PDGA:n ja PDGA Europen hallituksen vaalit – oletko jo äänestänyt?

PDGA:n ja PDGA Europen hallitukseen valitaan jälleen uusia jäseniä. Sähköiset vaalit päättyvät heinäkuun lopussa. Jokaisella PDGA:n nykyisellä jäsenellä on äänioikeus molemmissa vaaleissa.

PDGA:n hallitukseen ja PDGA Europen hallitukseen valitaan heinäkuussa uusia jäseniä. PDGA:n ja PDGA Europen hallitukseen valittavat aloittavat toimessa syyskuun alussa ja jäsenyys hallituksessa päättyy elokuun lopussa 2025. 

PDGA:n hallitus 

PDGA:n video vaaleista.  

PDGA:n hallitus on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toimintaa ohjaavat PDGA:n säännöt ja ohjeistukset. Hallitus kokoontuu puolivuosittain ja etäkokouksia pidetään yhdessä PDGA:n henkilökunnan kanssa kuukausittain. Hallituksen vastuualueisiin kuuluu toiminnanjohtajan esimiehenä toimiminen, vuosibudjetointi, hallituksen jäsenehdokkaiden nimeäminen vaaleihin sekä PDGA:n jäsenten edustaminen lajin ja yhdistyksen tulevaisuutta edistettäessä.

Tänä vuonna hallitukseen on ehdolla yhteensä 13 ehdokasta. Kaksi eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallitukseen.

Ehdokkaat vuonna 2022: Get to Know the 13 Candidates for the PDGA Board of Directors | Professional Disc Golf Association

PDGA Europen hallitus 

Teksti: The board of candidates, taustalla pusikkoa ja PDGA Europen banneri kiinnitettynä kahden puun väliin.

Kuva: pdga.com

 

PDGA Europe on voittoa tavoittelematon järjestö, joka on rekisteröity Suomessa ja jonka toimintaa ohjaavat PDGA Europen säännöt ja ohjeistukset. Yhdistyksen vastuulla on PDGA Europen työntekijöiden johtaminen, yhdistyksen budjetti, Euro Tourin johtaminen sekä linjausten, projektien ja ohjelmien hallinnointi ja toteuttaminen. 

Hallituksen jäsenet osallistuvat kuukausittain pidettäviin etäkokouksiin, vähintään kerran vuodessa pidettävään hallituksen kokoukseen sekä yhdistyksen vuosikokoukseen. 

Tänä vuonna PDGA Europen hallitukseen on ehdolla yhteensä 5 ehdokasta, joista yksi on Suomesta. Kolme eniten ääniä saanutta ehdokasta valitaan hallitukseen.

Ehdokkaat vuonna 2022: Get to Know the Five Candidates for the PDGA Europe Board of Directors | Professional Disc Golf Association

Kuka voi äänestää ja miten äänestys tapahtuu?

Äänestäminen tapahtuu sähköisesti. Äänestysohjeet ja henkilökohtainen äänestyslippu on lähetetty jokaiselle PDGA:n nykyiselle jäsenelle mailitse. Äänestyslippu lähetetään viikoittain uudestaan niille jäsenille, jotka eivät vielä ole käyttäneet äänioikeuttaan. Äänestäminen vie aikaa vain muutamia minuutteja. Jäsenet, joilla ei ole mahdollisuutta äänestää sähköisesti, voivat pyytää äänestyslipukkeen lähettämistä postitse 20.7. mennessä PDGA:n toimistosta.

Miksi suomalaisen PDGA-jäsenen kannattaa äänestää?

Jokaisen PDGA:n jäsenen kannattaa käyttää äänioikeuttaan. Viime vuosina äänestysinto on kasvanut, ja yhä useampi PDGA:n jäsen käyttää äänioikeuttaan. Äänestäminen on nopeaa ja helppoa, ja äänestämällä voi vaikuttaa muun muassa siihen, mistä maasta PDGA:n ja PDGA Europen hallitusten jäsenet tulevat. Äänestämällä osoitat myös arvostusta vapaaehtoistyölle, jota molemmissa hallituksissa tehdään.

Lisätietoja vaaleista: PDGA Elections | Professional Disc Golf Association