Jäsenmaksujen laskutus seuroilta

Liitto laskuttaa jäsenseuroilta liiton osuuden jäsenseurojen frisbeegolfia harrastavista jäsenistä.

Poimimme muutamia laskutukseen liittyviä asioita muistutukseksi seuroille ennen laskutuksen alkamista.

Muistutuksena tässä vaiheessa SFL:n jäsenseuroille, että liiton jäsenkausi 2023 päättyy 30. marraskuuta. SFL laskuttaa jäsenseuroja niiden jäsenmäärästä 30.11. tilanteen mukaan. Liiton osuus jäsenmaksuista vuonna 2023 on aikuisjäsenistä 4 € ja juniorijäsenistä 3 €. 

Liitto tarkistaa Suomisportista seurojen jäsenmäärän (aikuis- ja juniorijäsenet) ja laskuttaa kaikista frisbeegolfia harrastavista jäsenistä liiton osuuden. Nyt on siis viimeistään aika huolehtia, että kaikki seuran jäsenet ovat suorittaneet heille kuuluvat jäsenmaksut.

Frisbeegolfia harrastavilla jäsenillä tarkoitetaan seuran jäsenrekisterissä olevia jäseniä. Seuran hallituslaiset lasketaan jäseniksi. Kunniajäseniä, jotka eivät ole mukana seuran toiminnassa tai tukevat seuran toimintaa isommalla summalla kuin varsinaiset jäsenet, voidaan jättää jäsenrekisterin ulkopuolelle. Suomisportissa kunniajäsenille voi luoda oman ryhmän, jolloin kunniajäsenet eivät näy jäsenmäärässä. 

Suurimmalla osalla liiton jäsenseuroista jäsenrekisterinä toimii Suomisport, mutta joillakin seuroilla on ainakin vielä edeltävinä vuosina ollut käytössä jokin muu jäsenrekisteri. Liiton sääntöjen mukaan jokaisen jäsenseuran tulee ylläpitää jäsenluetteloa Suomisportissa. 

Huom! Liitto laskuttaa jäsenmaksun myös niiltä seuroilta ja jaostoilta, jotka eivät kerää jäseniltään jäsenmaksuja.

Jäsenmaksujen laskutukseen liittyvä ohjeistus seuroille julkaistaan lähempänä laskutusajankohtaa.

Lisätietoja antaa järjestösihteeri (sihteeri@frisbeegolfliitto.fi).