Hallituksen kokousterveiset 8/2023

Hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen.

Kokousterveisillä viestitään hallituksen toiminnasta

Hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen. Kokouksessa läpikäytävät asiat käsitellään ja kirjataan pöytäkirjaan liiton visiosta nousevien teemojen alle. Teemat ovat: talous- ja henkilöstöasiat, lapsi- ja nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö, seuratoiminta ja liiton tukitoimet, yhdenvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Tekniikkaan liittyvät asiat on teemoitettu erikseen tekniikan alle.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti, kesätaukoa lukuun ottamatta, jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina etäyhteydellä. Päätöksiä tehdään kokousten lisäksi myös hallituksen ja työntekijöiden yhteisellä keskustelufoorumilla.

Terveiset kokouksesta 8/2023

Liiton hallitus kokoontui etäyhteydellä torstaina 28.9.2023.

Talous- ja henkilöstöasiat
Hallitus kävi läpi ensi vuoden toimintasuunnitelmaluonnosta sekä talousarvioluonnosta. Toiminnanjohtaja valmistelee keskustelun pohjalta lopullisen version toimintasuunnitelmaesityksestä sekä talousarviosta hyväksyttäväksi lokakuun hallituksen kokoukseen. Hallitus päätti myös tilintarkastajan esittämisestä syyskokoukselle. Käytiin läpi myös henkilöstötilannetta vuodelle 2024 sekä talous- ja hallinto-ohjesäännön päivitys. Päätettiin sääntömuutosesityksestä syyskokoukselle.
 
Yhdenvertaisuus 
Käytiin läpi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman luonnos vuosille 2024-2025. 
 
Huippu-urheilu ja media
Hyväksyttiin JR Frisbee service Oy:n kilpailunjärjestäjälisenssihakemus. Kokouksessa keskusteltiin myös kurinpitovaliokunnan perustamisesta, SM-kilpailuista, SM-kilpailuiden mediaoikeuksista sekä maajoukkuetoiminnasta. 
 
Tekniikka
Käytiin läpi ajankohtaisia asioita.
 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina 19.10.