Liiton kevätkokouksen 2020 päätöksiä

Liiton siirretty kevätkokous järjestettiin maanantaina 15.6.2020 Helsingissä sekä etäyhteyksien välityksellä.

Liiton kevätkokous siirrettiin maaliskuulta kesäkuulle koronavirusepidemian vuoksi. Yhdistyslaista poikkeamiseen Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi annetun poikkeuslain nojalla kokoukseen oli mahdollista osallistua etäyhteydellä. Suurin osa kokousedustajista osallistui kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Sääntömääräisten asioiden — toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisen sekä vastuuvapauden myöntämisen — lisäksi kokouksen esityslistalla oli erilaisia sääntömuutoksia liiton sääntöihin sekä erillisten kurinpitosääntöjen hyväksyminen. Materiaalit liiton kokouksista on koottu tänne.

Sääntömuutokset sekä kurinpitosääntöjen laatiminen ovat osa liiton toimia, joilla vastaamme Olympiakomitean laatiman, urheiluyhteisön yhteisen vastuullisuusohjelman tavoitteisiin ja toimenpiteisiin sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuskriteeristön uudistukseen. Tavoitteenamme on, että toimintasääntömme ja kurinpitosääntömme ovat vastuullisuuden näkökulmasta ajan tasalla.

Sääntömuutokset

Liiton toimintasääntöihin tehtiin erilaisia muutoksia ja lisäyksiä, jotka on eritelty kokonaisuudessaan täällä. Kokouksen vahvistamat sääntömuutokset toimitetaan seuraavaksi Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyyn. Muutoksia:

 • Sääntöihin lisätään kohta, jonka mukaan liitto ja sen jäsenet sitoutuvat Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksiin. Urheilun oikeusturvalautakunta on Suomessa toimiva urheilutoimialan elin, johon voi valittaa sen toimivaltaan kuuluvista asioista. Urheilun oikeusturvalautakunta käsittelee esimerkiksi arvokisavalintoihin liittyviä valituksia sekä yhdistyksen päätöksiin (esimerkiksi jäsenen erottaminen tai jäsenoikeuksien rajoittaminen) liittyviä valituksia.
 • Antidopingkohdan sisältöä ajanmukaistetaan (esimerkiksi vanhentuneet toimijoiden nimet).
 • Sääntöihin lisätään uusi kohta kilpailumanipulointiin liittyen. Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat ehkäisemään kilpailutulosten tai -tapahtumien manipulointia. Lisäksi liiton ja sen jäsenten toimintaan osallistuvat henkilöt eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman kilpailunsa kilpailutapahtumista. 
 • Sääntöihin lisätään uusi kohta kurinpitomenettelystä. Liitto ja sen jäsenet sitoutuvat noudattamaan liiton ja kansainvälisen lajiliiton sääntöjä sekä urheilun eettisiä periaatteita ja reilun pelin periaatteita. Kurinpitomenettelyssä noudatetaan liiton erillisiä kurinpitomääräyksiä sekä kansainvälisen lajiliiton määrittämiä lajin sääntöjä. Liiton käytössä olevat erilliset kurinpitosäännöt vahvistetaan ja niitä voidaan muuttaa liiton kokouksissa. Dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää Suomen antidopingsäännöstössä mainittu elin 1.1.2021 alkaen.
 • Lisäksi kappaletta ”Jäsenen eroaminen tai erottaminen” muokataan. Uudessa muotoilussa on eritelty selkeämmin erottamisen perusteita sekä erottamisprosessin kulkua.

Kurinpitosäännöt

Liitolle on laadittu erilliset kurinpitosäännöt. Kurinpitosäännöt on dokumentti, jota voidaan muuttaa vain yhdistyksen kokouksissa (syys- tai kevätkokouksessa). Kurinpitosäännöt on laadittu Olympiakomitean kurinpidon mallisääntöjen pohjalta.

Liiton kurinpitosääntöihin voi tutustua kokonaisuudessaan täällä. Kurinpitosäännöistä tullaan toteuttamaan myös erillistä tiedotustaan, jotta tietoisuus säännöistä ja kurinpitomenettelyistä lisääntyy. Alla poimintoja kurinpitosääntöjen sisällöstä.

SFL:n kurinpitomääräysten alaisia ovat:

 • liiton jäsenseurat
 • kilpailunjärjestäjän lisenssin omaavat tahot
 • jäsenseurojen jäsenet
 • jäsenseurojen hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet, toimihenkilöt ja urheilijan tukihenkilöt
 • ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton kilpailulisenssin
 • voimassa olevan antidopingsäännöstön alaiset henkilöt ja yhteisöt

Kurinpitomenettely on eroteltu kahdeksi eri poluksi:

 • Suomessa järjestettävissä, lajin kansainvälisen kattojärjestön Professional Disc Golf Associationin alaiseksi sanktioidun kilpailun aikana tapahtuvat kurinpitoasiat etenevät PDGA:n kurinpitoprosessin mukaisesti
 • Muussa liiton alaisessa toiminnassa ilmenevät kurinpitomääräysten alaisia tahoja koskevat tapaukset etenevät liiton muun kurinpitoprosessin kautta

Kurinpitosäännöissä on eritelty eri rikkomuksia. Kurinpitosääntöjen nojalla rangaista voidaan sitä:

 1. joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan
 2. joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton hallitusta tai niiden asettamia elimiä
 3. joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti
 4. joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu kilpailunjohtajiston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy kilpailunjohtajiston uhkaamiseen
 5. joka syyllistyy voimassa olevan antidopingsäännöstön mukaiseen dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella tai ei noudata antidopingsäännöstössä määrättyjä urheilijan tukihenkilön velvollisuuksia
 6. seuraa, jonka joukkue kuuluu Suomen antidopingtoimikunnan testauspooliin, jos seura ei ilmoita olinpaikkatietojaan
 7. joka syyllistyy liiton tai seuran etua vahingoittavaan toimintaan tai joka urheilee, yrittää urheilla tai ehdottaa urheilemista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan kilpailutapahtumia
 8. joka lyö vetoa omasta kilpailutapahtumastaan
 9. joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen
 10. joka syyllistyy epäasialliseen käytökseen kuten häirintään tai syrjintään
 11. jota jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut vähintään kuuden (6) kuukauden peli-, kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan rangaista näiden sääntöjen perusteella, mikäli rangaistu teko täyttää edellä jonkin a)- i) kohtien tunnusmerkistön