Frisbeegolfpalvelun turvallisuus -ohjeistus TUKESin kanssa

SFL yhdessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukesin sekä Spin18 kanssa laati frisbeegolfpalvelun turvallisuusohjeistuksen 2021.

Frisbeegolf on kuluttajapalvelu, jonka turvallisuuteen sovelletaan kuluttajaturvallisuuslakia (920/2011). Laissa on säädetty velvollisuuksista, jotka koskevat rata-alueiden omistajia, ratojen suunnittelijoita, rakentajia sekä ylläpitäjiä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo kuluttajapalvelujen turvallisuutta.

Jaettu turvallisuusvastuu
”Palveluympäristöstä ja palvelun toteutuksesta voivat vastata eri tahot. Esimerkiksi kunta omistaa maan, ja palvelun tarjoamisesta ja ylläpidosta vastaa yhdistys. Turvallisuussuunnittelussa tulee tehdä yhteistyötä. Kaikilla osapuolilla on oltava selkeä käsitys palveluun liittyvistä turvallisuusasioista ja vastuistaan. Tätä helpottaa kirjallinen sopimus, selkeä vastuunjakotaulukko ja toimiva yhteistyö eri osapuolten välillä.”

Lue koko ohjeistus täältä:

Suomeksi: Frisbeegolfpalvelun turvallisuus
Ruotsiksi: Frisbeegolftjänstens säkerhet

TUKES: http://www.tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut