Muutokset sääntökirjaan ja kilpailuoppaaseen

Kaudelle 2023 tulee useita muutoksia ja tarkennuksia sääntöihin ja kilpailuoppaaseen.

Päivitetty 3.1.

PDGA:n sääntökomitea on julkaissut frisbeegolfin sääntökirjaan ja kilpailuoppaaseen sekä muutamiin muihin virallisiin dokumentteihin muutoksia ja tarkennuksia. Tässä artikkelissa käydään läpi muutokset ja miten ne tulevat voimaan Suomessa.

Tässä esitellyt muutokset astuvat voimaan 1.1.2023.

Merkittävät muutokset

Kilpailuopas

1.03 Osallistumisen peruuttaminen ja osallistumismaksun palauttaminen

Näissä osioissa tarkennettaan lausuntokierroksen ehdotusten perusteella pelaajan oikeuksia ja kilpailunjohtajan vastuita liittyen maksujen palautuksiin jos kilpailu perutaan tai siirretään. Peruutusten ja siirtojen määritelmiä on yhdenmukaistettu.

J. Jos kilpailunjohtaja peruu kilpailun, kaikkien ilmoittautuneiden (mukaan päässeet ja jonossa olevat) tulee saada 100 % rahapalautus kisamaksusta tai mahdollisesta jonotusmaksusta. Vain jos kilpailu perutaan luonnonkatastrofin tai muun kilpailunjohtajasta riippumattoman pakottavan syyn, joka estää radan käyttämisen, takia (force majeure), ja vain PDGA:n Director of Event Supportin hyväksynnällä, voi kilpailunjohtaja antaa amatööriluokkien pelaajille pelaajapaketin. Tällöinkin kilpailunjohtajan tulee korvata rahapalautuksena pelaajapaketin myyntiarvon ja osallistumismaksun erotus.

K. Jos kilpailunjohtaja siirtää kilpailun myöhempään ajankohtaan, kaikkien ilmoittautuneiden (mukaan päässeet ja jonossa olevat) tulee saada 100 % rahapalautus kisamaksusta tai mahdollisesta jonotusmaksusta, mikäli he sitä pyytävät. Vain jos kilpailu perutaan luonnonkatastrofin tai muun kilpailunjohtajasta riippumattoman pakottavan syyn, joka estää radan käyttämisen, takia (force majeure), ja vain PDGA:n Director of Event Supportin hyväksynnällä, voi kilpailunjohtaja antaa amatööriluokkien pelaajille pelaajapaketin. Tällöinkin kilpailunjohtajan tulee korvata rahapalautuksena pelaajapakein myyntiarvon ja osallistumismaksun erotuksen. Kun kilpailun uusi ajankohta julkaistaan, kaikille edelleen kisassa mukana oleville tulee ilmoittaa sähköpostilla ja antaa reilu mahdollisuus 100 % rahapalautukseen, mikäli he eivät pysty osallistumaan uutena ajankohtana.

1.05 Harjoituskierrokset ja pelin aloitus, myöhästyminen

Näillä muutoksilla tarkennetaan, että voidaan käyttää useampaa kuin kahta tuloskorttia ja määritellään rangaistus siitä, jos pelajaa ei anna ryhmälleen mahdollisuutta tarkastaa tuloskortin oikeellisuutta. Huom. useamman tuloskortin käyttö oli suomenkielisessä versiossa huomioitu jo aiemmin.

G. Kilpailunjohtajan pitää varata joka ryhmälle vähintään kaksi tuloskorttia, joihin ryhmä kirjaa tulokset erikseen (moninkertainen kirjaus). Ryhmä voi kirjata tuloskortit samalla tai eri kirjaustavalla (esimerkiksi paperilla ja sähköisesti). Ryhmän jokaisella pelaajalla tulee olla mahdollisuus tarkastaa tuloskortti ja ryhmän tulee varmistaa ennen tulosten palautusta, että tuloskortit ovat yhtenevät. Tulokset tulee palauttaa siinä muodossa, jonka kilpailunjohtaja on määritellyt kilpailun viralliseksi tuloskirjaustavaksi. Jos pelaaja ei anna ryhmälleen mahdollisuutta tarkastaa tuloskortin oikeellisuutta, hänen tulokseensa lisätään kaksi rangaistusheittoa.

1.06 Pelaajien jakaminen ryhmiin ja lohkoihin

Lisäyksessä tarkennettaan lähtöaikojen julkaisemista koskevaa määrittelyä. Yksinkertaisempi määritelmä antaa kilpailunjohtajalle enemmän vapauksia ja samalla parantaa pelaajien oikeusturvaa.

L. Jos kilpailussa on käytössä porrastettu lähtö (golflähtö), kilpailunjohtajan tulee julkaista jokaisen luokan lähtöajat PDGA:n kilpailusivulla viimeistään 12 tuntia ennen kyseisen luokan ensimmäisen ryhmän lähtöaikaa, tai viimeistään 1 tunnin kuluessa kyseisen luokan edellisen kierroksen viimeisen ryhmän maalintulosta, jos se on alle 12 h seuraavan kierroksen alusta.

Kilpailustandardit

Nämä muutokset koskevat Pohjois-Amerikassa käytettävä Tour Standards -dokumenttia. Myöhemmin julkaistaan PDGA:n International Guide, joka vastaa tätä dokumenttia Euroopassa. Oletettavasti samat tulevat voimaan myös Euroopassa. Nämä tiedot julkaistaan suomeksi heti kun ne on saatavilla.

Tarkennuksia siihen, mitä voidaan vähentää osallistumismaksuista ennen palkintoprosentin laskemista. Näillä määritellään tarkemmin kisojen vähimmäisvaatimuksia ja luodaan mahdollisuus TD:lle saada korvaus kilpailujärjestämisestä.

Hyväksyttävät maksut: PDGA:n maksu per pelaaja (ei käytössä Suomessa), ratamaksut (mahdolliset pelaajien green feet ja radan vuokra), kiertuemaksut jos kisa kuuluu kiertueeseen kilpailuoppaan 2.02.B mukaisesti, siirrettävien WC:iden kulut ja TD-maksut (maksimissaan saman verran kuin PDGA:n maksu per pelaaja kyseisessä tierissä). Kaikki tällaiset vähennykset tulee julkaista kilpailun tiedoissa ennen ilmoittautumista. Mitään muita maksuja ei hyväksytä (esim. pelaajapaketit, palkinnot, muistopalkinnot, talkookulut ja tarvikkeet, staffin korvaukset, ruokailut jne.)

A-tier-kilpailujen vaatimukset: lämmittelyalueet

Lämmittelyaluevaatimus lisätty A-tier-standardeihin (eivät suoraan voimassa Pohjois-Amerikan ulkopuolella). Ehdotettiin myös luokkakiintiöihin tarkennuksia, mutta tämä ei tullut voimaan ainakaan vuodelle 2023.

Lämmittelyalueet. Kaikissa A-tiereissä tulee olla kaikkien pelaajien käytettävissä määritelty lämmittelyalue: vähintään yksi puttikori ja range tai vähintään yksi heittoverkko.

Pienempiä muutoksia

Frisbeegolfin virallinen sääntökirja

802.03 Liiallinen ajankäyttö

Korjataan kohtaa ”on vapaa”. Uusi muotoilu ”pysyy vapaana” tarkentaa, että 30 sekunnin aika alkaa uudestan, mikäli pelialue ei pysy vapaana.

A.4. pelialue pysyy vapaana.

803.01 Haitan siirtäminen

Muutoksella tarkennetaan, että irrallinen haitta tarkoittaa irtonaista ainesta, eikä mitä tahansa esinettä, jota ei ole kiinnitetty.

Pelaaja saa siirtää pelialustalla olevaa irrallista haittaa (casual obstacle) johon tukipiste voi osua heittoasentoa ottaessa. Irrallisia haittoja ovat kivet, lehdet tai irtonaiset oksat tai mitkä tahansa muut haitat, jotka kilpailunjohtaja määrittelee irrallisiksi haitoiksi. Tarkoituksella radan tai tapahtuman osaksi asennetut esineet eivät ole irrallisia haittoja, vaikka niitä ei olisi kiinnitetty.

803.02 Vapautus haitasta

Tarkennetaan, että minkä tahansa säännön, ei pelkästään yllä olevien A- ja B- kohtien mukaisesti.

C. Jos pelaaja ottaa vapautuksen hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto, elleivät säännöt anna ottaa vapautusta ilman rangaistusta.

804.01 Määrätyt reitit ja kierrettävät kohteet (mandot)

Englanninkielisissä säännöissä korvattiin sana ”space” eli tila sanalla ”plane” eli taso. Suomenkielisessä versiossa oli käytössä taso jo aiemmin, eli tähän ei tullut mitään muutosta.

806.03 Tilapäinen haitta-alue (Casual Area)

Kuten kohdassa 803.2 tässäkin tarkennetaan, että jos sääntö salliia, voi ottaa vapautuksen ilman rangaistusta.

B. Tilapäiseltä haitta-alueelta saa siirtää heittopaikan ilman rangaistusta suoraan pelilinjalla väylämaalista pois päin ensimmäisen vapauttavaan paikkaan (ellei kilpailunjohtaja ole erikseen antanut lupaa siirtää heittopaikkaa vielä kauemmas).

C. Jos pelaaja siirtää heittopaikan hänen tulokseensa lisätään yksi rangaistusheitto, elleivät säännöt anna ottaa vapautusta ilman rangaistusta.

806.04: Vapautusalue

Tarkennetaan, että vapautusalue pelataan aivan kuten OB-alue, mutta ilman rangaistusta. Mukaan lukien, jos kiekko on metrin sisällä vapautusalueesta. Tämä helpottaa tulkintaa myös siinä tapauksessa, että vapautusalueella ja OB-alueella on yhteinen raja.

A: Vapautusalue on mikä tahansa kilpailunjohtajan erikseen ennen kierrosta määrittämä alue, josta ei saa pelata. Vapautusalue katsotaan OB-alueeksi ja pelataan täysin samoin kuten OB-alue, mutta pelaajan tulokseen ei lisätä rangaistusheittoa.

813.01 Sääntöjen vastainen kiekko

Tämä lisäys tarkentaa, että kiekkoa ei saa taivuttaa tai muuten muuttaa siten, että se ei enää vastaa teknisiä standardeja.

5. tarkoituksellinen kiekon muodon muuttaminen niin, ettei se ole enää pyöreä ja kiekon muotoinen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Kahdestä kysymyksessä ja vastauksessa (QA-APP-2 ja QA-MAN-1) on muutettu mandosäännön muutoksen mukaisesti tila tasoksi. Suomenkieliseen versioon ei tullut muutosta näissä.

Kilpailuopas

Johdanto

Tämä lisäys tarkentaa termiä kilpailunjohtaja/TD.

Kilpailunjohtaja tai TD (Tournament Director) tarkoittaa säännön 801.02.G mukaisesti kilpailun vastuuhenkilöä. Samoja termejä käytetään sääntökirjassa, kilpailuoppaassa, international guidessa ja kiertuestandardeissa.

1.03 Osallistumisen peruuttaminen ja osallistumismaksun palauttaminen

Tätä osuutta on selvennetty laajasti. Esimerkiksi ”cash” eli ”käteinen” on poistettu. Suomenkielisessä sitä ei enää käytetty, joten näitä muutoksia ei tullut. Lisäksi tarkennettu sitä, mitkä kuuluvat hyväksyttäviin vähennyksiin, kuten kmaksujärjestelmien kulut (esimerkiksi USA:ssa laajasti käytetyt Disc Golf Scene ja PayPayl), joita ei voi palauttaa.

B. Suomessa ei ole käytössä jonotusmaksuja, mutta jos kisassa on jonotusmaksu, pelaajat jotka ovat maksaneet enemmän kuin nimellisen jonotusmaksun (enintään 5 €), eivätkä saa paikkaa kilpailuun, tai jotka erikseen pyytävät poistamaan itsensä jonotuslistalta ennen ilmoittautumisen päättymistä ja jonosta nostamista (suositus 1 viikko tai vähemmän kilpailun alkuun), saavat takaisin 100 % jonotusmaksustaan, paitsi normaalit korkeintään 5 € kulut. Ne jonottajat, jotka maksoivat vain nimellisen (5 € tai vähemmän) jonotusmaksun eivät saa palautusta.

D. Pelaaja, joka peruuttaa ilmoittautumisensa virallisesti vähintään 15 – 29 päivää ennen kilpailun alkua, saa palautuksena 100 % osallistumismaksusta vain, jos paikka täytetään peruutushetkellä jonossa olevalla pelaajalla. Jos pelaajan paikkaa ei täytetä, kilpailun TD voi palauttaa joko 50 % tai toimittaa pelaajalle pelaajapaketin, jonka hän olisi saanut (toimituskulut voi vähentää). Jos kyseessä on pro-luokka ja pelaajapaketin arvo on alle 25 % prosenttia osallistumismaksusta, palautetaan 50 % osallistumismaksusta.

E. Pelaaja, joka peruuttaa ilmoittautumisensa virallisesti alle 15 päivää ennen kilpailun alkua, mutta ennen kuin ilmoittautuminen on päättynyt ja jonopaikat on täytetty (suositus 1 viikko tai vähemmän kilpailun alkuun), saa palautuksena 100 % osallistumismaksusta vain, jos paikka täytetään peruutushetkellä jonossa olevalla pelaajalla. Jos pelaajan paikkaa ei täytetä, kilpailun TD voi palauttaa joko 25 % tai toimittaa pelaajalle pelaajapaketin, jonka hän olisi saanut (toimituskulut voi vähentää.) Jos kyseessä on pro-luokka ja pelaajapaketin arvo on alle 25 % prosenttia osallistumismaksusta, palautetaan 25 % osallistumismaksusta.

1.05 Harjoituskierrokset ja pelin aloitus, myöhästyminen

Muutos tarkentaa missä voi lämmitellä porrastetun lähdön kilpailuissa. Ja lisää, että oletusarvoisesti rata on suljettu kilpailun ollessa käynnissä.

Porrastettu lähtö (golflähtö, väliaikalähtö): Porrastetussa lähdössä ryhmät aloittavat tietyltä väylältä vuorotellen yksi toisen jälkeen. Pelaajat aloittavat TD:n ilmoittamana hetkenä. Pelaajan suositellaan ilmoittautuvan lähettäjälle viimeistään 10 minuuttia ennen aloitusaikaansa. Golflähtökisoissa pelaajat voivat harjoitella kilpailunjohtajan määrittelemällä alueella siihen asti kunnes lähettäjä ilmoittaa 2 minuutin äänimerkin. Kun kilpailukierros on käynnissä, radalla ei voi lämmitellä, ellei kilpailunjohtaja erikseen sitä salli.

1.12 Kilpailun virallinen toimitsija

Tarkennetaan kuka nimeää PDGA:n marshalit.

Vain kilpailunjohtajat sekä kilpailunjohtajan nimeämät viralliset toimitsijat, sekä PDGA Director of Competitionin nimeämä PDGA:n Marshal, ovat kyseisen kilpailun toimitsijoita.

1.14 PDGA-liigat

Tällä muutoksella annetaan alle 13-vuotiaiden kulkea ryhmän mukana, jos ryhmän pelaaja valvoo lapsia. Lausuntojen perusteella tähän on otettu mukaan kohdat 812 ja 3.03.

C.
5. Ryhmän pelaaja voi valvoa ryhmän mukana kulkevia alle 13-vuotiaita lapsia (kts. 1.13.A). Alle 13-vuotiaita koskevat sääntökirjan ja kilpailuoppaan kohdat 812 Käyttäytyminen ja 3.03 Käytösrikkeet. Mahdolliset rangaistukset merkitään lapsia valvovalle pelaajalle.

2.01 Yleistä

Lisätty kohta 2.01.C, jossa tarkennetaan luokan vaihtamista kilpailussa. Lisäyksen vuoksi kaikkien myöhempien kohtien kirjaimet siirtyvät yhdellä eteenpäin.

Toinen muutos tarkentaa, että kilpailunjohtajalla on harkintansa mukaan mahdollisuus poistaa luokat, joissa on alle 4 ilmoittautunutta, mutta aliedustettujen luokkien tukemiseksi luokat suositellaan aina järjestämään.

C. Ilmoittautumisen päättymisen jälkeen pelaaja voi pyytää luokan vaihtoa vain siinä tapauksessa, että luokassa on 3 pelaajaa tai vähemmän. Pyyntö pitää tehdä ennen kilpailun alkua. Kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan hyväksyä tai hylätä pyynnön.

L. Kilpailunjohtaja määrittelee kilpailun ilmoittautumisessa, mitkä luokat kilpailussa tarjotaan. Jos luokka on ilmoitettu ja siihen on ilmoittautunut vähintään 4 kilpailija, luokka pitää järjestää. Jos luokkaan on ilmoittaumisen päättyessä ilmoittautunut vähemmän kuin 4 kilpailijaa, kilpailunjohtaja kilpailunjohtaja voi harkintansa mukaan päättää järjestetäänkö luokkaa. Kilpailunjohtajia suositellaan aina järjestämään aliedustetut luokat vaikka niissä olisi vähemmän kuin neljä osallistujaa (Katso 1.03.1. ja 1.02.C.2.c)

3.04 Pukeutuminen

Tarkennetaan, että vaatetuksessa edellytetään myös alaosaa. Lisäksi annetaan kaikille mahdollisuus käyttää hihatonta kauluspaitaa ja tennishametta, jotka täyttävät vaatimukset. Lausuntokierroksen perusteella myös kieliasua korjattiin.

B. Kaikkien pelaajien ja toimitsijoiden tulee aina pukeutua vaatteiden ylä- ja alaosaan, esimerkiksi paitaa ja housuja.

D.2. Kaikkien pelaajien tulee pukeutua ylävartaloa peittävään vaatteeseen. Paita tulee olla istuva ja kauluksellinen. Paita voi olla hihaton tai hihallinen. Naiset saavat käyttää myös urheilumekkoa, joissa on vähintään tuuman levyiset olkaimet. Tank-top-paitoja ei sallita.

3.08 Kilpailunjohtajan oikeudet ja vastuut

Kilpailunjohtajan vaatimuksiin lisätty täysi-ikäisyys.

Kilpailunjohtajan pitää olla vähintään 18-vuotias PDGA:n jäsen ja täyttää kaikki muut vaatimukset sekä suorittaa PDGA:n CO-koe (toimitsijakoe) ennen kuin voi hakea kilpailua. Toimitsijakoe on laadittu frisbeegolfin virallisen sääntökirjan ja Kilpailuoppaan perusteella. Katso myös kansalliset vaatimukset SFL:n verkkosivuilta. Alle 18-vuotiaat eivät voi toimia kilpailunjohtajina.

Teknisiä muutoksia

Kilpailuopas

2.03 Statuksen muuttaminen

Tämän osion rakennetta on korjattu, koska osiossa oli virheellisesti kaksi eri A-kohtaa. Lisäksi statuksen muuttamisen kriteerit on siirretty omaksi asiakirjakseen.

2.03.
A. Prosta amatööriksi

1. Pro-pelaaja voi anoa PDGA Director of Event Supportilta statuksen palauttamista amatööriksi.

2. Pelaajan tulee täyttää kaikki amatööristatuksen palauttamisen edellytykset, jotka on määritelty erillisessä PDGA Requirements for Reclassification from Professional to Amateur -ohjeessa.

B. Amatööristä proksi

1. Amatööri voi halutessaan vaihtaa statuksensa proksi ottamalla yhteyttä PDGA Memberships Manageriin.

2. Amatööri siirtyy automaattisesti proksi, jos hän ottaa vastaan rahapalkinnon pelatessaan pro-luokassa (katso 1.10.A ja 1.10.B).

3. Status ei muutu, jos amatööri voittaa rahapalkinnon hole-in-on-potista, CTP-kisasta tai muusta sivukilpailusta.

Kilpailustandardit

Amatööristatuksen palauttamisen edellytykset oli aiemmin määritelty vain kysymyksiä ja vastauksia -osiossa. Nyt palauttamisen edellytykset määritellään erillisessä PDGA Requirements for Reclassification from Professional to Amateur -ohjeessa. Yli 39-vuotiaiden pelaajien rating-rajat muuttuvat vuodelle 2023.