Hallituksen kokousterveiset 10/2023

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen.

Kokousterveisillä viestitään hallituksen toiminnasta

SFL:n hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa läpikäytävät asiat käsitellään ja kirjataan pöytäkirjaan liiton visiosta nousevien teemojen alle. Teemat ovat: talous- ja henkilöstöasiat, lapsi- ja nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö, seuratoiminta ja liiton tukitoimet, yhdenvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Tekniikkaan liittyvät asiat on teemoitettu erikseen tekniikan alle.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti, kesätaukoa lukuun ottamatta, jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina etäyhteydellä. Päätöksiä tehdään kokousten lisäksi myös hallituksen ja työntekijöiden yhteisellä keskustelufoorumilla.

Terveiset kokouksesta 10/2023

Liiton hallitus kokoontui etäyhteydellä torstaina 30.11.2023.

Talous- ja henkilöstöasiat
Hallitus keskusteli liiton taloustilanteesta ja toiminnanjohtaja loi katsauksen henkilöstön meneillä oleviin projekteihin ja töihin. Keskusteltiin myös osa-aikaisen työntekijän palkkaamisesta vuodelle 2024 toiminnanjohtajan perhevapaan vuoksi. Kokouksessa käytiin myös läpi talous- ja hallinto-ohjesäännön päivitykset sekä tehtiin päätöksiä pankkipalveluiden käyttöön liittyen. 
 
Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
Pirtin Kiertäjät ry:n ja Sawo Disc Golf ry:n jäsenhakemukset hyväksyttiin. Keskusteltiin myös liiton tekeillä olevasta palkitsemisjärjestelmästä jäsenseuroissa tapahtuvalle vapaaehtoistyölle.
 
Yhdenvertaisuus 
Todettiin, että liitto osallistuu jälleen ensi vuonna Miljoona roskapussia -kampanjaan.
 
Huippu-urheilu ja media
Hyväksyttiin Get More Group oy:n kilpailunjärjestäjälisenssihakemus vuodelle 2024. Valittiin 10 osakilpailua junioreiden SM-karsintakiertueelle. Keskusteltiin Vuoden parhaat 2023 -nimityksistä.
 
Muut asiat
Liiton viralliseksi edustajaksi EDGF:n vuosikokoukseen 12.12.23 valittiin liiton puheenjohtaja. Määriteltiin liiton lupaus liikettä ja toimintakykyä lisäävään kampanjaan.
 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran tammikuussa 2024.