Hallituksen kokousterveiset 6/2023

Hallituksen kokousterveiset julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen.

Uusi tapa viestiä hallituksen toiminnasta

SFL:n hallitus päätti helmikuisessa kokouksessaan, että hallituksen kokouksista julkaistaan jatkossa tiedote, jonka toivotaan tavoittavan erityisesti seura-aktiivit mutta myös muut liiton toiminnasta kiinnostuneet tahot. Hallituksen kokouksista tiedottamisella halutaan lisätä läpinäkyvyyttä ja avoimuutta hallituksen päätöksistä sekä liiton toiminnasta. 

Hallitustiedote julkaistaan aina hallituksen kokouksen jälkeen liiton uutiskanavissa. Kokouksessa läpikäytävät asiat käsitellään ja kirjataan pöytäkirjaan liiton visiosta nousevien teemojen alle. Teemat ovat: talous- ja henkilöstöasiat, lapsi- ja nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö, seuratoiminta ja liiton tukitoimet, yhdenvertaisuus sekä huippu-urheilu ja media. Tekniikkaan liittyvät asiat on teemoitettu erikseen tekniikan alle.

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti, kesätaukoa lukuun ottamatta, jokaisen kuukauden viimeisenä torstaina etäyhteydellä. Päätöksiä tehdään kokousten lisäksi myös hallituksen ja työntekijöiden yhteisellä keskustelufoorumilla.

Terveiset kokouksesta 6/2023

Liiton hallitus kokoontui etäyhteydellä torstaina 27.7.2023.

Talous- ja henkilöstöasiat
Hallitus keskusteli liiton taloustilanteesta ja toiminnanjohtaja loi katsauksen henkilöstön meneillä oleviin projekteihin ja töihin sekä ensi vuoden alustavaan talousarvioon. Hallitus hyväksyi talous- ja hallinto-ohjesäännön päivitykset.
 
Lapsi- ja nuorisotoiminta, kouluyhteistyö
Keskusteltiin suunnitelmista järjestää ohjaajailtoja etäyhteydellä ensi syksynä ja keväänä. Keskusteltiin myös ohjaajamateriaaleista.
 
Seuratoiminta ja liiton tukitoimet
Hallitus hyväksyi Jaalan Voiman frisbeegolfjaoston jäsenseurahakemuksen. Varustekassit myönnettiin varustekassihakuun lähetettyjen hakemusten perusteella kolmelle seuralle: West Coast Disc Golfers, Äki DG ja Sasta FG.
 
Yhdenvertaisuus ja ympäristö
Kokouksessa keskusteltiin yhdenvertaisuussuunnitelmasta 2024-2025 ja ympäristöohjelmasta.
 
Huippu-urheilu ja media
Fribakisat.fi -kilpailunjärjestäjälisenssihakemus hyväksyttiin. Todettiin, että maajoukkueleirit kaudella 2023-2024 on päätetty järjestää Eerikkilän liikunta- ja luontomatkailukeskuksessa.
 

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran torstaina 31.8.