Suomisport-ohjeet

Suomisportin järjestelmämuutos kaudelle 2022

Suomen frisbegolfliitto siirtyi kaudelle 2022 Suomisportin uuteen versioon 1.12.2021. Uudessa versiossa Suomisportin seurapalvelu ja liittopalvelu erottuivat kokonaan toisistaan ja seurojen jäsenyyksien käsittely muuttui noudattamaan yhdistyslakia.

Merkittävimmät muutokset ovat:

 1. liikkujan tulee itse liittyä seuraan Suomisportissa (yhdistyslain pykälä 12) ja
 2. seuran tulee hyväksyä (tai hylätä) hakemus (pykälä 13).
 3. jäsenmaksu ≠ seuran jäsenyys, eli hyväksymisen jälkeen jäsenyys on kunnes jäsen erotetaan tai itse eroaa. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen voi olla erottamisen syy, mikäli niin on seuran säännöissä määrätty. Eli edellisen vuoden jäsenet ovat jäseniä myös seuraavana vuonna, ellei heitä erikseen eroteta tai he eivät itse eroa, riippumatta siitä onko uuden kauden jäsenmaksua vielä maksettu.
 4. SFL:n rekisteriin tulevat pelkästään lisenssijäsenten henkilötiedot. Eli seurajäsenten tietoja ei välity SFL:lle Suomisportissa. Siksi myöskään jäsenmaksuista ei suoraan välitetä liiton osuutta liitolle, vaan ne laskutetaan seuralta erikseen jäsenmäärän mukaan kauden lopussa.

Yhdistyslaki:

12 §

Jäseneksi liittyminen

Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus, jollei säännöissä ole toisin määrätty.

15 §

Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistys kokouksessaan, jollei säännöissä ole toisin määrätty. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Jos erottamisesta sääntöjen mukaan päättää hallitus, voidaan säännöissä määrätä, että jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen säännöissä määrätyssä ajassa yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Säännöissä voidaan määrätä, että yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan maksamatta.

Seurakäyttäjä:  jäsenyystuotteiden luominen Suomisportissa

 1. Kirjaudu Suomisportiin seurakäyttäjänä
 2. Avaa hallinnon työkaluista kohta jäsenluokat (monilajiseurassa valitse ensin jaosto johon olet luomassa jäsenluokkia)
 3. Luo seuran sääntöjen mukaiset jäsenluokat (esimerkiksi juniorijäsen, aikuisjäsen, kunniajäsen)
 4. Lisää jäsenluokkaan nimi ja kuvaus
 5. Järjestelmä luo liittymislinkin, jonka voit nyt jakaa seuran kotisivuilla, jäsenkirjeessä jne

Seurakäyttäjä:  jäsenmaksujen luominen Suomisportissa

 1. Avaa haluamasi jäsenluokka
 2. Klikkaa Maksut-välilehteä
 3. Klikkaa Uusi jäsenmaksu
 4. Laita jäsenmaksulle selkeä nimi ja kuvaus, jotta maksujen seuranta on helppoa
 5. Määritä jäsenkausi seuran sääntöjen mukaisesti. Jäsenkauden päättymisen jälkeen maksua ei enää generoida uusille jäsenille.
 6. Kirjaa jäsenmaksulle hinta seuran vuosikokouksen päätöksen mukaisesti
 7. Aseta eräpäivä seuran sääntöjen mukaan
 8. Luotu jäsenmaksu generoituu automaattisesti maksettavaksi kaikille jäsenluokkaan hyväksytyille jäsenille. Jäsen ei siis voi maksaa maksua ennen kuin hänet on hyväksytty.
 9. Jos jäsenluokalla ei ole jäsenmaksua, esim. kunniajäsenillä, jätä maksu kokonaan luomatta. Et voi luoda nollahintaista jäsenmaksua

Seurakäyttäjä: Ohje seurajäsenyyksien nippuostoon Suomisportissa (2022) 

Nipputilauksia vanhassa muodossa ei ole enää vuodesta 2022 lähtien mahdollista käyttää, vaan liikkujan tulee itse hakea jäsenyyttä. Sen sijaan jäsenyyksiä voi kyllä maksaa henkilön puolesta. Lisenssien nippuosto on edelleen mahdollista jäsenille. 

Seurakäyttäjä: Ohje tapahtumien luomiseen Suomisportissa

Pelaaja: Ohje seurajäsenyyden ja kilpailulisenssin hankintaan Suomisportista

 1. valitse oman seurasi verkkosivulta tai muusta seuran lähteestä saamasi kutsulinkki haluamaasi jäsenluokkaan (juniorijäsen, aikuisjäsen tai muu jäsenyys, jota seurasi tarjoaa). Linkki vie Suomisportiin.
 2. kirjaudu Suomisportiin kertakirjautumistunnuksella, jonka saat tekstiviestillä tai sähköpostilla
 3. valitse avautuvalta jäsenkutsusivulta kenelle olet hankkimassa jäsenyyttä (itselle tai huollettavallesi)
 4. tämän jälkeen jäsenliittymispyyntö menee seuralle käsiteltäväksi. Odota kunnes seura hyväksyy jäsenhakemuksesi
 5. hyväksymisen jälkeen olet seuran jäsen ja sinulle tulee jäsenmaksu maksettavaksesi.
 6. kirjaudu Suomisportiin ja klikkaa Maksut-sivua ja maksa avoin jäsenmaksu

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin


Selosteet

Lisätietoja:

Suomisportin tuki: https://www.tuki.suomisport.fi/ohjeet-ja-tuki-seurapalvelu

Toiminnanjohtaja: toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi 050 596 0310