Reilusti ja puhtaasti paras – mitä urheilun parissa toimivan tulisi tietää kilpailumanipulaatiosta ja antidopingista?

Maailman antidopingtoimisto WADAn järjestämää antidopingtoiminnan kansainvälistä Play True -teemapäivää vietetään tänään.

Puhtaasti ja reilusti urheileminen edellyttää sitä, että niin urheilijoilla, valmentajilla ja ohjaajilla kuin urheilijoiden tukihenkilöilläkin on tietoa kilpailumanipulaatiosta ja sen torjunnasta sekä antidopingsäännöstöstä. 

Urheiluseuroille on julkaistu oma käsikirja reilun pelin edistämiseksi.

Maailman antidopingtoimisto WADAn järjestämää antidopingtoiminnan kansainvälistä Play True -teemapäivää vietetään tänään. Puhtaasti ja reilusti urheileminen edellyttää sitä, että niin urheilijoilla, valmentajilla ja ohjaajilla kuin urheilijoiden tukihenkilöilläkin on tietoa kilpailumanipulaatiosta ja sen torjunnasta sekä antidopingsäännöstöstä. 

Mitä kilpailumanipulaatio on?

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan järjestelyä, toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla pyritään vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun poistamalla urheilukilpailuun kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan kohtuutonta etua itselle tai muille.

Kilpailumanipulaatio ei rajoitu vain lopputulosten järjestämiseen, vaan manipulaatiota voi tapahtua myös kilpailutapahtuman sisällä, frisbeegolfissa esimerkiksi yksittäisen väylätuloksen manipulointina. Tämä ei vaikuta välttämättä lopulliseen lopputulokseen, mutta sen muokkaaminen voi olla helpompaa kuin lopputuloksen järjestäminen. 

Suomen frisbeegolfliitto on sitoutunut kilpailumanipulaation ja vilpin vastaiseen työhön sekä noudattamaan Olympiakomitean ja Suomen urheilun eettisen keskuksen eli SUEKin reilun kilpailun periaatteita. Voit tutustua SFL:n kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmaan täällä: Suomen frisbeegolfliiton kilpailumanipulaation torjunnan ohjelma

Reilusti paras -verkkokoulutus helposti omaksuttava ja maksuton tietopaketti kaikille urheilun parissa toimiville

Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutukset voi suorittaa yhdellä kerralla, tai niitä voi jatkaa myöhemmin. Kursseille kirjaudutaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka luodaan palveluun rekisteröityessä. Verkkokurssien rakenne on selkeä ja sisältö on omaksuttavissa helposti. Kuva: https://puhtaastiparas.fi/fi/login?returnUrl=/fi.

Kilpailumanipulaatio on monitahoinen ja laajasti levinnyt ilmiö, jota saattaa esiintyä myös frisbeegolfissa. Jokaisen frisbeegolfin parissa toimivan urheilijan ja ohjaajan sekä urheilijan tukihenkilöiden on tärkeää tunnistaa kilpailumanipulaatio ilmiönä, jotta kilpailumanipulaatiota voidaan torjua.

Reilusti paras -verkkokoulutus tutustuttaa ilmiöön ja antaa tietoa kilpailumanipulaation eri muodoista ja niiden haitoista, kilpailumanipulaatiosta ilmoittamisesta sekä jokaisen vastuusta ilmiön torjumisessa. 

Verkkokoulutuksen läpikäynti kestää noin 30 minuuttia ja se sisältää lyhyitä infotekstejä, videoita sekä muutamia pohdintatehtäviä. Verkkokurssi päättyy niin sanottuun loppukokeeseen, joka sisältää selkeitä kysymyksiä, joihin vastataan valitsemalla yksi tarjolla olevasta vaihtoehdosta. Koetta ei tarvitse läpäistä ensimmäisellä kerralla vaan sen voi tarvittaessa uusia useita kertoja. Kun loppukoe on hyväksytty, ruudulle ilmestyy diplomi, jonka voi  tallentaa omalle laitteelle. 

SFL suosittelee Reilusti paras -koulutusta kaikille urheilijoille, kilpailunjohtajille ja seurapäättäjille. Maajoukkueurheilijoilta ja akatemiaurheilijoilta edellytetään verkkokoulutuksen suorittamista . Myös kaikilta liiton hallituksen toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä edellytetään verkkokoulutuksen suorittamista. 

Verkkokoulutukseen tästä

Seurat voivat tilata kilpailumanipulaation torjuntakoulutuksia SUEKilta. Seurojen itse SUEKilta tilaamat koulutukset ovat maksullisia. 

#OnePlayTrueTeam 

Play True -teemapäivää vietetään tänä vuonna 19.4. Kuva: WADA.

Play True -teemapäivää on vietetty jo vuodesta 2014 lähtien. Tänä vuonna se on samalla urheilevan maailman yhteinen WADAn 25-vuotisjuhla puhtaan urheilun kunniaksi. WADA kannustaa kaikkia urheilutoimijoita liittymään yhteiseen antidopingtoiminnan viestiin, jonka tavoitteena on luoda maailman suurin puhtaan urheilun joukkue #OnePlayTrueTeam. 

Puhtaasti paras -verkkokoulutus antaa tietoa antidoping-asioista. Antidopingsäännöstöt mahdollistavat kaikille yhdenvertaiset oikeudet peliin ja puhtaaseen urheiluun. Koulutuksen sisältö perustuu maailman antidopingsäännöstöön, joka astui voimaan vuonna 2021. Verkkokurssin suorittaminen kestää noin 35 minuuttia. Kurssi sisältää Reilusti paras -verkkokurssin tapaan lyhyitä infotekstejä, videoita, pohdintatehtäviä sekä loppukokeen. 

Maailman antidopingtoimisto WADA ylläpitää ja päivittää vuosittain Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -luetteloa, johon SUEKin Dopingaineryhmät ja -aineet 2024 pohjautuu. Siitä voi tarkistaa kaikki urheilussa kielletyt aineet ja menetelmät. SUEKin KAMU-lääkehausta voi tarkistaa, sisältääkö Suomessa myytävä lääkevalmiste kiellettyä lääkeainetta. 

Liitto ja sen jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä, Maailman antidopingsäännöstöä, Kansainvälisen Olympiakomitean, Kansainvälisen Paralympiakomitean ja kansainvälisten kattojärjestöjensä antidopingsäännöstöä sekä Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisia sääntöjä. Liiton antidopingohjelmaan voit tutustua täällä: Antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta

SFL suosittelee kaikille lisenssipelaajille, kilpailunjärjestäjille ja seuratoimijoille Puhtaasti paras -verkkokoulutuksen suorittamista. Se on pakollinen liiton valmennusryhmien toiminnassa mukana oleville valmentajille sekä maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuville pelaajille. Koulutusta suositellaan myös alaikäisten valmennusryhmäurheilijoiden vanhemmille. Kaikilta liiton toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä edellytetään verkkokoulutuksen suorittamista.

Verkkokoulutukseen tästä

Urheiluseuroille oma käsikirja reilun kilpailun edistämiseksi 

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK on julkaissut käsikirjan, joka tukee urheiluseurojen toimijoiden työtä reilun kilpailun edistämiseksi osana urheilujärjestöjen vastuullisuusohjelmaa. Käsikirja sisältää valmiita toimintamalleja antidopingtoimintaan sekä kilpailumanipulaation torjuntaan. 

Urheiluseuroilla on tärkeä rooli tiedon välittämisessä ja ymmärryksen lisäämisessä esimerkiksi antidopingiin ja kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvistä ilmiöistä. Urheilijat kasvatetaan urheiluseuroissa puhtaaseen ja reiluun kilpailuun. Reilun kilpailun käsikirja auttaa seuroja ottamaan reilun kilpailun osaksi päivittäistä toimintaa ohjeiden, materiaalien ja palveluiden avulla.

Urheiluseurojen reilun kilpailun käsikirja on luettavissa sekä suomeksi että ruotsiksi. Käsikirja on työstetty yhdessä urheiluseurojen kanssa, joten käsikirja vastaa konkreettisesti seurojen tarpeisiin ja tilanteisiin.

Avaa kirja tästä linkistä: Urheiluseurojen Reilun kilpailun käsikirja (suomeksi)

Idrottsföreningarnas guide till rättvis tävlan (på svenska)