Terveiset liiton kevätkokouksesta 2023

Liiton sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin etäyhteyden välityksellä keskiviikkona 29.3.2023. Kokoukseen osallistui äänivaltaisia edustajia yhteensä kolmestatoista eri seurasta. 

Kokouksessa käytiin sääntöjen mukaisesti läpi vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin päivitykset liiton kurinpitosääntöihin. Kurinpitosääntöihin täydennettiin tietoa urheiluyhteisön yhteisestä kurinpitolautakunnasta, johon liitto liittyi mukaan vuoden 2023 alussa.

Urheiluyhteisön yhteinen kurinpitolautakunta käyttää kurinpitovaltaa urheilun ja liikunnan vakaviksi katsottavissa eettisissä rikkomuksissa. PDGA:n alaisissa kilpailuissa tapahtuneet kurinpitotapaukset etenevät edelleen PDGA:n prosessin mukaisesti. Muussa liiton alaisessa toiminnassa tapahtuneet kurinpitotapaukset käsittelee liiton hallitus, ja vakavissa eettisissä rikkomuksissa puolestaan urheiluyhteisön yhteinen kurinpitolautakunta. 

Kurinpitosääntöjen päivitystarve liittyi myös liiton jo aiemmin julkaisemaan kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmaan sekä maaliskuussa päivitettyyn antidopingohjelmaan. 

Lisätietoja