Koronarajoitukset ja -suositukset päivitetty

SFL:n alueiden väliset liikumissuositukset on poistettu.

Päivitys 28.5.2021

Tämä ohje perustuu valtioneuvoston, aluehallintoviraston ja Olympiakomitean määräyksiin, ohjeisiin ja suosituksiin.

SFL:n alueiden väliset liikumissuositukset on poistettu, kuten ne on poistettu Olympiakomitean ulkotapahtumaohjeistakin.

Ohje on voimassa 11.6. asti. Ohjetta voidaan päivittää myös aikaisemmin, kun tilanne edellyttää tai mahdollistaa muuttamisen.

Valtioneuvoston koronaepidemian hillinnän toimintasuunnitelma on päivitetty 27.5.

Leviämisvaiheen alueilla on jatkossa mahdollista järjestää isojakin ulkotilaisuuksia turvaväliohjein ja eriyttämisjärjestelyillä. Sisätiloissa tilaisuuksien osallistujamäärä rajataan edelleen 10 henkilöön, mutta mahdollisuuksia lieventää tätä rajoitusta tarkastellaan heti kesäkuun alussa uudelleen. Korkean riskin tilojen käyttö voidaan keskeyttää pääasiassa vain sisätiloissa, ja nämä suositukset koskevat aikuisia. 

Kiihtymisvaiheen alueilla paino on lähikontaktien välttämisessä. Tilaisuuksiin sekä erilaisten tilojen käyttöön annetaan toisiaan vastaavat suositukset lähikontaktin välttämisvelvoitteista. Alueilla luovutaan toiminnan keskeytyksistä ja laajasta etäopetuksesta.

Perustason alueilla korostuu jatkossa perushygienia ja riittävät etäisyydet. Lähikontaktin välttämisvelvoite poistuu eikä yleisötilaisuuksia rajoiteta erikseen, mutta riittävistä etäisyyksistä olisi huolehdittava. 

Kunnat ja alueet päivittävät omat ohjeensa tämän perusteella omassa tahdissaan ja voivat edelleen pitää tiukempia rajoituksia, joten varmista aina oman alueen rajoitukset.