Seurakahvit #2 tiistaina 11.5. klo 17-18

Kaikille avoin seurafoorumi taas seurakahvien muodossa tiistaina 11.5. klo 17-18

Kaikki seurat ja jäsenet ovat tervetulleita seurakahveille tiistaina 11.5. klo 17-18

SFL antaa lyhyet muutaman minuutin katsaukset näistä aiheista:

  • jäsenhankintakampanja Meidän frisbeegolf
  • kilpailutoiminnan koukerot
  • frisbeegolfliiton TD:t -facebookryhmä
  • seurasiirrot ja niiden tulevaisuus
  • KLL-yhteistyä ja Opekoulu
  • Seura työnantajana -koulutus Olympiakomitean sivuilla

Tämän lisäksi on tilaa vapaalle keskustelulle ja pyydämmekin jo etukäteen kysymyksiä ja aiheita mailitse osoitteeseen toiminnanjohtaja@frisbeegolfliitto.fi

Tilaisuuteen voi tulla osallistumaan vapaasti klo 17 ja 18 välillä ja poiketa vaikka vain hetkeksi. Tervetuloa keskustelemaan!

Liity kokoukseen tietokoneellasi tai mobiilisovelluksella https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTNjNTgxNzMtZjU4ZS00MmU1LWI0ZTctZTllMzJjZWMyNDUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226533f629-982f-47d5-a6c6-8c91ac4429c7%22%2c%22Oid%22%3a%22badce802-7c67-4079-a2b6-4b705e17c2f2%22%7d