Suomenkielinen sääntökirja ja kilpailuopas 2022

Sääntökirja ja kilpailuopas astuvat voimaan 1.1.2022. Käännös on nyt julkaistu ja sitä voi nyt kommentoida ja korjauksia ja päivityksiä voi vielä tulla ennen voimaanastumista.

Frisbeegolfin virallisten sääntöjen uusin päivitys astuu voimaan 1.1.2022. Sääntöjen suomennos on nyt julkaistu SFL:n verkkosivuilla tekstimuodossa. Myöhemmin julkaistaan myös taitettu PDF-versio.

Suomenkieliset säännöt ja kilpailuopas tekstimuodossa (2022-versio)
Sääntökirjan muutokset ovat enimmäkseen tekstin selkeytystä, sanamuotojen korjauksia ja muita pienempiä muutoksia. Alle on kerätty muutamia merkittävämpiä muutoksia.

Nostoja sääntömuutoksista

804.01 Määrätyt reitit ja kierrettävät kohteet (mandot)

A. Määrätty reitti rajoittaa heiton sallittua reittiä. .

B. Yhdellä tai useammalla kohteella (mando) rajataan pystysuora taso, joka määrittää kielletyn reitin.

C. Jos pelaajan heittämä kiekko läpäisee tämän tason selvästi ja kokonaan, pelaajalle lisätään yksi rangaistusheitto, ja hän heittää seuraavan heittonsa joko mandolle määritellyltä drop zonelta tai jos drop zonea ei ole määritelty, edelliseltä heittopaikalta.

Mando on siis mennyt väärin heti, kun kiekko ohittaa mandon väärältä puolelta, riippumatta siitä mihin kiekko lopulta päätyy.

807 Väylän pelaaminen loppuun

A. Väylämaali, esimerkiksi kori, on laite, jonka tarkoitus on määrittää väylän pelaaminen loppuun yksiselitteisesti. Kori on suunniteltu kiekkojen kiinni ottamiseen. Kori koostuu yleensä keskitolppaan kiinnitetystä ketjunkannattimesta, ketjuista ja koriosasta. Kohdemaalissa on yleensä merkitty kohdealue.

B. Koriin pelattava väylä on suoritettu loppuun, kun pelaaja irrottaa kiekosta ja kiekko päätyy koriin koriosan tai ketjujen kannattelemaksi ketjunkannattimen alapuolelle.

C. Kohdemaaliin pelattava väylä on suoritettu loppuun, kun pelaaja irrottaa kiekosta ja kiekko osuu kohdemaalin kohdealueeseen.

Jos kiekko on ketjuissa, korissa tai korin raudoissa yläpannan alapuolella, se on korissa riippumatta siitä miten se sinne päätyi. Eli myös alaraudan ulkopuolella korin kannattelemana oleva kiekko on korissa.

803.01 Haitan siirtäminen

A. Pelaajan on valittava sellainen heittoasento, joka liikuttaa vähiten mitä tahansa radan pysyvää ja olennaista haittaa. Kun sääntöjen mukainen heittoasento on saavutettu, pelaaja ei saa siirtää haittoja tehdäkseen tilaa heittoliikkeelle. Pelaajan heittoliike saa kuitenkin tarkoituksettomasti siirtää haittaa.

B. Pelaaja ei saa siirtää mitään radan haittoja lukuun ottamatta näitä poikkeuksia:

1. Pelaaja saa siirtää pelialustalla olevaa irrallista haittaa (casual obstacle) johon tukipiste voi osua heittoasentoa ottaessa. Irrallisia haittoja ovat kivet, lehdet tai irtonaiset oksat tai mitkä tahansa muut haitat, jotka kilpailunjohtaja määrittelee irrallisiksi haitoiksi.

Jos haitta on paikassa, johon voisit laittaa tukipisteen heittäessä, sen voi siirtää.

1.05 Harjoituskierrokset ja pelin aloitus, myöhästyminen

H. Paperiset tuloskortit tulee aina olla tarjolla jokaiselle ryhmälle riippumatta siitä mikä on virallinen tuloskirjaustapa.

Paperikortit on siis oltava aina tarjolla niitä haluaville.

1.09 Tasatulosten ratkaisu

B.1. Ratkaisupeli aloitetaan aina samalta radalta samalta väylältä kuin viimeisin kilpailukierros, ellei kilpailunjohtaja ole ennen kilpailun alkua muuta ilmoittanut. Pari- tai joukkuefrisbeegolfissa noudatetaan samaa pelimuotoa kuin viimeisimmällä kilpailukierroksella.

2. Ratkaisupelin ensimmäisen väylän heittojärjestys arvotaan.

3. Jos jatkopeli jatkuu, vuoro vaihtuu seuraavalla väylällä seuraavalle pelaajalle.

Sudden Deathissa heittojärjestys arvotaan ja se vaihtuu aina seuraavalle väylälle, kuten Suomessa on perinteisesti aina tehtykin.

806.02 Pelialueen ulkopuolinen alue (OB)

H. Kilpailunjohtaja voi etukäteen määritellä tietylle OB-alueelle enemmän kuin 1 metrin vapautuksen.

Tarpeen vaatiessa, TD voi määrittää tietylle OB:lle enemmänkin vapautusta kuin normaalin metrin.

Kaikki muutokset edelliseen versioon

Jos haluat vertailla muutoksia vuoden 2021-versioon tarkemmin, löydät muutosversion Google drivestä tästä linkistä:
Vuoden 2022 sääntökirjan muutokset edelliseen versioon kommenteille.