Vastuullisuus

Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa. Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme. Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan. Urheilemme reilusti ja puhtaasti.

Vastuullisuus

Tälle sivulle on koottu tietoa urheiluyhteisön ja SFL:n vastuullisuustyöstä. SFL:n vastuullisuustoimia kuvataan erikseen osa-alueittain myös alasivuilla ”Antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta”, ”Frisbeegolfpalvelun turvallisuus”, ”Yhdenvertaisuus”, ”Ympäristö” ja ”Naisjaosto”. Näille sivuille pääsee navigoimaan sivuston päävalikon kautta. 


SFL:n vastuullisuuden vuosikello

SFL:n vastuullisuuden vuosikelloon on aikataulutettu ja koottu vastuullisuusviestinnän, -koulutuksen ja yhteistyön toimia ja aikataulutettu niiden toteutusta kvartaaleittain. Vuosikelloa työstetään edelleen ja täydennetään tarvittaessa. Päivitetty 26.9.2023. 

Viestintä

Kvartaali

Aihe

Miten?

Osa-alue

Vastuu

I

Puhtaasti paras -koulutuksen esittely

 • Esitellään koulutusta monikanavaisesti ja säännöllisesti:

  Nettisivuartikkeli
  Somekanavat
  Seuratiedote

ADT

Viestintä

Toiminnanjohtaja

I

Viestintä liiton ympäristöohjelmasta 

 • Esitellään ohjelmaa monikanavaisesti ja säännöllisesti:

  Nettisivuartikkeli
  Somekanavat
  Seuratiedote

Ympäristö

Viestintä

Toiminnanjohtaja

II

Reilusti paras -koulutuksen esittely

 • Esitellään koulutusta monikanavaisesti ja säännöllisesti:

  Nettisivuartikkeli
  Somekanavat
  Seuratiedote

Kilpailumanipulaatio

Viestintä

Toiminnanjohtaja

II

Puhtaasti paras -koulutuksen tekoon haastaminen

 • Instagram: esimerkiksi feed-julkaisu tai storyja

ADT

Viestintä

Toiminnanjohtaja

II

Tiedotus testauskäytänteistä ja velvoitteista kilpailunjärjestäjille

 • Nettisivuartikkeli
 • Facebook: artikkelijako + jako aktiiviryhmään
 • Pysyvästi kisajärjestäjien ohjeissa ja hakulomakkeella, koulutusmateriaaleissa

ADT

Viestintä

Toiminnanjohtaja

III

Viestintä liiton kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmasta

 • Esitellään ohjelmaa monikanavaisesti ja säännöllisesti:

  Nettisivuartikkeli
  Somekanavat
  Seuratiedote

Kilpailumanipulaatio

Viestintä

Toiminnanjohtaja

III

ILMO-palvelun esittely

 • Esitellään palvelua monikanavaisesti:

  Nettisivuartikkeli
  Somekanavat
  Seuratiedote

Vastuullisuus

Viestintä

Toiminnanjohtaja

IV

Seuratiedote ympäristöteemalla

Lähetetään vähintään yksi seuratiedote keskittyen pelkästään ympäristöohjelmaan. 

Ympäristö

Viestintä

Järjestösihteeri

IV

Infoa erivapausmenettelystä ja KAMU-lääkehausta

 • Nettisivuartikkeli
 • Somekanavat
 • Seuratiedote

ADT

Viestintä

Toiminnanjohtaja

IV

Tiedotus ratojen ympäristöasioista

Tiedotetaan Frisbeegolfpalvelun turvallisuus – ohjeistuksesta ympäristöasiat huomioiden 

Ympäristö

Viestintä

Toiminnanjohtaja

I-IV

Tiedotus antidopingsäännöstöön sitoutumisesta osana liiton lisenssin hankintaa.

 • Näkyy nettisivujen lisenssi-infoissa ja uutisissa
 • Näkyy lisenssiostossa Suomisportissa

ADT

Viestintä

Järjestösihteeri

I-IV

Kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat sitoutuvat lisenssin hankkimalla noudattamaan kaikkia liiton, kansainvälisen lajiliiton kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.

 • Näkyy nettisivujen lisenssi-infoissa ja uutisissa
 • Näkyy lisenssiostossa Suomisportissa

Kilpailumanipulaatio

Viestintä

Järjestösihteeri

I-IV

Antidopingasiat nostetaan myös aiheeksi seuroille lähetettävissä seuratiedotteissa.

 • Tiedotetaan seuratiedotteessa säännöllisesti antidopingtoiminnasta kullakin kvartaalilla. 

ADT

Viestintä

Toiminnanjohtaja

I-IV

Pysyvä tiedotus kilpailumanipulaation torjunnasta SFL:n verkkosivuilla

Verkkosivuilta löytyy ohjeet manipulaation raportointiin ja linkit SUEKin Reilusti paras -verkkokoulutukseen sekä ILMO-palveluun.

Kilpailumanipulaatio

Viestintä

Toiminnanjohtaja

I-IV

Pysyvä tiedotus liiton kriisiviestintäsuunnitelmasta

Verkkosivuilta löytyy liiton kriisiviestintäsuunnitelma, jota käytetään antidoping- ja kilpailumanipulaatiotapauksissa

ADT
Kilpailumanipulaatio

Viestintä

Toiminnanjohtaja

I-IV

Seurojen ympäristötiedotus

Nostetaan ympäristöohjelman kohtia jokaiseen tavalliseen seuratiedotteeseen vuoden aikana.

Ympäristö

Viestintä

Järjestösihteeri

I-IV

Ympäristöteemat maajoukkueviestinnässä

Nostetaan ympäristöasiat maajoukkueen viestintään ja sitä kautta näkyvään arvojen viestintään ja vaikutetaan siten asenteisiin. Tehdään vähintään 3 ympäristöön liittyvää avausta liiton promojulkaisuissa maajoukkuetoimintaan liittyen.

Ympäristö

Viestintä

Toiminnanjohtaja

Koulutus

Kvartaali

Aihe

Miten?

Osa-alue

Vastuu

I

SM-kisajärjestäjien kilpailumanipulaation koulutus

SM-kilpailuja järjestäville seuroille sisällytetään vuosittain kilpailumanipulaation torjuntakoulutusta kilpailujärjestäjien koulutukseen. Koulutuksen järjestetään joko verkkokoulutuksena, sen järjestää SFL:n oma koulutettu kouluttaja tai koulutus tilataan SUEKilta.

Kilpailumanipulaatio

Koulutus

Urheilutoimenjohtaja

II

WADA:n ADEL-koulutuksen suoritus SFL:n valintaprosessin kautta arvokisoihin valituilta pelaajilta

Lähetetään arvokisavalinnan jälkeen pelaajille tieto, että heillä tulee olla suoritettuna ADEL-koulutus. 

ADT

Koulutus

Urheilutoimenjohtaja 

IV

Antidopingkoulutuksen tilaaminen maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuville

Maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuville järjestetään kerran vuodessa leirityksen yhteydessä antidopingkoulutus. Koulutus tilataan ensisijaisesti SUEKilta. Määritellään koulutusajankohdat leiriohjelmiin aina ennen uuden leirityskauden alkua. 

ADT

Koulutus

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori

IV

Puhtaasti paras -koulutus on pakollinen liiton valmennusryhmien toiminnassa mukana oleville valmentajille.

Informoidaan liiton akatemia- ja maajoukkuetoiminnassa mukana olevia valmentajia kurssin suorittamisesta ja pyydetään suorituksesta todistusta.

ADT

Koulutus

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori

IV

Puhtaasti paras -koulutus maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuville

Lähetään vuosittain syksyllä muistutus toimintaan mukaan valituille pelaajille siitä, että Puhtaasti paras -koulutus on heille pakollinen. 

Alaikäisten pelaajien osalta suositellaan koulutusta myös huoltajille. Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta.

ADT

Koulutus

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori

IV

Tietoisuuden lisääminen antidopingtoiminnasta

Seuratoiminnan alueella SFL käsittelee antidopingasioita muun arvokeskustelun yhteydessä esimerkiksi vuosittaisilla jäsenseuroille suunnatuilla Liitopäivillä.

SFL voi tilata SUEKin esittelypisteen omiin, isompiin tapahtumiinsa. Tällöin tapahtuman osallistujilla on mahdollisuus käydä infopisteellä tutustumassa antidopingtoimintaan ja kysyä antidopingasioista SUEKin henkilökunnalta.

ADT

Koulutus

Toiminnanjohtaja

IV

Reilusti paras -koulutus maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuville

Maajoukkueurheilijoilta ja akatemiaurheilijoilta edellytetään SUEK:in Reilusti paras -verkkokoulutuksen suorittamista

Kilpailumanipulaatio

Koulutus

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori

I-IV

Antidopingasiat liiton valmennuskoulutuksessa

Suosittelemme Puhtaasti paras -verkkokoulutusta kurssin käyville. Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta.

Kun liiton koulutusrakenne kehittyy, tullaan ylemmille koulutustasoille sisällyttämään antidopingkoulutus.

ADT

Koulutus

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori

I-IV

Kaikilta liiton toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä edellytetään Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista. Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta.

Pyydetään toimihenkilöitä ja hallitusta suorittamaan koulutuksen

ADT

Koulutus

Toiminnanjohtaja

I-IV

SFL suosittelee seuratoimijoille, eritoten kilpailunjärjestäjille, Puhtaasti paras -verkkokoulutusta.

Liitto suosittelee verkkokoulutusta eritoten isoimpien huippu-kilpailutapahtumien kilpailunjohtajille (SM-kilpailut, pro tour). 

Sisällytetään tietoa antidopingkoulutuksista kaikkiin soveltuviin kilpailutoiminnan dokumentteihin, -ohjeisiin ja -dokumentteihin sekä vaatimusmäärittelyihin ja toimintakäsikirjoihin

ADT

Koulutus

Urheilutoimenjohtaja

I-IV

Antidopingopas-julkaisun jakaminen

Antidopingopas-julkaisu jaetaan vuosittain kaikille aikuisten ja juniorien maajoukkueryhmien urheilijoille sekä ohjaaja- ja valmennuskoulutuksessa, Liitopäivillä ja muissa koulutustilaisuuksissa

ADT

Koulutus

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori

I-IV

Kilpailunjohtajien ohjeet

Kilpailunjohtajien ohjeissa ja kilpailujärjestelmän käyttöohjeissa koulutetaan tulosmanipulaation estämisen periaatteet ja järjestelmän käyttö. 

Kilpailumanipulaatio

Koulutus

Urheilutoimenjohtaja

I-IV

Toimi- ja luottamushenkilöiden kilpailumanipulaation torjunnan koulutus

Kaikilta liiton hallituksen toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä edellytetään Reilusti paras -verkkokoulutuksen suorittamista. 

Kilpailumanipulaatio

Koulutus

Toiminnanjohtaja

Yhteistyö

Kvartaali

Aihe

Miten?

Osa-alue

Vastuu

I-IV

Aktiivinen yhteistyö

Toimitaan osana kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja, ja osallistutaan aktiivisesti sidosryhmätapaamisiin

Osallistutaan erilaisiin sidosryhmien järjestämiin vastuullisuuskampanjoihin

Vastuullisuus

Yhteistyö

Henkilöstö

I-IV

Osaamisen kehittäminen ja ylläpito

Toiminnanjohtaja, nuoriso- ja koulutuskoordinaattori sekä urheilutoimenjohtaja ylläpitävät osaamistaan aiheesta osallistumalla SUEKin tarjoamiin tilaisuuksiin ja koulutuksiin. 

Vastuullisuus

Yhteistyö

Toiminnanjohtaja, nuoriso- ja koulutuskoordinaattori, urheilutoimenjohtaja

I-IV

Ajantasaiset yhteystiedot sidosryhmiin

Tiedotetaan mahdollisista henkilövaihdoksista SUEKia

ADT

Yhteistyö

Toiminnanjohtaja

I-IV

Sitoutuminen antidopingtyöhön, dopingsääntöihin ja -pykäliin sopimuksissa

Lisätään antidopingtoimintaan sitoutumisen pykälä kaikkiin liiton sopimuksiin (työsopimukset, urheilijasopimukset, seurojen ja muiden sidosryhmien kanssa tehtävät sopimukset).

ADT

Yhteistyö

Toiminnanjohtaja

I-IV

Maajoukkuetoiminnassa mukana olevien tiedotus SUEKille

Toimitetaan SUEKille ilman erillistä pyyntöä kaikista maajoukkueryhmistä ja -valinnoista seuraavat tiedot: urheilijoiden nimet, syntymäajat ja yhteystiedot, koti- ja ulkomaan leirien osallistujalistat, majoitus- ja harjoituspaikat sekä leiriaikataulut, kilpailutiedot sekä tiedot maajoukkueiden muista mahdollisista kokoontumisista ja tapaamisista.

ADT

Yhteistyö

Toiminnanjohtaja

I-IV

Sitoutuminen kilpailumanipulaation torjuntaan sopimuksissa

Arvokisajoukkueiden urheiljiasopimuksissa urheiljat sitoutuvat suorittamaan SUEK:in Reilusti paras -verkkokoulutuksen ja noudattamaan kaikkia liiton, kansainvälisen lajiliiton kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä. Sopimuksiin on kirjattu sitoutuminen kilpailumanipulaation vastaiseen toimintaan sekä vedonlyöntikielto.

Kilpailunjärjestäjän lisenssihakemuksessa hakija sitoutuu kilpailumanipuloinnin torjuntaan. 

SFL:n sisällyttää kilpailumanipulaation ehkäisemisen myös kaikkiin yhteistyösopimuksiinsa.

SM-kisojen ja liiton kiertueiden järjestäjäsopimuksissa edellytetään sitoutumista kilpailumanipulaation ehkäisyyn.

ADT

Yhteistyö

Toiminnanjohtaja

I-IV

Ympäristökampanjat 

 • Käynnistetään ympäristökampanjoita. Selvitetään mahdollisuuksia järjestää puidenistutuskampanja seurojen kanssa.

Ympäristö

Yhteistyö

Toiminnanjohtaja

IV

Palkitaan ympäristötyöstä

Valitaan liiton Vuoden parhaat -katsaukseen vuosittain Vuoden ympäristöteko

Ympäristö

Yhteistyö

Toiminnanjohtaja

Seuranta ja raportointi

Kvartaali

Aihe

Miten?

Osa-alue

Vastuu

I

Antidopingohjelman päivittäminen

Tehdään tilannekuvan arviointi kahden vuoden välein tai tarvittaessa

Muutokset hyväksyy hallitus

ADT

Seuranta ja raportointi

Urheilutoimenjohtaja ja toiminnanjohtaja

I

Kilpailumanipulaation torjunnan ohjelman päivittäminen

Tehdään tilannekuvan arviointi kahden vuoden välein tai tarvittaessa

Muutokset hyväksyy hallitus

Kilpailumanipulaatio

Seuranta ja raportointi

Urheilutoimenjohtaja ja toiminnanjohtaja

I

Antidopingtoiminnan toimenpiteiden arkistointi

Kirjataan ohjelman puitteissa toteutetut toimenpiteet osaksi liiton toimintakertomusta

ADT

Seuranta ja raportointi

Järjestösihteeri

I

Kilpailumanipulaation torjunnan toimenpiteiden arkistointi

Kirjataan ohjelman puitteissa toteutetut toimenpiteet osaksi liiton toimintakertomusta

Kilpailumanipulaatio

Seuranta ja raportointi

Järjestösihteeri

II

Ratojen kulumisen ehkäisyn kartoitus seuroille

Tehdään kauden alussa ympäristöohjelmakysely seuroille, jossa kerätään olemassa olevia parhaita käytäntöjä ratojen kulumisen ehkäisyyn, kuten maanpinnan eroosioon ja puuston suojaamiseen.

Ympäristö

Seuranta ja raportointi

Toiminnanjohtaja

IV

Antidopingkoulutusten seuranta ja raportointi

Raportoidaan SUEKille suoritetut koulutukset

ADT

Seuranta ja raportointi

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori

IV

Ratojen kulumisen ehkäisyn kartoitus seuroille

Tehdään uusi kysely parhaista käytännöistä ratojen kulumisen ehkäisyyn liittyen kauden lopussa, jolla selvitetään mitä toimenpiteitä on otettu käyttöön. 

Ympäristö

Seuranta ja raportointi

Toiminnanjohtaja

IV

Kilpailumanipulaation koulutusten seuranta ja raportointi

Raportoidaan SUEKille suoritetut koulutukset

Kilpailumanipulaatio

Seuranta ja raportointi

Nuoriso- ja koulutuskoordinaattori

IV

Vastuullisuustoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi

Kirjataan vuosittaisiin toimintasuunnitelmiin kaikkien vastuullisuuskokonaisuuksien toimenpiteet seuraavalle vuodelle

Vastuullisuus

Seuranta ja raportointi

Toiminnanjohtaja

I-IV

Tehdään ympäristöarviointi liiton kaikille hankinnoille. 

Jatkuva, kirjataan seurantaa Ekokompassiin kvartaaleittain

Ympäristö

Seuranta ja raportointi

Toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri

I-IV

Esimerkkinä toimiminen ympäristöasioissa

Näytetään esimerkkiä liiton omissa toimissa, kuten henkilöstön liikkumisessa, maajoukkueen matkustamisessa, vuosittaisten Liitopäivien järjestämisessä ja kilpailukalenterin suunnittelussa.

Ympäristö

Seuranta ja raportointi

Kaikki


Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma

Suomen frisbeegolfliitto on sitoutunut Suomen Olympiakomitean ja koko urheiluyhteisön Urheillaan ihmisiksi -vastuullisuusohjelmaan (2020-2024).

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman pääteemat.

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman pääteemat.


Frisbeegolfaajan etiketti

Frisbeegolfaajan etiketti -juliste

Disc golfer’s code

Lue lisää etiketistä sivuiltamme

Liiton kriisiviestintäohje

SFL:n kriisiviestintäohje on laadittu mahdollisten kriisitilanteiden ennakoimiseksi sekä poikkeustilanteiden asianmukaisen tiedottamisen varmistamiseksi.

Tutustu SFL:n kriisiviestintäohjeeseen.