SFL:n kilpailumanipulaation torjunnan ohjelma on julkaistu

SFL on julkaissut ensimmäisen kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmansa.

SFL on julkaissut ensimmäisen kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmansa. Liitto sitoutuu kilpailumanipulaation ja vilpin vastaiseen työhön sekä noudattamaan Olympiakomitean ja SUEKin reilun kilpailun periaatteita.

Kilpailumanipulaatiolla tarkoitetaan Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEKin mukaan seuraavaa:

Kilpailumanipulaatio tarkoittaa järjestelyä, toimenpidettä tai laiminlyöntiä, jolla pyritään vaikuttamaan urheilukilpailun lopputulokseen tai kulkuun poistamalla urheilukilpailuun kuuluvaa ennakoimattomuutta siten, että sillä saavutetaan kohtuutonta etua itselle tai muille. Useimmiten kilpailumanipulaatiossa kyse on rahasta. Kilpailumanipulaatio voi olla vedonlyönti- tai urheiluperustaista. 

Vedonlyöntiperusteisen manipulaation tavoitteena on suoran tai epäsuoran taloudellisen tuoton saaminen vedonlyönnin avulla. Suora taloudellinen tuotto tarkoittaa vedonlyönnillä saavutettua rahasummaa ja epäsuora taloudellinen tuotto esimerkiksi rahanpesulla saavutettua hyötyä. 

Urheiluperustaisessa manipulaatiossa tavoitteena on kilpailullisen edun saavuttaminen epärehellisin keinoin. Tavoitteena voi olla esimerkiksi tietyn merkityksellisen ottelun voittaminen tai häviäminen, sarjapaikan säilyttäminen tai nouseminen ylempiin sarjoihin. (SUEK, 2023)

Kilpailumanipulaation tilannekuva frisbeegolfissa

SFL:n kilpailumanipulaation torjunnan ohjelman työstäminen alkoi kilpailumanipulaation tilannekuvan itsearvioinnilla. Arvion mukaan frisbeegolfissa kilpailumanipulaation uhkataso on keskitasoa. Lajissa on merkittäviä kansainvälisiä yhteyksiä ja lajin parissa liikkuva rahamäärä on kasvanut. Vedonlyönnin määrä lajissa on sen sijaan vielä vähäistä. 

Frisbeegolfissa kilpaillaan rahapalkinnoista jo alemmillakin kilpailutasoilla, joten houkutus pieneen vilppiin on kohonnut. Tämän vuoksi manipulaation ehkäisyn toimenpiteet pitää ulottaa kaikille kilpailutasoille. Väärinkäytöksiin tulee puuttua tiukasti. Manipulaation riskiä lisää se, että lajissa ei ole virallisesti tuomareita, vaan pääsääntöisesti pelaajat toimitsevat pelitilanteissa itseään ja toisiaan. 

Lajin rating- ja luokkajärjestelmä kohottaa tulosmanipulaation riskiä. Tästä esimerkkinä voi pitää tahallista huonosti pelaamista, kun pelaaja haluaa säilyttää tietyn rating-tason ja luokan. 

Ennaltaehkäisevät toimenpiteet

Säännöt ja sopimukset

Kilpailumanipulaatiota ennaltaehkäiseviä sääntöjä sisältävät frisbeegolfin viralliset säännöt sekä SFL:n kurinpitosäännöt (versio päivityksessä kevätkokouksessa 2023). Frisbeegolfin virallisissa säännöissä on määritelty rangaistukset kilpailusuorituksen aikana tapahtuvalle vilpille ja tulosmanipulaatiolle (mukaan lukien tahallaan huonosti pelaaminen).

Liiton kurinpitosäännöissä määrätään vedonlyönnistä ja kilpailumanipulaatiosta puolestaan seuraavaa (pykälä 2, kevätkokouksessa päivitettävä versio): 

  1. joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle, tai joka urheilutoimijana (urheilijat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, joukkueen jäsenet, tuomaristo) jakaa sisäpiiritietoa ulkopuolisille. Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, joka ei ole seuran/joukkueen ulkopuolisten tiedossa. Tällaista tietoa on esimerkiksi julkistamattomat kokoonpanotiedot, urheilijoiden terveydentilat ja kilpailutaktiikat.
  2. joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan (pelaaja tai toimitsija);

Lisäksi kilpailumanipulaatiota torjutaan erilaisissa sopimuksissa, kuten arvokisojen urheilijasopimuksissa, kilpailunjärjestäjän lisenssien hakemuksissa sekä liiton yhteistyösopimuksissa ja SM-kilpailuiden ja liiton alaisten kiertueiden järjestäjäsopimuksissa. Lisäksi pelaajat sitoutuvat lisenssin hankkimalla noudattamaan kaikkia liiton ja kansainvälisen lajiliiton kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä.

Koulutus

Kilpailumanipulaation tunnistaminen ja sen vastaiset toimenpiteet ovat osa SFL:n koulutuksia urheilijoille, kilpailunjohtajille, seuroille, liiton toimihenkilöille ja luottamushenkilöille. 

Koulutuksena käytetään SUEKin Reilusti paras -verkkokoulutusta. Koulutus on maksuton ja siitä saatava koulutusdiplomi on voimassa kaksi kalenterivuotta. 

Reilusti paras -verkkokoulutusta edellytetään maajoukkue- ja akatemiaurheilijoilta, arvokisoihin valittavilta pelaajilta sekä kaikilta liiton toimihenkilöiltä ja hallituksen jäseniltä. SM-kilpailuja järjestäville seuroille sisällytetään vuosittain kilpailumanipulaation torjuntakoulutusta kilpailujärjestäjien koulutukseen. Lisäksi SFL suosittelee SUEKin Reilusti paras -verkkokoulutusta kaikille urheilijoille, kilpailunjärjestäjille ja seurapäättäjille. 

Viestintä

Kilpailumanipulaation torjunnan ohjelma on julkaistu liiton verkkosivuilla ja linkitetty Vastuullisuus-valikon alle osioon ”Antidoping ja kilpailumanipulaation torjunta”.

Lisäksi sivuilta löytyy ohjeet manipulaation raportointiin sekä linkit SUEKin Reilusti paras -verkkokoulutukseen ja ILMO-palveluun. Samasta yhteydestä löytyy myös liiton kriisiviestintäsuunnitelma, jota käytetään mahdollisten kilpailumanipulaatiotilanteiden sattuessa. 

SFL viestii kilpailumanipulaation torjunnan ohjelmasta säännöllisesti omissa kanavissaan eri kohderyhmille. Lisäksi liitto tekee yhteistyötä SUEKin kanssa myös mm. kampanjoinnissa ja tilaisuuksien järjestämisessä.

Toimintaohje kilpailumanipulaatioepäilyille sekä ilmoitusten käsittelyprosessi

Kilpailumanipulaation torjunnan ohjelma pitää sisällään myös toimintaohjeet tilanteeseen, jossa henkilö epäilee kilpailumanipulaatiota frisbeegolfissa, tai henkilölle ehdotetaan kilpailumanipulaatiota. Lisäksi ohjelmassa on eritelty, kuinka kilpailumanipulaatiosta tehty ilmoitus käsitellään ja millaisia kurinpitotoimia tapauksissa sovelletaan. 

Linkit ja lisätietoja