Mastersjaosto

Mastersjaosto

SFL:n mastersjaosto perustettiin vuoden 2018 Liitopäivien aloitteesta. Jaoston tehtävänä on suunnitella ja koordinoida masters-toimintaa sekä tarjoaa työkaluja seuroille masters-toimintansa kehittämiseen.

Jaoston ensimmäinen toimikausi päättyi 2020 ja vuonna 2021 käynnistetään toista toimikautta hallitusvastaava Johanna Parviaisen johdolla uudella kokoonpanolla.

Mastersjaoston jäsenet:

  • Johanna Parviainen, hallitusvastaava

SFL:n jaostosäännöt

1§ Tämä ohjesääntö säätelee Suomen frisbeegolfliiton (SFL) alajaostoja.

2§ SFL:n hallitus voi perustaa alajaostoja edistämään liiton tavoitteita.

3§ Alajaostot toimivat pääsääntöisesti itsenäisesti, kuitenkin SFL:n sääntöjen ja näiden ohjesääntöjen puitteissa. Alajaostot vastaavat toiminnastaan SFL:n hallitukselle.

4 § Alajaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, joka toimii jaoston yhteyshenkilönä hallituksen suuntaan. SFL:n hallitus nimeää alajaostolle hallituksen jäsenen vastuuhenkilöksi.

5§ SFL:n hallitus nimittää alajaoston jäsenet hakemusten perusteella kahden vuoden toimikaudelle. SFL:n hallitus voi erottaa alajaoston jäsenen painavasta syystä.

6§ Alajaoston tulee antaa vuosittain toimintasuunnitelma ja toimintakertomus, jotka liitetään osaksi SFL:n toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta.

7§ Alajaoston järjestämien koulutusten, kilpailujen, tapahtumien ja kampanjoiden tulee noudattaa SFL:n yleisiä toimintaperiaatteita ja sääntöjä.

8§ Alajaostoilla on oma budjetti. Talouden hoitaa SFL:n varainhoitaja liiton tilien kautta. Alajaostot eivät kerää jäsenmaksuja tai maksa palkkoja, palkkioita tai avustuksia. Alajaosto ei voi tehdä itsenäisiä taloudellisia sitoumuksia. Mikäli alajaosto järjestää toimintaa, johon liittyy taloudellisia sitoumuksia, tulee sitoumusten tekemiseen saada etukäteinen hyväksyntä SFL:n hallitukselta.

9§ Alajaoston lakkauttaa SFL:n hallitus. 10§ Tämä ohjesääntö ja sen mahdolliset muutokset on annettava tiedoksi alajaostojen puheenjohtajille.