Palkinnot ja verotus

Tältä sivulta löytät infoa kilpailutoiminnan palkitsemiskäytänteistä sekä verotuksesta.

Sivun sisältö:

Palkitsemiskäytännöt

 • Mitä payoutiin eli palkintosummaan lasketaan?
 • Ohje palkitsemiseen amatööriluokissa
 • SFL:n suositus palkitsemiseen amatööriluokissa
 • Pro-luokissa rahapalkinnon lahjakortiksi muuttaminen
 • Rajoitus koskien rahapalkinnon muuttamista tuotepalkinnoksi
 • Palkinnosta kieltäytyminen

Kilpailutoiminnan verotus

 • Tulorekisterin käyttöoikeudet
 • Kilpailunjärjestäjän kerättävät tiedot
 • Palkinnot ja tulolajit
 • Lisätietoja ja ohjeita tulorekisterin käyttöön

Palkitsemiskäytännöt

Mitä payoutiin eli palkintosummaan lasketaan?

PDGA:n International Guiden mukaan kilpailun payoutiin eli palkintosummaan lasketaan pro-luokissa vain käteispalkinnot (ei esimerkiksi pelaajapakettia tai muistopalkintoja). Amatööriluokissa payoutiin lasketaan tuotepalkinnot ja pelaajapaketti (ei muistopalkintoja).

Palkintosummaa laskettaessa voi osallistumismaksuista ensin vähentää pakolliset suorat maksut, kuten sarjan palkintopottiin menevän osan tai kenttämaksun (green fee), mutta ei mitään muita kuluja.

Kilpailun palkintosummaan tulisi ilmoittaa todellisten vähennysten jälkeen ja vähennykset eritellä mahdollisimman selkeästi.

 • Esimerkiksi jos kilpailun hinta on 40 €, josta järjestäjälle menee 8 € ja pelaajapakettiin 10 €, on todellinen palkinto-osuus pro-luokissa 55 % ja amarööriluokissa 80 %, koska amatööriluokissa pelaajapaketti lasketaan palkinto-osuuteen.

Ohje palkitsemiseen amatööriluokissa (päivitetty 27.1.2020):

Luokissa MA1/FA1 sekä junioreiden ja 40-vuotiaiden ja sitä vanhempien amatööriluokissa maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 5x osallistumismaksu

Luokissa MA2/FA2 maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 4x osallistumismaksu

Luokissa MA3/FA3 maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 3x osallistumismaksu

Luokissa MA4/FA4 maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 2x osallistumismaksu

 • Amatööriluokkien maksimipalkinnot ovat absoluuttiset. Muutoin kilpailunjärjestäjä voi jakaa kilpailun tuotot haluamallaan tavalla. Sijoituksen perusteella palkittavien kilpailijoiden määrää ei siis rajoiteta.
 • AM2-toureilla voidaan lisäksi jakaa kiertueen kokonaispalkinnot erikseen kiertueen säännöissä mainittavasti.

SFL:n suositus palkitsemiseen amatööriluokissa:

 • SFL:n suositus on edelleen siirtyä amatööriluokissa pääosin matalan kynnyksen kilpailutoimintaan, joka tarkoittaa 1) matalaa osallistumismaksua ja 2) pieniä palkintoja (trophy only).
 • Suuremmat amatöörikilpailut suositellaan järjestettäväksi PDGA B-tier tai A-tier -tasoisina.
 • Osa payoutista voidaan jakaa arpomalla ja muilla tavoilla jotka mahdollistavat palkintorakenteen pysyvän maltillisempana. Payoutin voi myös suunnata muun muassa pelaajapaketteihin, jolloin kilpailun tuotot jaetaan tasapuolisesti koko osallistujajoukolle.

Pro-luokissa rahapalkinnon lahjakortiksi muuttaminen

Kilpailuoppaan mukaisesti kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan muuttaa rahapalkinnon tuotepalkinnoksi. Kisakoneen kilpailutiedoissa on suotavaa ilmoittaa etukäteen, onko käytäntö voimassa.

Rajoitus koskien rahapalkinnon muuttamista tuotepalkinnoksi

Amatööripalkinnon maksimiarvo koskettaa myös pro-luokassa palkinnoille yltävää amatööripelaajaa silloin, kun rahapalkinto vaihdetaan tuotepalkinnoksi. Lahjakortin ja/tai tavarapalkinnon yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 4x osallistumismaksu, riippumatta alkuperäisen rahapalkinnon suuruudesta. Mahdollinen ylijäämä lisätään aina seuralle jäävään osuuteen.

Amatööripelaaja, joka pelaa pro-luokassa ei saa ottaa rahapalkinnon sijasta tuotepalkintoa Major -kilpailussa, National Tour -kilpailussa tai A-tier-kilpailussa. Amatööri voi kieltäytyä rahapalkinnosta ja vastaanottaa mahdollisen muistopalkinnon. Jos pelaaja kieltäytyy rahapalkinnosta, kyseisen sijan ja kaikkien alempien palkintosijojen palkinnot siirtyvät sijan alaspäin.


Palkinnosta kieltäytyminen

Kilpailuoppaan mukaisesti pelaajalla on aina myös oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan palkintoa (raha- tai tuotepalkintoja). Tällöin palkinnot siirtyvät järjestyksessä seuraaville sijoille sijoittuneille.


Kilpailutoiminnan verotus (päivitetty 12.1.2023)

Päivitys 12.1.2023: Päivitetty liiton ohje tulorekisterilomakkeen käyttöön.

Palkkojen, palkkioiden ja vastaavien – kuten kilpailupalkintojen – ilmoittaminen verottajalle muuttui 1.1.2019 alkaen. Tuolloin astui voimaan uusi tulorekisteri, jonka myötä esimerkiksi maksetut palkat ja palkkiot tulee ilmoittaa vuosi-ilmoitusten sijaan verkossa toimivaan tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteri korvaa aiemmin käytössä olleet verottajan vuosi-ilmoitukset. 

Kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin kilpailupalkintoa, jonka arvo on enintään 100 euroa, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara. 

Tulorekisterin käyttöoikeudet

Tulorekisteriin kirjautuminen ja siellä yhdistyksen puolesta asioiminen (esimerkiksi jaetuista kilpailupalkinnoista ilmoittaminen) edellyttää, että yhdistyksen puolesta asioivalla on tähän valtuutus. Käytännössä yhdistyksen puolesta asioiminen tulorekisterissä vaatii, että henkilöllä on Suomi.fi-valtuutus. Aiemmin käytössä olleet Katso-tunnisteet poistuvat käytöstä. 

 • Oman yhdistyksen Y-tunnuksen pystyy tarkistamaan mm. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Huolehdittehan siitä, että yhdistyksenne tiedot yhdistysrekisterissä ovat ajan tasalla (esim. hallituksen henkilömuutosten jälkeen).
 • Suomi.fi-valtuuksien avulla seura voi antaa henkilölle  valtuuden eli oikeuden asioida yhdistyksen puolesta. Suomi.fi-palvelussa henkilö voi myös täyttää ja lähettää pyynnön, että hänelle tehdään valtuutus asioiden yhdistyksen puolesta. Valtuuksia pystyy myöntämään ja hakemaan kirjautumalla Suomi.fi-palveluun. Valtuuksien myöntö ja haku tapahtuvat ”Valtuudet”-osiossa.
 • Kun henkilöllä on voimassa olevat Suomi.fi-valtuudet asioida yhdistyksen puolesta, pystyy hän kirjaamaan esimerkiksi kilpailupalkintotietoja Tulorekisteriin kirjautumalla sisään esimerkiksi omilla pankkitunnuksillaan. 

Kilpailunjärjestäjän kerättävät tiedot

Kaikkia kilpailunjärjestäjiä (seuroja) muistutetaan velvollisuudesta kerätä tiedot palkinnoista tulorekisteriä varten. Palkittavilta tulee kerätä tarpeelliset tiedot ja huolehtia tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä. Tulorekisteri-ilmoituksessa tulonsaaja (palkinnonsaaja) yksilöidään asiakastunnisteella (henkilötunnus) tai sen puuttuessa
muiden tunnistetietojen avulla. Lisätietoja aiheesta Verohallinnon sivulla

Ulkomaalaiset/ulkomailla asuvat pelaajat: tutustu Verohallinnon esimerkkitapauksiin.

Palkinnot ja tulolajit

 • Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin silloin, kun ne ovat veronalaista tuloa ja saadulla palkinnolla on rahallinen arvo. Alle 100 euron palkintoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, jos palkinnonsaaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Kilpailupalkinto voi olla rahasumma tai tavara.
 • Veronalaisten kilpailupalkintojen ilmoittaminen koskee kilpailuja, joissa erillinen kilpailun järjestäjä antaa palkinnon voittajalle. Näin ollen ystävien keskinäisissä kilpailuissa annettavia palkintoja ei tarvitse ilmoittaa.
 • Tavarana saadut kilpailupalkinnot arvostetaan niiden käypään arvoon eli siihen arvoon, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi. Muuna kuin rahana annetut edut ja suoritukset on ilmoitettava tulorekisteriin kuukausittain, viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.
 • Ilmoita tavarana saadut kilpailupalkinnot tulolajilla 316 Muu veronalainen ansiotulo, jos palkinnon saaminen ei perustu urheilemiseen. Urheilijan rahana, tavarana tai lahjakorttina saamat palkkiot ilmoitetaan tulolajilla 336 Työkorvaus, ja palkkatietoilmoitukselle merkitään tulonsaajan lisätiedoksi ”Urheilija”, jos urheilija ei ole palvelussuhteessa maksajaan.
 • Jos urheilija on palvelussuhteessa maksajaan, rahapalkinto ilmoitetaan Muuna maksettuna lisänä (tulolajilla 216) ja lahjakorttina tai tavarana saatu palkinto Muuna luontoisetuna (tulolajilla 317).

Lisätietoja ja ohjeita

SFL:n ohje tulorekisterilomakkeen täyttöön.

Lisätietoja urheiluseuroille (Verohallinto)

Lisätietoja urheilijoille (Verohallinto)

Lisätietoja tulorekisteristä yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin löytyy täältä.

Verotusasioissa voi kysyä apua myös suoraan Verohallinnon yhdistysten ja säätiöiden palvelunumerosta
p. 020 697 048. Lisäksi liiton toiminnanjohtajalta voi kysyä neuvoa yhdistyksen verotuksen perusasioissa.