Seurojen mallisäännöt päivitetty

Olympiakomitea on julkaissut päivitetyt seurojen mallisäännöt.

Olympiakomitea on julkaissut toukokuun aikana päivitetyt seurojen mallisäännöt. Päivitetyt mallisäännöt on julkaistu suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Päivitetyissä säännöissä on huomioitu yhdistyslain muutokset. 

Päivitetyistä kohdista voidaan nostaa esille esimerkiksi kohta ”Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset”. Kohtaa on täydennetty maininnalla, että ”seuran kokous voidaan järjestää myös kokonaan ilman kokouspaikkaa etäkokouksena”. Pykälään on lisätty myös osallistumiseen liittyvä sääntö:  ”Varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen kokoukseen etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna määräpäivänä. Jos jäsen ilmoittaa osallistuvansa kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla, sitoo ilmoitus osallistumistavasta jäsentä määräpäivän jälkeen.”

SFL suosittelee jäsenseurojaan, ja jäseneksi hakevia seuroja, tarkistamaan omat sääntönsä ja päivittämään niitä tarpeen mukaan. 

Päivitetyt säännöt kieliversioineen löytyvät Olympiakomitean sivuilta materiaalipankista: Materiaalipankki – Suomen Olympiakomitea