Harrastamisen Suomen malli

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Kuva: harrastamisensuomenmalli.fi

 

Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on tukea lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Harrastusvalikoimaa ja tarjontaa järjestetään lasten ja nuorten toiveita kuunnellen. Toimintamalli suunnitellaan, rakennetaan ja kokeillaan yhdessä harrastuksia tuottavien tahojen kanssa.

Pilottikaudella 1.1.–5.6.2021 harrastustoimintaa järjestettiin perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaille 117 kunnassa ympäri maata. Lukuvuodeksi 2021-2022 toiminta laajenee ja harrastustoimintaa järjestetään 235 kunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella kunnille erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Tavoitteena on juurruttaa Suomen malli pysyväksi toimintatavaksi kunnissa. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Kuntien avuksi on koottu yhteystietolista valtakunnallisista ja alueellisista harrastustoiminnan järjestäjistä. Suomen frisbeegolfliitto on mukana harrastuksen järjestäjien listalla.

Erityisavustus kunnille Harrastamisen Suomen malliin

Lukuvuodeksi 2021–2022 opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hakemusten perusteella 235 kunnalle erityisavustusta Harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen. Lisätietoja avustusten hakemisesta, käytöstä ja raportoinnista löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta.

Harrastamisen Suomen mallin toisen vaiheen valmistelu on käynnissä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt jatkotoimia valmistelevan työryhmän, jossa ovat edustettuna samat tahot kuin Suomen mallin ensimmäistä vaihetta työstäneessä työryhmässä. Työryhmää johtaa valtiosihteeri Tuomo Puumala. Työryhmän tehtäviin kuuluu löytää keinoja, jolla saavutettaisiin vakiintuneempi malli. Nykyinen rahoitus ei ole pysyväluonteista. Lisätietoja Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa.

Harrastamisen Suomen mallin yhteyspiste

Harrastamisen Suomen mallille avattiin yhteyspiste elokuussa 2021. Yhteyspisteestä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, joka toimii yhteistyössä Suomen Olympiakomitean sekä laajan kunta- ja harrastusverkoston kanssa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö Aluehallintovirastojen kunnille myöntämillä avustuksilla. Yhteyspisteen koordinaattorina aloitti elokuussa Tarja Vartiainen. Koordinaattorin ja yhteyspisteen tehtävänä on edistää kuntien ja harrastusten järjestäjien yhteistyötä, kerätä hyviä käytänteitä ja auttaa kuntia löytämään harrastusten järjestäjät lasten ja nuorten toivomiin harrastuksiin.

Tapahtumat

Tulossa olevista tapahtumista, kuten webinaareista, tiedotetaan Harrastamisen Suomen mallin sivuilla.

Koululaiskysely 2020

Harrastukset tulee valita ja järjestää lasten ja nuorten kuulemisesta saatujen tietojen pohjalta. Kuuleminen tulee suorittaa ennen koulukohtaisen harrastussuunnitelman laatimista. Kunnat voivat hyödyntää opetus- ja kulttuuriministeriön Koululaiskyselyä 2020 kuulemisen välineenä tai järjestää oman kuulemisen. Kuulemisessa tulee kysyä lasten ja nuorten harrastustoiveita koulukohtaisesti.

Viime vuoden koululaiskyselystä ilmeni, että frisbeegolf oli yksi yläkouluikäisten poikien suosikkiharrastuksista. Lue lisää koululaiskyselystä täältä.

Harrastusviikko

Suomen Harrastamisen malliin kuuluu valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon päätavoite on auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen oma harrastus. Harrastusviikon aikana oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. Vuonna 2021 harrastusviikko järjestettiin 6.-12.9. Ideoita uusiin harrastuksiin voi käydä etsimässä ympäri vuoden harrastusviikon verkkosivulta: harrastusviikko.fi.