Antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta

Sisältö


Liiton antidopingohjelma

Tutustu liiton antidopingohjelmaan.

Yhteyshenkilöt:

Antidopingkoulutuksista vastaa liittokouluttajana toimiva: Leo Piironen (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi)

Erivapausasioiden yhteyshenkilöt ovat Tapani Aulu (tapani.aulu@frisbeegolfliitto.fi) ja Leo Piironen (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi). 

Testausasioiden antidopingvastaavia ovat Tapani Aulu (tapani.aulu@frisbeegolfliitto.fi) ja Leo Piironen (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi). 

Antidopingohjelman päivityksistä vastaa toiminnanjohtaja Tapani Aulu (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi). 


Liiton kilpailumanipulaation torjunnan ohjelma

Tutustu SFL:n kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmaan

Yhteyshenkilöt:

Kilpailumanipulaation torjunnan kokonaisuuden yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Tapani Aulu (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi).

Kilpailumanipulaatiokoulutuksiin liittyen yhteyttä voi ottaa myös nuoriso- ja koulutuskoordinaattori Leo Piiroseen (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi).

Kilpailumanipulaation torjunnan ohjelman päivityksistä vastaa toiminnanjohtaja Tapani Aulu (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi).


Puhtaasti paras -verkkokoulutus

Suomen frisbeegolfliitto suosittelee kaikille frisbeegolfin parissa toimiville henkilöille Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista. 

Kaikilta liiton hallituksen toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä edellytetään Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista. Verkkokoulutus ja WADA:n ADEL-koulutus on pakollinen kaikille SFL:n valintaprosessin kautta arvokisohin valituille sekä maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuville pelaajille sekä valmentajille. 

Mikä on Puhtaasti paras-verkkokoulutus?

Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Mitä koulutus sisältää?

“Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen sisältö on jaettu kuuteen aihealueeseen, joissa on tietoa antidopingasioista Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen koulutusstandardin sisältövaatimukset huomioiden.

Verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

 • Antidopingsäännöstöt
 • Dopingrikkomukset
 • Dopingin seuraukset
 • Kielletyt aineet ja menetelmät
 • Erivapaudet
 • Ravintolisät
 • Dopingvalvonta
 • Puhtaan urheilun periaatteet ja arvot.

Verkkokoulutuksessa on myös videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Miten koulutus suoritetaan?

“Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen. Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutuksen suorittamisen jälkeen aiheisiin pääsee palaamaan uudelleen vapaassa järjestyksessä. Puhtaasti paras -verkkokoulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Mitä koulutuksen jälkeen?

Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta. Vuoden 2021 alussa edellisen Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suoritukset nollaantuivat uuden säännöstön tullessa voimaan. Urheilutoimijoita kannustetaan ottamaan kuva suoritetusta diplomista ja jakamaan kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Tällä tavoin urheilija osoittaa seuraajilleen urheilevansa reilun pelin arvojen mukaisesti.

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

Verkkokoulutussivulle tästä


Reilusti paras -verkkokoulutus

Suomen frisbeegolfliitto suosittelee kaikille frisbeegolfin parissa toimiville henkilöille Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Reilusti paras -verkkokoulutuksen suorittamista.

Kaikilta liiton hallituksen toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä edellytetään verkkokoulutuksen suorittamista. Maajoukkueurheilijoilta ja akatemiaurheilijoilta edellytetään verkkokoulutuksen suorittamista ja sitä suositellaan kaikille urheilijoille. 

Mikä on Puhtaasti paras-verkkokoulutus?

Reilusti paras on verkkokoulutus, joka auttaa niin urheilijoita kuin muita urheilutoimijoita tunnistamaan kilpailumanipulaation ilmiönä sekä antaa työkaluja sen kohtaamiseen.

Mitä koulutus sisältää?

Reilusti paras -verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

 • Kilpailumanipulaatio ilmiönä
 • Kilpailumanipulaation muodot
 • Urheilijan ja urheilutoimijan houkuttelu
 • Kilpailumanipulaation seuraukset
 • Torjunta ja puuttuminen
 • Oikeudet ja velvollisuudet

Reilusti paras -verkkokoulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.

Miten koulutus suoritetaan?

Verkkokoulutuksessa on videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä. Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat järjestelmään. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen.

Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutuksen suorittamisen jälkeen aiheisiin pääsee palaamaan uudelleen vapaassa järjestyksessä.

Mitä koulutuksen jälkeen?

Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta.


KAMU-lääkehaku

KAMU-lääkehaku on urheilijoille tarkoitettu työkalu erilaisten lääkevalmisteiden tarkistamista varten.

Suomen frisbeegolfliitto suosittelee lääkehakuun tutustumista ja sen käyttämistä.

Lääkkeiden dopingluokitukset

“Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2021, jonka mukaan lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi. Jotkut kansainväliset lajiliitot ovat kieltäneet omissa säännöissään WADAn luettelon lisäksi myös muita lääkeaineita. Nämä lajiliittojen omissa säännöissään mahdollisesti kieltämät lääkeaineet eivät ole mukana KAMU -lääkehaun luokitteluissa.

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.”

-Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK)

KAMU-lääkehakuun voit tutustua täällä.

KAMU on myös ladattavissa puhelimeen sovelluksena.


Hyödyllisiä linkkejä

SUEKin antidopingohje urheilijoille

Ohje erivapauden hakemiseen

 • Mikäli urheilijan sairauden hoito vaatii jonkin urheilussa kielletyn lääkeaineen tai menetelmän käyttöä, hoidolle voidaan hakea erivapautta. Ohjeet SUEKin sivuilla.

Kielletyt aineet ja menetelmät

Dopingvalvonta – Ohjeet kilpailunjärjestäjälle

 • Dopingtestit tehdään kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Isojen kilpailuiden järjestäjän tulee olla varautunut dopingvalvontaan esimerkiksi dopingtesteihin soveltuvalla pienellä tilalla.

ILMO-palvelu

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

Antidopingista dopingiin – Selvitys Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksista kansalliseen dopingvalvontaan 5/2021

Selvitys läpikäy Suomen kansallisen antidopingtoiminnan kehittymistä 2000-luvun alusta tähän päivään. Maailman antidopingsäännöstö on ohjannut vuosien varrella kansallista dopingvalvontaa haluttuun suuntaan: dopingvalvonta on kehittynyt uudelle tasolle reaktiivisesta työstä proaktiiviseen toimintaan.