Unelmien liikuntapäivä 10.5. – Frisbeegolfin askelpäivä

SFL:n jäsenseurat järjestävät ympäri vuoden liikunnallisia tapahtumia, kuten frisbeegolfkilpailuja, harjoituksia ja lajiesittelyjä. Näissä tapahtumissa otetaan tuhansia askeleita, yksittäisen seuran vuoden aikana järjestämissä tapahtumissa yhteensä jopa miljoonia askeleita.

SFL kutsuu jäsenseurojaan tekemään yhdessä liiton kanssa näkyväksi seurojen liikunnalliset tapahtumat. Vietetään yhdessä Frisbeegolfin askelpäivää 10.5.!

Unelmien liikuntapäivää vietetään perjantaina 10.5. jo yhdeksättä kertaa. Päivän tavoitteena on innostaa ihmisiä liikkumaan ja löytämään uusia tapoja liikkua. 

Tänä vuonna Unelmien liikuntapäivä on mukana mahdollistamassa toimintakykyistä Suomea. Suomen frisbeegolfliitto on mukana Olympiakomitean Toimintakykyinen Suomi -kampanjassa, jonka tavoitteena on lisätä liikettä ja pitää Suomi toimintakykyisenä. SFL on julkaissut tammikuussa somessa oman lupauksensa, jonka mukaan SFL liikuttaa suomalaisia yhdessä jäsenseurojensa kanssa vuoden 2024 aikana vähintään 1 000 000 000 askeleen verran.  

Olympiakomitean materiaalipankista (kts. linkki artikkelitekstissä) ladattu kuva, johon on lisätty liiton logo materiaalipankista saatavan ohjeen avulla Canvassa.

Frisbeegolfin askelpäivä 10.5. 

SFL:n jäsenseurat järjestävät ympäri vuoden liikunnallisia tapahtumia, kuten frisbeegolfkilpailuja, harjoituksia ja lajiesittelyjä. Näissä tapahtumissa otetaan tuhansia askeleita, yksittäisen seuran vuoden aikana järjestämissä tapahtumissa yhteensä jopa miljoonia askeleita.

SFL kutsuu jäsenseurojaan tekemään yhdessä liiton kanssa näkyväksi seurojen liikunnalliset tapahtumat ja niissä otettavat askeleet viettämällä yhdessä Frisbeegolfin askelpäivää 10.5.

SFL haluaa nostaa esiin jäsenseurojensa järjestämiä tapahtumia ja niiden merkitystä suomalaisten liikuttamisessa.  Frisbeegolfin askelpäivä liittyy täten myös liiton antamaan lupaukseen suomalaisten liikuttamisesta miljardin askeleen verran tämän vuoden aikana.

Miten seurat voivat osallistua?

SFL kutsuu jäsenseuroja järjestämään 10.5., ja koko Unelmien liikuntapäivän ympärille sijoittuvan viikon 6.-12.5. aikana, liikunnallisia tapahtumia ja viestimään niistä somessa yhteisillä aihetunnisteilla.

Tapahtumien ei tarvitse olla uusia vaan tarkoituksena on nostaa seurojen normaalia toimintaa ja niissä tapahtuvaa liikkumista esiin.

Seuran tekemä somepostaus voi yksinkertaisimmillaan sisältää esimerkiksi seuran ja tapahtuman nimen sekä tapahtuman aikana otettujen askeleiden määrän (arvio riittää) sekä yhteiset aihetunnisteet. Liikunnallisista tapahtumista voi tehdä somejulkaisun myös ilman askelmäärän julkaisemista.

Viemällä seuran tapahtumat Suomisportin sporttihakuun, Olympiakomitea markkinoi Unelmien liikuntapäivän tapahtumia suoraan liikkujille. Ohje Sporttihakuun pähkinänkuoressa: 1. Varmista, että sinulla on seurakäyttäjän oikeudet oman seurasi Suomisport-sivulle. 2. Toiminnan työkalut -osiossa voit luoda uuden tapahtuman. 3. Aseta tapahtuma julkiseksi. 4. Käytä siinä tägiä unelmienliikuntapäivä. 5. Voit mainostaa tapahtumaasi jakamalla Suomisport-tapahtuman linkkiä seurallesi tärkeissä kanavissa.

Miten liitto viestii?

SFL viettää Frisbeegolfin askelpäivää 10.5. julkaisemalla yhteisillä aihetunnisteilla esimerkkejä askelmääristä, joita on otettu jäsenseurojen järjestämissä viikkokisoissa ja SFL:n alaisissa kisoissa kyseisellä viikolla ja kevään aikana.

Lisäksi liitto jakaa kaikki jäsenseurojen viikon 6.-12.5. aikana tekemät postaukset, joissa on käytetty yhteisiä aihetunnisteita ja joihin on tägätty liiton insta-tili @frisbeegolfliitto.

Yhteisillä aihetunnisteilla näkyvyyttä seuran toiminnalle ja frisbeegolfille

Pyydämme jäsenseuroja viestimään 6.-12.5. aikana järjestämistään tapahtumista yhteisillä aihetunnisteilla: #unelmienliikuntapäivä, #LupausSuomelle / #LöftetillFinland sekä SFL:n omalla aihetunnisteella #frisbeegolfinaskelpäivä.

Kun tägäätte somejulkaisuihin liiton insta-tilin @frisbeegolfliitto, jaamme julkaisut kanavallamme. 

Valtakunnallisia aihetunnisteita käyttämällä seuroilla ja frisbeegolfliitolla on mahdollisuus tavoittaa somessa uusia käyttäjiä ja kasvattaa suomalaisten tietoisuutta frisbeegolfseurojen toiminnasta sekä ylipäänsä frisbeegolfin ja liikkumisen merkityksestä toimintakyvyn säilyttämisessä.

SFL kannustaa jäsenseurojaan hyödyntämään somessa myös Unelmien liikuntapäivän valmiita materiaaleja, jotka ovat ladattavissa ja hyödynnettävissä materiaalipankista. Materiaalit ovat saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Materiaaleihin on liitetty myös toimintakykykonseptin tunnus, ja ne mahdollistavat oman logon liittämisen valmiiseen kuvapohjaan. Ohjeet logon liittämisen löytyvät somemateriaalien yhteydestä.

Lataa Unelmien liikuntapäivän somemateriaalit käyttöösi tästä.

www.unelmienliikuntapaiva.fi -sivustolta löydät lisää tietoa ja omat alasivut seuroille.

Lisätietoja Frisbeegolfin askelpäivään liittyen voi kysyä järjestösihteeriltä (sihteeri@frisbeegolfliitto.fi).

Olympiakomitean materiaalipankista (kts. linkki artikkelitekstissä) ladattu kuva, johon on lisätty liiton logo materiaalipankista saatavan ohjeen avulla Canvassa.