Suomisport-ohjeet

Sivustolle on koottu ohjeita Suomisportin käyttöön seurakäyttäjälle sekä liikkujalle.

Ohjeet seurakäyttäjälle

Jäsenyystuotteiden luominen Suomisportissa

 1. Kirjaudu Suomisportiin seurakäyttäjänä
 2. Avaa hallinnon työkaluista kohta jäsenluokat (monilajiseurassa valitse ensin jaosto johon olet luomassa jäsenluokkia)
 3. Luo seuran sääntöjen mukaiset jäsenluokat (esimerkiksi juniorijäsen, aikuisjäsen, kunniajäsen)
 4. Lisää jäsenluokkaan nimi ja kuvaus
 5. Järjestelmä luo liittymislinkin, jonka voit nyt jakaa seuran kotisivuilla, jäsenkirjeessä jne.

Lue ohjeistus jäsenluokkien luomiseen tästä

Lue ohjeistus jäsenten kutsumiseen ja hyväksymiseen tästä

Lue lisätietoja jäsenluettelon muodostumisesta tästä

Alla informationer för förening (hur skapar man medlemsklasser i tjänsten osv.)

Monilajiseurat/yleisseurat, joilla useampi jaosto: 

Luokaa Suomisportiin frisbeegolf-jaoston alle lajijaoston mukaiset jäsenluokat ja kutsukaa jäsenet mukaan jäsenpyyntölinkillä. Riippuen monilajiseuran toimintatavasta, seura saattaa pyytää liittymistä myös yleisseuraan ko. seuran yleistä jäsenmaksuja varten.

 

Jäsenmaksujen luominen Suomisportissa

Lue ohje jäsenmaksujen luomiseen tästä

Hur skapar man medlemsavgifter?

Ohjeistus pähkinänkuoressa:

Jäsenmaksut luodaan kohdasta Jäsenet->jäsenluokat->jäsenmaksut-sivulta kullekin jäsenluokalle erikseen.

HUOM! Jäsenmaksut voi luoda myös etusivun Maksut-välilehden kautta. Maksut -välilehdellä voi luoda sekä kausimaksuja että uusia jäsenmaksuja.

 1. Avaa haluamasi jäsenluokka
 2. Klikkaa Maksut-välilehteä
 3. Klikkaa Uusi jäsenmaksu
 4. Laita jäsenmaksulle selkeä nimi ja kuvaus, jotta maksujen seuranta on helppoa
 5. Määritä jäsenkausi seuran sääntöjen mukaisesti. Jäsenkauden päättymisen jälkeen maksua ei enää generoida uusille jäsenille. Jos jäsenkauden määrittää päättyväksi esim. 31.10. sen jälkeen kyseiseen jäsenluokkaan liittyvät eivät saa kyseistä maksua maksettavakseen. 
 6. Kirjaa jäsenmaksulle hinta seuran vuosikokouksen päätöksen mukaisesti. Huomioithan transaktiokulun ja liiton jäsenmaksuosuuden (liitto laskuttaa seuralta kauden päätteeksi) jäsenmaksun hintaa kirjatessa. 
 7. Aseta eräpäivä seuran sääntöjen mukaan. Eräpäivä määrittää ajankohdan, jonka jälkeen maksusta lähtee muistutus sovelluksen kautta sekä henkilön sähköpostiin kahden viikon välein. 
 8. Luotu jäsenmaksu generoituu automaattisesti maksettavaksi kaikille jäsenluokkaan hyväksytyille jäsenille. Jäsen ei siis voi maksaa maksua ennen kuin hänet on hyväksytty. Jäsenmaksun voi osoittaa vain ”halutuille henkilöille”, jos ei haluta, että maksu generoituu automaattisesti kaikille jäsenluokkaan kuuluville.
 9. Jos jäsenluokalla ei ole jäsenmaksua, esim. kunniajäsenillä, jätä maksu kokonaan luomatta. Et voi luoda nollahintaista jäsenmaksua

Lue ohje jäsen- ja kausimaksutilanteen seurannasta ja raportista tästä

Jäsenkauden vaihtuessa

Lue ohje jäsenyyksien hallinnoinnista ja ylläpidosta tästä

Jäsenkauden vaihtuessa luo jäsenluokalle (esim. Aikuiset) uusi jäsenmaksu yllä olevien ohjeiden mukaisesti. Edellisen kauden jäsenmaksun voi peruuttaa luonnostilaan. Edellisen kauden jäsenmaksua ei kannata poistaa, sillä maksua tai maksutilanteen seurantaa ei tämän jälkeen löydy enää. Jäsenkauden vaihtuessa ei siis luoda uusia jäsenluokkia (esim. Aikuiset 2024) vaan jo olemassa olevien jäsenluokkien sisällä luodaan vain uusi jäsenmaksu.

Huom! Kun edellisen kauden jäsenmaksu peruutetaan luonnostilaan, maksu ei enää näy kenellekään, ei myöskään henkilöille joilla on kyseinen maksu vielä maksamatta. Jos edellisen kauden jäsenmaksun on palauttanut luonnostilaan ja palauttaa sen vuodenvaihteessa jälleen aktiiviseksi, voi sen muuttaa ”halutuille henkilöille” -tilaan, ja valita ne henkilöt joille se ainoastaan näkyy. Tämä määritys ”halutuille henkilöille” muuttaa siis maksun osoituksen automaattisesta manuaaliseksi.

Vinkki: Eräpäivä kannattaa sijoittaa jäsenkauden loppupuolelle, sillä eräpäivän päättymisen jälkeen liittyville maksu näkyy automaattisesti erääntyneenä. Jäsenkauden loppupäivämäärä määrittää sen, milloin maksun automaattinen generoituminen kaikille jäsenluokkaan kuuluville ja liittyville päättyy.

Nipputilaukset Suomisportissa 

Nipputilauksia vanhassa muodossa ei ole enää vuodesta 2022 lähtien mahdollista käyttää, vaan liikkujan tulee itse hakea jäsenyyttä seuraan rekisteröitymällä Suomisportiin. Sen sijaan jäsenmaksuja voi kyllä maksaa henkilön puolesta.

Lisenssien nippuosto on edelleen mahdollista jäsenille. Sihteeriltä voi kysyä lisätietoja lisenssien nipputilaukseen (sihteeri@frisbeegolfliitto.fi).

Ohje tapahtumien luomiseen Suomisportissa

Lue ohje uuden tapahtuman luomisesta

Kaikki tapahtumiin liittyvät ohjeet löytyvät Suomisportista täältä

Läsa alla informationer om evenemang här

Ohje ryhmien toimintoihin Suomisportissa

Lue ohje ryhmiin kutsumisesta ja liittymisestä tästä

Kaikki ryhmien toimintoihin liittyvät ohjeet löytyvät Suomisportista täältä

Läsa alla information om grupper här

Ohje viestintään Suomisportissa

Viestintään liittyviä ohjeita löydät täältä

Läsa alla information om kommunikation här

Ohjeet Svea Paymentsin palvelusta Suomisportissa

Jos seuranne ei vielä ole tehnyt maksupalvelusopimusta, löydät tarkemmat ohjeet täältä: Suomisport_Svea Paymentsin palvelun käyttöönotto.

Svea Paymentsin käyttö Suomisport-palvelussa.

Ibruktagningen av svea payments betaltjänst i Suomisport

Usein kysyttyjä kysymyksiä Svea Paymentsin käytöstä:

 • Saako maksupalvelun säädettyä niin, että se tarkastaisi maksut kerran viikossa? Tulee pankista turhia käsittelykuluja, kun tulee viikossa useita tilityksiä.
  • Vastaus: Maksupalvelun käyttöohjeiden (linkki yllä) luku 3.1. käsittelee päiväkohtaista ja viikkokohtaista tilitysmallivaihtoehtoa. Extranetissä voi käydä muuttamassa päiväkohtaisen tilityksen viikkokohtaiseksi (kohdassa Tilitykset ja raportointi).

Yhdistyslain muutokset näkyvät Suomisportin nykyisessä versiossa

Suomen frisbeegolfliitto siirtyi kaudelle 2022 Suomisportin uuteen versioon 1.12.2021. Nykyisessä versiossa Suomisportin seurapalvelu ja liittopalvelu erottuivat kokonaan toisistaan ja seurojen jäsenyyksien käsittely muuttui noudattamaan yhdistyslakia.

Merkittävimmät muutokset ovat:

 1. liikkujan tulee itse liittyä seuraan Suomisportissa (yhdistyslain pykälä 12) ja
 2. seuran tulee hyväksyä (tai hylätä) hakemus (pykälä 13).
 3. jäsenmaksu ≠ seuran jäsenyys, eli hyväksymisen jälkeen jäsenyys on kunnes jäsen erotetaan tai itse eroaa. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen voi olla erottamisen syy, mikäli niin on seuran säännöissä määrätty. Eli edellisen vuoden jäsenet ovat jäseniä myös seuraavana vuonna, ellei heitä erikseen eroteta tai he eivät itse eroa, riippumatta siitä onko uuden kauden jäsenmaksua vielä maksettu.
 4. SFL:n rekisteriin tulevat pelkästään lisenssijäsenten henkilötiedot. Eli seurajäsenten tietoja ei välity SFL:lle Suomisportissa. Siksi myöskään jäsenmaksuista ei suoraan välitetä liiton osuutta liitolle, vaan ne laskutetaan seuralta erikseen jäsenmäärän mukaan kauden lopussa.

Yhdistyslaki:

12 §

Jäseneksi liittyminen

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty.

15 §

Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.

Ohjeet liikkujalle

Lue ohje Suomisportiin kirjautumisesta tästä

Hur loggar jag in på Suomisport? Hur skapar jag ett Sportkonto?

Seurajäsenyyden hankinta ja jäsenmaksun maksaminen Suomisportissa

 1. valitse oman seurasi verkkosivulta tai muusta seuran lähteestä saamasi kutsulinkki haluamaasi jäsenluokkaan (juniorijäsen, aikuisjäsen tai muu jäsenyys, jota seurasi tarjoaa). Linkki vie Suomisportiin.
 2. kirjaudu Suomisportiin kertakirjautumistunnuksella, jonka saat tekstiviestillä tai sähköpostilla.
 3. valitse avautuvalta jäsenkutsusivulta kenelle olet hankkimassa jäsenyyttä (itselle tai huollettavallesi).
 4. tämän jälkeen jäsenliittymispyyntö menee seuralle käsiteltäväksi. Odota kunnes seura hyväksyy jäsenhakemuksesi.
 5. hyväksymisen jälkeen olet seuran jäsen ja sinulle tulee jäsenmaksu maksettavaksesi.
 6. kirjaudu Suomisportiin ja klikkaa Maksut-sivua ja maksa avoin jäsenmaksu.

Hur ansluter jag mig som föreningsmedlem i Suomisport?

Hur betalar jag föreningens medlems- och säsongsavgifter?

Lisenssin hankinta Suomisportissa

Lue lisenssin ostamiseen liittyvät ohjeet tästä

Lue ohje lisenssin ja/tai vakuutuksen ostamisesta huollettavalle tästä

Hur köper jag en licens/spelpass eller försäkring till mig eller till mitt barn?

Löydät kaikki liikkujalle suunnatut ohjeet Suomisportissa toimimiseen täältä

Alla informationer för motionär

Maksaminen Suomisportissa

Lue ohjeet Suomisportissa maksamiseen liittyen tästä

Information om betalning

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin


Selosteet

Lisätietoja:

Suomisportin tuki: https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu

Järjestösihteeri: sihteeri@frisbeegolfliitto.fi 050 554 2260