Mastersjaosto

Mastersjaosto

Mastersjaoston ensimmäinen toimikausi päättyi 2020 ja nyt käynnistetään toista toimikautta hallitusvastaava Johanna Parviaisen johdolla uudella kokoonpanolla. SFL:n mastersjaosto perustettiin vuoden 2018 Liitopäivien aloitteesta. Jaoston tehtävänä on suunnitella ja koordinoida masters-toimintaa sekä tarjoaa työkaluja seuroille masters-toimintansa kehittämiseen.

Mastersjaoston painopisteenä ovat 50-vuotiaat ja sitä vanhemmat ikäluokat.

Hae tällä lomakkeella 28.2.2021 mennessä.

SFL:n hallitus käsittelee hakemukset ja on yhteydessä jaostoon valittuihin maaliskuun aikana.

Lisätietoja

Hallistusvastaava Johanna Parviainen, johanna.parviainen@frisbeegolfliitto.fi

SFL:n jaostosäännöt

1§ Tämä ohjesääntö säätelee Suomen frisbeegolfliiton (SFL) alajaostoja.

2§ SFL:n hallitus voi perustaa alajaostoja edistämään liiton tavoitteita.

3§ Alajaostot toimivat pääsääntöisesti itsenäisesti, kuitenkin SFL:n sääntöjen ja näiden ohjesääntöjen puitteissa. Alajaostot vastaavat toiminnastaan SFL:n hallitukselle.

4 § Alajaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii jaoston yhteyshenkilönä hallituksen suuntaan. SFL:n hallitus nimeää alajaostolle hallituksen jäsenen vastuuhenkilöksi.

5§ SFL:n hallitus nimittää alajaoston jäsenet hakemusten perusteella kahden vuoden toimikaudelle. SFL:n hallitus voi erottaa alajaoston jäsenen painavasta syystä.

6§ Alajaoston tulee antaa vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, jotka liitetään osaksi SFL:n toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta.

7§ Alajaoston järjestämien koulutusten, kilpailujen, tapahtumien ja kampanjoiden tulee noudattaa SFL:n yleisiä toimintaperiaatteita ja sääntöjä.

8§ Alajaostoilla on oma budjetti. Talouden hoitaa SFL:n varainhoitaja liiton tilien kautta. Alajaostot eivät kerää jäsenmaksuja tai maksa palkkoja, palkkioita tai avustuksia. Alajaosto ei voi tehdä itsenäisiä taloudellisia sitoumuksia. Mikäli alajaosto järjestää toimintaa, johon liittyy taloudellisia sitoumuksia, tulee sitoumusten tekemiseen saada etukäteinen hyväksyntä SFL:n hallitukselta.

9§ Alajaoston lakkauttaa SFL:n hallitus. 10§ Tämä ohjesääntö ja sen mahdolliset muutokset on annettava tiedoksi alajaostojen puheenjohtajille.