Hallituksen kokousterveiset 1/2024

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen.

Kokousterveisillä viestitään hallituksen toiminnasta

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa läpikäytävät asiat käsitellään ja kirjataan pöytäkirjaan liiton visiosta nousevien teemojen alle. Teemat ovat: talous- ja henkilöstöasiat, lapsi- ja nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö, seuratoiminta ja liiton tukitoimet, yhdenvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Tekniikkaan liittyvät asiat on teemoitettu erikseen tekniikan alle.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti, kesätaukoa lukuun ottamatta, jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina etäyhteydellä. Päätöksiä tehdään kokousten lisäksi myös hallituksen ja työntekijöiden yhteisellä keskustelufoorumilla.

Terveiset järjestäytymiskokouksesta 2024

Liiton hallitus kokoontui etäyhteydellä torstaina 25.1.2024. Hallitus kokoontui ensin järjestäytymiskokoukseen, joka pidetään vuosittain tilikauden vaihtuessa ja sen jälkeen vuoden ensimmäiseen kokoukseen.

Järjestäytymiskokouksessa käsitellään hallituksen toimintatavat, valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä käsitellään liiton pankkitilin käyttöoikeudet ja talousohjesääntö. Asialistalla on myös hallituksen jäsenten toimenkuvista ja vastuualueista päättäminen. Kokouksessa keskustellaan myös edustamisesta liiton kilpailuissa ja muissa yhteyksissä.

Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Markku Kivelä, sihteerinä liiton järjestösihteeri Annika Nyström ja rahastonhoitajana Azetsin edustaja.

Hallituksen jäsenten yhteystiedot ja vastuualueet on koottu Yhteystiedot -sivulle, josta löytyvät myös työntekijöiden yhteystiedot.

Terveiset kokouksesta 1/2024

Talous- ja henkilöstöasiat
Hallitus kävi läpi talous- ja hallinto-ohjesääntöön tehtäviä päivityksiä, liiton vastikään valmistunutta viestintäsuunnitelmaa sekä kevätkokousvalmisteluja.   
 
Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö
Ohjaaja 1 -koulutukseen sisältyvät kenttäpäivät päätettiin pitää edellisvuosien tapaan maksuttomana jäsenseurojen väelle. Kenttäpäivään osallistumisen liian myöhäisestä perumisesta peritään jatkossa peruutusmaksu. Hallitus keskusteli myös vastikään käynnistyneestä Erasmus+ Sport -kumppanuushankkeesta
 
Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
Hallitus myönsi yhdelle jäsenseuralle eron ja erotti yhden jäsenseuran. Kokouksessa hyväksyttiin myös yksi Liitopäiviä 2024 varten saaduista tarjouksista. Liitopäivien pitopaikasta uutisoidaan lähipäivien aikana.
 
Huippu-urheilu ja media
Hyväksyttiin Prodiscuksen ja Discooterin kilpailunjärjestäjälisenssihakemukset vuodelle 2024 ja tehtiin päätöksiä parifrisbeegolfin SM-kisoihin sekä frisbeegolfin SM-kisoihin liittyen.
 
Hallituksen aiemmin foorumilla päättämistä asioista mainittakoon yhden jäsenseuran eronpyynnön hyväksyminen sekä Ahvenanmaan aluevastaavaksi nimetyn Gustaf Didrikssonin aluevastaavahakemuksen hyväksyminen. Foorumilla on päätetty myös Vuoden parhaat 2023 -valinnoista sekä hyväksytty Fribakisat.fi sekä Spincomin kilpailunjärjestäjälisenssihakemukset.

 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran helmikuun viimeisenä torstaina.