Palkinnot ja verotus

Tältä sivulta löytät infoa kilpailutoiminnan palkitsemiskäytänteistä sekä verotuksesta.

Palkitsemiskäytännöt 2018

Mitä payoutiin eli palkintosummaan lasketaan?

PDGA:n International Guiden mukaan kilpailun payoutiin eli palkintosummaan lasketaan pro-luokissa vain käteispalkinnot (ei esimerkiksi pelaajapakettia tai muistopalkintoja). Amatööriluokissa payoutiin lasketaan tuotepalkinnot ja pelaajapaketti (ei muistopalkintoja).

Palkintosummaa laskettaessa voi osallistumismaksuista ensin vähentää pakolliset suorat maksut, kuten sarjan palkintopottiin menevän osan tai kenttämaksun (green fee), mutta ei mitään muita kuluja.

Kilpailun palkintosummaan tulisi ilmoittaa todellisten vähennysten jälkeen ja vähennykset eritellä mahdollisimman selkeästi.
Esimerkiksi jos kilpailun hinta on 40 €, josta järjestäjälle menee 8 € ja pelaajapakettiin 10 €, on todellinen palkinto-osuus pro-luokissa 55 % ja amarööriluokissa 80 %, koska amatööriluokissa pelaajapaketti lasketaan palkinto-osuuteen.

Ohje palkitsemiseen amatööriluokissa kaudella 2018:

Luokissa MA1/FA1 sekä junioreiden ja 40-vuotiaiden ja sitä vanhempien amatööriluokissa maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 4x osallistumismaksu

Luokissa MA2/FA2 maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 3x osallistumismaksu

Luokissa MA3/FA3 maksimipalkinnon arvo yksittäiselle pelaajalle on 2x osallistumismaksu

Luokissa MA4/FA4 palkitaan trophy only

  • Amatööriluokkien maksimipalkinnot ovat absoluuttiset. Muutoin kilpailunjärjestäjä voi jakaa kilpailun tuotot haluamallaan tavalla. Sijoituksen perusteella palkittavien kilpailijoiden määrää ei siis rajoiteta.
  • AM2-toureilla voidaan lisäksi jakaa kiertueen kokonaispalkinnot erikseen kiertueen säännöissä mainittavasti.

SFL:n suositus palkitsemiseen amatööriluokissa:

  • SFL:n suositus on edelleen siirtyä amatööriluokissa pääosin matalan kynnyksen kilpailutoimintaan, joka tarkoittaa 1) matalaa osallistumismaksua ja 2) pieniä palkintoja (trophy only).
  • Suuremmat amatöörikilpailut suositellaan järjestettäväksi PDGA B-tier tai A-tier -tasoisina.
  • Osa payoutista voidaan jakaa arpomalla ja muilla tavoilla jotka mahdollistavat palkintorakenteen pysyvän maltillisempana. Payoutin voi myös suunnata muun muassa pelaajapaketteihin, jolloin kilpailun tuotot jaetaan tasapuolisesti koko osallistujajoukolle.

TD:lle jää tämän tarkastuksen myötä enemmän vaikutusvaltaa palkintojen osalta.

Kaikkia kilpailunjärjestäjiä (seuroja) muistutetaan samalla velvollisuudesta kerätä tiedot palkinnoista tulorekisteriä varten. Palkittavilta tulee kerätä tarpeelliset tiedot ja huolehtia tietojen asianmukaisesta käsittelystä ja säilytyksestä.

Ilmoitusvelvollisuus on yhdistystoimintaan liittyvä velvoite, joka koskee kaikkia seuran luovuttamia palkintoja (sanktioidut ja sanktioimattomat kilpailut, raha- ja tuotepalkinnot, seuran varoin hankitut ja sponsoreilta saadut). Tulorekisteri on korvannut aiemmin käytössä olleet verottajan vuosi-ilmoitukset 1.1.2019 alkaen. Lisätietoja tulorekisteristä alempana tällä sivulla otsikon ”Kilpailutoiminnan verotus 2019” alla. 


Pro-luokissa rahapalkinnon lahjakortiksi muuttaminen

Kilpailuoppaan mukaisesti kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan muuttaa rahapalkinnon tuotepalkinnoksi. Kisakoneen kilpailutiedoissa on suotavaa ilmoittaa etukäteen, onko käytäntö voimassa.

Rajoitus koskien rahapalkinnon muuttamista tuotepalkinnoksi

Amatööripalkinnon maksimiarvo koskettaa myös pro-luokassa palkinnoille yltävää amatööripelaajaa silloin, kun rahapalkinto vaihdetaan tuotepalkinnoksi. Lahjakortin ja/tai tavarapalkinnon yhteenlaskettu arvo voi olla korkeintaan 4x osallistumismaksu, riippumatta alkuperäisen rahapalkinnon suuruudesta. Mahdollinen ylijäämä lisätään aina seuralle jäävään osuuteen.

Amatööripelaaja, joka pelaa pro-luokassa ei saa ottaa rahapalkinnon sijasta tuotepalkintoa Major -kilpailussa, National Tour -kilpailussa tai A-tier-kilpailussa. Amatööri voi kieltäytyä rahapalkinnosta ja vastaanottaa mahdollisen muistopalkinnon. Jos pelaaja kieltäytyy rahapalkinnosta, kyseisen sijan ja kaikkien alempien palkintosijojen palkinnot siirtyvät sijan alaspäin.


Kilpailuoppaan mukaisesti pelaajalla on aina myös oikeus kieltäytyä ottamasta vastaan palkintoa (raha- tai tuotepalkintoja). Tällöin palkinnot siirtyvät järjestyksessä seuraaville sijoille sijoittuneille.

Kilpailutoiminnan verotus 2019

Palkkojen, palkkioiden ja vastaavien – kuten kilpailupalkintojen – ilmoittaminen verottajalle muuttui 1.1.2019 alkaen. Tuolloin astui voimaan uusi tulorekisteri, jonka myötä esimerkiksi maksetut palkat ja palkkiot tulee ilmoittaa vuosi-ilmoitusten sijaan verkossa toimivaan tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteri korvaa aiemmin käytössä olleet verottajan vuosi-ilmoitukset. 

Lue lisää aiheesta urheiluseuroille suunnatusta tulorekisteri-ohjemateriaalista. Poimintoja sivustolta:

  • Palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot.
  • Laajan tulokäsitteen mukaan kaikki rahanarvoiset palkinnot ja rahapalkinnot ovat veronalaista tuloa, joka tulisi ilmoittaa verottajalle.
  • Verohallinnon nykyistä 100 euron ilmoittamisrajaa ei käytetä tulorekisterissä, vaan kaikki palkinnot tulisi ilmoitettaa ilman euromääräistä alarajaa. Poikkeuksena ovat symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet. Pokaaleja, mitaleja ja niihin verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä tunnearvoa, ei ilmoiteta tulorekisteriin.
  • Palkkion saaja ei ole työsuhteessa maksajaan. Rahallinen palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla ”työkorvaus” ja lisäksi ilmoitetaan, että tulonsaaja on urheilija. Tavarana saadut kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulolajilla Muu veronalainen ansiotulo, jos urheilija ei ole työsuhteessa urheiluseuraan.

Lisätietoja

Lisätietoja urheiluseuroille (linkki myös ylempänä artikkelissa).

Lisätietoja tulorekisteristä yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin löytyy täältä.

Verotusasioissa voi kysyä apua myös suoraan Verohallinnon yhdistysten ja säätiöiden palvelunumerosta
p. 020 697 048. Lisäksi liiton toiminnanjohtajalta voi kysyä neuvoa yhdistyksen verotuksen perusasioissa.