Säännöt ja kurinpito

Sivun sisältö:

Frisbeegolfin säännöt ja kilpailuopas

Suomessa järjestettävissä kilpailuissa noudatetaan PDGA:n sääntökirjaa, jonka suomenkielinen painos on astunut voimaan 1.1.2024.

Sääntökirjan yhteydessä on myös Kilpailuopas. Kilpailuoppaat ovat maakohtaisia, joten Suomen kilpailuissa noudatetaan suomenkielistä kilpailuopasta. Tältä sivulta löydät vielä eräitä PDGA:n sääntökomitean tulkintoja, jotka tarkentavat kirjoitettujen sääntöjen tulkintaa.

Suomenkieliset säännöt ja kilpailuopas tekstimuodossa. 

Säännöt muilla kielillä

Taitettu PDF-versio (vuoden 2022 versio)

Huom! Sääntökirjaan voi tulla sääntömuutoksia ja tarkennuksia. Ajantasainen lista löytyy aina PDGA:n sivuilta sähköisenä englanninkielisenä versiona.

Lisäksi noudatetaan vuosittain päivittyvän International Guiden ohjeita ja standardeja sekä alla olevia kansallisia kilpailusääntöjä.

PDGA:n International Guide

Ohjeet kilpailun keskeyttämiseen vaarallisen sään vuoksi.

PDGA:n sääntökomitealta haettuja tulkintoja:

  • 13.3.2023 Sääntöjen mukaan alle 13-vuotiailla tulee olla huoltaja mukana. Tätä tarkennettiin niin, että kyseessä on lapsen oikea ikä, eli 13 vuotta täytettyään ei tarvitse enää huoltajaa mukana. Ikä tulkitaan siis oikeasta syntymäpäivästä, ei syntymävuodesta.
  • 28.2.2018 Pelaajaa ei voi varoittaa tai rangaista siitä, että hän ei huomauta sääntörikkeestä, kuten asentovirheestä.
  • 2.3.2018 Pelaaja voi itse varoittaa tai vahvistaa oman asentovirheensä.
  • 5.8.2018 Pro’s playing am -säännön ehdoton maksimi on 969. Eli Kilpailuoppaan poikkeus, jossa pelaajan rating nousee yli rajan alle 2 viikon sisällä kilpailusta, ei koske pro-pelaajia.
  • 30.5.2018 Sähköistä tuloskirjausta ei voi vaatia ainoana tuloskirjauksen muotona, vaan myös paperikirjauksen mahdollisuus pitää olla tarjolla. TD voi kuitenkin hyväksyä myös sähköisen kirjauksen virallisena tuloksena, jos pelaaja allekirjoittaa sen Metrixissä.  Tällöin tuloksen allekirjoitus -toiminto on oltava kilpailun asetuksissa päällä. 

Lisäksi kilpailuissa noudatetaan liiton kurinpitosääntöjä.

Tupakointisääntö

Pro-tourilla, amatööritoureilla, SM-kilpailuissa sekä kaikissa SFL:n alaisissa A- ja B-tier -kilpailuissa kaikkien tupakkatuotteiden (tupakka, sikari, piippu, nuuska, purutupakka) ja sähkösavukkeiden sekä vesipiipun käyttö on kierroksen aikana kielletty. Kielto on voimassa 2 min ilmoituksesta aina tuloskortin palautukseen saakka.

Kieltoa rikkovaa rangaistaan säännön 812 C mukaan.

Muissa SFL:n alaisissa kilpailuissa suositellaan välttämään tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja vastaavien tuotteiden käyttöä pelitilanteessa. Siirtymät, jonotus/odotus eivät ole pelitilanteita. Näissäkin tilanteissa on noudatettava sääntöä 812.

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin (vrt. Antidopingtoimikunta) julkaiseman listan mukaisesti nikotiini ei ole kielletty aine. Se on seurannan kohteena oleva piriste, kuten kofeiini. Nikotiinipurukumi, nikotiinilaastari ja nikotiinitabletit luetaan lääketeollisuuden nikotiinikorvaushoitotuotteisiin.

Pros playing am

Kaudesta 2020 asti on sallittu kilpailunjohtajan päätöksellä pro-pelaajan osallistuminen sellaiseen amatööriluokkaan, johon rating oikeuttaa. Katso pros playing am rajat täältä.

Kilpailun keskeyttäminen

Alkuperäinen ohjeistus PDGA:n sivuilla.

Liiton ohjeistus (julkaistu 21.3.2013):

  1. Mikäli pelaaja keskeyttää kisan ja antaa siitä TD:lle hyväksyttävän selityksen (loukkaantuminen, sairastuminen, lentokoneen lähtö…), niin pelaajan tulokseksi tulee 999 (= DNF-koodi ilman seuraamuksia).
  2. Mikäli pelaaja keskeyttää kisan, eikä siitä erikseen ilmoita TD:lle, pelaajan tulokseksi raportoidaan 888.
  3. Mikäli pelaaja pelaa tahallaan huonosti (ryhmän tai toimitsijan mielestä) eikä pysty sitä mitenkään erityisesti selittämään, niin tulos on 888.
  4. Mikäli keskeyttäneen pelaajan selvitys TD:lle on: ”Ei nyt vaan huvittanut pelata”, ”Parempi koko ryhmän puolesta, että keskeytin” jne. raportoidaan pelaajan tulokseksi 888.

Tämän tyyppisiä selityksiä tai keskeytyksiä tuskin tulee hyvällä kierroksella, joten on selkeästi tulkittavissa, että pelaaja ei halua huonoa kierrostaan mukaan tuloksiin. Rating-luvun tarkoitus on kuvata pelaajan tasoa mukaan lukien myös huonommat kierrokset. Ketään ei siis pakoteta pelaamaan kierrostaan loppuun, mutta pelaajalla on hyvä olla tieto 888-koodin käytöstä ja sen tuomista seurauksista.

Huom! 888-koodia ei voi antaa pelaajalle ensimmäiseltä kierrokselta pois jäämisestä.

Vedonlyönti

Vedonlyönti on kielletty henkilöiltä, jotka osallistuvat vedonlyönnin kohteena olevaan kilpailuun pelaajana tai toimitsijana (liiton kurinpitosäännöt).

Tietojen toimittaminen TD:lle

Pelaajan tulee toimittaa TD:n ohjeiden mukaisesti, mahdollisimman pian kilpailun päättymisen jälkeen, tarvittavat tiedot palkinnon maksamista varten.

Rahapalkinnosta kieltäytyvän pelaajan tulee ilmoittaa kieltäytymisestään viipymättä, TD:n julkaisemien ohjeiden mukaisesti.

Kurinpito ja kurinpitosäännöt

Liiton toiminnassa noudatetaan liiton kurinpitosääntöjä.

PDGA Europen toimintaohjeen mukaan Euroopassa järjestettävien kilpailujen kurinpitoprosessi etenee näin:

Kaikissa kansallisten liittojen kilpailuissa tapahtuvat ongelmatilanteet lähetetään aina kansalliselle liitolle, Suomessa SFL:lle. Mikäli raportoidun tapahtuman katsotaan vaativan käsittelyn, se ohjataan tietoineen PDGA Europen kurinpitokomitealle. Mikäli liitto päättäisi olla ohjaamatta kurinpitoasiaa eteenpäin, yksittäinen jäsen voi toimittaa PDGA Europen kurinpitokomitealle lomakkeen vähintään kymmenen nykyisen PDGA-jäsenen allekirjoituksella.

Kurinpitotapaukset on raportoitava käyttäen PDGA:n Disciplinary Action Form -lomaketta. 

PDGA Europen kurinpitokomiteassa käsitellään kaikki kurinpitotapaukset, jotka tapahtuvat EuroTour-tapahtumissa ja EM-kilpailuissa. Lisäksi kansalliset liitot voivat pyytää kurinpitokomiteaa käsittelemään oman maan PDGA-sanktioiduissa kilpailutapahtumissa ilmeneviä kurinpitotapauksia.

PDGA Europen kurinpitokomitea käsittelee tapauksen ja lähettää raportin PDGA:lle rangaistussuosituksineen, joka julkaisee viralliset rangaistukset omalla rangaistuslistallaan.

Käsittelyn yksityiskohtaiset vaiheet löytyvät PDGA International Program Guidesta.