Juniorikyselyn vastausaikaa jatketaan viikolla

SFL:n huhtikuussa lähettämän kyselyn vastausaikaa jatketaan viikolla. Kyselyn vastausaikaa päätettiin jatketaan, jotta kyselyn avulla saataisiin kattavampi kuva junioritoiminnan tilasta ja siihen liittyvistä haasteista ja onnistumisista.

Kyselyyn vastaamattomilla jäsenseuroilla on aikaa vastata kyselyyn 17.5.2020 asti. Kyselyn vastauksia hyödynnetään liiton jäsenseuroille tuotettavan junioritoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Lisäksi kyselyn tuloksia käytetään osana ammattikorkeakoulussa liikunnanohjaajan opintojaan viimeistelevän Leo Piirosen opinnäytetyössä. Piironen aloitti työt liiton nuoriso- ja koulutuskoordinaattorina kuluvan vuoden huhtikuussa.

“Toivomme, että mahdollisimman moni seura aktivoituu ja vastaa kyselyyn, sillä juuri nyt on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ja mihin suuntaan junioritoimintaa lähdetään kyselyn tulosten pohjalta rakentamaan”, Piironen toteaa.

Liitto painottaakin, että jokaisen seuran hallitus ja aktiivit sopisivat kuluvan viikon aikana kyselyyn vastaamisesta. Linkki kyselyyn on lähetetty tänään (12.5.) uudestaan niiden seurojen yhteyshenkilöille, jotka eivät ole vielä vastanneet kyselyyn.

Lisäksi liitto haluaa kiittää kaikkia kyselyyn jo vastanneita seuroja!