Visio 2022

Vuoden 2012 kesän ja syksyn aikana käynnistettiin SFL:n strategiatyö, jonka yhtenä osana järjestettiin mm. jäsenistölle suunnattu kysely siitä, mitä heidän mielestään SFL:n tulisi olla, mihin toimintaan keskittyä ja mihin suuntaan frisbeegolfin harrastamista tulisi viedä. Tämän kyselyn tulosten pohjalta laadittiin seuraava korkean tason visio siitä, mikä on SFL:n tavoitetila seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Selkein painopistealue on seuratoiminta ja sen työn tukeminen. Toistaiseksi seuroja on vähän ja nekin ovat toimintansa kanssa aika yksin – liitosta ei ole juurikaan tukea herunut. Tämä johtuu tietysti siitä, että liitto on hyvin kevytrakenteinen, eikä sillä juurikaan ole käytettävissään resursseja seurojen työn tueksi. Tämä onkin toinen selkeä painopiste tulevaisuuden toiminnan kehittämisessä.

Kuten kaiken toiminnan, myös frisbeegolfin tulevaisuuden perusta on lapsissa ja nuorissa. Nykyisin tälle kohderyhmälle ei ole juuri mitään toimintaa, muutamien seurojen omia koulutustilaisuuksia lukuunottamatta. Tulevaisuuden tavoitteena on vakiinnuttaa frisbeegolfin asema koululiikunnassa sekä käynnistää erilaiset koulutus- ja valmennusohjelmat.

Neljäntenä kehityskohteena on tyttöjen ja naisten saaminen mukaan toimintaan. Ei ole mitään syytä, mikseivät naiset voisi harrastaa frisbeegolfia siinä missä miehetkin, silti harrastajakunnasta vain pieni murto-osa on naisia.

Viimeisenä tavoitteena uudessa visiossa on se, että frisbeegolf tunnustettaisiin tasavertaiseksi muitten urheilulajien joukossa. Mediahuomio on toistaiseksi vielä vähäistä. Frisbeegolfin ammattimainen harrastaminen on toistaiseksi vielä mahdotonta. Tavoitteena on, että Suomesta löytyy laajalta rintamalta maailman huippupelaajia.

Visio 2022 v.2

Tämä on Suomen frisbeegolfliiton tiekartta kohti kokoValtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation (Valo ry) visiota, jonka mukaan olemme maailman liikkuvin urheilukansa 2020.