PDGA Europen hallitukseen Riikka Salmén

Heinäkuussa pidettiin PDGA:n ja PDGA Europen hallituksen vaalit.

PDGA:n hallitukseen ja PDGA Europen hallitukseen valittiin heinäkuussa uusia jäseniä. Äänioikeutettuja oli PDGA:n vaaleissa yhteensä 119 027 PDGA:n jäsentä. Heistä äänensä jätti heinäkuun aikana 17 720. Äänestysprosentti oli täten 14,89 %. Äänestäneiden määrä laski viime vuodesta lähes 1500 äänestäjällä. Äänioikeutettuja oli edellisvuoteen verrattuna noin 11 000 enemmän.

Suomalaisia äänioikeutettuja oli yhteensä 4352 ja heistä äänestyslipukkeen palautti 8,6 %. Suomalaisten äänestysprosentti oli matalampi kuin viime vuonna (13,8 %) ja jonkin verran matalampi kuin esimerkiksi ruotsalaisten (12,34 %) tai norjalaisten (18,5 %). Virolaiset äänestivät myös hieman suomalaisia ahkerammin (10,8 %).  Yhdysvaltalaisista PDGA-jäsenistä äänioikeuttaan käytti 14,7 %. 

PDGA:n ja PDGA Europen hallitukseen valitut aloittavat toimessa syyskuun alussa ja jäsenyys hallituksessa päättyy elokuun lopussa 2026. 

PDGA:n hallitukseen kaksi yhdysvaltalaista

PDGA:n hallitukseen valittiin yhdysvaltalaiset Geoff Hungerford ja Nate Heinold. Tänä vuonna hallitukseen oli ehdolla yhteensä kuusi ehdokasta. Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta valittiin hallitukseen. 

PDGA:n hallitus on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toimintaa ohjaavat PDGA:n säännöt ja ohjeistukset. Hallitus kokoontuu puolivuosittain ja etäkokouksia pidetään yhdessä PDGA:n henkilökunnan kanssa kuukausittain. Hallituksen vastuualueisiin kuuluu toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen, vuosibudjetointi, hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen vaaleihin sekä PDGA:n jäsenten edustaminen lajin ja yhdistyksen tulevaisuutta edistettäessä.

PDGA Europen hallitukseen Riikka Salmén

Riikka Salmén valittiin PDGA Europen hallitukseen kolmivuotiselle kaudelle.

PDGA Europen hallitukseen valittiin kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta. Orimattilalainen Riikka Salmén valittiin kolmanneksi eniten ääniä saaneena hallitukseen. Suomen frisbeegolfliitto onnittelee Salménia valinnasta!

Muut valitut ovat Christer Christiansson Ruotsista sekä  Leiv Aspén Norjasta. Tänä vuonna PDGA Europen hallitukseen oli ehdolla yhteensä 4 ehdokasta. 

PDGA Europe on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on rekisteröity Suomessa ja jonka toimintaa ohjaavat PDGA Europen säännöt ja ohjeistukset. Yhdistyksen vastuulla on PDGA Europen työntekijöiden johtaminen, yhdistyksen budjetti, Euro Tourin johtaminen sekä linjausten, projektien ja ohjelmien hallinnointi ja toteuttaminen. 

Hallituksen jäsenet osallistuvat kuukausittain pidettäviin etäkokouksiin, vähintään kerran vuodessa pidettävään hallituksen kokoukseen sekä yhdistyksen vuosikokoukseen. 

PDGA:n uutinen vaaleista: 2023 PDGA Global and Europe Board of Directors, State/Provincial Coordinators Announced

Lue Salménista julkaistu ehdokasesittely: Get to Know the 4 Candidates for the PDGA Europe Board of Directors