Liikunta- ja urheiluseurojen tilannekuva – kysely seuroille

SFL kannustaa seuroja vastaamaan Valtion Liikuntaneuvoston kyselyyn, jolla selvitetään erilaisten, viime vuosina ilmenneiden yhteiskunnallisten haasteiden vaikutuksia seuroihin.

Suomalainen liikunta ja urheilu on kohdannut viimeisen kolmen vuoden aikana yllättäviä ja merkittäviä
uusia haasteita. Koronapandemia vuosina 2020-2022, sekä tuoreimpana vuoden 2022 aikana alkanut
energiakriisi ja yleinen kustannustason nousu ovat vaikuttaneet monella tavalla myös liikunta- ja
urheiluseurojen toimintaan ja talouteen.  Miten seurat ovat selvinneet kriiseistä? Kuinka haasteet ovat
muuttaneet seurojen toimintaa? Miten seurajohtajat arvioivat seurojen kehitysnäkymiä vuodelle 2023?

Valtion Liikuntaneuvosto haluaa nyt selvittää kyselyllä edellä mainittujen haasteiden vaikutuksia liikunta- ja
urheiluseuroihin. Kyselyn vastaajaksi toivotaan seuran toimintaa kokonaisvaltaisesti hyvin tunteva henkilö
(pj, tj tai vastaava). Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia.

Kyselyn tavoitteena on lisätä tietoa ja luoda kokonaiskäsitys erilaisten seurojen tilanteesta haasteiden
keskellä. Kysely ei liity taloudellisten tukien jakamiseen vaan se toteutetaan tilanneanalyysin ja tulevien
liikuntapoliittisten toimenpiteiden tietotarpeisiin.
Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja ne raportoidaan siten, että yksittäisen vastaajan
antamia tietoja ei voida erottaa kokonaisuudesta.

Syntyneet tiedot julkaistaan maaliskuussa 2023. Kyselyn toteuttaa valtion liikuntaneuvoston
toimeksiannosta Pasi Mäenpää/Liikunnan ja urheilun asiantuntijapalvelut Pasi Mäenpää.

Tässä linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/FBC6C723C4929A02

Kyselyn vastausaika päättyy sunnuntaina 29.1.2023. Kyselyyn on mahdollista vastata myös ruotsiksi.

Yhteistyöterveisin
Minttu Korsberg, pääsihteeri, valtion liikuntaneuvosto/opetus- ja kulttuuriministeriö

Kyselyyn liittyvät tiedustelut: Pasi Mäenpää pasi.maenpaa@appm.fi tai 040 – 7788 993