Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja kaikkien tasavertainen huomioon ottaminen ovat frisbeegolfyhteisössä toimimisen perusperiaatteita. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma ja kurinpitosäännöt

Toimintaohjeet epäasiallisen käytöksen raportoimiseen

Mikäli kohtaat liiton tai sen jäsenseuran toiminnassa epäasiallista käytöstä, kuten syrjintää tai häirintää, voit olla aiheen tiimoilta yhteyksissä liiton yhteyshenkilöihin. Yhteyshenkilöinä toimivat liiton toiminnanjohtaja Tapani Aulu (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi) sekä puheenjohtaja Laura Heikkilä (pj@frisbeegolfliitto.fi). 

Liitto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä, kuten häirintää tai syrjintää. Jos kohtaat tai havaitset epäasiallista käytöstä jäsenseuramme toiminnassa, ole ensisijassa yhteydessä omaan seuraasi ja sen jälkeen tarvittaessa liittoon. 

Liitto käsittelee sille raportoidut tapaukset oman prosessinsa mukaisesti. Yhteydenoton koskiessa liiton jäsenseuran toimintaa, olemme yhteydessä seuraan, ja teemme heille aiheesta selvityspyynnön. Pidämme myös yhteydenottajan ajan tasalla selvitysprosessista.

Älä jää kokemuksesi kanssa yksin. Et ole yksin -palvelu tarjoaa ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa.

Tutustu Et ole yksin -nettisivuihin.

Liiton toimintamalli epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja siihen puuttumiseen erittelee käytössä olevia ennaltaehkäiseviä toimintamalleja liiton toiminnassa sekä tilannekohtaiset toimintamallit erilaisten tapausten käsittelyyn. Tutustu toimintamalliin.

Vinkkejä ja ohjeita seuroille

  • Seurassa on hyvä olla erikseen nimetyt vastuuhenkilöt ja mahdollisimman matalakynnyksiset ilmianto- ja valitusmahdollisuudet epäasiallisesta tai häiritsevästä käytöksestä. Periaatteena syrjintätapauksiin puuttumisessa on, että kaikki syrjintää ja häirintää koskevat ilmoitukset ja epäilykset otetaan aina vakavasti. Ilmoituksiin ja epäilyksiin on puututtava välittömästi. Toimintamalli epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn seuroissa
  • Olympiakomitean tarkistuttamat seurojen mallisäännöt tarjoavat välineitä epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ja kurinpitotoimiin. Tutustu sääntöihin
  • Toimintaohje lasten kanssa työskentelevien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä
  • SUEK on laatinut urheiluseurojen yhdenvertaisuus- ja syrjinnän ehkäisy -työn tueksi turvallisen seuran tarkistuslistan. Tutustu tarkistuslistaan
  • Et ole yksin -palvelusta löytyy erilaisia materiaaleja esimerkiksi kiusaamiseen puuttumiseen ja epäasiallisen käytöksen käsittelyyn seuroissa. Verkkosivuilta löytyy myös ilmainen verkkokoulutus. Tutustu materiaaleihin 
  • Lupa välittää, lupa puuttua -opas. Olympiakomitean luoman oppaan tarkoituksena on kertoa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa toimiville aikuisille – esimerkiksi vanhemmille, valmentajille ja ohjaajille. Tutustu oppaaseen
  • Alaikäisten kanssa työskennellessä suositeltava ulkoisen varautumisen toimenpide on rikostaustaotteen tarkistaminen. Tällä tarkoitetaan rikosrekisteriotetta, joka on tarkoitettu esitettäväksi työnantajalle, viranomaiselle, oppilaitokselle tai vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle Suomessa, kun henkilö ryhtyy toimimaan alaikäisten kanssa. Rikostaustaotteen voi tilata Oikeushallinnon asiointipalvelusta.

Syrjinnästä vapaa alue

Syrjinnästä vapaa alue -merkillä kerrotaan, että organisaatiossa halutaan suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Merkki on vain pieni ele, mutta se voi auttaa syrjintään liittyvien kysymysten esille nostamisessa.

Haastamme seurat liittymään mukaan Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan!