Vastuullisen valmentajan verkkokurssi pysyy maksuttomana

Olympiakomitea lähettää vahvan kutsun ja kehotteen kaikille lajeille ja seuroille Vastuullisen valmentajan verkkokurssin ottamiseksi kiinteäksi osaksi toimintaa.

Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla kertoo turvallisen toimintaympäristön edistämisen olevan tänä vuonna keskeinen Olympiakomitean toiminnan teema. Kurssin maksuttomuus on olennainen turvallista toimintaympäristöä edistävä toimenpide.

– Turvallinen toimintaympäristö on tänä vuonna vastuullisuustoimiemme keskeinen valinta. Kurssin avulla niin valmentajat, ohjaajat kuin muut urheilun toimijat oppivat turvallisen toimintaympäristön merkityksestä ja löytävät väyliä viedä toimenpiteitä käytäntöön. Kurssin avulla varmistamme turvallisen liikunta- ja urheiluympäristön toteutumisen erityisesti lasten ja nuorten, mutta myös aikuisten toiminnassa, Tulla avaa.

Tulla korostaa kurssin maksuttomuuden olevan merkittävä arvovalinta.

– Haluamme, että kurssin suorittaminen on edellytys valmentajana ja ohjaajana toimimiselle. Maksuttomuuden avulla tuemme osaltamme tavoitteen saavuttamista. Nyt haluammekin lähettää vahvan kutsun ja kehotteen kaikille lajeille ja seuroille Vastuullisen valmentajan verkkokurssin ottamiseksi kiinteäksi osaksi toimintaa, Tulla kannustaa.

Olympiakomitean seura- ja jäsentoimintayksikön asiantuntija Katja Kyckling peräänkuuluttaa seuroja tarttumaan Vastuullisen valmentajan verkkokurssiin yhä pontevammin. Kurssin maksuttomuus sekä joulukuussa julkaistut ruotsin ja englanninkieliset versiot kurssista mahdollistava kurssille osallistumisen yhä useammalle.

– On tärkeää, että seurat ottavat kurssin suorittamisen yhdeksi toimintansa edellytykseksi ja vaatisivat kurssin suorittamista seuran valmentajilta, ohjaajilta sekä muilta seuran vastuuhenkilöiltä.

Lue lisää verkkokurssista täältä

https://www.olympiakomitea.fi/2021/08/19/valmentaja-ja-ohjaaja-olethan-mukana-rakentamassa-entista-turvallisempaa-toimintaymparistoa/