Liittyminen jäsenseuraksi

SFL:n jäsenseuraksi voivat liittyä kaikki suomalaiset rekisteröityneet frisbeeurheiluseurat ja suomalaiset yleisseurat tai niiden frisbeejaostot, joiden tarkoituksena on edistää ja kehittää frisbeegolfia ja jotka sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä ja kurinpitosääntöjä sekä käyttämään Suomisportia jäsenrekisterinä.

SFL:n jäsenseurana nautitte muun muassa seuraavista eduista

 • näkyvyyttä toiminnallenne
 • oikeus järjestää SFL:n ja PDGA:n alaisia kilpailuja
 • jäsenillenne mahdollisuus hankkia SFL:n kilpailulisenssi (sisältää PDGA-jäsenyyden)
 • jäsenrekisterin käyttö
 • suomeksi käännetyt PDGA:n dokumentit, kuten sääntökirjat ja kilpailuoppaat
 • musiikin julkinen esittäminen tilaisuuksissa (Teosto)
 • tuplaturva (sisältää liikunnan toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyön tapaturmavakuutuksen)
 • Sporttiturva -tapaturmavakuutuksen hankkimismahdollisuus jäsenillenne
 • tukea ja ohjausta
 • mahdollisuus osallistua SFL:n vuosittaisille Liitopäivät -kehittämispäiville
 • äänioikeus SFL:n kokouksissa (ensimmäisenä täytenä jäsenkalenterivuonna)

Jäsenseuran jäsenmäärän perusteella kerätään vuosittain jäsenmaksut ja lisäksi jäsenseuran jäsenillä on mahdollisuus osallistua kilpailutoimintaan lunastamalla kilpailulisenssi.

Vuotuisen jäsenmaksun sekä mahdollisen liittymismaksun suuruuden päättää syyskokous.

Jäsenseuran jäsenmaksu määräytyy jäsenmäärän mukaan. Jäseniä ovat kaikki seuran jäsenet paitsi kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet. Jäsenmäärä saadaan suoraan Suomisportista liiton verkkosivujen ohjeiden mukaan. Jäsenmäärän tarkistuspäivän päättää syyskokous.

Jos jäsenseura on yleisseuran jaosto ja sen jäsenyydet hoidetaan pääseuran tasolla Suomisportissa tai muualla, jaoston tulee raportoida jäsenmäärä erikseen liiton verkkosivuilla ilmoitetulla tavalla.

 • Liiton jäsenkausi päättyy 30.11. ja liitto laskuttaa jäsenyydet joulukuun aikana jäsenmäärän mukaan (huom. kaikkien jäsenten, eli liitto ei näe ovatko jäsenet hoitaneet jäsenmaksujaan).
 • Jaostot ilmoittavat jäsenensä ohjeiden mukaan
 • Jäsenseuran jäsenmaksu määräytyy seuraavan hinnaston mukaan vuonna 2024: 6 € per aikuinen ja 3 € per juniori.
 • Liitto laskuttaa jäsenmaksut Suomisportissa näkyvän marraskuun lopun jäsenmäärän mukaan.

Lue lisää lisenssimaksuista täältä.

Seurat hyväksyy jäseniksi liiton hallitus. Täytä Jäsenhakemuskaavake ja toimita se sähköpostitse liiton järjestösihteerille. Kun hakemus on saapunut hallituksen käsiteltäväksi, tehdään päätös hyväksymisestä yleensä muutaman viikon kuluessa.

Liitä aina mukaan

 1. PRH:n rekisteriote ja yhdistyksen säännöt
 2. hallituksen kokoonpano yhteystietoineen (erillinen dokumentti, rekisteriote ei riitä) sekä
 3. jäsenvastaavan yhteystiedot

Mikäli jäsenyyttä hakee yleisseuran jaosto, tulee mukaan liittää lisäksi

 1. päätös jaoston perustamisesta (erillinen dokumentti / ote pöytäkirjasta allekirjoituksineen),
 2. päätös jäsenyyden hakemisesta jaostolle (erillinen dokumentti / ote pöytäkirjasta allekirjoituksineen) sekä
 3. jaoston kokoonpano yhteystietoineen (erillinen dokumentti).

Jaoston hakiessa jäsenyyttä on hyvä huomioida seuraavat asiat:

 • Liitto voi hyväksyä jäsenekseen vain rekisteröidyn yhdistyksen. Jaoston tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä täten emoseuran säännöt, ja lisäksi liitto suosittelee, että jaosto toimittaa liitolle myös jaoston toimintaperiaatteet, jotka se on saanut emoseuran hallitukselta. 
 • Hakemuskaavakkeessa kysytään jäsenmäärää. Tällä tarkoitetaan liiton jäsenseuraksi hakevan jaoston sen hetkistä jäsenmäärää.
 • Jaosto ei voi periä omaa jäsenmaksua  vaan jäsenmaksu on aina emoseuran jäsenmaksu. Jos jäsen toimii seuran useassa jaostossa hän maksaa kuitenkin aina vain yhden jäsenmaksun eli emoseuran jäsenmaksun. Jaostot voivat periä toimintakohtaisia toimintamaksuja, ja voivat täten käyttää Suomisportissa seurapalvelun toiminnan työkaluja.
 • Yhdellä jaostoon kuuluvalla johtohenkilöllä tulee olla oikeudet seurata emoseuran jäsenhallinnan tilannetta, jotta jaosto voi ilmoittaa liitolle  jaostolaisten määrän vuoden lopussa.
 • Jos jaoston emoseura on jo Suomisportissa, se ei ole ongelma. Liitto lisää jaoston liiton lisenssimyynnin seuralistaan Suomisportissa siinä vaiheessa, kun jaoston jäsenhakemus on hyväksytty liitossa. Jaoston yhteyshenkilö täyttää järjestösihteerin lähettämän jäsenrekisterilomakkeen, jossa kysytään emoseuran y-tunnusta. Jaosto ja emoseura yhdistyvät Suomisportissa y-tunnuksen avulla.

Puutteellisin tiedoin toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.

Seuran perustaminen

Jos haluat perustaa seuran liittyäksesi SFL:n jäsenseuraksi, löydät ohjeet ja mallisäännöt Olympiakomitean sivuilta. Ks. Seuran perustaminen sekä ennakkotarkastetut mallisäännöt (päivitetty 2023).

Huom! Seuran sääntöihin tulee sisältyä pykälät jäsenen eroamisesta sekä erottamisesta (esimerkiksi jäsenmaksun maksamatta jättämisestä johtuen). PRH:n sivuilla olevat mallisäännöt eivät sisällä jäsenen eroamis- eikä erottamispykälää. Malli niihin löytyy Olympiakomitean mallisäännöistä. 

Yhdistyslaki

Tietosuojalaki