Palkinnot ja verotus

Tältä sivulta löytät infoa kilpailutoiminnan palkitsemiskäytänteistä sekä verotuksesta.

Palkitsemiskäytännöt 2018

Mitä payoutiin eli palkintosummaan lasketaan?

PDGA:n International Guiden mukaan kilpailun payoutiin eli palkintosummaan lasketaan pro-luokissa vain käteispalkinnot (ei esimerkiksi pelaajapakettia tai muistopalkintoja). Amatööriluokissa payoutiin lasketaan tuotepalkinnot ja pelaajapaketti (ei muistopalkintoja).

Palkintosummaa laskettaessa voi osallistumismaksuista ensin vähentää pakolliset suorat maksut, kuten sarjan palkintopottiin menevän osan tai kenttämaksun (green fee), mutta ei mitään muita kuluja.

Kilpailun palkintosummaan tulisi ilmoittaa todellisten vähennysten jälkeen ja vähennykset eritellä mahdollisimman selkeästi.
Esimerkiksi jos kilpailun hinta on 40 €, josta järjestäjälle menee 8 € ja pelaajapakettiin 10 €, on todellinen palkinto-osuus pro-luokissa 55 % ja amarööriluokissa 80 %, koska amatööriluokissa pelaajapaketti lasketaan palkinto-osuuteen.

Ohje palkitsemiseen amatööriluokissa kaudella 2018:

Luokissa MA1/FA1 sekä junioreiden ja 40-vuotiaiden ja sitä vanhempien amatööriluokissa maksimipalkinto yksittäiselle pelaajalle on 4x osallistumismaksu

Luokissa MA2/FA2 maksimipalkinto yksittäiselle pelaajalle on 3x osallistumismaksu

Luokissa MA3/FA3 maksimipalkinto yksittäiselle pelaajalle on 2x osallistumismaksu

Luokissa MA4/FA4 palkitaan trophy only

  • Amatööriluokkien maksimipalkinnot ovat absoluuttiset. Muutoin kilpailunjärjestäjä voi jakaa kilpailun tuotot haluamallaan tavalla. Sijoituksen perusteella palkittavien kilpailijoiden määrää ei siis rajoiteta.
  • AM2-toureilla voidaan lisäksi jakaa kiertueen kokonaispalkinnot erikseen kiertueen säännöissä mainittavasti.

SFL:n suositus palkitsemiseen amatööriluokissa:

  • SFL:n suositus on edelleen siirtyä amatööriluokissa pääosin matalan kynnyksen kilpailutoimintaan, joka tarkoittaa 1) matalaa osallistumismaksua ja 2) pieniä palkintoja (trophy only).
  • Suuremmat amatöörikilpailut suositellaan järjestettäväksi PDGA B-tier tai A-tier -tasoisina.
  • Osa payoutista voidaan jakaa arpomalla ja muilla tavoilla jotka mahdollistavat palkintorakenteen pysyvän maltillisempana. Payoutin voi myös suunnata muun muassa pelaajapaketteihin, jolloin kilpailun tuotot jaetaan tasapuolisesti koko osallistujajoukolle.

TD:lle jää tämän tarkastuksen myötä enemmän vaikutusvaltaa palkintojen osalta.

Kaikkia kilpailunjärjestäjiä (seuroja) muistutetaan samalla velvollisuudesta kerätä tiedot kauden aikana luovutetuista palkinnoista verottajan vuosi-ilmoitusta varten. Seuralta yli 100 euron arvosta raha-, lahjakortti- ja/tai tavarapalkintoja saaneen kilpailijan kohdalla tulee toimittaa vuosi-ilmoitus.

Palkittavilta tulee kerätä tarpeelliset tiedot ja huolehtia tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä.

Ilmoitusvelvollisuus on yhdistystoimintaan liittyvä velvoite, joka koskee kaikkia seuran luovuttamia palkintoja (sanktioidut ja sanktioimattomat kilpailut, raha- ja tuotepalkinnot, seuran varoin hankitut ja sponsoreilta saadut).


Pro-luokissa rahapalkinnon lahjakortiksi muuttaminen

Kilpailuoppaan mukaisesti kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan muuttaa rahapalkinnon tuotepalkinnoksi. Kisakoneen kilpailutiedoissa on suotavaa ilmoittaa etukäteen, onko käytäntö voimassa.

Rajoitus koskien rahapalkinnon muuttamista tuotepalkinnoksi

Amatööripalkinnon maksimiarvo koskettaa myös pro-luokassa palkinnoille yltävää amatööripelaajaa silloin, kun rahapalkinto vaihdetaan tuotepalkinnoksi. Lahjakortin ja/tai tavarapalkinnon yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 4x osallistumismaksu, riippumatta alkuperäisen rahapalkinnon suuruudesta. Mahdollinen ylijäämä lisätään aina seuralle jäävään osuuteen.

Amatööripelaaja, joka pelaa pro-luokassa ei saa ottaa rahapalkinnon sijasta tuotepalkintoa Major -kilpailussa, National Tour -kilpailussa tai A-tier-kilpailussa. Amatööri voi kieltäytyä rahapalkinnosta ja vastaanottaa mahdollisen muistopalkinnon. Jos pelaaja kieltäytyy rahapalkinnosta, kyseisen sijan ja kaikkien alempien palkintosijojen palkinnot siirtyvät sijan alaspäin.


Kilpailuoppaan mukaisesti pelaajalla on aina myös oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan palkintoa (raha- tai tuotepalkintoja). Tällöin palkinnot siirtyvät järjestyksessä seuraaville sijoille sijoittuneille.

Kilpailutoiminnan verotus

SFL on teettänyt ja työstänyt ohjeet jäsenseuroilleen sekä pelaajille kilpailutoiminnan verotuksessa.

Verotuksellisesti ei ole tapahtunut suuria muutoksia, vaan ilmoitusvelvollisuudet säilyvät entisen kaltaisina. Nyt julkaistun ohjeistuksen tarkoituksena on lisätä tietoisuutta oikeista toimintamalleista sekä harmonisoida käytännöt jäsenyhdistyksissämme. Samalla haluamme keventää jäsenseurojen selvitystyötä konkreettisin ohjein.

Kyseessä on siis yhdistystoimintaan liittyvä velvoite, joka koskee kaikkea seuran kilpailutoimintaa. Seura on vuosi-ilmoitusvelvollinen kilpailuissaan luovuttamista kilpailupalkkioista (kumulatiivisen minimin täyttyessä), oli kyseessä sitten

a) sanktioitu tai sanktioimaton kilpailu ja

b) omin varoin hankittu tai sponsorilta saatu

c) raha- tai tuotepalkinto.

Tuotepalkintojen kohdalla verotusarvo määräytyy käyvän hinnan mukaisesti (arvo saajalleen luovutushetkellä, eli hinta jolla tuote on uutena saatavissa).

Lakiasiaintoimiston ohje seuroille sekä pelaajille (pdf)

SFL:n täydentävä ohjeistus mm. lomakkeiden täyttöön (pdf)

Lisätietoa verotusasioissa voi kysyä suoraan Verohallinnon yhdistysten ja säätiöiden palvelunumerosta
p. 020 697 048.

Myös liiton toiminnanjohtajalta voi kysyä neuvoa yhdistyksen verotuksen perusasioissa.