Kyselyt seura-aktiiveille ja harrastajille avattu – vastaa 31.5. mennessä

Suomen frisbeegolfliitto ry (SFL) päivittää vuoden 2019 aikana visionsa. Tämä tapahtuu yhdessä liiton jäsenseurojen kanssa. Ensimmäisessä työvaiheessa vision päivittämisen sekä toiminnan kehittämisen tueksi kerätään tietoa seura- ja harrastajakyselyiden avulla.

Mikä on visio ja miksi se päivitetään?

Vuonna 2012 liitolle rakennettiin visio, jossa määriteltiin liiton toiminnan nykytila sekä luotiin tavoitteet kohti vuotta 2022. Visio suuntaa liiton toimintaa pidemmällä aikavälillä. Vuosittaista toimintaa ohjaavat toimintasuunnitelmat on laadittu visio silmällä pitäen. Liiton jokaisen toimintavuoden tarkoituksena on kehittää toimintaa kohti vision toteutumista.

Liiton nykyiseen visioon 2022 voi tutustua tarkemmin täällä.

Vuonna 2012 laadittiin liiton visio kohti vuotta 2022. Nyt visio on tarkoitus päivittää.

 

Liiton nykytila ja toimintaympäristö ovat muuttuneet siitä ajasta, jolloin edellinen visio laadittiin. Tämän vuoksi on tarpeen päivittää visio ja määrittää liiton pidemmän aikavälin tavoitteet uudelle aikajaksolle. Visio päivitetään arvioimalla, kuinka visio 2022 on toteutunut sekä kartoittamalla liiton toiminnan nykytilaa. Samassa yhteydessä päivitetään myös liiton yhdenvertaisuussuunnitelma sekä määritellään liiton arvot. Uuden vision on tarkoitus luoda suuntaviivoja kohti vuotta 2030. Lisäksi laaditaan suunnitelma, kuinka visiokauden aikana seurataan ja mitataan vision toteutumista.

Vision päivittämistä sekä toiminnan kehittämistä varten olemme avanneet seuroissa toimiville aktiiveille suunnatun seurakyselyn sekä kaikille harrastajille suunnatun harrastajakyselyn. Kyselyt ovat auki 31.5.2019 saakka. Tämän jälkeen prosessin on suunniteltu etenevän seuraavasti:

  • Liiton toiminnanjohtaja ja hallitus analysoivat kyselyiden tulokset sekä luovat pohjan liiton vision 2030 ja arvojen määrittelylle sekä yhdenvertaisuussuunnitelman (2020-21/22) päivitykselle (kesä-heinäkuu 2019)
  • Kommenttikierrokset jäsenseuroissa ja jaostoissa, vision jatkotyöstäminen kommenttien pohjalta (elo-syyskuu 2019)
  • Visio, arvot ja päivitetty yhdenvertaisuussuunnitelma vahvistetaan Liitopäivillä (lokakuu 2019)
  • Visiopäivityksen eri vaiheista ja kyselyiden tuloksista tiedotetaan liiton nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa

Seurakysely

Seurakysely on tarkoitettu seura-aktiiveina toimiville henkilöille eli ennen kaikkea liiton jäsenseurojen hallituksessa toimiville henkilöille. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa liiton visiotyön ja toiminnan kehittämisen tueksi. Erityisesti tavoitteena on saada tietoa seurojen toiminnan nykytilasta, toiminnan esteistä ja vahvuuksista sekä seurojen ajatuksista koskien liiton palveluja ja arvoja.

Tähän kyselyyn toivomme vähintään yhtä vastausta jokaiselta jäsenseuraltamme. Kyselyyn voi siis myös vastata useampikin henkilö seurasta: tärkeintä on, että vastaajat ovat aktiivisesti seurassa toimivia ja toimintaa järjestäviä henkilöitä (esim. hallituksen jäsenet), ja osaavat näin ollen arvioida oman seuran toimintaa sekä liiton jäsenpalveluja.

Seurakysely on auki 31.5.2019 saakka. Kysely on suljettu.

Suurkiitokset kaikille kyselyyn vastaaville!

Tieto seura- ja harrastajakyselyistä on lähetetty tänään myös liiton jäsenseurojen yhteyshenkilöille seuratiedotteen yhteydessä. Mikäli seuranne yhteystietoihin on tullut muutoksia tai tiedotteet eivät ole tulleet perille, olettehan ystävällisesti yhteyksissä liiton toiminnanjohtajaan (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi).

Harrastajakysely

Seurakysely on rajattu seuran toimintaan aktiivisesti osallistuville ja toimintaa järjestäville henkilöille. Sen sijaan harrastajakyselyyn ovat tervetulleita vastaamaan kaikki frisbeegolfin harrastajat. Erityisesti kysely on suunnattu seuroissa frisbeegolfia harrastaville henkilöille. Harrastajakyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa ja palautetta lajin harrastajilta ja kartoittaa, millaisia ajatuksia harrastajilla on lajiin, liittoon ja toiminnan painopisteisiin liittyen.

Harrastajakysely on auki 31.5.2019 saakka. Kysely on suljettu.

Suurkiitokset kaikille kyselyyn vastaaville!

Lisätietoja

Lisätietoja vision päivittämiseen tai kyselyihin liittyen antaa toiminnanjohtaja Anniina Ihamäki (toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi).