#LiikettäSuomeen: Olympiakomitea haastaa kansanedustajaehdokkaat edistämään liikuntaa ja urheilua

Suomen Olympiakomitea on julkistanut #liikuntaehdokas-listauksen. Liikuntaehdokkaaksi on ilmoittautunut 385 eduskuntavaaliehdokasta ympäri maan.

Oletko kuullut jo Olympiakomitean #Liikettä Suomeen -kampanjasta? Kyseessä on kampanja, jolla Olympiakomitea haluaa nostaa liikuntaa ja urheilua vaalien agendalle sekä sitouttaa ehdokkaita liikunta- ja urheiluyhteisön vaalitavoitteisiin.

Liikettä Suomeen – liikunnan ja urheilun manifesti

Suomen Olympiakomitea on julkaissut Liikettä Suomeen – liikunnan ja urheilun manifestin, johon on koottu liikunnan ja urheilun edistämisen tavoitteita seuraavalle hallituskaudelle. Kaikki eduskuntavaaliehdokkaat kutsuttiin allekirjoittamaan manifestin tavoitteet. Allekirjoittaneiden liikuntaehdokkaiden lista on julkaistu Olympiakomitean nettisivuilla.

Manifestin tavoitteita edistämällä voidaan lisätä liikettä jokaisen suomalaisen arkeen, vahvistaa yhteisöllisyyttä seurojen avulla ja mahdollistaa sykähdyttäviä urheiluhetkiä.

Manifesti sisältää 12 tavoitetta, jotka perustuvat syksyllä julkaistuihin liikunnan ja urheilun eduskuntavaalitavoitteisiin:

1. Jokaiselle lapselle ja nuorelle mielekäs liikuntaharrastus
2. Lisätään liikettä koulupäivän yhteyteen
3. Edistetään kävelyn, pyöräilyn, ulkoilun ja muun arkiliikunnan edellytyksiä
4. Jatketaan ja vahvistetaan liikunnan edistämisohjelmia eli Liikkuvat-kokonaisuutta
5. Käynnistetään liikkeen lisäämiseksi ministeriöiden yhteinen liikkumisohjelma
6. Tuetaan seuroja ja muita liikuntajärjestöjä elpymään kriiseistä useampivuotisin avustuspäätöksin
7. Edistetään vapaaehtoistoimintaa ja työllistymistä urheiluseuroissa
8. Tuetaan urheilijoita ja valmennusta taloudellisesti
9. Tuetaan koulutuksen ja urheilun yhdistämistä
10. Vahvistetaan liikunnan ja urheilun rahoitusta
11. Edistetään liikkumista ja liikuntaa verotuksen keinoin
12. Lisätään yksityistä rahoitusta laajentamalla lahjoittamisen verovähennysoikeutta liikuntaan ja urheiluun

Kampanjan sometunnisteet ovat #LiikettäSuomeen ja #liikuntaehdokas.

Liikuntaehdokkaat

Haluaisitko äänestää eduskuntavaaleissa ehdokasta, jonka sydän sykkii liikunnalle ja urheilulle?

Keskiviikkona alkaneen ennakkoäänestyksen myötä Suomen Olympiakomitea on julkistanut #liikuntaehdokas-listauksen. Liikuntaehdokkaaksi on ilmoittautunut 385  eduskuntavaaliehdokasta ympäri maan.

Katso tästä linkistä liikuntaehdokkaaksi ilmoittautuneet

Ehdokkaat ovat allekirjoittaneet Liikettä Suomeen – liikunnan ja urheilun manifestin, jossa he sitoutuvat edistämään liikettä, liikuntaa ja urheilua. Kampanjassa liikunta- ja urheiluyhteisö on haastanut puolueet ja ehdokkaat nostamaan liikkeen, liikunnan ja urheilun lisäämisen tulevan hallitusohjelman yhdeksi avaintavoitteeksi.

Sininen tausta, keskellä valkoisella teksti.

Kuva: Olympiakomitea.