Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus SFL:lle kasvoi hieman edellisvuodesta

Suomen frisbeegolfliitto sai valtionavustusta 74 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2023 yleisavustuksia liikuntaa edistäville järjestöille yhteensä reilut 40 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtakunnallisille ja alueellisille liikuntaa edistäville järjestöille vuoden 2023 valtionavustusta yhteensä 40 039 000 euroa. Urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostolle OKM myönsi lisäksi 4,28 miljoonaa euroa. 

Yleisavustusta myönnettiin 74 lajiliitolle yhteensä 23 560 000 euroa.

Liiton saama yleisavustus noussut kolmena vuotena peräkkäin

Suomen frisbeegolfliitolle OKM myönsi 74 000 euron yleisavustuksen. Summa kasvoi vuodesta 2022 vajaat 3 %, edellisvuoden avustuksen ollessa 72 000 euroa. 

SFL:n puheenjohtaja Laura Heikkilä näkee valtionavustuksen nousujohteisuuden positiivisena signaalina liiton toiminnasta.

– Olemme tyytyväisiä nousujohteiseen valtionavustukseen. Nousu ei tänä vuonna ollut ihan niin suuri kuin parina aikaisempana vuotena, mutta selvästi teemme liitossa oikeita asioita avustuksen kriteereihin nähden, koska avustuksen määrä on noussut nyt jo kolmena vuotena peräkkäin.

SFL haki tälle vuodelle 120 000 euron suuruista avustusta.

– Suuremman avustuksen hakemisella haluttiin kiinnittää huomiota siihen, että SFL:n saaman avustuksen suhteellinen osuus on pienentynyt liiton jäsenmäärän ja lajin harrastajien määrän kasvun myötä, toteaa Heikkilä.

Vastuullisuuskriteerit vaikuttavat liikuntajärjestöille myönnettäviin avustussummiin

Järjestöt on ryhmitelty OKM:ssä valtakunnallisiin liikunnan palvelujärjestöihin, lajiliittoihin, muihin valtakunnallisiin liikuntaa edistäviin järjestöihin sekä liikunnan aluejärjestöihin vuodesta 2021 alkaen. Kyseisenä vuonna liikuntajärjestöjen valtionavustuksissa tulivat voimaan uudet arviointikriteerit.

Vastuullisuuskriteereiden perusteella tehtiin avustusleikkauksia viideltä liikuntajärjestöltä.

– Vastuullisuus on keskeinen osa liikuntaa edistävien järjestöjen nykyisiä avustusperusteita. Vastuullisuusasiat on otettu huomioon liikuntaa edistävien järjestöjen toiminnassa keskimäärin hyvin. Joskus laiminlyöntejä ja virheitä ilmenee, ja silloin niihin on puututtava ja tehtävä korjaavia toimenpiteitä yhteistyössä järjestöjen kanssa, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen.

Suurimmat avustukset lajiliitoista saivat Suomen Palloliitto (2 135 000 euroa), Suomen Jääkiekkoliitto (1 607 000 euroa), Suomen Voimisteluliitto (1 545 000), Suomen Salibandyliitto (1 230 000 euroa), Suomen Urheiluliitto (1 082 000 euroa) ja Suomen Hiihtoliitto & Ski Sport (1 030 000 euroa). Liikunnan palvelujärjestöistä suurimman avustuksen sai Suomen Olympiakomitea (6 790 000 euroa). 

Muiden liikuntaa edistävien järjestöjen osuus avustuksista on 5 716 000 euroa. Suurimmat avustukset saivat Suomen Työväen Urheiluliitto TUL (1 273 000 euroa), Finlands Svenska Idrott (940 000 euroa) ja Suomen Latu (810 000 euroa).

Liikunnan aluejärjestöille myönnettiin yhteensä 3 973 000 euroa.

Lue OKM:n uutinen valtionavustuksista

OKM:n myöntämät yleisavustukset liikuntaa edistäville järjestöille 2023