Hallituksen kokousterveiset 4/2024

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen.

Kokousterveisillä viestitään hallituksen toiminnasta

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa läpikäytävät asiat käsitellään ja kirjataan pöytäkirjaan liiton visiosta nousevien teemojen alle. Teemat ovat: talous- ja henkilöstöasiat, lapsi- ja nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö, seuratoiminta ja liiton tukitoimet, yhdenvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Tekniikkaan liittyvät asiat on teemoitettu erikseen tekniikan alle.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti, kesätaukoa lukuun ottamatta, jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina etäyhteydellä. Päätöksiä tehdään kokousten lisäksi myös hallituksen ja työntekijöiden yhteisellä keskustelufoorumilla.

Terveiset kokouksesta 4/2024

Hallitus kokoontui sähköpostikokouksessa 17.-21.4.

Talous- ja henkilöstöasiat
Kokouksessa hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 ja allekirjoitettiin tilinpäätös. Työntekijöille päätettiin tarjota mahdollisuus hyödyntää pyöräetua. 
 
Huippu-urheilu ja media
Takaysin kilpailunjärjestäjälisenssihakemus hyväksyttiin. Suomessa vakituisesti asuvan ulkomaalaisen hakemus osallistumisoikeudesta SM-kisoihin hyväksyttiin. 
 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran toukokuun viimeisenä torstaina.