Junioritoiminta

Junioripelaaja- oletko kiinnostunut harrastamaan frisbeegolfia seurassa?

Suomen frisbeegolfliiton jäsenseuroihin kuuluu yhteensä 196 seuraa ympäri Suomea. Seurat ja seurojen yhteystiedot löydät täältä.

Suosittelemme vierailemaan seurojen omilla nettisivuilla ja olemaan rohkeasti yhteydessä seuran yhteyshenkilöihin, mikäli seuran toiminta ja jäseneksi liittyminen kiinnostavat. Mikäli etsimääsi tietoa ei löydy seuran tai liiton sivuilta, voit olla sähköpostitse yhteydessä myös liiton nuoriso- ja koulutuskoordinaattoriin Leo Piiroseen.

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori

Liitossa aloitti vuoden 2020 huhtikuussa osa-aikainen nuoriso- ja koulutuskoordinaattori Leo Piironen. Koordinaattorin työtehtäviin kuuluvat frisbeegolfin nuoriso-, koulutus- ja valmennustoiminnan kehittäminen sekä aihepiiriin liittyvät hankkeet kuten junioriakatemia, koulufriba, opekurssit ja soveltava liikunta.

Yhteydenotot: leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi

Junioriakatemia

Loppusyksystä 2020 liiton hallitus käynnisti uuden, juniorien valmennustoimintaan liittyvän projektin, Junioriakatemian, jonka tavoitteena on tarjota potentiaalisille ja ennen kaikkea motivoituneille nuorille ponnahduslauta lajin huipulle pääsemiseksi, sekä tutustuttaa heidät urheilullisiin ja terveisiin elämäntapoihin.

Akatemian toiminta koostuu yhden kalenterivuoden aikana järjestettävistä kolmesta leiristä, leireillä annetuista kotitehtävistä ja tiiviistä yhteydenpidosta urheilijoihin. Leirit järjestetään viikonloppuisin perjantaista sunnuntaihin. Kotitehtäviin kuuluvat mm. harjoituspäiväkirjan täyttö ja lajivalmennus etänä videon avulla.

Akatemian toimintaan sisältyvät mm. lajivalmennus, fysiikkavalmennus, sekä mentaalivalmennus. Lajivalmennus, fysiikkavalmennus sekä mentaalivalmennus toteutetaan leireillä luentojen ja aktiivisen tekemisen muodossa. Leireillä on myös tarkoitus käsitellä muita urheilijan arkeen kuuluvia kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi unta ja ravintoa. Aiheita käsitellään tietenkin mahdollisimman paljon frisbeegolfin näkökulmasta. Junioriakatemian leiritykset järjestetään Tampereella Varalan Urheiluopistolla.

Junioriakatemian valinnat tehdään yhdeksi vuodeksi eteenpäin. Ensimmäinen haku Junioriakatemiaan toteutettiin marraskuussa 2020. Akatemiaan valittiin kaiken kaikkiaan kolmetoista nuorta urheilijaa. Akatemiaan valitut henkilöt kaudelle 2020-2021: Anni Mäkelä, Eetu Salomäki, Elias Luukkonen, Joni Hiisvirta, Joonas Mäkelä, Justus Sjövall, Kasperi Pakarinen, Ossi Valkeajärvi, Pekka Hyvönen, Samuli Rantanen, Sinna Talvensola, Teemu Lampainen, Timi Huisman.

Akatemian seuraava haku järjestettiin lokakuussa 2021. Akatemiaan valittiin uusien hakijoiden joukosta yhteensä neljä nuorta urheilijaa: Nelli Forsberg, Aaro Huttunen, Tuukka Lappi ja Onni Ruusunen. Liitto on myös päättänyt jatkaa toimintaa kaudelle 2020-2021 valittujen nuorten kanssa, sillä kulununeen kauden leiritykset jäivät vajaaksi koronan vuoksi. Näin ollen Junioriakatemiaan kuuluu kaudelle 2021-2022 yhteensä 17 nuorta.

Akatemiaan valinta tapahtuu Suomen frisbeegolfliiton toteuttaman valintaprosessin kautta, joka perustuu hakijan hakulomakkeella antamiin tietoihin ja kilpailutilastoihin.

Yläkoululeiritys

Mikä on yläkoululeiritys?

”Varalan urheiluopistolla järjestetään yläkouluvalmennusta 7-9 luokkalaisille tavoitteellisesti urheiluun suuntautuneille nuorille. Valtakunnallinen yläkoululeiritys on osa Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelmaa.

Valmennus toteutetaan yhdessä Varalan ammattivalmentajien, Tampereen Urheiluakatemian, sekä lajiliittojen kanssa. Yhteistyöverkoston keskeisimpiä tehtäviä on huippu-urheilijoiden ja huipulle pyrkivien urheilijoiden valmennuksen tukeminen ja tehostaminen sekä urheilijoiden opiskelun tukeminen. Leirille osallistumisen ehdoton edellytys onkin opiskelujen hoitaminen laadukkaasti.”

-Varalan urheiluopisto

Leirin sisältö

Yläkoululeiritykset eivät ole pelkästään urheilua ja treenaamista, sillä jokaiseen päivään on varattu reilusti aikaa koulutehtävien tekemiseen. Tämä mahdollistaa nuoren kasvun yläkouluiässä kohti itsenäistä opiskelua ja vastuun ottamista myös opiskelujen osalta.

Elämäntaidot ovat toinen leiritysten sisältökokonaisuus. Psyykkinen valmennus, ravinto, uni ja lepo ovat urheilun näkökulmasta erittäin tärkeitä osa-alueita. Myös ns. arjen hallintaa kehitetään systemaattisesti leirityksen aikana. Valtakunnallisen yhteistyön ansiosta leirityksessä on käytettävissä Suomalainen huippuosaajien verkosto myös elämäntaitojen opettamisessa.

Urheilullisen puolen kehittämisessä huomioidaan erityisesti motoristen perustaitojen monipuolinen kehittäminen, sekä fyysisten ominaisuuksien kehittäminen. Lajitaitoja opitaan pätevien lajivalmentajien johdolla päivittäin.

Leirityksen ajankohdat:

1.leiri 11.-14.10.2021

2. leiri 10.-13.1.2022

3. leiri 14.-17.3.2022

4. leiri 16.-19.5.2022

Leirin hinta

Leirin hinta on 280€ / leiri. Hinta sisältää täysihoidon majoituksineen, valmennuksen ja ohjauksen, läksyjen valvonnan ja leirin valmennukseen liittyvät materiaalit.

Hakeminen ja lisätiedot

Haku leiritykseen tapahtuu 31.8.2021 mennessä.

Haku ja lisätiedot löytyvät Varalan yläkoululeirityksen sivuilta.

Yläkoululeiritykseen valitaan yhteensä 20 nuorta ja valittuihin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Juniorileirit

Vuonna 2021 liitto järjesti viidettä kertaa valtakunnallisen juniorileirin alle 15-vuotiaille frisbeegolffareille. Leiri järjestettiin Varalan Urheiluopistolla 17.-19.9.2021. Leirin ohjaajina toimivat Leo Piironen, Erno Leskinen ja Mikko Kivioja. Leirille osallistui 18 nuorta.

Leirejä järjestetään 1-2 vuodessa.

Junioritoimintakysely 2020

Suomen frisbeegolfliitto toteutti jäsenseuroilleen juniorikyselyn 22.4.-17.5.2020. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää jäsenseurojen junioritoiminnan tilaa, sekä kartoittaa toimintaan liittyviä haasteita ja onnistumisia. Kyselystä saatuja tuloksia hyödynnetään osana liiton vision 2030 mukaista toimintaa, jonka yhtenä osa-alueena ovat lapset, nuoret ja kouluyhteistyö. Liiton visioon 2030 voit tutustua tarkemmin täällä. 

Kyselyyn vastasi liiton 162:sta jäsenseurasta 97 seuraa, vastausprosentin näin ollen 59,9%.  Kyselyn yhteydessä toteutettiin myös frisbeegolfin junioritoiminnan järjestämisestä kiinnostuneiden seura-aktiivien verkoston kokoaminen.

Kyselyn tiedot, tulokset ja johtopäätökset täällä.

Vinkkejä junioreille ja koululiikuntaan

Fribagolfopas on Euroopan mestari Jenni Eskelisen vuonna 2016 liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintoa varten toteuttama opinnäytetyö. Opas on suunnattu 10-13-vuotiaille lapsille ja nuorille omatoimisen frisbeegolfin harjoittelun, pelaamisen ja liikkumisen tueksi.

Sähköisen materiaalin lisäksi liitolla on oppaasta painettuja versioita, joita liitto myöntää jaettavaksi junioreille suunnattuihin tapahtumiin. Kysymyksiä oppaista voi lähettää liiton nuoriso- ja koulutuskoordinaattorille Leo Piiroselle (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi).

Harrastamisen Suomen mallin kerhoissa on usein mahdollisuus harrastaa frisbeegolfia. Tiedot kuntien järjestämistä harrastusryhmistä sekä ilmoittautumisohjeet harrastuksiin löytyvät kuntien verkkosivuilta.

Koulutusmateriaaleja frisbeegolfohjaukseen ja koululiikuntaan