Junioritoiminnan kuulumisia: SFL:n ensimmäinen Ohjaajailta, juniorikyselyn 2023 tuloksia

SFL:n ensimmäinen Ohjaajailta järjestettiin 12.12. SFL toteutti syksyllä 2023 junioritoiminnan kyselyn, jonka tavoitteena oli frisbeegolfin junioritoiminnan tilaa SFL:n jäsenseuroissa ja -yhdistyksissä vuonna 2023.

SFL järjesti ensimmäisen Ohjaajailtansa

SFL:n ensimmäinen Ohjaajailta järjestettiin 12.12. Google Meetsin välityksellä. Tilaisuuteen olivat tervetulleita kaikki juniori- ja ohjaustoiminnan parissa työskentelevät seuratoimijat ja aiheesta kiinnostuneet.

Illassa kuultiin Jouni Kallion esitys Jyväskylän Liitokiekkoilijoiden junioritoiminnasta sekä vaihdettiin ajatuksia ja kuulumisia juniori- ja ohjaustoiminnan saralta. Juniori- ja ohjaustoimintaa vetäville perustettiin myös oma WhatsApp-ryhmä ideoiden jakamista varten (lisätietoja: Leo Piironen, leo.piironen@frisbeegolfliitto.fi). 

Seuraava Ohjaajailta järjestetään tammi-helmikuussa 2024. Tarkempi ajankohta ja aihe ilmoitetaan liiton nettisivuilla ja seuratiedotuksessa. 

Juniorikyselyyn 2023 vastaukset 44 jäsenyhdistykseltä

SFL toteutti syksyllä 2023 junioritoiminnan kyselyn, jonka tavoitteena oli frisbeegolfin junioritoiminnan tilaa SFL:n jäsenseuroissa ja -yhdistyksissä vuonna 2023. Edellisen kerran vastaavanlainen kysely on toteutettu vuosina 2020 ja 2021. 

Toteutetussa kyselyssä junioritoiminnalla tarkoitettiin junioreille suunnattua ohjattua toimintaa tai toimintaa, jossa juniorit on erikseen huomioitu. Juniori-ikäisiksi katsotaan puolestaan 18-vuotiaat sekä tätä nuoremmat pelaajat. 

Vastauksia kyselyyn saatiin 44 SFL:n jäsenseuralta ja -jaostolta, vastausprosentin oltua näin 21 %. Vuonna 2021 vastaavanlaiseen juniorikyselyyn saatiin kahdeksan vastausta ja vuonna 2020 97 vastausta.

Junioriharrastajien määrä liiton jäsenseuroissa on kasvanut eritoten koronapandemian vuosien aikana voimakkaasti. Kun vuonna 2019 SFL:n seuroissa juniorijäseniä oli yhteensä 495, oli vuonna 2022 vastaava lukema 2365. Kyselyn mukaan myös juniorijäsenten aktiivisuus seuratoiminnassa on kasvanut (Kuvio 1). 

Kuvio 1.

Suosituin seuran järjestämän junioritoiminnan muoto vuonna 2023 oli junioreiden oman luokan tarjoaminen viikkokilpailuissa (13 vastausta). Toisiksi yleisimmin järjestettiin satunnaisia tai kertaluontoisia junioritreenejä (11 kpl), säännöllistä fribakoulua tai vastaavaa (11kpl) sekä junioreiden omia kilpailuja (11 kpl).

Suurimpia haasteita junioritoimintaa organisoivilla seuroilla olivat puolestaan ohjaajien rekrytointi, työn määrä tai ajanpuute, sitouttaminen toimintaan sekä vaikeus markkinoida toimintaa juniori-ikäisille. SFL:ltä toivotaan junioritoiminnan tueksi esimerkiksi kehittämistilaisuuksia sekä mahdollisuuksia yhteiseen ideointiin, tukea fysiikkaharjoitteluosaamiseen ja muuta lisäkoulutusta sekä lajiesitteitä ja tukimateriaaleja.