Antidopingtestauskäytännöt tiedoksi kilpailunjärjestäjille

Dopingtestaus frisbeegolfissa

Suomen antidopingsäännöstön perusteella SUEKilla ja muilla antidopingorganisaatioilla on oikeus tehdä dopingtestejä SFL:n jäsenseurojen urheilijoille, jotka ovat sitoutuneet antidopingsäännöstöön.

Periaatteessa kaikki, jotka osallistuvat järjestäytyneeseen urheilu- ja kilpailutoimintaan, ovat dopingvalvonnan piirissä. Pääasiassa testaustoiminta kuitenkin keskittyy huippu-urheilijoihin.

SUEK vastaa kansallisesta dopingvalvonnasta Suomessa. Lisäksi testejä voidaan tehdä myös kansainvälisten lajiliittojen ja WADA:n toimesta. Dopingtestejä tehdään sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella missä ja milloin tahansa ennalta ilmoittamatta.

Ohjeistus kilpailunjärjestäjälle

Kilpailunjärjestäjä on velvollinen yhteistyöhön testausorganisaation kanssa ja mahdollistamaan dopingtestien suorittamisen sääntöjen mukaisesti kilpailujen yhteydessä. Käytännössä järjestäjien on hyvä varautua ennalta mahdollisesti suoritettaviin dopingtesteihin.

Liiton kilpailutoiminnan toimintakäsikirjoissa on määritelty vaadittavat fasiliteetit ja valmiudet dopingtestausta varten.

Vaadittavat fasiliteetit SM-kisoissa

Järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että dopingtestejä voidaan suorittaa kilpailuissa sääntöjen mukaan. Järjestäjien on hyvä jo ennalta varautua dopingtesteihin.

Dopingtestitiloissa urheilijaa pitää voida valvoa asianmukaisesti. Näytteenannon valvojan pitää voida esteettä todistaa virtsanäytteen anto. Dopingtestiin liittyvät toimet on voitava suorittaa luottamuksellisesti urheilijan yksityisyydensuoja huomioon ottaen, ja asiaankuulumattomien henkilöiden pääsy testitiloihin pitää voida estää.

Jos mahdollista, dopingtestitilan tulee muodostua kolmesta erillisestä tilasta, jotka ovat mielellään yhteydessä toisiinsa: odotushuone tai -alue, dopingtestihuone tai -alue sekä näytteenantotila (verinäytteiden ottoon erillinen tila).

Dopingtestihuoneen tai -alueen pitäisi olla erillinen, mielellään lukittava tai ainakin valvottu tila, johon on pääsy vain dopingtestiryhmän jäsenillä sekä testattavalla urheilijalla ja hänen edustajallaan. Tilasta tulee olla välitön yhteys näytteenantotilaan. Tilassa urheilijalla on oltava mahdollisuus istua ja suorittaa dopingtestiin liittyvät toimenpiteet rauhassa ja luottamuksellisesti yksityisyydensuoja huomioon ottaen.

Mikäli mahdollista, näytteenantotilan tulisi olla WC, johon on välitön yhteys dopingtestitilasta ja jossa on riittävästi tilaa sekä urheilijalle että näytteenannon valvojalle.

Verinäytteenottoon käytettävän tilan tulee olla muista testitiloista erillinen tila, jossa urheilijalla on tarvittaessa mahdollisuus antaa verinäyte myös makuuasennossa ja jossa verinäyte voidaan ottaa rauhassa ja luottamuksellisesti urheilijan yksityisyydensuoja huomioon ottaen.

Dopingtestin tyypillinen kulku

Dopingtestiryhmä saapuu kilpailupaikalle kilpailun ja lajin luonteesta riippuen joko ennen kilpailun alkua tai vasta kilpailun alettua.

Dopingtestiryhmään kuuluvien henkilöiden pitää aina esittää SUEKin myöntämä voimassa oleva valtuutus tehtäviensä suorittamiseen, esimerkiksi SUEKin kuvallinen testaaja-, avustaja- tai saattajakortti.

Dopingtestiryhmä ottaa yhteyttä kilpailujen johtajaan, järjestäjään tai joukkueenjohtajaan ja esittelee itsensä, kertoo tehtävistä testeistä ja esittää SUEKin kirjallisen dopingtestivaltuutuksen. Dopingtestaaja myös pyytää järjestäjän edustajaa tarvittaessa osallistumaan urheilijoiden arvontaan ja avustamaan dopingtestauksen järjestämisessä.

Dopingtestaaja tarvitsee tavallisesti seuraavia asioita dopingtestien suorittamiseksi asianmukaisesti:

  • tiedot kilpailuaikatauluista
  • tiedot osallistujista
  • asianmukaisen tilan
  • mahdollisesti saattajia avustamaan urheilijoiden kutsumisessa dopingtestiin.

Saattajien tulee olla täysi-ikäisiä, samaa sukupuolta testattavien urheilijoiden kanssa ja jäävittömiä tehtävän hoitamiseen. Saattajien tehtävä on tärkeä sääntöjen mukaisessa, luotettavassa ja oikeudenmukaisessa dopingtestauksessa. Suurissa, erityisesti kansainvälisissä kilpailuissa saattajia tarvitaan aina. SUEK pyrkii tarvittaessa avustamaan saattajien rekrytoinnissa.

Lisätietoja

Ajantasaiset ohjeet löytyvät aina SUEKin nettisivuilta: https://suek.fi/antidopingtoiminta/dopingvalvonta/ohjeet-kilpailun-jarjestajille/

Liiton antidopingohjelmaan voit tutustua kokonaisuudessaan täällä: Liiton antidopingohjelma

Testausasioiden antidopingvastaavia ovat toiminnanjohtaja Tapani Aulu (tapani.aulu@frisbeegolfliitto.fi) ja nuoriso- ja koulutuskoordinaattori Leo Piironen (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi).