Vastuullisuus

Suomen frisbeegolfliitto ry ei hyväksy minkäänlaista häirintää tai epäasiallista kohtelua jäsenseuroissaan tai omissa tapahtumissaan. Jokaiselle tulee turvata turvallinen ympäristö harrastaa ja toimia lajin parissa.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus, syrjinnän ehkäisy ja kaikkien tasavertainen huomioon ottaminen ovat frisbeegolfyhteisössä toimimisen perusperiaatteita.
Lisätietoja liiton yhdenvertaisuustyöstä, vinkkejä seuroille sekä tietoa tuen ja keskusteluavun saamiseen häirintätapauksissa.


Frisbeegolfpalvelun turvallisuus

Frisbeegolf on kuluttajapalvelu, jonka turvallisuuteen sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011). Laissa on säädetty velvollisuuksista, jotka koskevat rata-alueiden omistajia, ratojen suunnittelijoita, rakentajia sekä ylläpitäjiä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo kuluttajapalvelujen turvallisuutta.

SFL yhdessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin sekä Spin18 kanssa laati frisbeegolfpalvelun turvallisuusohjeistuksen 2021.

Frisbeegolfpalvelun turvallisuus
Frisbeegolftjänstens säkerhet

 


Antidoping

Antidopingohjelma

Tutustu liiton antidopingohjelmaan.

Puhtaasti paras-verkkokoulutus

Suomen frisbeegolfliitto suosittelee kaikille frisbeegolfin parissa toimiville henkilöille Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) Puhtaasti paras-verkkokoulutuksen suorittamista.

Mikä on Puhtaasti paras-verkkokoulutus?
“Puhtaasti paras on verkkokoulutus, jonka avulla niin urheilijat, urheilijan tukihenkilöt kuin kaikki muutkin urheilutoimijat voivat oppia ja varmistaa tietonsa antidopingasioista. Koulutuksen sisältö perustuu Maailman antidopingsäännöstöön, joka tuli voimaan 1.1.2021.”
-Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK)

Mitä koulutus sisältää?

“Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen sisältö on jaettu kuuteen aihealueeseen, joissa on tietoa antidopingasioista Maailman antidopingsäännöstön ja Kansainvälisen koulutusstandardin sisältövaatimukset huomioiden.

Verkkokoulutus sisältää seuraavat aihealueet:

 • Antidopingsäännöstöt
 • Dopingrikkomukset
 • Dopingin seuraukset
 • Kielletyt aineet ja menetelmät
 • Erivapaudet
 • Ravintolisät
 • Dopingvalvonta
 • Puhtaan urheilun periaatteet ja arvot.

Verkkokoulutuksessa on myös videoita sekä harjoitus- ja pohdintatehtäviä.”
-Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK)

Miten koulutus suoritetaan?

“Koulutuksen suorittamiseen kuluu noin 35 minuuttia. Koulutusta ei tarvitse suorittaa kerralla, koska suoritukset tallentuvat ohjelmaan. Kurssin suorittamiseksi tulee loppukoe tehdä hyväksytysti. Hyväksytyn suorituksen päätteeksi saa diplomin, jonka avulla voi osoittaa suorittaneensa koulutuksen. Verkkokoulutuksen voi tehdä myös mobiililaitteilla. Verkkokoulutuksen suorittamisen jälkeen aiheisiin pääsee palaamaan uudelleen vapaassa järjestyksessä. Puhtaasti paras -verkkokoulutus on mahdollista tehdä myös ruotsiksi tai englanniksi.”
-Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK)

Mitä koulutuksen jälkeen?

Verkkokoulutuksen suoritus on voimassa kaksi vuotta. Vuoden 2021 alussa edellisen Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suoritukset nollaantuivat uuden säännöstön tullessa voimaan. Urheilutoimijoita kannustetaan ottamaan kuva suoritetusta diplomista ja jakamaan kuvan sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #puhtaastiparas. Tällä tavoin urheilija osoittaa seuraajilleen urheilevansa reilun pelin arvojen mukaisesti.

-Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK)

KAMU-lääkehaku

KAMU-lääkehaku on urheilijoille tarkoitettu työkalu erilaisten lääkevalmisteiden tarkistamista varten.
Suomen frisbeegolfliitto suosittelee lääkehakuun tutustumista ja sen käyttämistä.

Lääkkeiden dopingluokitukset

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n KAMU -lääkehaku pohjautuu Maailman antidopingtoimisto WADAn kiellettyjen aineiden ja menetelmien luetteloon 2021, jonka mukaan lääkeaineet on luokiteltu kielletyiksi, ehdoin kielletyiksi ja sallituiksi. Jotkut kansainväliset lajiliitot ovat kieltäneet omissa säännöissään WADAn luettelon lisäksi myös muita lääkeaineita. Nämä lajiliittojen omissa säännöissään mahdollisesti kieltämät lääkeaineet, eivät ole mukana KAMU -lääkehaun luokitteluissa.

KAMU -lääkehaussa voi tarkistaa vain Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteita. Lääkehaku ei sisällä erityislupavalmisteita. Mikäli haettua lääkevalmistetta ei löydy, käyttäjän tulee olla yhteydessä SUEKiin.”

-Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK)

KAMU-lääkehakuun voit tutustua täällä: https://kamu.suek.fi

KAMU on myös ladattavissa puhelimeen sovelluksena

Hyödyllisiä linkkejä

SUEKin antidopingohje urheilijoille

Kielletyt aineet ja menetelmät

 • Urheilija on aina itse vastuussa käyttämistään aineista, eikä tietämättömyys saa olla syy dopingrikkomukseen. SUEKin sivuilta löytyy luettelot urheilussa kielletyistä aineista ja menetelmistä.
 • Kamu-lääkeainehaku https://kamu.suek.fi/

Dopingvalvonta – Ohjeet kilpailunjärjestäjälle

 • Dopingtestit tehdään kilpailuissa pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Isojen kilpailuiden järjestäjän tulee olla varautunut dopingvalvontaan esimerkiksi dopingtesteihin soveltuvalla pienellä tilalla.

ILMO-palvelu

Jokaisella on oikeus ilmoittaa, jos epäilee doping-, kilpailumanipulaatio- tai katsomoturvallisuusrikkomusta tai muuta eettistä rikkomusta urheilussa. Puuttumalla rikkomuksiin autat suojelemaan urheilijoita ja urheilua sekä turvaamaan tasavertaiset ja turvalliset lähtökohdat kaikille urheilijoille. ILMO-palvelussa voit tehdä ilmoituksen urheilijan tai muun toimijan epäilyttävästä toiminnasta.

Antidopingista dopingiin – Selvitys Maailman antidopingsäännöstön muutosten vaikutuksista kansalliseen dopingvalvontaan 5/2021

Selvitys läpikäy Suomen kansallisen antidopingtoiminnan kehittymistä 2000-luvun alusta tähän päivään. Maailman antidopingsäännöstö on ohjannut vuosien varrella kansallista dopingvalvontaa haluttuun suuntaan: dopinvalvonta on kehittynyt uudelle tasolle reaktiivisesta työstä proaktiiviseen toimintaan.

WADA:n urheilijan oikeudet -asiakirja.

 


Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024

Suomen frisbeegolfliitto on Olympiakomitean varsinainen jäsen. Urheiluyhteisö on rakentanut ensimmäistä kertaa yhteisen vastuullisuusohjelman vuosille 2020-2024. Ohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa.