Tiesitkö tämän antidopingtoiminnasta?

Vuodenvaihteessa astui voimaan WADAn päivitetty Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -lista. Listaan lisättiin kipulääkkeenä käytetty tramadoli. Alkuvuosi onkin hyvää aikaa päivittää oma antidopingosaaminen ajan tasalle.

Vuodenvaihteessa astui voimaan WADAn päivitetty Kielletyt aineet ja menetelmät urheilussa -lista. Listaan lisättiin kipulääkkeenä käytetty tramadoli. Alkuvuosi onkin hyvää aikaa päivittää oma antidopingosaaminen ajan tasalle.

SFL:n antidopingohjelma päivitettiin maaliskuussa 2023

Suomen frisbeegolfliiton voimassaoleva antidopingohjelma hyväksyttiin liiton hallituksessa maaliskuussa 2023. Ohjelman tavoitteet ovat moninaiset. Liiton antidopingtyön tavoitteena on pitää frisbeegolf puhtaana urheiluna sekä turvata kaikkien oikeus reiluun urheiluun. Antidopingtyö koostuu koulutuksesta ja kasvatuksesta, sopimuksista ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä viestinnästä. Tavoitteena on myös ehkäistä antidopingtyöhön liittyviä väärinymmärryksiä ja epäselvyyksiä sekä vaikuttaa lajin kansainväliseen antidopingtyöhön.

Tutustu SFL:n antidopingohjelmaan.

Puhtaasti paras -verkkokoulutus on kaikille avoin ja ilmainen

SUEKin Puhtaasti paras -verkkokoulutus on kaikille avoin ja ilmainen koulutus, jonka avulla urheilutoimijoiden on mahdollista oppia uutta sekä testata osaamisensa antidopingasioista. SFL suosittelee Puhtaasti paras -verkkokoulutusta kaikille lajitoimijoille. Maajoukkuepelaajille ja liiton valmennusryhmätoiminnassa mukana oleville ja liiton valmentajille koulutus on pakollinen. 

Lisätietoja Puhtaasti paras -verkkokoulutuksesta SUEKin sivuilla. 

Frisbeegolfissa lääkkeiden erivapaudet haetaan takautuvasti

Jos urheilijan sairauden hoitoon ei ole saatavilla sallittua lääkettä tai menetelmää, lääkitykseen voidaan hakea erivapautta (Therapeutic Use Exemption, TUE). Erivapausmenettely voi tehdä mahdolliseksi kyseisen kielletyn hoitomuodon käytön. Erivapaus voidaan myöntää mille tahansa WADAn Kielletyt aineet ja menetelmät -luettelossa mainitulle hoitomuodolle, kunhan se täyttää WADAn kansainvälisessä erivapausstandardissa määritetyt ehdot.

SUEKin lajikohtaisen tasomäärittelyn piiriin kuuluvien urheilijoiden tulee hakea erivapautta kansainvälisen erivapausstandardin ja SUEKin ohjeiden mukaisesti ennakkoon. Frisbeegolf ei kuulu tällä hetkellä tasomäärittelyn piiriin. Tasomäärittelyn ulkopuolella olevien urheilijoiden kohdalla SUEK tarkistaa jälkikäteen (mahdollisen dopingtestin jälkeen), että kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa olevien aineiden käytölle on lääketieteellinen peruste. Tämän osoittamiseksi urheilijan tulee hakea erivapautta takautuvasti.

Lisätietoja erivapausmenettelystä.

SUEKin KAMU-lääkehaulla voi tarkistaa Suomesta saatavia resepti- ja itsehoitolääkevalmisteiden osalta, ovatko ne sallittuja vai kiellettyjä. 

Lisätietoja 1.1.2024 voimaan tulleesta päivittyneestä Kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelosta.

SUEKilla on ohjeet dopingtestaustilojen järjestämiseen

Kilpailunjärjestäjä on velvollinen yhteistyöhön testausorganisaation kanssa ja mahdollistamaan dopingtestien suorittamisen sääntöjen mukaisesti kilpailujen yhteydessä. Käytännössä järjestäjien on hyvä varautua ennalta mahdollisesti suoritettaviin dopingtesteihin. Testaaja tarvitsee testien suorittamiseksi tiedot kilpailuaikataulusta ja osallistujista, asianmukaisen tilan ja mahdollisesti täysi-ikäisiä, testattaviin urheilijoihin nähden esteettömiä ja samaa sukupuolta olevia saattajia avustamaan urheilijoiden kutsumisessa testiin.

Liitto tiedottaa kilpailunjärjestäjiä testauskäytännöistä ja niihin liittyvistä velvoitteista. Liiton kilpailutoiminnan toimintakäsikirjoissa on määritelty vaadittavat fasiliteetit ja valmiudet dopingtestausta varten.

Ajantasaisimmat ohjeet löytyvät aina SUEKin nettisivuilta.

Lisätietoja

Antidopingkoulutuksista vastaa liittokouluttajana toimiva Leo Piironen (leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi).

Erivapausasioiden yhteyshenkilöt ovat Tapani Aulu (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi) ja Leo Piironen.

Testausasioiden antidopingvastaavia ovat Tapani Aulu ja Leo Piironen. 

Antidopingohjelman päivityksistä vastaa toiminnanjohtaja Tapani Aulu.