Hallituksen kokousterveiset 5/2024

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen.

Kokousterveisillä viestitään hallituksen toiminnasta

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa läpikäytävät asiat käsitellään ja kirjataan pöytäkirjaan liiton visiosta nousevien teemojen alle. Teemat ovat: talous- ja henkilöstöasiat, lapsi- ja nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö, seuratoiminta ja liiton tukitoimet, yhdenvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Tekniikkaan liittyvät asiat on teemoitettu erikseen tekniikan alle.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti, kesätaukoa lukuun ottamatta, jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina etäyhteydellä. Päätöksiä tehdään kokousten lisäksi myös hallituksen ja työntekijöiden yhteisellä keskustelufoorumilla.

Terveiset kokouksesta 5/2024

Hallitus kokoontui etäyhteydellä 30.5. 

Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö
Kokouksessa keskusteltiin akatemian leirimaksuista kaudella 2024-2025. Hallitus hyväksyi Olympiakomitean kutsun lähteä mukaan prosessiin, jossa pyritään tunnistamaan kriittisiä tekijöitä sekä löytämään työkaluja lasten ja nuorten liikuntaan tarvittavaan suunnanmuutokseen liittyen. Kokouksessa todettiin, että liitto on hakenut yhteistyössä XAMKin kanssa projektirahaa Suomi liikkeelle -ohjelman kokeilu- ja innovaatiohaussa. Lisäksi keskusteltiin liitolle tulleesta kysymyksestä liittyen alle 13-vuotiaan pelaajan huoltajan pelaamiseen samanaikaisesti huollettavan kanssa samassa kisassa. PDGAlta päätettiin tiedustella, onko tähän asiaan olemassa jo jokin tulkinta.
 
Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
Hyväksyttiin Perttelin Peikkojen ja Lapin Salaman jäsenseurahakemukset.
 
Yhdenvertaisuus
Todettiin, että liitto on ilmoitettu mukaan Olympiakomitean Whistleblowing-ilmoituskanavaan, joka on tarkoitettu seuroissa tapahtuvan toiminnan raportointiin. Yhteyshenkilöiksi ilmoituskanavaan päätettiin ilmoittaa liiton häirintäyhdyshenkilöinä toimivat Tapani Aulu ja Laura Heikkilä. Kokouksessa hyväksyttiin NBDG Ladies Series -finaalin järjestäjiltä tullut pyyntö saada poikkeuslupa kisan järjestämiseen siten, että siihen voi osallistua myös ilman lisenssiä. 
 
Huippu-urheilu ja media
Keskusteltiin liiton kumppanuustilanteesta Askel Sportsin tekemän tilannekatsauksen pohjalta sekä maajoukkuetoiminnan kehittämisestä nuoriso- ja koulutuskoordinaattorin tekemän katsauksen pohjalta.  
 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran kesäkuun viimeisenä torstaina.