Päivityksiä SFL:n antidopingohjelmaan ja kurinpitosääntöihin

SFL:n antidopingohjelma ja kurinpitosäännöt ovat päivittyneet. Liiton kevätkokous hyväksyi 29.3.2023 muutokset kurinpitosääntöihin. Antidopingohjelman päivitykset hyväksyttiin puolestaan hallituksen kokouksessa 30.3.2023.

SFL:n antidopingohjelma ja kurinpitosäännöt ovat päivittyneet. Liiton kevätkokous hyväksyi 29.3.2023 muutokset kurinpitosääntöihin. Antidopingohjelman päivitykset hyväksyttiin puolestaan hallituksen kokouksessa 30.3.2023.

Muutokset kurinpitosääntöihin

SFL liittyi mukaan urheiluyhteisön yhteiseen kurinpitolautakuntaan alkuvuodesta 2023. Tämän myötä tehtiin liiton kurinpitosääntoihin päivityksiä, joilla sitouduttiin yhteisen kurinpitolautakunnan toimintaan. 

Urheiluyhteisön yhteinen kurinpitolautakunta käyttää kurinpitovaltaa urheilun ja liikunnan vakaviksi katsottavissa eettisissä rikkomuksissa. PDGA:n alaisissa kilpailuissa tapahtuneet kurinpitotapaukset etenevät edelleen PDGA:n prosessin mukaisesti. Muussa liiton alaisessa toiminnassa tapahtuneet kurinpitotapaukset käsittelee liiton hallitus, ja vakavissa eettisissä rikkomuksissa puolestaan urheiluyhteisön yhteinen kurinpitolautakunta.

Kurinpitosääntöjen päivitystarve liittyi myös liiton jo aiemmin julkaisemaan kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmaan sekä maaliskuussa päivitettyyn antidopingohjelmaan. Kurinpitosääntöjen nojalla rangaistavia tekoja on listattu kurinpitosääntöjen pykälässä 2. Uusimmassa päivityksessä listaukseen lisättiin kilpailumanipulaation ja antidopingin osalta seuraavat kohdat:

e) — ”joka käyttäytyy epäasiallisesti dopingtestihenkilöstöä kohtaan tai kieltäytyy yhteistyöstä dopingtestihenkilöstön kanssa;”

h) — ”tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle, tai joka urheilutoimijana (urheilijat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, joukkueen jäsenet, tuomaristo) jakaa sisäpiiritietoa ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole seuran/joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa on esimerkiksi julkistamattomat kokoonpanotiedot, urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat.”

Muutokset antidopingohjelmaan

Myös SFL:n antidopingohjelma on päivittynyt. Päivitykset hyväksyttiin liiton hallituksen kokouksessa 30.3.2023. Suomen antidopingsäännöstö 2021 velvoittaa urheilujärjestöjä laatimaan antidopingohjelmat, sekä toteuttamaan, arvioimaan ja tarvittaessa päivittämään niitä. SFL:n antidopingohjelman päivitykset pohjautuvat SUEKin yhdessä pilottiliittojen kanssa laatimaan kriteeristöön. Kriteeristössä on otettu huomioon kansallisten ja kansainvälisten sopimusten sisältämät velvoitteet urheilujärjestöille.

Liiton antidopingohjelmassa merkittäviä muutoksia ja täsmennyksiä tehtiin erityisesti koulutuksesta kertovaan osioon. Antidopingohjelman luvussa ”4.2. Antidopingkoulutus” on eritelty esimerkiksi eri kohderyhmille suositeltavia tai pakollisia antidopingkoulutuksia. 

SFL suosittelee kaikille SUEKin Puhtaasti paras -verkkokoulutusta. Lisäksi Puhtaasti paras -koulutus vaaditaan kaikilta liiton toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä ja maajoukkue- ja valmennusryhmätoimintaan osallistuvilta. WADA:n ADEL-koulutus on puolestaan pakollinen kaikille SFL:n valintaprosessin kautta arvokisoihin valituille.

Antidopingpykälät ovat myös osa liiton kaikkia yhteistyö-, työ- ja urheilijasopimuksia. Kaikki SFL:n kilpailulisenssin lunastavat sitoutuvat noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja ovat keskeytyksettä dopingvalvonnan piirissä.

Lisätietoja: