Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus Suomen frisbeegolfliitolle kasvoi edellisvuodesta

Suomen frisbeegolfliitto sai valtionavustusta 72 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi vuoden 2022 yleisavustuksia liikuntaa edistäville järjestöille yhteensä 42 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on myöntänyt valtakunnallisille ja alueellisille liikuntaa edistäville järjestöille vuoden 2022 valtionavustusta yhteensä 42 miljoonaa euroa. Summa on 170 000 euroa suurempi kuin edellisvuoden valtionavustus. Urheiluakatemia- ja valmennuskeskustoimintaan OKM myönsi lisäksi 4 215 000 euroa. 

Yleisavustusta myönnettiin 74 lajiliitolle yhteensä 23 560 000 euroa. Suomen frisbeegolfliitolle OKM myönsi 72 000 euron yleisavustuksen. Summa kasvoi vuodesta 2021 reilut 9 %, edellisvuoden avustuksen ollessa 66 000 euroa. SFL haki tälle vuodelle 100 000 euron suuruista avustusta.

SFL:n puheenjohtaja Laura Heikkilä näkee liitolle myönnetyn avustuksen kasvun osoituksena siitä, että liitossa tehdään oikeita asioita.

– Frisbeegolfliiton saama yleisavustus kasvoi jo toisena vuotena peräkkäin. Vuosittainen kasvu on ollut noin 10%. On hienoa, että lajin kasvu ja Frisbeegolfliiton sekä muun lajiväen tekemä pitkäjänteinen työ huomioidaan avustusten jaossa. Avustuksen jaossa huomioidaan sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, ympäristön kunnioittaminen ja kestävä kehitys. Kasvava yleisavustus on merkki siitä, että teemme oikeita asioita.

 Järjestöt on ryhmitelty valtakunnallisiin liikunnan palvelujärjestöihin, lajiliittoihin, muihin valtakunnallisiin liikuntaa edistäviin järjestöihin sekä liikunnan aluejärjestöihin vuodesta 2021 alkaen. Viime vuonna liikuntajärjestöjen valtionavustuksissa tulivat voimaan uudet arviointikriteerit.

– Arviointikriteerit on jaettu järjestöryhmäkohtaisiin peruskriteereihin ja kaikille yhteisiin vastuullisuuskriteereihin. Seuraavan kerran vastaava, yhtä perusteellinen arviointi on suunniteltu suoritettavan vuoden 2025 avustusvalmistelun yhteydessä, kertoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Suurimmat avustukset lajiliitoista saivat Suomen Palloliitto (2 125 000 euroa), Suomen Voimisteluliitto (1 670 000 euroa), Suomen Jääkiekkoliitto (1 565 000 euroa), Suomen Salibandyliitto (1 202 000 euroa), Suomen Urheiluliitto (1 057 000 euroa) ja Suomen Hiihtoliitto & Ski Sport (1 054 360 euroa). Liikunnan palvelujärjestöistä suurimman avustuksen sai Suomen Olympiakomitea (6,6 miljoonaa euroa). 

Lue OKM:n uutinen valtionavustuksista

OKM:n myöntämät yleisavustukset liikuntaa edistäville järjestöille 2022