Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja kaikkien tasavertainen huomioon ottaminen ovat frisbeegolfyhteisössä toimimisen perusperiaatteita. 

Vastuu- ja yhteyshenkilöt

Liiton yhdenvertaisuusasioiden vastuu- ja yhteyshenkilöinä toimivat liiton toiminnanjohtaja Anniina Ihamäki (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi) sekä puheenjohtaja Ari Penttala (pj@frisbeegolfliitto.fi). 

Mikäli kohtaat liiton tai sen jäsenseuran toiminnassa epäasiallista käytöstä, kuten syrjintää tai häirintää, voit olla aiheen tiimoilta yhteyksissä liiton yhteyshenkilöihin. 

Älä jää kokemuksesi kanssa yksin. Et ole yksin -palvelu tarjoaa ilmaista tukea puhelimessa ja chatissa.

Tutustu Et ole yksin -nettisivuihin.

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuustyö perustuu liiton kevätkokouksen vuonna 2018 vahvistamaan yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Tutustu liiton yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Turvallisen seuran tarkistuslista

SUEK on laatinut urheiluseurojen yhdenvertaisuus- ja syrjinnän ehkäisy -työn tueksi turvallisen seuran tarkistuslistan. 

Tutustu tarkistuslistaan.

Lupa välittää, lupa puuttua -opas

Olympiakomitean luoman oppaan tarkoituksena on kertoa sukupuolisesta ja seksuaalisesta häirinnästä liikunnassa ja urheilussa toimiville aikuisille – vanhemmille, valmentajille, ohjaajille, seurajohtajille, opettajille, järjestötyöntekijöille, liikuntapaikkahoitajille ja muille lasten ja nuorten liikuntatoiminnasta vastaaville. Pyrkimyksenä on tarjota menettelyohjeita turvallisen harjoitteluympäristön luomiseksi sekä ohjeita puuttua häirintään, jos sellaista ilmenee.

Tutustu uudistettuun oppaaseen.

Syrjinnästä vapaa alue

Syrjinnästä vapaa alue -merkillä kerrotaan, että organisaatiossa halutaan suhtautua syrjintään ja yhdenvertaisuuteen vakavasti. Merkki on vain pieni ele, mutta se voi auttaa syrjintään liittyvien kysymysten esille nostamisessa.

Haastamme seurat liittymään mukaan Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan!

Liiton kurinpitosäännöt

Liiton kurinpitosäännöt