Syyskokouksen päätöksiä

Liiton sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Liitopäivien yhteydessä 29.10. Liikuntakeskus Pajulahdessa. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etänä.

Liiton sääntömääräiseen syyskokoukseen osallistui Liikuntakeskus Pajulahdessa tai etäyhteydellä 30 liiton jäsenseurojen edustajaa. Kokoukseen osallistui lisäksi liiton työntekijöitä sekä hallituslaisia, joista suurin osa edusti kokouksessa myös omaa seuraansa.

Kokouksen asialistalla oli hallituksen esitys liittymis-, jäsen- ja lisenssimaksujen suuruudesta sekä kilpailuista perittävistä kilpailuiden sanktiointi- ja käsittelykulumaksuista ja kilpailunjärjestäjälisensseistä vuodelle 2024, hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2024, hallituksen toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2024, hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2024-2025, tilintarkastajan valinta vuodelle 2024, hallituksen esitys yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmasta vuosille 2024-2025 sekä hallituksen sääntömuutosesitys.

Pelaajien lisenssimaksut säilyvät ennallaan – jäsenmaksu seurojen aikuisjäsenistä nousee

Aikuispelaajien ja junioripelaajien lisenssimaksut päätettiin pitää ennallaan vuonna 2024.

Lisenssimaksut vuonna 2024: aikuinen 62 € + transaktiokulu 2 €, juniori 32 € + transaktiokulu 2 €. Suomisportin transaktiokulu on 1,5 euroa.

Jäsenseurojen aikuisjäsenistä laskutettava jäsenmaksu eli liiton osuus nousee vuoteen 2023 verrattuna kahdella eurolla. Juniorijäsenistä laskutettava jäsenmaksu säilyy ennallaan. 

Jäsenmaksut vuonna 2024: aikuinen 6 €, juniori 3 €. 

Uudet lisenssi- ja vakuutusmaksut tulevat myyntiin Suomisportiin 1.1.2024. Lisenssien ja vakuutusten myynnin alkamisesta ja Sporttiturva-vakuutuksen hinnoista uutisoidaan erikseen.

Kilpailuiden sanktiointi- ja käsittelykulumaksut uusi rahoitusmuoto

Hallituksen esittämään vuoden 2024 rahoitusmalliin sisältyi uuden rahoitusmuodon, kilpailuiden sanktiointi- ja käsittelykulumaksun, käyttöön ottaminen. Syyskokous päätti, että vuonna 2024 kilpailuiden osallistumismaksun päälle lisätään seuraava käsittelykulu per osallistuja: L-tier 0,5 euroa, C-tier 2 euroa, B-tier 3 euroa, A-tier 4 euroa. Sanktiointi- ja käsittelykulumaksua ei peritä kuitenkaan ainoastaan naisille ja/tai junioreille suunnatuista kilpailuista.

Pelaajat maksavat käsittelykulun osallistumismaksunsa yhteydessä ja liitto laskuttaa sen kilpailunjärjestäjältä samassa yhteydessä kuin PDGA:lle eteenpäin menevän sanktiointimaksun. Käsittelykulumaksulla on tarkoitus kattaa liiton alaisen kilpailutoiminnan päivittäisrutiineista, koordinoinnista ja kehittämisestä koituvia kuluja sekä kilpailunhallintajärjestelmän kulut. Esimerkiksi 20 euroa maksavaan C-tierin kilpailuun osallistuminen maksaa pelaajalle 1.1.2024 alkaen 22 euroa, sisältäen 20 euron osallistumismaksun ja 2 euron käsittelykulun. 

Samassa yhteydessä päätettiin kilpailunjärjestäjän lisenssin hinnasta vuodelle 2024. Kilpailunjärjestäjän lisenssin hintaa nousee hallituksen esityksen mukaisesti 200 eurosta 400 euroon.

Kokouksessa vahvistettiin liiton talousarvio 2024 sekä toimintasuunnitelma 2024

Hallitukseen Jouni Kallio, Markku Kivelä ja Marko Lumppio

Syyskokouksessa valittiin hallitukseen kolme jäsentä. Erovuorossa olivat Jouni Kallio, Markku Kivelä ja Erno Leskinen. Marko Lumppio Nummelan Frisbeegolfseurasta valittiin hallitukseen uutena jäsenenä, Kallio ja Kivelä valittiin jatkokaudelle. Leskinen ei hakenut jatkokautta.

Hallitukseen kuuluu lisäksi puheenjohtaja Laura Heikkilä (Mäntsälän Frisbeegolf), Mikko Kaakinen (Frisbeegolfseura 7k), Rene Ojala (West Coast Disc Golfers) ja Tuomo Rikman (Nummelan Frisbeeseura). 

Muita päätöksiä

Kokouksessa hyväksyttiin myös hallituksen esitys tilintarkastajasta vuodelle 2024, Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2024-2025 sekä hallituksen sääntömuutosesitys sääntökohtaan 7. Sitoutuminen antidopingtoimintaan. Sääntökohtaa täydennettiin kirjauksella, jonka mukaan liitto hyväksyy, että dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

Syyskokous 2023, pöytäkirja

Päivitetty 18.12.: Suomisportin transaktiokulu lisenssinoston yhteydessä ei nouse kahteen euroon vaan säilyy 1,5 eurossa.