OB:lle) yksin vain, jos hänet on nimetty viralliseksi toimitsijaksi. Jos näin ei ole, spotterin tulkintaa käyte-tään vain ryhmän päätöksen apuna.

QA-APP-9
Voiko pelaaja huomauttaa omasta virheestään tai vahvistaa huomautuksen omasta virheestään?

Voi.

Heitto

QA-THR-1
Heittokäteni osui puun oksaan heiton taaksevedossa, minkä takia kiekko putosi kädestäni maahan ja rollasi heittopaikkani etupuolelle. Lasketaanko se heitoksi?

Ei. Kädestä taaksevedossa tai sitä ennen pudonnut kiekko ei ole heitto.

QA-THR-2
Onko heittotekniikoita tai -tyylejä rajoitettu? Voisinko esimerkiksi heittää pelkästään upseja?

Heittotekniikkaa ei ole rajoitettu. Voit heittää rystyllä, kämmenellä, upsilla tai millä tahansa haluamallasi tavalla. Voit heittää vaikka jalalla, jos niin haluat.

Avausheitto

QA-TEE-1
Miten tiialueet on merkitty?

Kilpailunjohtajat voivat käyttää monia tapoja merkitä tiialueet sekä drop zonet. Yhdellä radalla voi olla useita eri merkintätapoja. Jos olet epävarma merkinnöistä, varmista aina kilpailunjohtajalta. Tavallisimpia merkintätapoja ovat:

 • Jos käytössä on tiimatto tai muusta materiaalista tehty tii ilman muita merkintöjä, tiialue on se alue, joka erottuu ympäröivästä maasta materiaalin, korkeuden, värin ja tekstuurin osalta.
 • Joillekin tiialueille on rakennettu varsinaisen heittopaikan eteen saattoa varten yliastumisalue. Yliastumisalue voi olla eri värinen tai se voi olla merkattu tiialueen etulinjalla. Tiialue on silloin tämän linjan takana.
 • Jos tiille on merkitty rajat joko kokonaan, osittain tai pelkillä kulmamerkeillä, on tiialue näiden sisällä.
 • Jos varsinaista tiitä ei ole, tiialue ulottuu 3 metriä tiilinjasta suoraan taaksepäin. Jos tiilinja on merkitty, linja itse kuuluu tiialueeseen. Jos linja on merkitty kahdella kulmamerkillä, merkkien leveys kuuluu tiialueeseen.
 • Jos tii on merkitty pelkällä tiiopasteella tai yhdellä tiimerkillä, tiialue on suoraan sivulle ja taaksepäin tiimerkistä.

QA-TEE-2
Heitin avausheittoni korotetulta betonitiiltä. Kun päästin kiekon irti kädestäni, tukijalkani kärki oli jo ylittänyt tiin reunan. Oliko kyseessä heittoasentovirhe?

Ei. Sääntö sanoo, että kiekon irtoamishetkellä kaikkien tukipisteiden tulee olla tiin sisäpuolella. Tukipisteellä tarkoitetaan mitä tahansa kehonosaa, joka koskettaa pelialustaa (tässä tapauksessa tiilaattaa), ei siis mitä tahansa kokonaista kehonosaa, kuten jalkaterää. Reunan yli ulottuva jalkaterän kärki ei ole tukipiste, koska se ei kosketa pelialustaa, joten heittoasentovirhettä ei tapahdu.

Heittopaikka (lie)

QA-LIE-1
Heittoni päätyi sillalle, joka on OB:ksi merkityn puron yläpuolella. Jatkanko sillalta vai onko kiekkoni OB:lla, koska se on OB-alueen yläpuolella? Entä jos olen sillalla kohdassa, jonka alla on maata?

Kilpailunjohtajan tulee määritellä tilanne. Jos väylän säännöt eivät ole yksiselitteiset, pelaa varaheittojen sarja. Yleisesti ottaen, kun veden raja on OB-viiva, on kiekko OB:lla, jos se on kokonaan OB-alueella riippumatta siitä minkä päällä se on. OB-linja tulkitaan pystysuoraksi tasoksi.

Heittopaikan merkkaaminen

QA-MAR-1
Kokematon pelaaja ryhmässäni käänsi kiekkonsa merkatakseen heittopaikkansa ja heitti tältä heittopaikalta. Miten tilanne tuomitaan?

Heittopaikka on merkattu väärin. Ensimmäisestä merkkausvirheestä pelaaja saa varoituksen.

QA-MAR-2
Kiekkoni on puussa, suoraan rungon yläpuolella. Miten merkkaan heittopaikan?

Jos pystyt asettamaan minin pelialustalle suoraan kiekon alapuolelle, sinun pitää tehdä niin. Jos tämä on mahdotonta, merkkaat heittopaikan ensimmäiseen mahdolliseen paikkaan pelilinjalla taaksepäin.

Heittoasento

QA-STA-1
Tukipiste määritellään miksi tahansa kehonosaksi, joka koskettaa pelialustaa. Mutta lähes aina kehonosan ja heittoalustan välissä on ainakin jokin vaatekerros, kuten kenkä. Lasketaanko tämä?

Kyllä. “Kehonosa” tulee tulkita kattavan vaatekappaleet sekä myös mahdolliset liikuntaa tukevat apuvälineet, kuten kävelykeppi tai kyynärsauva (kunhan niitä käytetään tuen ottamiseksi).

QA-STA-2
Voinko ottaa tukea heittopaikkani takana olevasta oksasta tai muusta esineestä putatessani?

Tuen ottamista heittopaikan takaa ei ole kielletty säännöissä, kunhan tuen antava esine on pelialueen sisäpuolella. Esine ei myöskään saa siirtyä, koska sinun tulee ottaa sellainen asento, joka liikuttaa radan esteitä mahdollisimman vähän. Et saa ottaa tukea toisesta henkilöstä, sillä hän ei ole osa rataa.

QA-STA-3
Kotiradallani on kaksi vaakasuuntaista sadevesiputkea rinteessä väylän vieressä. Putket ovat puoli metriä läpimitaltaan, ja niiden päässä on metalliset ritilät, joiden reiät ovat niin suuria, että kiekko mahtuu niistä sisään, mutta pelaaja ei. Jos kiekko menee putken sisään, voiko pelaaja merkitä heittopaikkansa rinteeseen suoraan kiekon paikan yläpuolelle ilman rangaistusta?

Kyllä. Putken sisäpuoli ei ole pelialusta, mutta sen yläpuolella oleva rinne on. Jos kilpailunjohtaja ei ole ohjeistanut, miten putken sisälle joutuneita kiekkoja käsitellään, pelaajat voivat merkata heittopaikkansa rinteeseen kiekon paikan yläpuolelle ilman rangaistusta.

QA-STA-4
Puttaan lyhyttä ylämäkiputtia. Voinko laittaa takajalan minin taakse ja toisen jalan kiekon etupuolelle, kunhan nostan etujalan irti ennen kuin kiekko irtoaa kädestäni? Putin jälkeen liike vie minut minin taakse. Sanon tätä “väistöputiksi”.

Kyllä. Tämä on sallittua, asentosi oli säännön mukainen irrotushetkellä, etkä astunut yli (lähemmäs väylämalia) putin jälkeen.

Haitat ja vapautukset

QA-OBS-1
Heittoni päätyi piknikpöydän alle. Voinko pelata sen takaa? Tai sen päältä?

Piknikpöydät, kuten muutkin puiston välineet ovat radan kiinteitä haittoja. Niitä tulee käsitellä kuten kaikkia muitakin haittoja, kuten pensasta tai puuta. Seuraavan heiton paikka riippuu siitä millainen pöytä on kyseessä. Jos pystyt ottamaan heittoasennon sen alta, vaikkapa venyttämällä jalan heittopaikallesi, silloin teet niin. Jos kiekkosi on pöydän päällä ja sen alla on tilaa, kyseessä on kiekko pelialustan yläpuolella, jolloin merkkaat heittopaikan suoraan kiekon alle ja pelaat sieltä. Jos kiekkosi on pöydällä, jonka alla ei ole tilaa, merkkaat heittopaikan suoraan pelilinjalla pöydän taakse pelilinjalle poispäin väylämaalista.

QA-OBS-2
Suuri irtonainen oksa (30 cm paksu ja kolme metriä pitkä) on heittoasentoni tiellä. Saanko siirtää sitä?

Kyllä, jos pystyt. Irralliselle haitalle ei ole kokorajoitusta, kunhan se täyttää määritelmän. Voit siirtää sitä, jos se on käytännöllisesti mahdollista ja voit heittää 30 sekunnin sisällä.

QA-OBS-3
Kiekkoni päätyi suuren katkenneen oksan alle. Oksa on selvästi kuollut ja irronnut ja ulottuu kiekkoni takaa sen etupuolelle. Saanko siirtää oksan?

Kyllä. Jos oksan osa pelialustalla heittopaikan takana, saat siirtää sitä, vaikka osa sitä ulottuisi heittopaikkasi etupuolelle.

QA-OBS-4
Irtonainen, rikkonainen oksa roikkuu ilmassa juuri merkkauskiekkoni takana, minkä takia minun on vaikea ottaa heittoasentoa. Oksa ei osu maahan. Saanko siirtää sitä? Saanko ottaa vapautuksen?

Et. Koska oksa heittopaikkasi etureunan takana heittoalustalla, se katsotaan puussa kiinni olevaksi terveeksi oksaksi. Sinun pitää kiertää se tavalla tai toisella.

QA-OBS-5
Saanko ottaa vapautuksen polttavista kasveista, kuten sumakista tai nokkosista?

Et, ellei kilpailunjohtaja ole ilmoittanut, että niistä saa ottaa vapautuksen. Tällaiset kasvit vaikuttavat eri pelaajiin eri tavalla eivätkä yleensä aiheuta vakavaa vaaraa. Jos kiekkosi päätyy kasvien sekaan etkä halua pelata sieltä, voit aina ottaa valinnaisen vapautuksen tai hylätä heiton, jolloin tulokseesi lisätään yksi rangaistusheitto.

QA-OBS-6
Miten merkkaan heittopaikan, kun kiekkoni päätyy paikkaan, jossa on suojeltuja, uhanalaisia, herkkiä, vaarallisia tai arvokkaita kasveja?

Kilpailunjohtaja voi määritellä tällaisen alueen pelialueen ulkopuoliseksi tai vapautuslueeksi, jolloin merkkaat heittopaikkasi vastaavan säännön mukaisesti. Jos mitään erityistä ei ole määritelty, mutta alueelle on pääsy kielletty, se katsotaan vapautusalueeksi ja pelaat sen säännön mukaan. Muista, että voit aina ottaa valinnaisen vapautuksen tai hylätä heiton, jolloin väylätulokseesi lisätään yksi rangaistusheitto.

QA-OBS-7
Mitä voin tehdä, jos tii on pelikelvoton, vaarallinen tai puutteellisesti merkitty?

Jos tiillä on tilapäinen haitta, jota ei voi helposti siirtää (kuten veden kerääntymä), voit ottaa vapautuksen eli heittää tiin takaa. Muiden huonojen olosuhteiden takia ei anneta vapautusta, mutta voit asettaa tiille pyyhkeen, jos tii on liukas. Jos tiin merkintä on puutteellinen, etsi virallinen toimitsija tai paikallinen pelaaja toisesta ryhmästä osoittamaan tiin rajat, mikäli se on mahdollista.

QA-OBS-8
Heittopaikkani edessä on valtava hämähäkinseitti. Voinko huitaista sen alas?

Vain jos osa siitä on maassa heittopaiksi etureunan takana, jolloin se voidaan tulkita tilapäiseksi haitaksi. Jos se on vain kiekkosi lentoradalla tai ei osu maahan, et voi poistaa sitä.

QA-OBS-9
Tilapäiseltä haitta-alueelta saa siirtää heittopaikan suoraan pelilinjalla väylämaalista pois päin ensimmäisen vapauttavaan paikkaan, (ellei kilpailunjohtaja ole erikseen antanut lupaa siirtää heittopaikkaa vielä kauemmas). Mitä tarkoittaa “ kauemmas”?

Kauemmas voi tässä tapauksessa tarkoittaa drop zonea, uusintaheittoa tai mahdollisuutta siirtää heittopaikkaa. Vapautus (heittopaikan siirto ilman rangaistusta) voidaan antaa tavallisesta poikkeavissa tilanteissa, joten kilpailunjohtajalla on melko vapaat kädet käsitellä poikkeuksellisia tilanteita.

Määrätyt reitit

QA-MAN-1
Heittoni kiersi mandon väärin ja rollasi sitten takaisin toiselta puolelta heittopaikan puolelle. Menikö mando väärin?

Kyllä. Kun kiekko on ohittanut mandon, ei ole merkitystä mihin se päätyy. Olet missannut mandon.

QA-MAN-2
Heitin mandon väärin, mutta mandolle ei ole määrätty drop zonea. Mistä jatkan?

Edelliseltä heittopaikalta.

Määritellyt kiekon paikat

QA-POS-1
Miten merkkaan heittopaikkani, jos kiekkoni on mahdottomassa paikassa pelialustan alapuolella esimerkiksi kiven kolossa tai halkeamassa? Tuleeko tästä rangaistusta?

Säännöt, jotka koskevat kiekon paikkaa pelialustan yläpuolella, koskevat myös kiekon paikkaa pelialustan alapuolella. Jos pystyt näkemään, missä kohdassa kiekkosi on kivenkolossa, voit merkata heittopaikan kohtisuoraan sen yläpuolelle ilman rangaistusta. Jos kohtisuoraan kiekon yläpuolella oleva paikka on ilmassa tai kiinteän haitan sisällä, merkkaa heittopaikka ensimmäiseen mahdolliseen paikkaan pelilinjalla taaksepäin.

Kahden metrin sääntö

QA-2M-1
Onko kahden metrin sääntö edelleen voimassa?

Pääsääntöisesti kahden metrin sääntö ei ole voimassa. Kilpailunjohtaja voi kuitenkin halutessaan määrätä sen käyttöön koko kisassa tai osassa kisaa, jopa vain yksittäisen esteen kohdalle. Jos kilpailunjohtaja päättää ottaa säännön käyttöön, se tulee ilmoittaa pelaajakokouksessa ja/tai pelaajaoppaassa.

QA-2M-2
Korin kannattelemaa kiekkoa ei koske kahden metrin sääntö. Entä jos kiekko on jonkin muun ratavarusteen kannattelema, kuten tiiopasteen tai ratakartan?

Kahden metrin sääntöä noudatetaan muiden esteiden kohdalla, koska ne eivät ole väylämaaleja. Ainoastaan sillä hetkellä pelattavan väylän väylämaali tekee poikkeuksen. Eli jos onnistut saamaan kiekkosi yli kahden metrin korkeuteen jonkun muun korin kannattelemaksi, sitä koskee kahden metrin sääntö, jos se on voimassa.

QA-2M-3
Virallinen toimitsija tuomitsi kiekkoni olleen yli kahden metrin korkeudessa ennen kuin ehdin itse paikalle. Toinen pelaaja ravisteli puuta ja tiputti kiekkoni alas ennen kuin ehdin merkata heittopaikan. Kahden metrin sääntö oli voimassa. Miten tilanne tuomitaan?

Koska virallinen toimitsija on tuominnut kahden metrin sääntöä rikotun, saat rangaistuksen tämän säännön rikkomisesta. Merkitset heittopaikan suoraan sen kohdan alle, johon kiekkosi oli jäänyt puuhun. Ryhmä ja virallinen toimitsija arvioivat paikan mahdollisimman lähelle alkuperäistä.

Kadonnut kiekko

QA-LOS-1
Heittoni oli menossa kohti OB-järveä, kun se katosi näkyvistä. Emme löytäneet kiekkoa. Tuomitaanko kiekko kadonneeksi vai tuomitaanko sen päätyneen OB:lle?

Jos ryhmäsi on sitä mieltä, että kiekkosi päätyi käytännössä varmasti OB-järveen, silloin oletetaan, että niin tapahtui ja jatkat OB-säännön mukaan. Jos on epäselvää päätyikö kiekko järveen, se tuomitaan kadonneeksi.

Puttialue

QA-PUT-1
Jos puttaan haaraputtia, pitääkö toisen jalan olla kohtisuoraan sivulla merkkauskiekon takana olevasta jalasta?

Ei. Merkkauskiekon takana oleva jalka voi olla jopa 30 cm merkkauskiekon takana (heittopaikan pituus) ja/tai 10 cm sivulla (puolet heittopaikan leveydestä), mikä tarkoittaa, että toinen jalka saa olla vaikka lähempänä kuin merkkauskiekon takana oleva jalka, kunhan se ei ole merkkauskiekon takareunaa lähempänä. Muista, että etäisyys korista heittopaikalle muodostaa ympyrän kaaren.

Pelialueen ulkopuolinen alue (OB)

QA-OB-1
Luottokiekkoni meni OB:lle. Voinko hakea sen seuraavaa heittoa varten?

Kyllä, kunhan ehdit heittää sääntöjen mukaisesti 30 sekunnin aikana omalla vuorollasi.

QA-OB-2
Heittoni päätyi OB-lampeen, jonka reunalla on korkeita ruokoja. Metrin vapautus OB:n rajalta on edelleen ruokojen keskellä. Voinko palata tiille ja heittää uudestaan sieltä?

Kyllä. Voit heittää edelliseltä heittopaikalta OB:n jälkeen. Voit myös hylätä heiton, joka tässä tapauksessa tarkoittaa samaa, eli jatkat tiiltä. Voit myös ottaa valinnaisen vapautuksen eli siirtää heittopaikkaa suoraan taaksepäin pelilinjalla. Tässä tapauksessa et saa siitä rangaistusheittoa, koska OB:sta seurasi jo rangaistusheitto. On hyvin mahdollista, että valinnainen vapautus on paras vaihtoehto.

QA-OB-3
Kiekkoni osui taipuisaan OB-aitaan OB:n puolella. Kävikö kiekkoni hetkellisesti pelialueella, kun aita taipui? Entä kävikö se pelialueella, jos osa siitä ulottui aidan raosta pelialueelle?

Ei. Aita määrittää pystysuoran OB-tason, joka taipuu samalla, kun aita taipuu. Aitaa pidetään jatkuvana läpäisemättömänä pintana, ellei kiekko läpäise aitaa ja jää siihen kiinni osittain pelialueen sisäpuolelle. Kiekkosi ei käynyt pelialueen sisäpuolella osuessaan aitaan.

QA-OB-4
Kiekkoni päätyi OB:lle. Voinko ottaa valinnaisen vapautuksen ja siirtää heittopaikkaani taaksepäin pelilinjalla sen sijaan, että ottaisin normaalin 1 m vapautuksen OB:lta?

Kyllä. Valinnainen vapautus on aina käytettävissä ilman rangaistusta, jos heitosta on tullut jo rangaistus ja heittopaikka pitää joka tapauksessa merkata (OB ja 2 metrin sääntö).

QA-OB-5

Heittoni laskeutui OB-ojan reunalle. Oli vaikea sanoa oliko kiekko ojassa vai ei, koska ojan reunalla oli mutaa ja heinää. Toinen pelaaja painoi kiekkoani nähdäkseen onko sen alla vettä. Onko kiekko nyt automaattisesti pelissä, kun toinen pelaaja kävi koskemassa sitä?

Ei. Jos itse siirrät kiekkoasi, joka on ehkä OB:lla, se tuomitaan OB:lle. Ei ole vastaavaa sääntöä, joka tuomitsisi sen pelialueelle (tai pelialueen ulkopuolelle), jos joku muu liikuttaa sitä. Jos joku muu liikuttaa kiekkoasi, kiekko tulee siirtää takaisin alkuperäiselle paikalleen ryhmän päätöksen mukaan.

QA-OB-6
Ryhmäni pelaaja astui heittopaikkansa ohi ja siitä huomautettiin (ja toinen pelaaja vahvisti). Hänen heittonsa päätyi OB:lle. Saako hän varoituksen, yhden rangaistusheiton vai kaksi rangaistusheittoa?

Pelaajan ensimmäisestä asentovirheestä tuomitaan rangaistusheitto. Tässä tapauksessa oli useita rikkeitä, jolloin tavallisesti rangaistaan ensimmäisestä rikkeestä. Tässä tapauksessa ensimmäinen rike on asentovirhe (vaikkakaan sillä ei tässä tapauksessa ole merkitystä, koska tuomio on joka tapauksessa yksi rangaistusheitto). Heittoa ei uusita, joten kiekko pelataan OB:na. Koska pelaaja ei voi saada useita rangaistuksia yhdestä heitosta, tuloksena on vain yksi rangaistusheitto.

QA-OB-7
Säännöt sanovat, että heittopaikka merka- taan sen mukaan mistä kiekko meni OB:lle. Mitä tämä tarkasti ottaen tarkoittaa? Jos kiekko lentää pitkän matkan OB-linjalla, onko ylityskohta se, jossa osa kiekosta meni yli linjan vai koko kiekko?

Ylityskohta on se, jossa koko kiekko ylittää linjan. Tarkasti ottaen, koska kiekko on pyöreä, on olemassa yksi täsmällinen kohta, jossa kiekon reuna ylittää OB-linjan sisäreunan. Tämä on täsmällisesti se kohta, josta jatketaan.

Tilapäinen haitta-alue (Casual Area)

QA-CAS-1
Kiekkoni laskeutui ojaan, joka on merkitty tilapäiseksi haitta-alueeksi. Voinko asettaa kiekkoni taakse kiven tai katkenneen oksan, jotta voin heittää kuivin jaloin?

Jos päätät, että et ota vapautusta pelilinjalla taaksepäin, sinun pitää ottaa heittoasento aivan kuten missä tahansa muuallakin. Ainoa tilanne, jossa saat siirtää haittoja on, kun ne ovat heittopaikallasi tai sen takana. Jos et halua pelata heittopaikalta tai ottaa vapautusta pelilinjalla taaksepäin, voit ottaa valinnaisen vapautuksen tai hylätä heiton, jolloin tulokseesi lisätään yksi rangaistusheitto.

QA-CAS-2
Tarkoittaako “tilapäinen vesi” myös jäätä ja lunta?

Ei. Tilapäinen vesi koskee vain nestemäistä vettä. Säännöt eivät anna tilapäistä vapautusta lumen tai jään takia (tai vesihöyryn, jos sellainen tilanne tulisi vastaan). Kilpailunjohtaja voi määrätä jään tai lumen tilapäisiksi haitoiksi, jolloin ne voi siirtää pois, jos ne ovat heittopaikalla tai sen takana.

Väylän pelaaminen loppuun

QA-COM-1
Jos heittopaikkani on aivan korin vieressä, voinko vain asettaa kiekon korin pohjalle ja irrottaa kiekosta?

Voit laittaa kiekon koriin, mutta sinun pitää irrottaa siitä, että se pysähtyy ennen kuin otat sen pois korista. Irrotus on vaadittu osa heittoa, joten pelkkä ketjujen tai korin koskettaminen kiekolla ei ole heitto eikä väylää ole silloin pelattu loppuun.

QA-COM-2
Kiekkoni jäi putin jälkeen korin katolle. Miten jatkan?

Et ole suorittanut väylää loppuun. Merkitse heittopaikkasi pelialustalle kiekon alapuolelle ja jatka peliä.

QA-COM-3
Kiekkoni jäi putin jälkeen vaakatasoon korin alaraudan päälle kahden nipukan varaan. Onko kiekko korissa?

Kyllä.

QA-COM-4
Kaikki ryhmämme pelaajat näkivät, että pehmeä putterini meni korin reunan läpi kokonaan korin pohjalle eli ei jäänyt reunaan kiinni. Muiden pelaajien mielestä kiekko ei vielä ole korissa hyväksytysti. Onko putti korissa?

Kyllä. Jos kiekko on ketjujen tai koriosan kannattelemana ketjunkannattimen alapuolella, se on korissa. Sillä ei ole merkitystä, miten kiekko siihen päätyi.

QA-COM-5
Kun päästän putissa irti kiekosta, ponnistan takajalallani niin, että olen etujalan varassa irrotuksen jälkeen. Yleensä jään siihen asentoon pariksi sekunniksi, sitten astun taaimmaisella jalallani eteenpäin ja kävelen korille. Onko tässä kyse heittoasentovirheestä?

Tätä on vaikea sanoa. Osoittaakseen “pysyvänsä tasapainossa” pelaajan tulee tehdä jotain, joka pysäyttää koria kohti suuntaavan liikkeen kiekon irtoamisen jälkeen ennen korille kävelemistä. Esimerkkejä tästä ovat (1) selkeä pysähtyminen ja tasapainon osoitus, (2) takana olevan jalan palauttaminen maahan merkkauskiekon takana tai (3) merkkauskiekon nostaminen maasta. Kaikissa tapauksissa tulee osoittaa tasapainon hallinta merkkauskiekon takana, ennen kuin aloittaa liikkeen eteenpäin. Paras on tietenkin aina Sivu 32 PDGA:n frisbeegolfin viralliset säännöt Kysymyksiä & vastauksia toimia niin, ettei jää tulkinnanvaraa, mikä on helppoa, jos todellakin hallitset tasapainosi putin jälkeen.

QA-COM-6
Kiekkoni oli korin ketjuissa, ja annoin seuraavan pelaajan putata. Hänen puttinsa tiputti minun kiekkoni korista maahan. Pitääkö minun putata uudestaan, että väylä on pelattu loppuun?

Ei. Kun kiekkosi on pysähtynyt korin kannattelemaksi, olet suorittanut väylän loppuun. Voit nostaa kiekkosi ja jatkaa seuraavalle väylälle.

QA-COM-7
Heitin sokkoväylällä nopean, vakaan kiekon, joka skippasi kohti koria. Kun kävelimme korille näimme, että kiekko oli korin kyljessä alaraudassa kiinni. Oliko heitto hole in one?

Kyllä. Jos kiekko on ketjujen tai koriosan kannattelemana ketjunkannattimen alapuolella, se on korissa. Sillä ei ole merkitystä, miten kiekko siihen päätyi

Tulosten kirjaaminen

QA-SCO-1
Jos unohdan merkitä yhden väylätuloksen tuloskorttiin, mutta kirjaan lopputuloksen oikein, saanko rangaistuksen?

Kyllä. Jos väylätulos on jäänyt merkitsemättä, tuloskortti on virheellinen. Oikeaan lopputulokseen lisätään kaksi rangaistusheittoa.

QA-SCO-2

Tämä muutos liittyy kohdan 808 päivitykseen.

Ryhmäni pelaaja kirjasi tulokset paperiselle tuloskortille. Hänen omat väylätuloksensa ja kierrostuloksensa ovat oikein. Muiden pelaajien tulokset ovat kuitenkin aivan väärin hänen kortissaan. Koska rangaistus tulee vain oman tuloksen väärin kirjaamisesta, voiko hän tehdä näin tarkoituksella?

Vahingossa väärin kirjatuista muiden pelaajien tuloksista ei tule rangaistusta, mutta satunnaisten numeroiden kirjoittaminen ei ole tulosten kirjaamista. Pelaajan tulee yrittää tosissaan kirjata tulokset ja laskea yhteistulokset oikein. Ryhmän tulee tarkistaa tulosten yhteneväisyys ennen tuloskorttien palauttamista. Sitä ei voi tehdä, jos joku pelaaja ei ole kirjannut tuloksia tosissaan.

Hylätty heitto (Abandoned Throw)

QA-ABA-1
Miten hylätty heitto toimii? Miten se eroaa vanhan sääntökirjan valinnaisesta uusintaheitosta?

Hylkääminen tarkoittaa, että (vaikka itse heitto lasketaan) heittoa “ei koskaan tapahtunut”. Kun hylkäät heiton, sen aiheuttamaa heittopaikkaa ei huomioida ja sen aiheuttamia varoituksia tai rangaistuksia ei myöskään huomioida. Tulokseen lasketaan hylätty heitto ja yksi rangaistusheitto.

QA-ABA-2
Lyhyellä ja helpolla väylällä heitin avaukseni tiheään metsään ja kiekko jäi korkealle puuhun. Kahden metrin sääntö on voimassa. Heittäisin mieluummin tiiltä uudestaan kuin jatkaisin metsästä. Heitänkö tiiltä kolmatta vai neljättä heittoa?

Heität kolmatta heittoa, jos hylkäät avausheittosi. Alkuperäinen heitto laske- taan ja tulokseen lisätään yksi rangaistusheitto. Hylätyn heiton rangaistuksia ei lasketa.

QA-ABA-3
Päätän hylätä edellisen heittoni. Voinko tehdä sen, vaikka olen jo nostanut merkkauskiekon?

Kyllä. Ryhmän enemmistö arvioi edellisen heittopaikan uudestaan ja jatkat peliä siitä.

Varaheitto (Provisional Throw)

QA-PRO-1
Mikä on varaheitto ja koska sitä pitäisi käyttää?

Varaheittoja käytetään, kun pelaaja on eri mieltä ryhmän päätöksestä, eikä virallista toimitsijaa ole heti tavoitettavissa tai, jos varaheitto nopeuttaisi peliä, kun heiton epäillään päätyneen OB:lle, kiertäneen mandon väärin tai kadonneen. Varaheitot mahdollistavat pelin jatkamisen ja ratkaisun siirtämisen, kunnes kiekon paikka saadaan selvitettyä tai saadaan toimitsija ratkaisemaan tilanne. Jos sääntöratkaisusta ollaan epävarmoja tai eri mieltä, pelaaja voi suorittaa väylän loppuun sekä alkuperäisen heiton mukaan että varaheitoilla, eli pelata väylän loppuun kahdella eri heittosarjalla. Kun oikea sääntötulkinta on saatu tehtyä, vain oikealla tavalla pelatut heitot lasketaan.

Harjoitusheitto (Practice Throw)

QA-PRA-1
Sen jälkeen kun merkkasin kiekkoni, vippasin putterini kolmen metrin päähän bägilleni. Kiekko osui bägiini, nousi pystyyn ja rollasi 10 metrin päähän alamäkeen. Lasketaanko se harjoitusheitoksi?

Ei. Alle viisi metriä ilmassa lentänyt heitto, jolla on tarkoitus palauttaa kiekko, ei ole harjoitusheitto.

QA-PRA-2
Toinen pelaaja jätti tiin viereen kiekon, jota ei käyttänyt. Otin sen mukaan ja kun näin hänet seuraavalla väylällä, heitin kiekon hänelle. Hän oli 30 metrin päässä. Lasketaanko se harjoitusheitoksi?

Kyllä. Heittämäsi kiekko lensi ilmassa yli 5 metriä, joten se oli harjoitusheitto riippumatta heiton tarkoituksesta.

QA-PRA-3
Ryhmäni pelaaja oli vihainen epäonnistuttuaan lyhyessä putissa. Pelattuaan väylän loppuun hän puttasi uudestaan ketjuihin kovaa kahden metrin päästä. Lasketaanko se harjoitusheitoksi?

Kyllä. Heitto ei ollut kilpailuheitto, eikä sen tarkoitus ollut laittaa sivuun käyttämätöntä kiekkoa eikä palauttaa kiekkoa toiselle pelaajalle. Eli se on harjoitusheitto.

Peliin puuttuminen

QA-INT-1
Kiekkoni jäi puuhun reilusti yli kahden metrin korkeuteen. Kahden metrin sääntö oli voimassa. Toisen pelaajan kiekko osui omaan kiekkooni, joka putosi maahan. Mistä jatkan peliä ja merkitäänkö minulle rangaistusheitto kahden metrin säännön mukaisesti?

Peliä jatketaan siitä mihin kiekko ensimmäistä kertaa jää paikalleen. Koska kiekkosi oli selvästi yli kahden metrin korkeudella, sinulle merkitään rangaistusheitto, kuten olisi merkitty silloin, jos kiekko ei olisi pudonnut.

Virheellinen peli

QA-MIS-1
Ryhmäni pelasi väylän, joka ei kuulunut kisarataan. Mikä on rangaistus?

Jos pelasitte väärän väylän rataan kuuluvan väylän sijasta, teille merkitään tulokseksi pelatun väylän tulos lisättynä kahdella rangaistusheitolla. Jos pelasitte väärän väylän ylimääräisenä väylänä, teidän lopputulokseenne lisätään kaksi rangaistusheittoa eikä väärän väylän heittoja huomioida tuloksessa.

QA-MIS-2
Heitin vahingossa toisen pelaajan heittopaikalta. Oliko se asentovirhe vai virheellinen peli?

Virheellinen peli, koska heitit väärältä heittopaikalta. Asentovirhe, kuten jalkavirhe, edellyttää, että heitetään oikealta heittopaikalta, mutta ei osuta oikeaan kohtaan.

QA-MIS-3
Pelasin mandon väärin, mutta olin jo heittänyt jatkoheiton ennen kuin huomasimme tämän. Miten jatkan?

Koska huomasit virheen yksi heitto väärin pelatun heiton jälkeen (heitto olisi pitänyt heittää drop zonelta), tulokseesi lisätään yksi rangaistusheitto virheellisestä pelistä ja menet drop zonelle. Väärin heitetyn mandon rangaistus lasketaan myös, koska se tuli eri heitosta. Eli saat väylältä kaksi rangaistusheittoa. Jos olisit heittänyt jo toisenkin jatkoheiton ennen virheen huomaamista, olisit jatkanut väylän loppuun siitä heitosta ja tulokseesi olisi lisätty kolme rangaistusheittoa: yksi mandon väärin pelaamisesta ja kaksi virheellisestä pelistä, jota ei havaittu.

QA-MIS-4
Tuloskorttien palautuksen jälkeen huomasin, että en ollut pelannut yhtä aloittamaani väylää loppuun. Minkä rangaistuksen saan?

Sinulle merkitään kaksi rangaistusheittoa säännön 811 C mukaan. Sinulle merkitään rangaistuksen lisäksi yksi puuttuva heitto väylän loppuun suorittamiseksi. Eli väylätuloksesi on heitetyt heitot + yksi heitto väylän loppuun pelaamiseksi + kaksi rangaistusheittoa.

QA-MIS-5
Vatsassani alkoi kiertää ja minun oli pakko käydä WC:ssä. Ryhmäni ehti sillä välin pelata väylän ilman minua. Voinko liittyä mukaan seuraavalle väylälle ja saada rangaistuksen edelliseltä väylältä?

Kyllä. Katso 811.F.5 ja 811.F.6.

QA-MIS-6
Tulen radalle myöhässä kahden minuutin äänimerkin jälkeen. Selvitän, että ryhmäni aloittaa väylältä 12, joka on aivan toisella puolella rataa. En voi mitenkään ehtiä sinne ajoissa, joten minulle tulee varmasti neljä rangaistusheittoa myöhästymisestä. Huomaan, että väylällä 3 pelaa kolmen hengen ryhmä. Jos liityn pelaamaan heidän kanssaan, saan vain kaksi rangaistusta väärässä ryhmässä pelaamisesta. Fiksua, vai mitä?

Ei ihan niinkään. Tahallinen väärin pelaaminen edun saamiseksi voi johtaa kilpailusta sulkemiseen. Väärässä ryhmässä heitetyt heitot mitätöidään. Sinun pitää siirtyä oikeaan ryhmään.

QA-MIS-7

K: Kiekkoni päätyi väärään koriin. Mitä teen?

V: Kori on kuin mikä tahansa este. Merkitse heittopaikka pelialustalle kiekon alle (katso 805.01.C) ja jatka pelaamista seuraavalla heitolla. Jos huomaat, että olet vahingossa pelannut radan seuraavan väylän (tai lopettanut kierroksesi) pelaamatta edellistä väylää loppuun oikein, olet pelannut väylän väärin. Katso 811.F.2.

 

Käyttäytyminen

QA-COU-1
Eräs kilpailija “psyykkaa” minua esimerkiksi kertomalla minun tuloksiani kierroksen aikana tai sanomalla, että uskoo minun saavan seuraavan putin sisään tai että uskoo että en onnistu seuraavassa heitossa. Ovatko nämä käytösrikkeitä?

Ehkä. Pelkkä ääliömäisyys ei vielä ole suoranaisesti käytösrike, mutta häiritsevä tai epäurheilijamainen teko voi olla rangaistavaa. Sinun tulee päättää onko pelaajan käytös niin huonoa, että siitä voidaan varoittaa ja rangaista. Muuten sinun ja ryhmäsi tulee yhdessä selvittää, miten käytökseen reagoidaan. Jos käytös on tarpeeksi huonoa tai toistuvaa, voit(te) ilmoittaa kilpailunjohtajalle ja/tai PDGA:n kurinpidolle.

Välineet

QA-EQU-1
Saanko käyttää etäisyysmittaria?

Kyllä, kunhan heität 30 sekunnin kuluessa, liiallinen ajankäyttö -säännön mukaisesti.

QA-EQU-2
Ovatko PDGA-hyväksyttyjen kiekkojen ylijäämäyksilöt (X-out, Factory Second, painovirheelliset jne.) sallittuja kiekkoja PDGA-kilpailuissa?

Kyllä. Ne ovat sallittuja kiekkoja, kunhan ne noudattavat PDGA Technical Standards – dokumentin rajoituksia (paino, reunan paksuus, taipuisuus, jne.) Pelaajat voivat aina kyseenalaistaa kilpailussa käytetyn kiekon säännönmukaisuuden ja kilpailunjohtaja tekee lopullisen päätöksen.

QA-EQU-3
Unohdin luottoputterini autooni. Voiko kaverini hakea sen minulle kierroksen aikana?

Kyllä. Voit ottaa kierroksen aikana uusia kiekkoja bägiisi. Varmista, ettei kiekonhaku häiritse muita pelaajia etkä käytä yli 30 sekuntia vuorollasi. Parasta on hakea kiekot väylien välillä.

QA-EQU-4
Olen ultimatepelaaja ja olen tottunut käyttämään pitoa parantavia sormikkaita. Ovatko ne sallittuja?

Kyllä. Sormikkaat tai hanskat ovat erityisesti sallittuja säännön 813.02 A mukaan ihoa suojaavina apuvälineinä.

QA-EQU-5
Heittoni päätyi erittäin kovalle, kiviselle maalle. Voinko laittaa pyyhkeen tai pehmusteen polven alle?

Kyllä. Voit asettaa pyyhkeen tai pienen pehmusteen heittopaikalle (myös tiillä ja drop zonella), kunhan se on alle 1 cm paksuinen, kun asetat painosi sen päälle.

Reikäpeli

QA-MAT-1
Vastapelaajani antoi minulle putin, mutta haluaisin silti putata, että puttivireeni pysyy yllä. Voinko putata?

Et voi. Jos vastapelaajasi antaa sinulle putin, olet pelannut väylän loppuun. Tämän jälkeen heitetty heitto on harjoitusheitto. Harjoitusheitto lisätään seuraavan väyläsi heittotulokseen.

Parifrisbeegolf ja joukkuefrisbeegolf

QA-DOU-1
Parini heitti lähestymisheiton niin, että heitetty kiekko oli merkkauskiekkona. Voinko merkata heittopaikan minillä ja heittää edellisellä kiekolla?

Et. Joukkueen jäsenten pitää heittää samalta heittopaikalta, eli merkkausta ei saa vaihtaa.

Kilpailuopas

QA-CMP-1
Voivatko naiset pelata missä tahansa luokassa?

Naiset voivat pelata missä tahansa luokassa, kunhan luokan vaatimukset täyttyvät. Mitään luokkaa ei ole rajoitettu vain miehille.

QA-CMP-2

Mitä tapahtuu, jos ryhmä aloittaa liian aikaisin, ennen virallista aloitusmerkkiä?

Jos ryhmä aloittaa virheellisesti liian aikaisin ja kuulee sitten virallisen aloitusmerkkiäänen, ryhmä palaa tiille ja aloittaa uudestaan. Siihen mennessä heitettyjä heittoja ei lasketa harjoitusheitoiksi, vaikka ne olisi heitetty kahden minuutin äänimerkin jälkeen. Jos ryhmä aloitti liian aikaisin, eikä koskaan kuullut aloitusmerkkiä, tulokset pätevät eikä rangaistuksia lisätä.


 

Frisbeegolfin kilpailuopas

Sisällysluettelo

Johdanto

Pelin henki

Frisbeegolfaajan huoneentaulu

Osa 1: Kilpailukäytännöt

1.01 Pelaajan kilpailukelpoisuus
1.02 Kilpailuun ilmoittautuminen
1.03 Osallistumisen peruuttaminen ja maksun palauttaminen
1.04 Osallistumisen varmistus
1.05 Harjoituskierrokset ja pelin aloitus, myöhästyminen
1.06 Pelaajien jakaminen ryhmiin ja lohkoihin
1.07 Pelin keskeyttäminen
1.08 Karsinta jatkokierroksille
1.09 Tasatulosten ratkaisu
1.10 Palkintojen jakaminen
1.11 Sääntötesti (Certified Official Exam)
1.12 Virallinen toimitsija
1.13 Lasten ja nuorten turvallisuus
1.14 PDGA-liigat

Osa 2: Pelaajaluokat ja kelpoisuus

2.01 Yleistä
2.02 Poikkeustapaukset
2.03 Statuksen muuttaminen
2.04 Prot amatööriluokissa, amatöörit pro-luokissa
2.05 Aitoamatööri

Osa 3: Pelaajien käyttäytyminen

3.01 Yleistä
3.02 Sujuva pelin kulku
3.03 Käytösrikkeet
3.04 Pukeutuminen
3.05 Kärryt, caddiet ja ryhmät
3.06 Media- ja sponsorisuhteet
3.07 Myynti kilpailuissa
3.08 Kilpailunjohtajan oikeudet ja vastuut

Johdanto

Tässä PDGA:n kilpailuoppaassa käydään läpi menettelytavat ja ohjeistukset, joita noudatetaan PDGA:n sanktioimissa kilpailuissa. Opasta tulee käyttää yhdessä frisbeegolfin virallisen sääntökirjan ja PDGA:n Tour Standards -dokumentin sekä PDGA:n International Guiden kanssa. Tässä oppaassa kuvatut ohjeistukset ja menettelytavat pätevät kaikkiin PDGA:n alaisiin kilpailuihin, ellei toisin ole määrätty. Kilpailunjohtaja tai TD (Tournament Director) tarkoittaa säännön 801.02.G mukaisesti kilpailun vastuuhenkilöä. Samoja termejä käytetään sääntökirjassa, kilpailuoppaassa, international guidessa ja kiertuestandardeissa. Jos kilpailunjohtajan harkinnan mukaan jotakin tämän oppaan ehtoa ei voida noudattaa, voi TD anoa poikkeuslupaa ottamalla yhteyttä PDGA Europen Tour Manageriin osoitteessa tourmanager@pdga-europe.com.

Kilpailuopas ei ole kaikilta osiltaan voimassa Suomen frisbeegolfliiton kilpailuissa. SFL:llä on tiettyjä omia kilpailusääntöjä, jotka löydät osoitteesta frisbeegolfliitto.fi. Lisätietoja voit kysyä: toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi tai pdga@frisbeegolfliitto.fi.

Pelin henki

Frisbeegolfissa kilpaillaan pääsääntöisesti ilman tuomareita. Laji perustuu yksilöiden urheiluhenkeen, rehellisyyteen, toisten huomioon ottamiseen ja frisbeegolfin virallisten sääntöjen noudattamiseen. Kaikkien pelaajien edellytetään käyttäytyvän kohteliaasti, urheilullisesti ja kunnioittavasti toisia pelaajia kohtaan riippumatta siitä, kuinka kilpailuhenkisiä he ovat.

Huomauta virheistä. Hyväksy huomautukset. Huomautukset eivät ole henkilökohtaisuuksia vaan perustuvat sääntöihin.

Tämä on frisbeegolfin pelin henki.

Frisbeegolfaajan huoneentaulu

1. Pelaa järkevästi

Heitä vasta kun olet varma, ettei heittoalueella ole muita pelaajia, katsojia, toimitsijoita, jalankulkijoita tai muita alueen käyttäjiä. Käytä spotteria.

2. Kunnioita rataa

Noudata kaikkia radan sääntöjä. Älä roskaa, älä töhri, älä vahingoita radan varusteita tai kasveja.

3. Edusta lajia

Ole positiivinen ja vastuullinen. Opasta muita.

Lue lisää frisbeegolfin säännöistä ja tapahtumista osoitteessa frisbeegolfliitto.fi ja pdga.com

Osa 1: Kilpailukäytännöt

1.01 Pelaajan kilpailukelpoisuus

A. SFL:n jäsenseuran jäsenyyden ja SFL:n kilpailulisenssin omaavat kilpailukelpoiset pelaajat, voivat kilpailla missä tahansa luokassa, johon heillä on pelioikeus. PDGA Director of Event Supportin etukäteispäätöksellä tästä voidaan poiketa. Pelioikeus luokassa riippuu pelaajan statuksesta (amatööri/pro), iästä, sukupuolesta ja PDGA-ratingista. Lisätietoja luokista kohdassa 2: Pelaajaluokat ja kelpoisuus.

B. PDGA:n jäsenyysvaatimukset

PDGA-jäsenyys kuuluu Suomen frisbeegolfliiton kilpailulisenssiin.

 1. PDGA-jäsenyys tulee olla voimassa, jotta pelaaja voi osallistua PDGA:n Major-kilpailuihin, A-tiereihn ja B-tiereihin kaikkialla maailmassa. Suomessa vaaditaan Suomen frisbeegolfliiton kilpailulisenssi kaikkiin SFL:n ja PDGA:n sanktioimiin kilpailuihin, ellei erityistä poikkeusta ole ilmoitettu.
 2. Muissa PDGA-kilpailuissa ei-jäsenet voivat osallistua maksamalla ei-jäsenen osallistumismaksun. (huom. ei koske Suomea).
 3. Jos ei-jäsenet voivat osallistua maksamalla ei-jäsenen osallistumismaksun, tämä maksu vaaditaan kaikilta muilta paitsi junioriluokissa pelaavilta, ellei PDGA Director of Event Support ole sitä erikseen poistanut (esimerkiksi Women’s Global Eventissä).

1.02 Kilpailuun ilmoittautuminen

A. Etukäteisilmoittautuminen on pakollista PDGA:n Major-, EliteSeries- ja A-tier-kilpailuihin, ja sitä suositellaan kaikkiin muihinkin kilpailuihin. Suomen frisbeegolfliiton alaisiin kilpailuihin ilmoittaudutaan ennakkoon SFL:n kilpailujärjestelmän kautta kilpailunjohtajan ohjeiden mukaisesti.

B. Pelaajan ilmoittautuminen on virallinen, kun kilpailun järjestäjä on vastaanottanut ilmoittautumisen. Paikka kisassa on varma, kun pelaaja maksaa osallistumismaksun kilpailun tiedoissa ilmoitettuun hetkeen mennessä, pelaaja ei ole jonossa ja kilpailunjohtaja on vahvistanut paikan.

C. Kilpailujen avoimet paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei luokkakohtaisia tai pro/am-rajoituksia tai kiintiöitä ole ilmoitettu kilpailun ilmoittautumisohjeissa.

 1. Sallitut poikkeukset ilmoittautumisjärjestykseen.
  Poikkeuksilla järjestäjä voi antaa etusijan seuran jäsenille ja palkita vapaaehtoisia heidän ruohonjuuritason työstään. Poikkeuksilla voidaan myös nostaa tiettyjen luokkien asemaa omalla alueella, tai kerätä lisärahaa kilpailun palveluihin ja palkintoihin.
  a. Nämä poikkeukset eivät koske Majoreita eivätkä Elite Series -kilpailuita), koska kyseisillä kilpailuilla on omat PDGA:n kanssa sovitut ilmoittautumiskriteerinsä. Elite Series -kilpailuiden yhteydessä järjestettävät A-tierit voivat myös käyttää National Tourin kriteereitä.
  b. Kaikissa tapauksissa poikkeusjärjestelyiden tulee olla täysin läpinäkyvästi ilmoitettu kilpailun tiedoissa vähintään 48 tuntia ennen ilmoittautumisen alkamista. Poikkeusehtojen täyttämisen tulee olla mahdollista kaikille pelaajille.
  c. Alla olevat poikkeukset ovat ainoat sallitut poikkeukset ilmoittautumisjärjestykseen.

 2. Sallitut kiintiöttömät poikkeukset
  Näitä poikkeuksia ei ole rajoitettu tiettyyn prosenttiosuuteen kilpailun paikoista vaan kilpailunjohtaja voi määrittää ilmoittautumisvaiheet näillä perusteilla:
  a. PDGA-ratingin mukaan antaakseen korkeimmille ratingeille etusijan. (Esimerkiksi Suomen Pro-tour käyttää tätä).
  b. PDGA-sanktioitujen kaikille avoimien karsintakilpailujen kautta. (Esimerkiksi Amatöörien SM-kilpailut ja USDGC).
  c. tavallisesti aliedustetuille luokille paremman mahdollisuuden ilmoittautua. Näitä luokkia ovat naisten luokat, junioriluokat ja yli 50-vuotiaiden luokat.
  d. PDGA-jäsenille.

 3. Sallitut kiintiölliset poikkeukset

  Käyttörajoitukset
  a. Kilpailunjohtajat voivat käyttää yhtä tai useampaa alla olevista kolmesta kiintiöllisestä poikkeuksesta, mutta poikkeusilla voi täyttää korkeintaan yhteensä 33 % kilpailun paikoista. Kaksi kolmasosaa kilpailun paikoista tulee täyttää ilmoittautumisjärjestyksessä.
  b. Jos kilpailussa on pro/am-kiintiöt, korkeintaan 33 % pro-kiintiöstä ja 33 % am-kiintiöstä voi täyttää näillä kiintiöllisillä poikkeuksilla.
  c. Jos kilpailussa on luokkakohtaiset kiintiöt, korkeintaan 50 % paikoista yksittäisessä luokassa voidaan täyttää näillä kiintiöllisillä paikoilla.
  d. Sallitut kiintiölliset poikkeukset ovat:

  1. Seurakohtaiset paikat
  Kilpailunjohtaja voi tarjota ilmoittautumisvaiheen järjestävän seuran jäsenille. Seuran tulee olla avoin, eli siihen liittyminen pitää olla mahdollista kenelle tahansa. Seurakohtaisten paikkojen tulee olla julkisia, jotta kuka tahansa voi hyödyntää seurapoikkeusta, mikäli niin tahtoo.

  2. Sponsorin paikat
  Kilpailunjohtaja voi tarjota ilmoittautumisvaiheen kilpailua sponsoroiville pelaajille tai kilpailun sponsorin määrittämille pelaajille. Sponsorointimahdollisuus tulee olla avoin ja julkinen, jotta kuka tahansa voi hyödyntää sponsorointipoikkeusta, mikäli niin tahtoo.

  3. Vapaaehtoisten paikat
  Kilpailunjohtaja voi tarjota ilmoittautumisvaiheen vapaaehtoisille talkoolaisille. Vapaaehtoismahdollisuuden tulee olla avoin ja julkinen, jotta kuka tahansa voi hyödyntää poikkeusta, mikäli niin tahtoo.

 4. Seuran jäsentenvälinen kilpailu
  a. Seura voi järjestää PDGA-kilpailun, joka on avoin vain seuran jäsenille.
  b. Seuran tulee olla avoin, eli siihen liittyminen pitää olla mahdollista kenelle tahansa, ja seurakohtaisten paikkojen tulee olla julkisia, jotta kuka tahansa voi hyödyntää seurapoikkeusta, mikäli niin tahtoo.
  c. Kilpailun paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
  d. Koska seuran jäsentenväliset kilpailut eivät ole avoimia kaikille, ne sanktioidaan X-tierinä (XC, XB, XA jne.) ja kilpailun nimessä tulee olla “Vain jäsenille”.

D. Kun kilpailu- tai luokkakohtainen kiintiö on täynnä, käytetään jonotuslistaa, josta voidaan nostaa pelaajia kilpailuun peruutuspaikoille etukäteen ilmoitetulla tavalla.

E. Sähköisten ilmoittautumisten järjestys määräytyy ilmoittautumishetken tai maksun kirjautumishetken mukaan. Tarkat ohjeet ilmoitetaan kilpailun tietojen yhteydessä.

F. Mikäli kaksi tai useampia pelaajia ilmoittautuu samanaikaisesti, tulee etusija antaa pelaajalle, jolla on pienin PDGA-numero.

G. Ilmoittautuneiden lista ja jonotuslista näkyy SFL:n kilpailujärjestelmässä. Ilmoittautuneiden lista tulee julkaista myös PDGA:n järjestelmässä. Listaa tulee päivittää vähintään viikottain.

H. Vain osallistumismaksunsa maksaneiden pelaajien tulee näkyä kilpailussa varmasti olevien pelaajien listalla.

1.03 Osallistumisen peruuttaminen ja osallistumismaksun palauttaminen

Kilpailukäytännöt

Huom. Näissä ohjeissa voi olla kansallisia sekä kiertue- ja kilpailukohtaisia eroja.

A. Osallistumisen voi peruuttaa kilpailujärjestelmässä tai ottamalla yhteyttä kilpailunjohtajaan puhelimitse tai sähköpostilla. Osallistumisen peruutus tulee ehdottomasti ilmoittaa kilpailunjohtajalle kilpailun tiedoissa oleviin yhteystietoihin, mikäli peruutusta ei voi enää tehdä kilpailujärjestelmässä. Ilmoitusta tai keskustelua muiden kisanjärjestäjien kuin kilpailunjohtajan kanssa ei katsota viralliseksi peruutukseksi, ellei kilpailunjohtaja niin ole määritellyt.

Kaikista maksunpalautuksista voidaan vähentää 5 € kuluina.

B. Suomessa ei ole käytössä jonotusmaksuja, mutta jos kisassa on jonotusmaksu, pelaajat jotka ovat maksaneet enemmän kuin nimellisen jonotusmaksun (enintään 5 €), eivätkä saa paikkaa kilpailuun, tai jotka erikseen pyytävät poistamaan itsensä jonotuslistalta ennen ilmoittautumisen päättymistä ja jonosta nostamista (suositus 1 viikko tai vähemmän kilpailun alkuun), saavat takaisin 100 % jonotusmaksustaan, paitsi normaalit korkeintään 5 € kulut. Ne jonottajat, jotka maksoivat vain nimellisen (5 € tai vähemmän) jonotusmaksun eivät saa palautusta.

C. Pelaaja, joka peruuttaa ilmoittautumisensa virallisesti vähintään 30 päivää ennen kilpailun alkua, saa palautuksena 100 % osallistumismaksusta.

D. Pelaaja, joka peruuttaa ilmoittautumisensa virallisesti vähintään 15 – 29 päivää ennen kilpailun alkua, saa palautuksena 100 % osallistumismaksusta vain, jos paikka täytetään peruutushetkellä jonossa olevalla pelaajalla. Jos pelaajan paikkaa ei täytetä, kilpailun TD voi palauttaa joko 50 % tai toimittaa pelaajalle pelaajapaketin, jonka hän olisi saanut (toimituskulut voi vähentää). Jos kyseessä on pro-luokka ja pelaajapaketin arvo on alle 25 % prosenttia osallistumismaksusta, palautetaan 50 % osallistumismaksusta.

E. Pelaaja, joka peruuttaa ilmoittautumisensa virallisesti alle 15 päivää ennen kilpailun alkua, mutta ennen kuin ilmoittautuminen on päättynyt ja jonopaikat on täytetty (suositus 1 viikko tai vähemmän kilpailun alkuun), saa palautuksena 100 % osallistumismaksusta vain, jos paikka täytetään peruutushetkellä jonossa olevalla pelaajalla. Jos pelaajan paikkaa ei täytetä, kilpailun TD voi palauttaa joko 25 % tai toimittaa pelaajalle pelaajapaketin, jonka hän olisi saanut (toimituskulut voi vähentää.) Jos kyseessä on pro-luokka ja pelaajapaketin arvo on alle 25 % prosenttia osallistumismaksusta, palautetaan 25 % osallistumismaksusta.

F. Pelaaja, joka peruu osallistumisensa viimeisen kahden vuorokauden aikana (48 h) tai, joka peruuttaa osallistumisensa sen jälkeen kun ilmoittautuminen ja jonosta nostaminen on loppunut, ei saa palautusta osallistumismaksusta. Jos kilpailunjohtaja täyttää pelaajan paikan jonotuslistalta ilmoitetun ilmoittautumisen ja jonosta nostamisen loppumisen jälkeen, mutta yli 48 h ennen kilpailua, pelaajalle tulee palauttaa 100 % osallistumismaksusta.

G. Majorien ja A-tierien järjestäjät voivat pyytää PDGA:n Director of Event Supportilta poikkeusta muuttaa kohtien C, D ja E aikajanaa. Jos lupa myönnetään, se tulee selkeästi julkistaa kisasivuilla.

H. Jos lupa myönnetään, se tulee julkaista kilpailun tiedoissa.

I. Jos TD poistaa kilpailusta luokan sen vuoksi, että luokassa ei ole tarpeeksi pelaajia (katso 2.01.K), kaikki pelaajat, jotka eivät halua vaihtaa luokkaa, saavat täyden palautuksen.

J. Jos kilpailunjohtaja peruu kilpailun, kaikkien ilmoittautuneiden (mukaan päässeet ja jonossa olevat) tulee saada 100 % rahapalautus kisamaksusta tai mahdollisesta jonotusmaksusta. Vain jos kilpailu perutaan luonnonkatastrofin tai muun kilpailunjohtajasta riippumattoman pakottavan syyn, joka estää radan käyttämisen, takia (force majeure), ja vain PDGA:n Director of Event Supportin hyväksynnällä, voi kilpailunjohtaja antaa amatööriluokkien pelaajille pelaajapaketin. Tällöinkin kilpailunjohtajan tulee korvata rahapalautuksena pelaajapaketin myyntiarvon ja osallistumismaksun erotus.

K. Jos kilpailunjohtaja siirtää kilpailun myöhempään ajankohtaan, kaikkien ilmoittautuneiden (mukaan päässeet ja jonossa olevat) tulee saada 100 % rahapalautus kisamaksusta tai mahdollisesta jonotusmaksusta, mikäli he sitä pyytävät. Vain jos kilpailu perutaan luonnonkatastrofin tai muun kilpailunjohtajasta riippumattoman pakottavan syyn, joka estää radan käyttämisen, takia (force majeure), ja vain PDGA:n Director of Event Supportin hyväksynnällä, voi kilpailunjohtaja antaa amatööriluokkien pelaajille pelaajapaketin. Tällöinkin kilpailunjohtajan tulee korvata rahapalautuksena pelaajapakein myyntiarvon ja osallistumismaksun erotuksen. Kun kilpailun uusi ajankohta julkaistaan, kaikille edelleen kisassa mukana oleville tulee ilmoittaa sähköpostilla ja antaa reilu mahdollisuus 100 % rahapalautukseen, mikäli he eivät pysty osallistumaan uutena ajankohtana.

Huom: PDGA suosittelee vahvasti, että suurissa kilpailuissa ei tehdä nimikoituja tai muuten henkilökohtaisia tuotteita pelaajapakettiin peruutus- ja palautusprosessien monimutkaisuuden vuoksi. Henkilökohtaisia tuotteita tulisi tarjota vain erikseen ostettavina tuotteina osallistumisen yhteydessä niin, että hinta ei kuulu osallistumismaksuun eikä sitä siksi tarvitse maksaa takaisin.

1.04 Osallistumisen varmistus

A. Osallistumisen varmistus kilpailunjohtajan ilmoittamalla tavalla on pakollista A-tier-kilpailuissa, ja sitä suositellaan kaikkiin muihinkin kilpailuihin.

B. Mikäli pelaaja ei varmista osallistumistaan kilpailunjohtajan ilmoittamalla tavalla, hän menettää paikkansa kilpailussa ja osallistumismaksunsa. Kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan lieventää vaatimuksia tai päättää, ettei varmistusta tarvita ollenkaan. Kilpailunjohtajan tulee ilmoittaa varmistuksen käytännöistä kisasivulla ja sähköpostilla viimeistään 48 h ennen varmistuksen alkamisaikaa.

C. Porrastetuilla lähtöajoilla pelattavissa A-tier-kipailuissa pelaajan tulee myös ilmoittautua lähettäjälle viimeistään 5 minuuttia ennen ryhmän lähtöaikaa kaikilla kierroksilla. Pelaajalle, joka ei ilmoittaudu lähettäjälle viimeistään 5 minuuttia ennen lähtöäaikaa lisätään 2 rangaistusheittoa. Tätä suositellaan kaikkiin porrastetuilla lähtöajoilla pelattaviin kilpailuihin.

D. Jos pelaaja myöhemmin katsotaan poissa olevaksi ensimmäisellä väylällä säännön 811.F.5 mukaan, häneltä poistetaan 4.05.D mukainen rangaistus ja hän saa vain poissaolevan pelaajan rangaistuksen.

E. Katso major- ja Elite Series -kilpailujen osallistumisen varmistuksen määrittelyt kohdasta 4.05

 

1.05 Harjoituskierrokset ja pelin aloitus, myöhästyminen

A. Pelaajan tulee ajoittaa harjoituskierroksensa ennen kilpailun alkua. Kilpailurata ei välttämättä ole pelattavissa ennen kilpailua ainakaan kisa-lay-outissa (lisätietoja Tour Standards –dokumentista). Kilpailurata on suljettu harjoittelulta kilpailun ollessa käynnissä ja muina kilpailunjohtajan määrääminä aikoina.

B. Kilpailukierroksilla käytetään kahta erilaista pelin aloitustapaa:

 1. Yhteislähtö (haulikkolähtö): Yhteislähdössä useat ryhmät aloittavat samanaikaisesti. Aikataulun mukaisesti jokaiselle ryhmälle jaetaan tuloskortti tai -kortit kisakeskuksessa. Korttien jaon jälkeen ryhmille annetaan riittävä aika siirtyä kortin osoittamalle aloituspaikalle. Kaksi minuuttia ennen kilpailukierroksen alkua annetaan kaksi lyhyttä kovaäänistä äänimerkkiä. Näiden äänimerkkien jälkeen pelaajien tulee lopettaa harjoittelu ja siirtyä viipymättä aloituspaikalleen. Pelin alkamisaika ilmoitetaan pitkällä yhtenäisellä äänimerkillä. Äänimerkki aloittaa kierroksen ja tuloskirjaaja lukee heittojärjestyksen.
 2. Porrastettu lähtö (golflähtö, väliaikalähtö): Porrastetussa lähdössä ryhmät aloittavat tietyltä väylältä vuorotellen yksi toisen jälkeen. Pelaajat aloittavat TD:n ilmoittamana hetkenä. Pelaajan suositellaan ilmoittautuvan lähettäjälle viimeistään 10 minuuttia ennen aloitusaikaansa. Golflähtökisoissa pelaajat voivat harjoitella kilpailunjohtajan määrittelemällä alueella siihen asti kunnes lähettäjä ilmoittaa 2 minuutin äänimerkin. Kun kilpailukierros on käynnissä, radalla ei voi lämmitellä, ellei kilpailunjohtaja erikseen sitä salli.

C. Kahden minuutin äänimerkin jälkeen heitetystä heitosta annetaan pelaajalle varoitus. Mikäli pelaaja heittää harjoitusheittoja vielä varoituksen jälkeen, hänen tulokseensa merkitään yksi rangaistusheitto riippumatta harjoitusheittojen määrästä. Rangaistus voidaan antaa, mikäli virallinen toimitsija tai vähintään kaksi pelaajaa toteaa rikkeen.

D. Pelaaja on yksin vastuussa siitä, että hän tuntee radan, sen säännöt, on oikealla lähtöväylälläa ja on omalla vuorollaan valmiina aloittamaan kierroksensa.

E. Jos pelaaja ei ole paikalla aloitusväylällään tai seuraavilla väylillä, kyseessä on virheellinen peli (katso 811.F.5 ja 811.F.56). Jos pelaaja ei ole heittänyt 30 sekunnin aikana oman vuoronsa alusta, hänelle merkitään tulokseksi väylän par-luku lisättynä 4 heitolla. Samoin toimitaan kaikilla myöhemmillä väylillä, joilla pelaaja ei ole paikalla. Väyliä ei voi pelata uudelleen. Jos pelaaja ei osallistu koko kierrokselle tai ei pelaa kierrosta loppuun, kilpailunjohtaja voi hylätä hänet kilpailusta.

F. Myöhässä paikalle tuleva pelaaja on yksin vastuussa, että löytää oman ryhmänsä ja lähtöväylänsä. Pelaajan tulee selvittää kilpailunjohtajalta, kisakeskukselta, lähettäjältä tai kilpailujärjestelmästä oikea heittoryhmänsä. Hän on yksin vastuussa siitä, että aloittaa oikeassa ryhmässä, jos kilpailunjohtaja on ehtinyt muuttaa ryhmiä hänen myöhästymisensä takia. (Katso 811.F.10)

G. Kilpailunjohtajan pitää varata tuloskortti jokaisen ryhmän jokaiselle pelaajalle (moninkertainen kirjaus). Tuloskortit voivat olla fyysisiä tai sähköisiä, kunhan ne täyttävät säännön 808 vaatimukset.

H. Paperiset tuloskortit tulee aina olla tarjolla jokaiselle ryhmälle riippumatta siitä mikä on virallinen tuloskirjaustapa.

1.06 Pelaajien jakaminen ryhmiin ja lohkoihin

A. Pro- ja amatööripelaajia ei tulisi sijoittaa samaan ryhmään, ja saman luokan pelaajat on pyrittävä sijoittamaan samoihin ryhmiin mahdollisuuksien mukaan.

B. Ensimmäisen kierroksen ryhmät voidaan luoda luokkien sisällä kahdella tavalla:

 1. Arvotut ryhmät: Luokan sisällä pelaajat arvotaan satunnaiseen järjestykseen. Kaikkien joukkuekilpailujen tulisi käyttää tätä muotoa. 
 2. Ratingin mukaiset ryhmät: Luokan sisällä pelaajat järjestetään PDGA-ratingin mukaiseen järjestykseen. Korkeimman ratingin pelaaja aloittaa pienimmän numeron väylältä, toiseksi korkeimman ratingin pelaaja seuraavalta jne. Tätä käytäntöä noudatetaan kunnes kaikki väylät on täytetty. Esimerkiksi 12 pelaajan luokassa pelaajat sijoitetaan kolmeen ryhmään seuraavasti ratingin mukaisessa järjestyksessä:
  Väylä 1: pelaajat 1, 4, 7 ja 10
  Väylä 2: pelaajat 2, 5, 8 ja 11
  Väylä 3: pelaajat 3, 6, 9 ja 12
 3. Jos luokka on niin suuri, että se pitää jakaa lohkoihin, lohkot tulee muodostaa ratingin mukaan. Esimerkiksi 72 korkeinta ratingia lohko A:han ja loput lohkoB:hen. Lohkojen sisällä ryhmät tulisi tehdä arpomalla satunnaisesti.

C. Myöhemmillä kierroksilla pelaajat tulee ryhmitellä mahdollisuuksien mukaan luokittain.

D. Luokan sisällä pelaajat tulee järjestää tuloksen mukaan (katso 1.09). Parhaiden tulosten ryhmä aloittaa pienimmältä väylältä ja niin edelleen. Jos käytetään lähtöaikoja, parhaiden tulosten ryhmä aloittaa viimeisenä.

E. Tasatulokset ratkaistaan (katso 1.09 Tasatulosten ratkaisu)

F. Rehellisen pelin varmistamiseksi on ryhmässä oltava vähintään kolme pelaajaa. Jos kilpailunjohtaja pitää sitä välttämättömänä, voidaan erikoistilanteissa sallia kolmea pelaajaa pienemmät ryhmät. Tällaisissa tapauksissa virallisen toimitsijan on seurattava ryhmää. Toimitsija voi myös pelata mukana, kunhan se ei häiritse kilpailijoita.

G. Ryhmien koko on rajoitettu viiteen pelaajaan. Korkeintaan neljän hengen ryhmiä tulee käyttää aina kun mahdollista. Joukkue- ja parifrisbeegolfissa ryhmän koko voi ylittää 5 pelaajaa joukkueen koosta tai parittomasta joukkuemäärästä johtuen. 

H. Jos kilpailijoita on niin paljon, etteivät kaikki voi pelata kierrostaan samaan aikaan, voidaan kilpailijat jakaa lohkoihin. Samassa luokassa pelaavien tulee pelata täsmälleen samat rata-layoutit kaikilla kierroksilla.

I. Mikäli olosuhteet vaikuttavat eri lohkoihin eri tavalla, kilpailunjohtaja voi käyttää seuraavaa menettelyä jatkoon pääsijöitä ratkaistaessa: pelaajat asetetaan tuloksen mukaiseen paremmuusjärjestykseen lohkon sisällä, ja jokaisesta lohkosta seuraavalle kierrokselle jatkaa suhteellisesti yhtä suuri osuus lohkon pelaajista. Pelaajien tuloksia ei lasketa yhteen seuraavien kierrosten tulosten kanssa.

J. Ensimmäisen kierroksen “superryhmiä”, eli määrättyjä parhaiden pelaajien ryhmiä, ei sallita, ellei ryhmästä ole live-videoseurantaa ja kaikilta ryhmän pelaajilta on pyydetty lupa etukäteen ja PDGA Europen Tour managerilta on haettu erikoislupa.

K. Kilpailunjohtaja voi erikoistilanteessa määrätä samalla väylälle kaksi ryhmää. Ylimääräisiä ryhmiä tulee käyttää vain pakottavissa tilanteissa, kuten jos joku radan väylistä joudutaan jättämään pelaamatta esimerkiksi tulvivan veden tai muun kilpailunjohtajasta riippumattoman ongelman vuoksi.

 1. Ylimääräinen ryhmä aloittaa aina jälkimmäisenä ryhmistä (katso 1.06.B ja 1.06.D).
 2. Ylimääräinen ryhmä tulisi laittaa aloittamaan pitkän väylän jälkeiselt lyhyeltä väylältä, jotta minimoidaan jonottaminen.

L. Jos kilpailussa on käytössä porrastettu lähtö (golflähtö), kilpailunjohtajan tulee julkaista jokaisen luokan lähtöajat PDGA:n kilpailusivulla viimeistään 12 tuntia ennen kyseisen luokan ensimmäisen ryhmän lähtöaikaa, tai viimeistään 1 tunnin kuluessa kyseisen luokan edellisen kierroksen viimeisen ryhmän maalintulosta, jos se on alle 12 h seuraavan kierroksen alusta.

1.07 Pelin keskeyttäminen

Osallistujien turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää kaikissa PDGA-kilpailuissa. Kilpailunjohtajia suositellaan käyttämään kaikkia mahdollisia apuja (salamatutkat, sadetutkat jne.), jotta he osaavat keskeyttää kierroksen ennen kuin olosuhteet käyvät vaarallisiksi pelaajille, järjestäjille ja katsojille. (Katso PDGA:n ohjeet sään aiheuttamaan pelin keskeyttämiseen ja peruutukseen liittyen.)

A. Jos kilpailunjohtaja katsoo, että ukkonen, voimakas sade tai muut olosuhteet tekevät kilpailemisesta epäkäytännöllistä tai vaarallista, kilpailu on keskeytettävä. Kilpailun keskeyttämisen äänimerkki annetaan samaan tapaan kuin aloitusmerkki, mutta kolmella lyhyellä äänellä. Äänimerkit toistetaan vähintään kerran seuraavan minuutin aikana ja kilpailunjohtajan tulee käyttää kaikki mahdolliset keinot, jotta kaikki ryhmät kuulevat keskeytysmerkin.

B. Pelaajien on välittömästi lopetettava pelaaminen ja merkattava kunkin ryhmän jäsenen heittopaikka. Silmämääräinen arvio maamerkkien perusteella riittää heittopaikan arvioimiseksi. Pelaajien tulee heti siirtyä turvalliseen suojaan. Pelaajien on tämän jälkeen palattava ensimmäiselle avauspaikalle, kilpailutoimistoon tai muulle kilpailunjohtajan osoittamalle kokoontumisalueelle. Keskeytys kestää vähintään 30 minuuttia keskeytysäänimerkistä.

C. Pelaajien on jatkettava peliä samoilta arvioiduilta heittopaikoilta kuin mihin he lopettivat kierroksen keskeytyessä. Arvioidun heittopaikan määrittelee ryhmän enemmistö.

D. Kun kilpailunjohtaja on arvioinut olosuhteet, keskeytystä voidaan pidentää tai peliä voidaan jatkaa, kunhan keskeytys on kestänyt vähintään 30 minuuttia.

E. Peli käynnistetään uudelleen samoilla äänimerkeillä kuin kierroksen aloitus: kaksi lyhyttä äänimerkkiä kaksi minuuttia ennen aloitusta ja yksi pitkä äänimerkki aloitettaessa.

F. Kilpailunjohtaja voi lykätä keskeneräisen kierroksen loppuun pelaamista myöhempään ajankohtaan saman kilpailun aikana, jos hänen näkemyksensä mukaan olosuhteet eivät parane tai pimeys estää kierroksen pelaamisen loppuun. (Katso PDGA:n ohjeet sään aiheuttamaan pelin keskeyttämiseen ja peruutukseen liittyen.)

G. Osittain pelatun kierroksen tulokset otetaan huomioon, kun keskeytetty kierros pelataan loppuun.

H. Jos pelaaja lopettaa pelaamisen ennen kuin lopetusmerkki on annettu, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa, jos voidaan näyttää pelaajan lopettaneen pelaamisen ennenaikaisesti. Jos pelaaja jatkaa pelaamista kun kisa on keskeytetty, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa jos voidaan näyttää, että pelaaja tiesi keskeytyksestä.

I. Kilpailunjohtajan tulee tehdä kaikkensa, että kaikki ilmoitetut kierrokset saadaan pelattua.

 1. Jos kilpailussa on tarkoitus pelata korkeintaan kolme alkukierrosta, tulee kaikkien pelaajien pelata vähintään yksi kierros, jotta kilpailun tulokset voidaan virallistaa.
 2. Jos kilpailussa on tarkoitus pelata vähintään neljä alkukierrosta, tulee kaikkien pelaajien pelata vähintään kaksi kierrosta, jotta kilpailun tulokset voidaan virallistaa.
 3. Jos näitä vaatimuksia ei täytetä, tulee tehdä kaikki mahdollinen, jotta kilpailu saadaan siirrettyä pelattavaksi myöhemmin. Jos kilpailua ei voida pelata ollenkaan ja/tai pelaajat eivät pysty osallistumaan, palautetaan pelaajille osallistumismaksu kokonaisuudessaan, pois lukien mahdollisten pelaajapakettien arvo sekä PDGA:n maksut ja muut pakolliset maksut.

J. Kaikki keskeytyneet kierrokset tulee pelata loppuun, mikäli olosuhteet sen mahdollistavat. Mikäli olosuhteet estävät kierroksen loppuun pelaamisen, lopullisiin tuloksiin lasketaan viimeisen täyden kierroksen jälkeinen tilanne, mikäli riittävä määrä väyliä on saatu pelattua. (Katso PDGA:n ohjeet sään aiheuttamaan pelin keskeyttämiseen ja peruutukseen liittyen.)

K. Keskeytynyt kierros pelataan aina ensin loppuun ennen kuin aloitetaan uusi kierros. Tulevat kierrokset tulee siis peruuttaa, jos keskeytyneen kierroksen loppuun pelaaminen sitä vaatii.

1.08 Karsinta jatkokierroksille (cut)

A. Pelaajamäärää voidaan kilpailunjohtajan ennakkoilmoituksen mukaisesti karsia mahdollisiin semifinaaleihin tai finaaleihin. Ilman ennakkoilmoitusta karsinta tulee kyseeseen vain, jos turvaudutaan PDGA:n ohjeisiin sään aiheuttamaan pelin keskeyttämiseen ja peruutukseen liittyen.

B. Tasatilanteissa semifinaaleihin tai finaaleihin pääsy ratkaistaan kohdan 1.09 mukaisesti, ellei kilpailunjohtaja ole muuta ilmoittanut ennen kilpailua.

C. Karsintaraja (cut) pitää asettaa viimeiselle palkintosijalle tai sitä ylemmäksi, jotta kaikki jatkoon päässeet pääsevät rahasijoille. Mikäli jatkoon pääsee tasatulosten vuoksi enemmän pelaajia, vain jatkokierroksen jälkeen edelleen rahasijoilla olevat saavat rahapalkinnon. Ainoa poikkeus tähän on, jos kilpailu päättyy ennen suunniteltua vaarallisen sään säännön mukaan (katso PDGA:n ohjeet pelin keskeyttämiseen ja peruutuksiin liittyen).

D. Jos jatkoon päässyt pelaaja ei osallistu jatkokierrokselle, semifinaaliin tai finaaliin, merkitään hänet jatkokierroksen viimeiselle sijalle, ja hän saa sen mukaisen palkinnon.

E. “Lohdutuskierroksia” karsinnasta pudonneille pelaajille ei suositella. Ne eivät ole virallisia, niitä ei raportoida PDGA:lle, eivätkä ne vaikuta kilpailun sijoituksiin. Tällaiset kierrokset eivät saa vaikuttaa virallisten kierrosten aikatauluihin.

1.09 Tasatulosten ratkaisu

A. Kun ryhmäjakoa tehdään uudelleen kierrosten välissä, tasatulokseen päätyneet pelaajat jaetaan ryhmiin siten, että viimeisimmällä kierroksella parhaan tuloksen saanut pelaaja asetetaan korkeammalle sijalle. Jos pelaajilla on samat tulokset kaikilla edellisillä kierroksilla, pelaajat järjestetään PDGA-numeron mukaan, pienin numero korkeimmalle. Jos pelaajilla ei ole PDGA-numeroa käytetään sukunimen mukaista aakkosjärjestystä.

B. Kohdassa 1.09 D mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkien luokkien voitot ratkaistaan aina ratkaisupelissä (sudden death). Samoin tehdään aina karsittaessa pelaajia jatkokierrokselle. Missään tilanteessa ei saa käyttää mitään muuta tapaa ratkaista tasapelit, kuten paras kierros tai pelaajien keskinäiset kierrostulokset.

 1. Ratkaisupeli (sudden death) on pelimuoto, jossa alimman väylätuloksen pelannut pelaaja tai pelanneet pelaajat jatkavat seuraavalle väylälle ja muut putoavat pelistä. Jos jäljellä on vain yksi pelaaja, hän on voittanut ja ratkaisupeli päättyy. Ratkaisupelissä noudatetaan frisbeegolfin sääntöjä ja kilpailuopasta, mutta ratkaisupelin väylätuloksia ei lisätä pelaajien kierrostulokseen.
 2. Monen väylän uusinta on ratkaisupeli, jossa pelataan korkeintaan kuuden väylän uusintakierros. TD määrittelee väylien määrän ja pelattavat väylät. Uusinnan voittaa pienimmän yhteistuloksen pelannut pelaaja. Uusinnan jälkeinen tasapeli ratkaistaan normaalilla ratkaisupelillä (sudden death) samoilla väylillä, ellei TD ole määritellyt eri väyliä ratkaisupeliin.
 3. Ratkaisupeli aloitetaan aina samalta radalta samalta väylältä kuin viimeisin kilpailukierros, ellei kilpailunjohtaja ole ennen kilpailun alkua muuta ilmoittanut. Pari- tai joukkuefrisbeegolfissa noudatetaan samaa pelimuotoa kuin viimeisimmällä kilpailukierroksella.
 4. Ratkaisupelissä noudatetaan aina samaa pelimuotoa (reikäpeli, eri joukkuepelimuodot jne.) kuin viimeisimmällä kilpailukierroksella, ellei kilpailunjohtaja ole ennen kilpailun alkua muuta ilmoittanut. Joukkupelissä jokainen joukkue katsotaan pelaajaksi. Joukkuepelikilpailussa voidaan käyttää yksilöpelimuotoa ratkaisupelissä tai yksilökilpailussa joukkuemuotoa vain pakottavasta syystä ja se tulee hyväksyttää etukäteen PDGA:n Director of Event Supportilla.
 5. Ratkaisupelin ensimmäisen väylän heittojärjestys arvotaan.
 6. Tasatulokseen päättyneen ratkaisupeliväylän jälkeen aloitusvuoro kiertää niin, että edellisen väylän aloittaja heittää jäljellä olevista pelaajista viimeisenä ja toisena heittänyt aloittaa jne.
 7. Monen väylän uusinnassa aloitusvuoro vaihtuu normaalin säännön 802.2 Heittojärjestys mukaan
 8. Jos monen väylän uusinnan lopuksi kaksi tai useampia pelaajia on edelleen tasatuloksessa, aloitusvuoro määräytyy:
  a. uuden ratkaisupelin ensimmäisellä väylällä normaalin säännön 802.2 Heittojärjestys mukaan, ja
  b. seuraavilla väylillä ratkaisupelin säännön 1.09.B.6 mukaan.
 9. Pelaaja voi kieltäytyä osallistumasta ratkaisupeliin. Tällöin heidän sijoituksensa määräytyy säännön 1.08.D ratkaisupelin viimeiselle sijalle ja hän saa sen mukaisen palkinnon.

C. Ensimmäisen sijan raha- tai muu palkinto tulee antaa ratkaisupelin voittajalle ja ilmoittaa kilpailun tuloksissa. Ykkössijan palkintoa ei voi jakaa tasan jaetulle ykkössijalle pelanneille lukuun ottamatta kohdan 1.09 D poikkeuksia.

D. Poikkeukset ykkössijan ratkaisupeliin:

 1. Tasapeli voitosta vapaan aloitusajan “flex start” -kilpailussa, jossa voittotuloksen pelannut pelaaja on jo lähtenyt pois.
 2. Tasapeli voitosta, kun kilpailu jää kesken vaarallisten olosuhteiden takia. Jos ilmoitetun finaalipäivän aikana ei ehditä pelata kilpailua loppuun tai pelata ratkaisupeliä ykkössijasta. Missään tilanteessa pelaajien ei edellytetä tai pyydetä pelaavan ilmoitettua finaalipäivää seuraavana päivänä. (Katso PDGA:n ohjeet sään aiheuttamaan pelin keskeyttämiseen ja peruutukseen liittyen.)

  Jos ratkaisupeliä ei voida järjestää ilmoitettuna finaalipäivänä, voitto jaetaan. (Jos kaksi pelaajaa jakaa ykkösijan, he jakavat ykkös- ja kakkossijan palkinnot tasan keskenään.)

E. Muiden sijojen päätyessä tasatulokseen, kirjataan pelaajat lopputuloksiin samalle sijoitukselle. Muiden kuin ykkössijan rahapalkinnot tulee jakaa tasan saman tuloksen heittäneiden kesken laskemalla kyseisten sijojen palkintosummat yhteen ja jakamalla se tasoissa olevien pelaajien määrällä. Pokaalien tai muiden muistopalkintojen jakamista varten sijoitukset voidaan ratkaista ratkaisupelillä tai muulla frisbeegolftaitokilpailulla kilpailunjohtajan päätöksen mukaan. Virallisissa lopputuloksissa pelaajat jakavat sijoituksen.

1.10 Palkintojen jakaminen

A. Pelaajalla, joka ottaa vastaan rahapalkinnon PDGA:n sanktioimassa kilpailussa (ei koske PDGA-liigoja. Katso 1.14.C.2) tulee olla PDGA-numero ennen kilpailun alkua. Pelaajat, joilla ei ole PDGA:n jäsenyyttä, voivat ottaa vastaan vain muistopalkintoja ja heidän rahapalkintonsa sirrtyvät seuraavalle sijalle.

B. Amatööripelaaja, joka pelaa pro-luokassa (katso 2.04.C) ei saa ottaa rahapalkinnon sijasta tuotepalkintoa A-tier-kilpailussa tai sitä korkeamman tason kilpailuissa, mutta voi vastaanottaa mahdollisen muistopalkinnon. Kyseisen sijan ja kaikkien alempien palkintosijojen palkinnot siirtyvät sijan alaspäin ja (mahdollisesti) yksi uusi pelaaja nousee palkintosijoille. Alemman tason kilpailuissa TD voi harkintansa mukaan tarjota tuotepalkintoa rahapalkinnon sijasta. Muussa tapauksessa kyseisen sijan ja kaikkien alempien palkintosijojen palkinnot siirtyvät sijan alaspäin ja (mahdollisesti) yksi uusi pelaaja nousee palkintosijoille. Tämä ei koske PDGA-liigoja (1.14.C.3)

C. Kilpailun tason (Tier) vaatimat lisätyt palkintorahat (added cash) tulee jakaa kaikkien pro-luokkien kesken maksettujen osallistumismaksujen suhteessa. Vaaditun summan ylittävän lisätyn palkintorahan voi jakaa kilpailunjohtajan harkinnan mukaan vapaasti. (Huom. Suomen kilpailuissa ei vaadita lisättyä palkintorahaa, koska Suomessa noudatetaan PDGA:n International Guiden kilpailutasojen vaatimuksia.).

D. Yli 2 kierroksen kilpailuissa tulee palkintosummat ilmoittaa ennen viimeisen kierroksen alkua (mukaan lukien mahdolliset lisätyt palkintorahat).

E. Jos pelaaja kieltäytyy palkinnosta (raha- tai tuotepalkinto) kyseisen sijan ja kaikkien alempien palkintosijojen palkinnot siirtyvät sijan alaspäin. Jos esimerkiksi kolmanneksi sijoittunut pelaaja kieltäytyy palkinnosta, palkinto siirtyy neljänneksi sijoittuneelle ja neljännen sijan palkinto viidenneksi sijalle jne.) Kilpailunjärjestäjä voi pitää palkinnon, jos sitä tarjottu kaikille pelaajille eikä kukaan ole ottanut palkintoa vastaan.

F. Skinien tai muiden sivupelien pelaaminen PDGA-kilpailuissa on sallittua, mutta näiden tulokset eivät saa vaikuttaa varsinaisen kilpailun tuloksiin, eikä niistä saatuja palkintoja merkitä pelaajan voittoihin.

G. Kaikki palkinnot tulee jakaa kilpailun jälkeen, kun tulokset on kirjattu ja vahvistettu.

 1. Kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan jakaa palkintoja ennen kilpailun päättymistä.
 2. Jos kilpailija lähtee kisapaikalta ennen virallista palkintojenjakoa, hän ei luovu palkinnoistaan, mutta hänen tulee itse ottaa yhteyttä kilpailunjohtajaan mahdollisimman pian palkinnon toimittamisen järjestämiseksi. Pelaaja on itse vastuussa palkintonsa mahdollisista toimituskuluista.
 3. Jos kilpailunjohtaja maksaa rahapalkinnot sähköisesti (esimerkiksi PayPalilla), palkinnot tulee jakaa kahden arkipäivän kuluessa kilpailun päättymisestä. Kilpailunjohtajan tulee jakaa rahapalkinnot käteisenä tai sekkinä mikäli pelaaja ei voi ottaa sähköistä rahapalkintoa vastaan.
 4. Jos kilpailunjohtaja jakaa lahjakortteja, ne pitää voida käyttää kisapaikalla tai jälkikäteen sähköisesti.
 5. Kaikki raha- tai tuotepalkinnot, joita ei ole lunastettu 30 pv kuluessa kilpailusta kilpailunjohtajasta riippumattomista syistä, jäävät kilpailunjärjestäjälle. Kilpailunjohtajan tulee yrittää mahdollisuuksien mukaan ottaa yhteyttä palkinnonsaajaan ja tarjota toimitusta. Pelaaja on lunastanut lahjakortin tai vastaavan palkinnon saadessaan sen, eikä tämä aikaraja määrää sitä koska lahjakortti tai vastaava palkinto tulee käyttää.

1.11 Sääntötesti (Certified Official Exam)

A. Virallisella toimitsijalla pitää olla voimassaoleva PDGA-jäsenyys, voimassaoleva PDGA:n Certified Rules Official Exam -sääntötesti ja hänen tulee rekisteröityä viralliseksi toimitsijaksi PDGA:lle. Sääntöjen muututtua merkittävästi PDGA:n hallitus voi edellyttää päivitetyn sääntötestin suorittamista uudelleen.

B. Kilpailunjohtajien ja apulaiskilpailunjohtajien) tulee olla virallisia toimitsijoita.

C. Koe perustuu sääntökirjaan ja kilpailuoppaaseen. Suomessa voimassaoleva sääntökoe edellytetään pelaajilta kaikissa SM-kilpailuissa ja kaikissa muissa erikseen ilmoitetuissa kilpailuissa.

D. Virallisen toimitsijan pätevyysei tee pelaajasta virallista toimitsijaa missä tahansa kilpailussa. Vain kilpailunjohtajan nimeämät viralliset toimitsijat voivat tehdä päätöksiä PDGA-kilpailuissa.

1.12 Kilpailun virallinen toimitsija

A. Vain kilpailunjohtajat sekä kilpailunjohtajan nimeämät viralliset toimitsijat, sekä PDGA Director of Competitionin nimeämä PDGA:n Marshal, ovat kyseisen kilpailun toimitsijoita.

B. Vain kilpailun viralliset toimitsijat voivat tehdä PDGA-kilpailuissa muita päätöksiä kuin normaaleja ryhmän tai pelaajan tekemiä päätöksiä.

C. Katsojat eivät voi olla kilpailun virallisia toimitsijoita eivätkä voi tehdä päätöksiä. Kilpailussa olevat pelaajat, joita ei ole erikseen nimetty kilpailun virallisiksi toimitsijoiksi ja jotka eivät ole parhaillaan pelaamassa (joko eivät ole aloittaneet kierrostaan tai ovat lopettaneet kierroksensa) luetaan katsojiksi.

D. Jokaisen kilpailun virallisen toimitsijan on pidettävä mukanaan kilpailun radan erikoissäännöt, frisbeegolfin viralliset säännöt sekä kilpailuopas. Nämä voivat olla painettuja tai sähköisiä versioita.

E. Jos kilpailun virallinen toimitsija pelaa itse kilpailussa, hän ei saa tehdä omaa luokkaansa koskevia muita päätöksiä kuin normaaleja ryhmän tekemiä päätöksiä.

F. Kilpailun virallisen toimitsijan päätös syrjäyttää ryhmän päätöksen, mutta siitä voi valittaa kilpailunjohtajalle tai nimetylle toimitsijoiden päällikölle (Chief Official).

G. Kilpailunjohtaja voi nimetä vapaaehtoisia spottereiksi tai muihin tehtäviin, mutta heidän päätöksensä eivät koskaan syrjäytä ryhmän päätöstä.

H. Videokuvaa tai muuta tallennetta ei voi käyttää pelitilannetuomion perusteena sanktioidussa kilpailuissa. Tallennetta voidaan käyttää todisteena käytösrikkeestä (katso 3.03). PDGA:n kurinpitokomitea voi käyttää todisteita käytösrikkeiden tutkimiseen milloin tahansa.

1.13 Lasten ja nuorten turvallisuus

A. Vanhempien/huoltajien tulee olla vastuussa lapsistaan PDGA-kilpailussa. PDGA:n tai kilpailun henkilökunta ei ole vastuussa kilpailijoiden, katsojien tai muiden lapsista kilpailujen aikana. Vanhemmat/huoltajat eivät voi jättää lapsia yksin tulospisteille, kisakeskukselle, klubitalolle tai muille kilpailualueille. Kaikilla alle 13-vuotiailla, jotka seuraavat pelaajaryhmää mutta eivät toimi caddiena, pitää aina olla mukana aikuinen, joka ei pelaa kyseisessä ryhmässä tai toimi itse caddiena.

B. Kun lapset kilpailevat luokissa Junior ≤12, Junior ≤10, Junior ≤08 tai Junior ≤06 , heillä pitää aina olla kilpailukierroksella mukana vanhempi tai huoltaja. Lisäksi kaikilla alle 13-vuotiailla pitää aina olla vanhempi tai huoltaja mukana kierroksella riippumatta siitä missä luokassa he pelaavat. Yksi vanhempi tai huoltaja voi olla vastuussa useammasta samassa ryhmässä pelaavasta lapsesta, jos kaikki vanhemmat/ huoltajat näin yhdessä sopivat ennen kierroksen alkamista. Luokissa Junior ≤18 ja Junior ≤15 pelaavilla junioreilla voi olla vanhempi tai huoltaja mukana kilpailukierroksilla.

C. PDGA-kilpailuiden kierrosten aikana vanhempien/huoltajien:

 1. on sallittua toimia caddiena; auttaa kiekkovalinnoissa, heittovalinnoissa, sääntöjen tulkinnoissa tai tulosten kirjaamisessa.
 2. ei ole sallittua tehdä sääntötulkintoja, kuten huomauttaa tai vahvistaa asentovirheitä tai käytösrikkeitä, ym.
 3. pitää edistää hyvää urheiluhenkeä kannustamalla kaikkia ryhmän juniori-ikäisiä pelaajia.
 4. pitää ehdottomasti laittaa kaikkien junioripelaajien henkinen ja fyysinen hyvinvointi voitontavoittelun edelle.
 5. pitää ehdottomasti pidättäytyä käyttämästä kirosanoja tai loukkaavaa kieltä.
 6. pitää ehdottomasti pidättäytyä käyttämästä huumausaineita, alkoholia ja tupakkatuotteita.

E. Jos vanhempi/huoltaja ei noudata näitä kohdassa 1.13 määriteltyjä vastuita, tulee kilpailunjohtajan sulkea junioripelaaja kilpailusta tai sulkea sääntöä rikkonut pelaaja, caddie tai huoltaja kilpailusta. Alle 13-vuotias pelaaja voi jatkaa kilpailussa, mikäli poistetut huoltajan tilalle tulee huoltajan suostumuksella toinen aikuinen huoltaja.

F. PDGA suosittelee vahvasti kilpailunjohtajia järjestämään nuorimmille ikäluokille Junior ≤08, Junior ≤06 maksimissaan 18 väylää päivässä. Lisäksi kilpailunjohtajien tulisi harkita myös Junior ≤10 -luokan pelin määrää riippuen radan pituudesta ja raskaudesta.

1.14 PDGA-liigat

A. PDGA-liigat (L-tier) ovat PDGA:n alin kilpailutaso. Liiga eivät ole yksittäisiä kilpailuja, vaan ne ovat 6-10 viikkoa kestäviä kilpailuja, joissa pelataan 1 kierros per viikko (esimerkiksi 8 peräkkäistä maanantaita tai 10 peräkkäistä perjantaita). Liigassa voi olla väliviikko huonon sään tai muun pakottavan esteen takia, mikäli sille haetaan lupa PDGA:lta. Suomessa luvan voi hakea SFL:ltä.

B. Jokainen pelaaja pelaa liigakierroksella saman rata-layoutin, mutta layout tai rata voi vaihtua viikottain.

C. PDGA-liigoissa noudatetaan frisbeegolfin virallisia sääntöjä sekä kilpailuopasta seuraavin poikkeuksin:

 1. Kilpailuun voi osallistua ilman SFL:n kilpailulisenssiä. Ei-jäsenen ei tarvitse maksaa PDGA:n ei-jäsenen lisämaksua (ktaso 1.01.B.2).
 2. Ei-jäsenet voivat voittaa rahapalkintoja (katso 1.01.B.2).
 3. Amatööripelaajat voivat ottaa vastaan rahapalkintoja ilman, että heidän pitää siirtyä proksi (katso 2.01.F).
 4. Jos paikalliset lait ja määräykset sekä kilpailun säännöt sallivat, alkoholin käyttöä ei ole kielletty kahden minuutin äänimerkin ja tuloskortin palautuksen välillä (katso 3.03.B.5). Alkoholin kohtuuton käyttö tai päihtyneenä esiintyminen kilpailualueella on kielletty (katso 3.03.B.6).
 5. Ryhmän pelaaja voi valvoa ryhmän mukana kulkevia alle 13-vuotiaita lapsia (kts. 1.13.A). Alle 13-vuotiaita koskevat sääntökirjan ja kilpailuoppaan kohdat 812 Käyttäytyminen ja 3.03 Käytösrikkeet. Mahdolliset rangaistukset merkitään lapsia valvovalle pelaajalle.

Osa 2: Pelaajaluokat ja kelpoisuus

2.01 Yleistä

A. Pelaajat eivät saa osallistua luokkaan, joihin eivät ole pelikelpoisia PDGA-jäsenyyden, pro/am-statuksensa, sukupuolensa, ikänsä tai ratinginsa vuoksi. Tarkemmat luokkajaot löytyvät PDGA:n Divisions, Ratings, and Point Factors -taulukosta.

B. Pelaaja on yksin vastuussa siitä, että tietää mihin luokkaan tai luokkiin hän on pelikelpoinen. Ilmoittautuminen väärään luokkaan voi johtaa kilpailusta hylkäämiseen ja/tai kilpailukieltoon PDGA-kilpailuissa. (Katso poikkeukset kohdasta 2.02).

C. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen pelaaja voi pyytää luokan vaihtoa vain siinä tapauksessa, että luokassa on 3 pelaajaa tai vähemmän. Pyyntö pitää tehdä ennen kilpailun alkua. Kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä pyynnön.

D. Jos kilpailunjohtaja havaitsee kilpailun alkamisen jälkeen, että pelaaja pelaa luokassa johon ei ole pelikelpoinen, hän voi siirtää pelaajan oikeaan luokkaan jatkokierroksille, mutta VAIN jos molemmat luokat ovat pelanneet täsmälleen saman ratalayoutin. Muuten kilpailunjohtajan tulee sulkea pelaaja kilpailusta.

E. Pelaaja voi osallistua vain yhteen luokkaan ja yhden kerran per kilpailu, paitsi jos

 1. luokat pelaavat eri päivinä, ja
 2. päivät on listattu eri tapahtumina PDGA:n kilpailukalenterissa.

F. Pelaajan on todistettava henkilöllisyytensä kilpaillessaan PDGA-kilpailussa. Pelaaja, joka ei todista henkilöllisyyttään tai pelaa väärällä nimellä, suljetaan kilpailusta ja voi saada kilpailukiellon PDGA-kilpailuihin.

G. Pro-pelaajat kilpailevat pro-luokissa rahapalkinnoista. Pro-luokissa pelaavat amatöörit voivat ottaa rahapalkinnon vastaan vain vaihtamalla samalla statuksensa proksi. Amatöörit voivat kieltäytyä rahapalkinnoista ja ottaa vastaan vain muistopalkinnon (mikäli sellainen on jaossa), jolloin he säilyttävät amatööristatuksen (atso 1.10.A ja 1.10.BB).PDGA-liigassa rahan vastaanottaminen ei muuta statusta (katso 1.14.C.3).

H. Amatööriluokissa pelaavat kilpailevat muistipalkinnoistatai tuotepalkinnoista.

I. Naispelaajat saavat osallistua sekaluokkiin halutessaan, mutta miehet eivät saa osallistua naisten luokkiin (katso PDGA Policy on Eligibility for Gender-Restricted Divisions). ()

J. Amatööripelaaja saa osallistua mihin tahansa pro-luokkaan, johon hän on pelikelpoinen sukupuolensa, ikänsä ja kilpailumuodon puolesta.

K. Pro-pelaaja voi osallistua amatööriluokkaan vain erityistilanteissa(katso 2.04).

L. Kilpailunjohtaja määrittelee kilpailun ilmoittautumisessa, mitkä luokat kilpailussa tarjotaan. Jos luokka on ilmoitettu ja siihen on ilmoittautunut vähintään 4 kilpailija, luokka pitää järjestää. Jos luokkaan on ilmoittaumisen päättyessä ilmoittautunut vähemmän kuin 4 kilpailijaa, kilpailunjohtaja kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan päättää järjestetäänkö luokkaa. Kilpailunjohtajia suositellaan aina järjestämään aliedustetut luokat vaikka niissä olisi vähemmän kuin neljä osallistujaa (Katso 1.03.1. ja 1.02.C.2.c)

M. Pelaajien tulee saada pelata omassa luokassaan, mikäli se on kilpailussa tarjottu. Mitään paikallisia/kansallisia sääntöjä, jotka rajoittavat osallistumista pelaajan aiemman pelihistorian vuoksi, ei saa käyttää PDGA-kilpailuissa. SFL suosittelee järjestämään luokan aina, jos siihen on yksikin ilmoittautunut. Luokka tulee poistaa vain erittäin painavasta syystä.

2.02 Poikkeustapaukset

A. Pelaajat saavat osallistua ratingin perusteella heiltä rajoitettuihin luokkiin vain seuraavissa erikoistapauksissa:

 1. PDGA Director of Event Support on myöntänyt erityisluvan ennen kilpailua, tai
 2. Jos pelaajan rating muuttuu ilmoittautumisen jälkeen, voi hän kilpailunjohtajan harkinnan mukaan osallistua kilpailuun, mikäli se järjestetään 2 viikon sisällä rating- päivityksestä, tai
 3. Jos pelaaja kilpailee kiertueen kokonaispisteistä. (Katso 2.02 B.)

B. Pelaaja voi seuraavin edellytyksin saada luvan osallistua ratingin perusteella häneltä rajoitettuihin luokkiin, mikäli siten voi osallistua tietyn sarjan yhteispistekilpailuun:

 1. Kiertueen järjestäjä on saanut järjestelylle etukäteishyväksynnän PDGA Director of Event Supportilta, ja
 2. kiertueen säännöt antavat pelaajalle mahdollisuuden osallistua koko sarjaan, vaikka rating-edellytys ei enää täyttyisi, ja
 3. pelaaja ei ole pelannut samalla kiertueella ylemmässä rating-luokassa, ja
 4. pelaajan rating nousee korkeintaan 20 pistettä yli luokalle asetetun ylärajan.

C. Mikään näistä poikkeuksista ei koske pro-pelaajia amatööriluokissa.

2.03 Statuksen muuttaminen

A. Prosta amatööriksi

1. Pro-pelaaja voi anoa PDGA Director of Event Supportilta statuksen palauttamista amatööriksi.

2. Pelaajan tulee täyttää kaikki amatööristatuksen palauttamisen edellytykset, jotka on määritelty erillisessä PDGA Requirements for Reclassification from Professional to Amateur -ohjeessa.

B. Amatööristä proksi

1. Amatööri voi halutessaan vaihtaa statuksensa proksi ottamalla yhteyttä PDGA Memberships Manageriin.

2. Amatööri siirtyy automaattisesti proksi, jos hän ottaa vastaan rahapalkinnon pelatessaan pro-luokassa (katso 1.10.A ja 1.10.B).

3. Status ei muutu, jos amatööri voittaa rahapalkinnon hole-in-on-potista, CTP-kisasta tai muusta sivukilpailusta.

2.04 Prot amatööriluokissa, amatöörit pro-luokissa

A. Jos Pros Playing Am -sääntö on voimassa kilpailussa, pro-pelaaja saa osallistua amatööriluokkaan PDGA:n A-, B- ja C-tierin kilpailuissa, johon hän on pelikelpoinen ikänsä, sukupuolensa ja ratinginsa puolesta. Tarkemmat luokkajaot PDGA:n Divisions, Ratings, and Point Factors -taulukon kohdassa PROS PLAYING AM.

B. Amatööriluokassa pelaavat prot saavat kilpailuista amatööripisteitä, mutta näitä pisteitä ei huomioida vuoden lopun palkinnoissa tai pro-MM-kisojen kutsuissa.

C. Pro-luokassa pelaavat amatöörit saavat kilpailuista pro-pisteitä, mutta näitä pisteitä ei huomioida vuoden lopun palkinnoissaeikä amatöörien MM-kisojen kutsuissa.

2.05 Aitoamatööri (True Amateur)

“Aitoamatööri” on PDGA:n termi niille amatööriluokkien kilpailuille, jotka ovat alkuperäisen amatööriurheilun ihanteiden mukaisia, eli niissä jaetaan kilpailun parhaille pokaalit tai muut muistopalkinnot tuotepalkintojen sijasta. Amatöörihengen mukaisesti kaikki pelaajat saavat yhtäläisen arvon kilpailun palveluista. (Katso PDGA:n True Amateur -ohjeet.)

Osa 3: Pelaajien käyttäytyminen

3.01 Yleistä

A. PDGA:n jäsenten tulee pidättäytyä käytöksestä, joka tuottaa vahinkoa PDGA:lle tai lajille – sekä radalla että sen ulkopuolella.

B. Pelaajien tulee noudattaa frisbeegolfin virallisia sääntöjä ja Kilpailuoppaan ohjeistuksia sekä kansallisia ja kilpailukohtaisia kilpailusääntöjä.

C. Laitteet, joista voi lähteä välkkyvää valoa tai korvin kuultavaa ääntä, tulee asettaa niin, ettei niistä lähde välttyvää valoa tai korvin kuultavaa ääntä 2 minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen.

 1. Jos pelaajan laitteesta lähtee välkkyvää valoa tai korvin kuultavaa ääntä, hänelle tuomitaan käytösrike (katso 812). Tämä ei koske lääkärin määräämiä laitteita kuten glukoosimittareita.
 2.  Laitteita, joista lähtee korvin kuultavaa ääntä, saa käyttää vain kuulokkeilla ja äänenvoimakkuus tulee asettaa niin
  a. etteivät muut pelaajat kuule ääntä,
  b. eikä se häiritse pelaajaa itseään esimerkiksi tuloksia kirjattaessa tai kadonnutta kiekkoa etsimässä, ja
  c. ettei se voi aiheuttaa vaaratilanteita esimerkiksi estämällä pelaajaa kuulemasta fore-varoitushuutoa tai kilpailunjohtajan äänimerkkejä.
 3. Mikäli musiikin kuuntelu häiritsee pelaajaa estäen asianmukaisen kanssakäymisen ryhmän kanssa, kyseessä on käytösrike ja siitä rangaistaan normaalin käytösrikesäännön (812) mukaisesti.

D. Pelaajat eivät saa pitää eläimiä mukanaan kilpailukierroksella lukuun ottamatta avustajakoiria tai muita -eläimiä. Pelaajien tulee ilmoittaa avustajaeläimestä etukäteen kilpailunjohtajalle.

E. PDGA pidättää oikeuden määrätä jäsenilleen ja pelaajilleen kurinpidollisia toimenpiteitä, kuten koeaika, määräaikainen sulkeminen kilpailuista tai pysyvä jäsenyyden menetys. Lisätietoja kurinpitotoimista PDGA:n Disciplinary Process -ohjeessa..

3.02 Sujuva pelin kulku

A. Pelaajien tulee pelata ilman viivyttelyä ja parhaansa mukaan pysyä edellä menevän ryhmän tahdissa. Viivyttely tarkoittaa sellaista viivytystä, joka vaikuttaa ryhmän takana tulevan ryhmän pelin sujuvuuteen ja joka ei ole sääntöjenmukaisen pelin aiheuttamaa.

B. Loppuun pelatun väylän jälkeen pelaajien ja ryhmien tulee siirtyä seuraavalle heittoalueelle viivyttelemättä, jotta eivät vaikuta perässään tulevan ryhmän pelinopeuteen.

Väylällä pelaajien ja ryhmän toiminta tai toimettomuus ei saa aiheuttaa tarpeetonta viivytystä.

C. Jos pelaaja aiheuttaa tarpeetonta viivytystä, voi hänen ryhmänsä tai virallinen toimitsija tuomita liiallisen ajankäytön rikkeen (katso 802.03).

D. Jos ryhmä kokonaisuutena aiheuttaa tarpeetonta viivytystä, virallisen toimitsijan tulee tuomita liiallisen ajankäytön rike (katso 802.03). Esimerkkejä tästä ovat:

1. ryhmä jää kirjaamaan tuloksia loppuun pelatun väylän korille.
2. ryhmä ei käynnistä kelloa kadonnutta kiekkoa etsittäessä (katso 805.03)
3. ryhmän peliin liittymättömät toimet hidastavat peliä tai pysäyttävät pelin

E. Jos ryhmä aiheuttaa tarpeetonta viivytystä, kilpailunjohtaja tai virallinen toimitsija voi harkintansa mukaan kellottaa ryhmää.

 1. 1. Kellottaminen tarkoittaa, että virallinen toimitsija seuraa ryhmää ja aktiivisesti ottaa aikaa jokaiselta pelaajalta varmistaen, että pelinopeus noudattaa sääntöä 802.03 ja kohtia 3.02 A-D. Toimitsija antaa varoituksia tai rangaistuksia tarvittaessa sääntökohtien mukaisesti.
 2. Virallisen toimitsijan tulee ilmoittaa kellotuksen aloittamisesta ryhmälle niin, että jokainen pelaaja ymmärtää, että heitä kellotetaan.
 3. Kun ryhmä ei enää aiheuta tarpeetonta viivytystä kellotus lopetetaan. Eli virallinen toimitsija ei enää aktiivisesti ota aikaa joka suorituksesta.
 4. Virallisen toimitsijan tulee ilmoittaa kellotuksen lopettamisesta ryhmälle niin, että jokainen pelaaja ymmärtää, että heitä ei enää kelloteta.
 5. Jos ryhmää kellotetaan toistuvasti, ryhmän kaikille pelaajille voidaan antaa rangaistuksia säännön 802.03 ja kohdan 3.02 C mukaisesti.

3.03 Käytösrikkeet

A. Pelaajien edellytetään käyttäytyvän ammattimaisesti ja noudattavan urheilijan etiikkaa sekä rehellisyyttä aina kilpaillessaan ja antaessaan kommentteja medialle PDGA:n kilpailuissa. Tämän periaatteen rikkomisesta voi seurata pelaajien antama varoitus käytösrikkeestä (katso 812), kilpailunjohtajan antama rangaistus, tai lisärangaistus PDGA:n kurinpidolta.

B. Kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan antaa ensimmäisestä rikkeestä kilpailuvaroituksen (paitsi kohdan 3.03.C-rikkeistä). Kilpailuvaroitus on voimassa kilpailun kaikkien kierrosten ja mahdollisen ratkaisupelin tai uusinnan ajan. Muussa tapauksessa kilpailunjohtajan tulee sulkea pelaaja kilpailusta välittömästi. Käytösrikkeitä ovat muun muassa:

 1. Toistuva kiroilu tai muu karkea kielenkäyttö, esimerkiksi pelaajaan tai ryhmään kohdistuvat kommentit, jotka rikkovat PDGA:n sääntöjen kohdan 2.4. syrjinnänvastaisia periaatteita.
 2. Esineiden paiskominen kiukustuneena (muutoin kuin kiekkojen heittäminen pelisuorituksessa).
 3. Räikeä epäkohteliaisuus tai uhkaava käytös ketä tahansa kohtaan.
 4. Omaisuuden, kasvillisuuden tai eläinten tahallinen vahingoittaminen tai tuhoaminen(katso. 803.03).
 5. Alkoholin kohtuuton käyttö tai päihtyneenä esiintyminen kilpailualueella.
 6. Kieltäytyminen tuomitsemasta sääntörikkeitä tai niiden tahallinen huomiotta jättäminen (katso 801.02.B).
 7. Kieltäytyminen virallisen toimitsijan selvityksestä liittyen pelaajan omaan tai toisen pelaajan käytökseen.
 8. Tarkoituksellinen ratingin manipulointi keskeyttämällä kilpailu tai tahallisesti väärin pelaamalla (katso. 811.E.)
 9. Muu lain, paikallisten säädösten, tai puiston tai radan sääntöjen vastainen käytös, jota ei ole listattu tässä tai kohdassa 303.C.

C. Näistä käytösrikkeistä seuraa välitön sulkeminen kilpailusta ilman varoitusta:

 1. Huijaaminen eli tahallinen yritys kiertää sääntöjä.
 2. Toisen fyysisen koskemattomuuden rikkominen.
 3. Laittomien aineiden käyttö tai pitäminen julkisesti esillä kahden minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen.
 4. Alkoholin käyttö tai pitäminen julkisesti esillä kahden minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen BC-tierin tai ylempien tasojen kilpailuissa, tai kannabiksen käyttö tai pitäminen julkisesti esillä kahden minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen missä tahansa PDGA-kilpailussa, vaikka käyttö muuten olisi laillista tai sallittua. Tämä sääntö ei koske PDGA-liigoja, joissa alkoholinkäyttöä ei ole kielletty, mikäli lait ja paikalliset säännöt sen sallivat täysi-ikäisille (katso 1.14.C.4).

D. Pelaajien tulee raportoida kaikki käytösrikkeet viralliselle toimitsijalle heti kun mahdollista tai kilpailunjohtajalle heti kierroksen jälkeen.

E. Kilpailunjohtajan tulee raportoida kaikki hylkäykset ja muut käytösrikkeet PDGA:lle mahdollisimman nopeasti.

F. Hylätyt pelaajat menettävät kaikki palkintorahansa ja -tuotteensa eivätkä voi saada hyvitystä kilpailumaksusta.

G. Tupakkatuotteiden käyttäminen tai pitäminen julkisesti esillä on kielletty kilpailunjärjestäjiltä, kilpailijoilta ja caddieilta kaikissa kilpailuissa, joissa on pelkästään junioriluokkia (eli MJ- ja FJ-luokkia).

Tupakkatuotteiden käyttäminen tai pitäminen julkisesti esillä on kielletty myös kaikissa PDGA Majoreissa ja Elite Series -kilpailuiden kanssa yhdessä järjestettävissä kilpailuissa. Katso Majoreiden ja Elite Seriesin käytännöt kohdasta 4.04.A.

 1. Kielto koskee kaikkia tupakkatuotteita (tupakka, sikari, piippu, nuuska, purutupakka, sähkötupakka jne.) riippumatta siitä onko tuotteessa varsinaisesti tupakkaa. Sääntö ei koske tupakoinnin lopettamiseen tähtääviä tuotteita kuten nikotiinipurukumia, -laastaria, tai -imeskelytablettia.
 2. Kiellon rikkominen tuomitaan käytösrikkeeksi ja rikkojia pyydetään laittamaan tuotteet pois näkyviltä kierroksen loppuun asti. Myöhemmästä käytösrikkeestä saman kierroksen aikana seuraa yksi rangaistusheitto säännön 812.C. mukaisesti. Kilpailunjohtaja voi sulkea pelaajan kilpailusta toistuvasta käyttäytymissääntöjen rikkomisesta Kilpailuoppaan kohdan 3.03. mukaisesti.
 3. Kilpailunjohtaja voi määrittää tupakointialueen pelaajille, caddieille ja kilpailunjärjestäjille kierroksen aikana käytettäväksi. Tupakointipaikka tulee olla poissa näkyviltä ja normaaleja ajankäyttösääntöjä tulee noudattaa (katso 3.03.B).
 4. Tupakointipaikkaa ei voi määrittää kilpailuissa, joissa on pelkkiä junioriluokkia. Mukaan lukien PDGA Junior World Championshipsissä.
 5. Jos paikalliset tai kansalliset lait tai määräykset ovat ristiriidassa näiden sääntöjen kanssa, ota yhteyttä PDGA:n Tour Manageriin.

3.04 Pukeutuminen

A. Näiden pukeutumisohjeiden vastaista pukeutumista pidetään käyttäytymisrikkeinä sääntökirjan kohdan 8.12 mukaisesti.

B. Kaikkien pelaajien ja toimitsijoiden tulee aina pukeutua vaatteiden ylä- ja alaosaan, esimerkiksi paitaa ja housuja.

C. Kaikkien pelaajien ja toimitsijoiden tulee aina käyttää jalkineita. Pelaajat eivät saa pelata paljain jaloin. Sandaalit ja varvastossut ovat sallittuja jalkineita.

D. PDGA suosittelee, että kohdan 4.04 pukeutumisohjetta noudatetaan A-Tierin ja ja alempien tierien kilpailuissa, mutta vaatimus on kilpailunjohtajan harkittavissa.

3.05 Kärryt, caddiet ja ryhmät

A. Pelaajien tulee liikkua kilpailukierroksilla kävellen kaikissa PDGA-kilpailuissa, ellei vaihtoehtoista kuljetusta, kuten golfautoja ole järjestetty kaikkien luokan pelaajien käyttöön ilman lisäkuluja kilpailun osallistumismaksuun sisältyvänä palveluna.

B. Caddie on henkilö, joka kantaa pelaajan varusteita tai muuten auttaa pelaajaa kierroksen aikana. Pelaaja saa nimetä yhden caddien kerrallaan. Caddien tulee olla vähintään 13-vuotias ja caddien tulee noudattaa kaikkia samoja PDGA:n sääntöjä sekä Kilpailuoppaan ohjeita kuin pelaajankin, mukaan lukien pukeutumisetikettiä. Caddien ei tarvitse olla PDGA:n jäsen eikä virallinen toimitsija.

C. Caddietä käyttävä pelaaja on yksin vastuussa caddiensä käyttäytymisestä kahden minuutin äänimerkistä tuloskortin palautukseen asti. Caddien käytösrike (3.03) koskee sekä caddieta että pelaajaa.

D. Caddiet eivät ole osa pelaajien ryhmää sääntötulkintoja tehtäessä. Caddiet eivät voi huomauttaa sääntörikkeistä tai vahvistaa niitä.

E. Pelaajien tulee muistuttaa caddieta pysymään kohtuullisella etäisyydellä, ettei hän häiritse pelaajien heittoja.

F. Hyväksyttäviä kantolaitteita ovat frisbeegolflaukut, taitettavat tuolit ja kiekkokärryt. Eläimiä, moottorikäyttöisiä tai poljettavia laitteita ei sallita kantolaitteina PDGA-kilpailuissa.

G. Kilpailukiellossa oleva pelaaja (katso PDGA:n kilpailukiellot Current Disciplinary Action -listasta) ei voi toimia caddienä. Sama koskee myös jos pelaaja on suljettu:

 1. kyseisestä kilpailusta
 2. säännön 2.01.E mukaisesti saman kilpailun toisena päivänä pelaavasta luokasta
 3. kilpailun kanssa yhdessä järjestettävissä kilpailuista (kuten A-tier, joka pelataan yhdessä Elite Seriesin kanssa.).

3.06 Media- ja sponsorisuhteet kilpailuissa

A. Osallistujat antavat PDGA:lle ja sen edustajille oikeuden julkaista valokuvia ja muita julkaisuja, joissa he näkyvät pelatessaan PDGA-kilpailuissa.

B. Pelaajien ei tulisi osallistua median haastatteluihin ennen kuin he ovat virallisesti jättäneet tuloskorttinsa kilpailujärjestäjille.

C. Päivitetyt mediatiedot löytyvät PDGA Media Policy -ohjeesta. Katso myös kansalliset ohjeet SFL:n sivuilla.

3.07 Myynti kilpailuissa

A. Kilpailunjohtaja voi estää tuotemyynnin kilpailualueella ja sen ympäristössä harkintansa mukaan. Suomen frisbeegolfliiton alaisissa kilpailuissa voi olla kiertuekohtaisia säännöksiä. Tarkista voimassaolevat ohjeet liiton verkkosivuilta: www.frisbeegolfliitto.fi

B. Myyjät ja sponsorit ovat vastuussa asianmukaisten myyntilupien hankinnasta viranomaisilta, mikäli sellaisia vaaditaan. Myyjien tulee toimittaa ne kilpailunjohtajalle kysyttäessä.

C. Mikäli myyjä ei noudata näitä sääntöjä, voi PDGA määrätä kurinpidollisia toimenpiteitä.

3.08 Kilpailunjohtajan oikeudet ja vastuut

PDGA tiedostaa, että kilpafrisbeegolfjärjestelmän toimivuus ja kestävyys riippuu PDGA:n ja kilpailunjohtajan yhteistyöstä. Helpottaakseen kilpailunjohtajan työtä PDGA on myöntänyt hänelle tiettyjä oikeuksia. Kilpailunjohtajalla on myös vastuita pelaajia ja PDGA:ta kohtaan. Näihin vastuisiin kuuluvat muun muassa seuraavat:

A. Kilpailunjohtajan pitää olla vähintään 18-vuotias PDGA:n jäsen ja täyttää kaikki muut vaatimukset sekä suorittaa PDGA:n CO-koe (toimitsijakoe) ennen kuin voi hakea kilpailua. Toimitsijakoe on laadittu frisbeegolfin virallisen sääntökirjan ja Kilpailuoppaan perusteella. Katso myös kansalliset vaatimukset SFL:n verkkosivuilta. Alle 18-vuotiaat eivät voi toimia kilpailunjohtajina. 

B. Kilpailunjohtajan pitää noudattaa PDGA:n kyseiselle kisatierille asettamia sekä kansallisia standardeja ja muita vaatimuksia. Katso PDGA Tour Standards, International Guide, Sanctioning Requirements ja SFL:n kilpailusäännöt.

C. Kilpailunjohtajien voidaan ennen kilpailun järjestämistä edellyttää allekirjoittavan lausunto, jossa he vahvistavat lukeneensa sääntökirjan ja Kilpailuoppaan sekä noudattavansa niitä.

D. Kilpailunjohtajien tulee raportoida järjestämiensä kilpailujen taloustiedot PDGA:n Sanctioning Agreement -dokumentin mukaisesti. Muiden rahoitukseen liittyvien tietojen julkistaminen on kilpailunjohtajan harkinnan varassa.

E. PDGA:n yhdistyssäännön 2.4 mukaisesti, kilpailunjohtaja ei voi kieltäytyä palvelemasta ketään rodusta, iästä, uskonnosta, seksuaalisesta suuntautumisesta, ihonväristä, kansalaisuudesta, vammasta, sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai syntyperästä riippumatta.

F. Kilpailunjohtajien tulee noudattaa voimassaolevia PDGA:n kurinpitorangaistuksia.

G. Mitkä tahansa ongelmatilanteet, vaikka niitä ei olisi käsitelty PDGA:n dokumenteissa, mukaan lukien väitteet kilpailunjohtajan velvollisuuksien laiminlyönnistä tai oikeuksien väärinkäytöstä, voidaan raportoida PDGA:lle normaalin kurinpitokäytännön mukaisesti.

H. Jos kilpailu tai kilpailunjohtaja ei täytä sanktiointisopimuksen, tour-standardien, PDGA:n yksityisyyden suojan tai Kilpailuoppaan vaatimuksia, PDGA varaa oikeuden alentaa kilpailun tier-tasoa tulevaisuudessa, tai asettaa kilpailunjohtajan kilpailu- ja toimitsijakieltoon.

I. Jos kilpailunjohtaja ei raportoi tuloksia tai täytä taloudellisia vastuitaan, hänet voidaan asettaa kilpailu- ja toimitsijakieltoon ja hän voi menettää jäsenoikeutensa.

Osa 4: Majorit ja Elite Series -kilpailut

4.01 Määrittelyjen noudattaminen

A. Major- ja Elite Series -kilpailuissa noudatetaan kaikkia frisbeegolfin virallisia sääntöjä ja kilpailuoppaan osioita 1-3 sekä PDGA:n Tour Standards -dokumentin määrittelyjä, mikäli tässä osiossa ei toisin määrätä. Kilpailut, jotka ovat osa Elite Series -kiertuessa, mutta eivät major- tai ES-tieriä, katsotaan näiden määrittelyjen osalta ES-kilpailuiksi.

B. Nämä määrittelyt eivät koske muita kilpailutasoja, ellei toisin määrätä frisbeegolfin virallisissa säännöissä tai kilpailuoppaan osioissa 1-3 tai PDGA:n Tour Standards -dokumentissa.

C. Tässä osioissa voidaan määrätä erilaisia rangaistuksia kuin frisbeegolfin virallisissa säännöissä tai kilpailuoppaan osioissa 1-3 tai PDGA:n Tour Standards -dokumentissa.

4.02 Osallistumisoikeus

A. MPO-pelaajan PDGA-rating tulee ilmoittautumishetkellä olla vähintään 935 ja FPO-pelaajan 825, jotta hän voi ilmoittautua Majoriin tai Elite Series -kilpailuun.

B. Muissa luokissa osallistumisoikeudelle ei ole määritelty vähimmäisratingia Majoriin tai Elite Series -kilpailuun.

C. Pelaajalla tulee olla PDGA:n virallisen toimitsijan testi voimassa ennen ilmoittautumista ja voimassaolon tulee jatkua kilpailun päättymistä pidemmälle, jotta voi ilmoittautua ja kilpailla Majorissa tai Elite Series -kilpailussa.

4.03 Caddiet ja ryhmät

A. Caddie on pelaaja, joka kulkee pelaajan mukana pelin aikana.

B. Ryhmä voi koostua vain

 1.  pelaajista itsestään
 2. jokaisen pelaajan henkilökohtaisesta caddiesta.

  Ryhmän mukana voi kulkea vain

 3. kohdan 1.13. B mukainen huoltaja,
 4. TD:n määräämä kilpailun edustaja
 5. akkreditoitu median edustaja.

Ryhmän mukana ei voi kulkea muita henkilöitä. Kaikki muut (mukaan lukien jo kierroksensa päättäneet pelaajat) ovat katsojia ja heidän tulee liikkua katsojille varatuilla alueilla poissa ryhmän välittömästä läheisyydestä.

C. Caddien tulee aina radalla tai pelaaja-alueilla ollessaan pitää akkrediointi (esim liivi tai passi) näkyvillä. Jos kilpailussa ei ole käytettävissä akkreditointia, pelaajan tulee nimetä caddiensä muulle ryhmälle ennen kierroksen alkua.

D. Caddieta ei voi käyttää suuntaamisen apuna säännön 813.02 sääntöjen vastainen apuväline mukaisesti.

E. Kaikki muut tämän osion rikkeet ovat käytösrikkeitä (katso 812.C), ja ne koskevat caddien pelaajaa.

4.04 Pelaajan käyttäytyminen

A. Kohdan 3.03.G mukaisesti tupakkatuotteiden käyttäminen tai pitäminen julkisesti esillä on kielletty Major- ja ES-kilpailuissa seuraavasti:

 1. PDGA:n junioreiden MM-kilpailuissa aina, koskien kilpailunjärjestäjiä, pelaajia ja caddieitä.
 2. Kaikissa muissa PDGA Majoreissa ja Elite Series -kilpailuissa 2 minuutin varoituksesta tuloskortin palautukseen asti.

B. Kaikkien PDGA-kilpailujen pelaajien ja toimitsijoiden tulee pukeutua asianmukaisesti ja huolitellusti kilpailualueilla ja kilpailuun liittyvissä tapahtumissa.

 1. Kaikkien pelaajien tulee pukeutua ylävartaloa peittävään vaatteeseen. Paita tulee olla istuva ja kauluksellinen. Paita voi olla hihaton tai hihallinen. Naiset saavat käyttää myös urheilumekkoa, joissa on vähintään tuuman levyiset olkaimet. Tank-top-paitoja ei sallita.
 2. Tavallista t-paitaa saavat käyttää vain juniorit ja amatöörit – hekin vain alkukierroksilla. Juniorit ja amatöörit eivät saa käyttää t-paitaa semifinaali- tai finaalikierroksilla. Crew neck tai v-aukkopaidat teknisistä materiaaleista, kuten Dry-Fit tai Cool-Max, ovat sallittuja.
 3. Jos paidan helma ulottuu pelaajan shortsien helman alapuolelle, tulee se laittaa housuihin.
 4. Revittyjä paitoja, shortseja tai housuja ei saa käyttää radalla, mukaan lukien saumattomat tai revityt ”tuuletusaukot” paidan kauluksessa.
 5. Missään vaatteissa ei sallita loukkaavia, rienaavia tai säädyttömiä iskulauseita, mainoslauseita tai logoja. Junioripelaajat eivät saa käyttää vaatteita, joiden sloganit tai logot viittaavat alkoholiin, huumausaineisiin tai tupakkaan.

C. Tätä pukeutumisetikettiä noudatetaan kilpailun alusta loppuun ja kaikkien kierrosten aikana.

D. Jatkokierroksilta karsiutuneet pelaajat, jotka jäävät kilpailualueelle, ovat katsojia, eikä heidän tarvitse noudattaa pukeutumisetikettiä.

E. Näiden pukeutumisohjeiden vastaista pukeutumista pidetään käyttäytymisrikkeinä sääntökirjan kohdan 8.12 mukaisesti.

F. Kaikkien pelaajien tulee olla median käytettävissä kilpailualueella ollessaan, paitsi kilpailukierroksen aikana ja 30 minuuttia ennen sen alkua.

4.05 Paikallaolon vahvistaminen ja pelin aloitus

A. Osallistumisen vahvistaminen on pakollista kaikille pelaajille Majoreista ja Elite Series -kilpailuissa.

B. Jos pelaaja ei vahvista osallistumista kilpailunjohtajan määräämässä ajassa, hän menettää paikkansa ja osallistumismaksunsa.

C. Porrastetuilla lähtöajoilla pelattavissa kipailuissa pelaajan tulee myös ilmoittautua lähettäjälle viimeistään 5 minuuttia ennen ryhmän lähtöaikaa ja olla paikalla viimeiset 5 minuuttia ennen lähtöaikaansa kaikilla kierroksilla.

D. Pelaajalle, joka ei ilmoittaudu lähettäjälle viimeistään 5 minuuttia ennen lähtöäaikaa eikä ole paikalla viimeistä 5 minuuttia lisätään 2 rangaistusheittoa.

E. Jos pelaaja myöhemmin katsotaan poissa olevaksi ensimmäisellä väylällä säännön 811.F.5 mukaan, häneltä poistetaan 4.05.D mukainen rangaistus ja hän saa vain poissaolevan pelaajan rangaistuksen.

4.06 Tulosten kirjaaminen

A. Jos PDGA:n sähköinen tuloskortti on Majorin tai ES-kilpailun virallinen kirjaustapa:

 1. MPO- ja FPO-luokissa vähintään yhden pelaajan ryhmästä pitää käyttää PDGA:n sähköistä tuloskirjausta ja
 2. Kaikkien pelaajien tulee käyttää joko PDGA:n sähköistä tuloskirjausta tai paperista tuloskorttia.

B. Golflähtökisoissa ryhmän kaikkien pelaajien tulee siirtyä tulosalueelle välittömästi kierroksen päätyttyä. Kierros päättyy kun ryhmän kaikki pelaajat ovat pelanneet kierroksen viimeisen väylän loppuun.

 

Tekijänoikeudet

Sääntökirjan ja sen eri versioiden kaikki tekijänoikeudet omistaa PDGA. Tämän sääntökirjan kopioita myydään kattamaan tuotannosta aiheutuvia kustannuksia. Englanninkielistä teosta voi tilata PDGA:lta (www.pdgastore.com). Suomenkielistä versiota voi tiedustella Suomen frisbeegolfliitolta (www.frisbeegolfliitto.fi). Kansallisilla liitoilla on oikeus kääntää nämä säännöt omalle kielelleen edellyttäen, ettei sääntöjä muuteta. PDGA:n Executive Directorille on ilmoitettava käännöksestä ja lähetettävä kopio julkaisusta.

PDGA on voittoa tavoittelematon yhdistys US IRC Section 501(c) (4):n mukaisesti. Sen toimipaikka on Alamo Corporate Center 102 S. Tejan Street, Suite 800 Colorado Springs, CO 80903

PDGA:n toimisto

International Disc Golf Center
3828 Dogwood Lane
Appling, GA 30802
www.pdga.com
www.pdgastore.com
office@pdga.com
706.261.6342
706.261.6347 (fax)

Kiitokset

Suuret kiitokset kuuluvat PDGA:n kilpailukomitean jäsenille, jotka auttoivat oppaan päivityksessä:
Mike Krupicka (puheenjohtaja)
Todd Lion
Laura Nagtegaal
Conrad Damon
Holly Finley
David Foss
Ville Kotamäki
Jason LaBella
Steve West

Painetun version kansi: Jennie Weigand
Painetun version kansikuvat: Hayden Henry, Drew Hierwarter,
Kevin Huver, Conrad Meyer, Matthew Rothstein,
John Whinery
Painetun versio typografia: Neal Dambra

Kehitysehdotukset seuraavaan päivitysversioon voi lähettää PDGA:n sääntökomitealle: rules@pdga.com

Suomennos

Tapani Aulu

Päivityshistoria

30.1.2022 811.F.2. lauserakenne päivitetty, Tarkennettu kohtia 8.06.02.D.4 ja 8.06.02.E
29.1.2022 lyöntivirheitä ja typografisia virheitä
17.2.2023 tarkennettu kohdan 801.02 A suomennosta.